(1 - 3 od 3)
Poveznica na dokument OPTIMIZACIJA ORGANSKOG RANKINEOVOG CIKLUSA KOJI KORISTI OTPADNU TOPLINU ISPUŠNIH PLINOVA BRODSKOG DIZEL MOTORA
Poveznica na dokument OPTIMIZACIJA ORGANSKOG RANKINEOVOG CIKLUSA ZA REKUPERACIJU OTPADNE TOPLINE IZ SREDNJETEMPERATURNIH IZVORA TOPLINE
Poveznica na dokument PRIMJENA RANKINEVOG CIKLUSA ZA KORIŠTENJE OTPADNE TOPLINE IZ DIESEL MOTORA