(1 - 3 od 3)
Poveznica na dokument ANALIZA NAPREZANJA I DIMENZIONIRANJE NOSAČA OPTEREĆENIH NA SAVIJANJE
Poveznica na dokument UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA SAVOJNA SVOJSTVA PS OTPRESKA
Poveznica na dokument OPTIMIRANJE POLOŽAJA MINI-DENTALNIH IMPLANTATA OBZIROM NA SAVIJANJE