(1 - 5 od 5)
Poveznica na dokument OPTIMALNO ISKORIŠTENJE MATERIJALA U PRIPREMNIM OPERACIJAMA
Poveznica na dokument OPTIMIZACIJA ORGANSKOG RANKINEOVOG CIKLUSA KOJI KORISTI OTPADNU TOPLINU ISPUŠNIH PLINOVA BRODSKOG DIZEL MOTORA
Poveznica na dokument TERMODINAMIČKI PRORAČUN KOMBINIRANOG PLINSKO-PARNOG CIKLUSA NETO SNAGE 450 MW
Poveznica na dokument OPTIMIZACIJA RANKINEOVOG CIKLUSA S  DVOSTUPANJSKOM TURBINOM  I DVIJE PUMPE U KOMBINIRANOM PLINSKO-PARNOM CIKLUSU