(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument OPTIMIZACIJA ORGANSKOG RANKINEOVOG CIKLUSA KOJI KORISTI OTPADNU TOPLINU ISPUŠNIH PLINOVA BRODSKOG DIZEL MOTORA
Poveznica na dokument UTJECAJ KOROZIJE METALA ISPUŠNOG SUSTAVA NA KVALITETU EKO-TESTA