(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument FUNKCIJSKA ANALIZA I IZRADA PARAMETARSKOG MODELA RUČNE DIZALICE