(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument OPTIMIZACIJA ORGANSKOG RANKINEOVOG CIKLUSA KOJI KORISTI OTPADNU TOPLINU ISPUŠNIH PLINOVA BRODSKOG DIZEL MOTORA