Aždajić, Elizabeta: TERMODINAMIČKA ANALIZA REGENERATIVNOG RANKINEOVOG CIKLUSA PRI ZAMJENI OTVORENOG ZAGRIJAČA NAPOJNE VODE ZATVORENIM

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja