Mikšik, Maja: PRIMJENA MS EXCEL-A ZA RJEŠAVANJE OPTIMIZACIJSKIH I DOBIVANJE STATISTIČKIH KVANTITATIVNIH MODELA

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja