Pages

HIDRAULIČKE I PNEUMATSKE INSTALACIJE NA OBRADNIM STROJEVIMA
HIDRAULIČKE I PNEUMATSKE INSTALACIJE NA OBRADNIM STROJEVIMA
Mislav Ramljak
Prijenos energije fluidima koja je potrebna za gibanje pokretnih dijelova ima značajnu primjenu u strojevima (radnim ili obradnim) i industrijskim postrojenjima. Primjena fluida u prijenosu energije omogućila je mnoge promjene na obradnim strojevima i sustavima. Primjenu hidrauličko upravljanih i vođenih strojeva i sustava omogućile su povećanje učinkovitosti strojeva i instalacija. Korištenje tekućine pod pritiskom za prijenos snage i kontroliranje složenih gibanja je relativno...
HIDRODINAMIČKA ANALIZA RADA EJEKTORA  U EKSPERIMENTALNOJ  STANICI
HIDRODINAMIČKA ANALIZA RADA EJEKTORA U EKSPERIMENTALNOJ STANICI
Miroslav Metikoš
U radu je analiziran rad ejektora u eksperimentalnoj stanici. Zadatkom je trebalo analizirati funkcioniranje ejektora za tri nivoa vode u spremniku, izmjeriti minimalan protok za tri tipa ejektora kod kojeg će početi usisavanje fluida, izmjeriti protok u slučaju promjene geometrije i ispitati utjecaj dubine usisavanja na rad ejektora. Na temelju 215 provedenih mjerenja izrađeni su dijagrami tlaka, protoka, brzine na ulazu i izlazu iz ejektora, dubine usisavanja, protok sekundarnog...
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA U  BRDSKOM DIJELU  GRADSKE VODOVODNE MREŽE
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA U BRDSKOM DIJELU GRADSKE VODOVODNE MREŽE
Ivana Mišić
Tema završnog rada je Hidrodinamička analiza strujanja vode u brdskom dijelu gradske vodovodne mreže. Obrađene su i opisane metode proračuna vodovodne mreže kao i osnovni zakoni mehanike fluida. Izrađen je model vodovodne mreže na osnovi zadanih parametara te simuliran njen rad pomoću računalnog programa za proračun stacionarnog strujanja EPANET 2. EPANET 2 je besplatan računalni program, dostupa na internetu (https://www.epa.gov/water-research/epanet). Nakon...
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA U VODOVODNOJ MREŽI 
GRADA VALPOVA
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA U VODOVODNOJ MREŽI GRADA VALPOVA
Ivan Đuranić
Tema završnog rada je Hidrodinamička analiza strujanja u vodovodnoj mreži grada Valpova. U teorijskom dijelu opisane su najznačajnije karakteristike vode kao i mogući tipovi vodoopskrbnih sustava. Potrošnja vode je temeljni podatak pri dimenzioniranju cjevovoda te je opisana podjela vode na vodu za stanovništvo, industriju te vodu za gašenje požara. Opisani su kriteriji odabira materijala cijevi te primjeri koji se koriste u praksi. Obrađeni su osnovni zakoni mehanike fluida te je...
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA U VODOVODNOJ MREŽI TOMISLAVGRADA
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA U VODOVODNOJ MREŽI TOMISLAVGRADA
Zlatomir Jurčević
U radu je opisano postojeće stanje vodovodne mreže Tomislavgrada, te svi njegovi nedostatci i gubici vode. Na osnovi podataka iz arhive Tomislavgrada izrađen je model vodovodne mreže pomoću računalnog programa za proračun stacionarnog strujanja EPANET te je simuliran rad vodovodne mreže u tipičnim situacijama opskrbe potrošača.
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA VODE  U ZADANOJ  VODOVODNOJ MREŽI
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA VODE U ZADANOJ VODOVODNOJ MREŽI
Berislav Kvesić
Tema ovog završnog rada je Hidrodinamička analiza strujanja vode u zadanoj vodovodnoj mreži. U radu su opisane podjele vodovodne mreže, njihove karakteristike i materijali za njihovu izradu. Također su obrađeni osnovni zakoni mehanike fluida, sustavi vodovodne mreže te metode proračuna. Na osnovu zadanih parametara izrađen je model vodovodne mreže i pomoću računalnog programa za proračun stacionarnog strujanja EPANET simuliran je rad vodovodne mreže u tipičnim situacijama...
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA VODE U DIJELU VODOVODNE MREŽE GRADA VARAŽDINA
HIDRODINAMIČKA ANALIZA STRUJANJA VODE U DIJELU VODOVODNE MREŽE GRADA VARAŽDINA
Martin Jenkač
Tema rada je Hidrodinamička analiza strujanja vode u dijelu vodovodne mreže grada Varaždina.Obrađeni su osnovni zakoni mehanike fluida s pripadajućim jednadžbama za proračun stacioniranog strujanja u cijevnim mrežama uz primjenu Hardy – Cross metode.Izrađen je model dijela postojeće vodovodne mreže sa zadanim parametrima te simuliran njezin rad pomoću računalnog programa EPANET 2 za vrijeme najveće i najmanje potrošnje vode.Izračunate su vrijednosti tlaka u čvorovima i...
HIDRODINAMIČKI PRORAČUN GRAVITACIJSKOG VODOVODNOG SUSTAVA
HIDRODINAMIČKI PRORAČUN GRAVITACIJSKOG VODOVODNOG SUSTAVA
Romario Vijačkić
Voda je najvažniji prirodni resurs u čovjekovom životu te je bitna njena iskoristivost u budućnosti. S ciljem veće iskoristivosti vode u vodovodnom sustavu grada Požege, u ovom primjeru, kreiran je model mreže vodovoda Požege pomoću računalnog programa EPANET 2. To je besplatan program i dostupan je na internetu. Kreirani model mreže vodovoda sastoji se od manjeg broja čvorova nego u stvarnosti. Pokrenuta je simulacija strujanja vode kroz vrijeme na osnovu podataka iz korištene...
INJEKCIJSKO PREŠANJE POLIMERNIH MATERIJALA
INJEKCIJSKO PREŠANJE POLIMERNIH MATERIJALA
Katarina Balentović Šenjug
Tema ovog diplomskog rada je „ Injekcijsko prešanje polimernih materijala“. U radu su opisani općenito materijali i njihove karakteristike. Nakon toga detaljnije su opisani polimerni materijali, jer se oni koriste pri injekcijskom prešanju. Zatim su u radu opširnije prikazani i opisani postupci praoblikovanja, koji mogu biti kontinuirani i ciklički, te je također detaljnije obrađeno injekcijsko prešanje kao ciklički postupak praoblikovanja polimernih materijala. U radu su...
INJEKCIJSKO PREŠANJE U AUTOINDUSTRIJI
INJEKCIJSKO PREŠANJE U AUTOINDUSTRIJI
Mate Galić
Materijali koji se primjenjuju od postanka ljudskoga roda, pa do današnjeg dana nazivaju se polimerni materijali. U početku su to bili prirodni organski i anorganski polimerni materijali. Važnost i udio tih prirodnih polimernih materijala u odnosu na ostale materijale mijenja se s razvojem čovječanstva. Primjena polimernih materijala u različitim industrijama stalno je u porastu zahvaljujući njihovim povoljnim svojstvima obrade u gotove proizvode. Zbog toga veliku zastupljenost nalaze...
INJEKCIJSKO PREŠANJE ŠUPLJIKAVIH OTPRESAKA
INJEKCIJSKO PREŠANJE ŠUPLJIKAVIH OTPRESAKA
Adam Šokčević
Ovaj rad opisuje važnost injekcijskog prešanja šupljikavih otpresaka i razvoja njihovih postupaka. Ogromna količina polimera se prerađuje injekcijskim prešanjem svake godine. Velike količine novaca i znanja se ulažu u unapređivanje sustava za injekcijsko prešanje zbog svoje značajne uloge u današnjem potrošačkom svijetu. Mnogi su razlozi primjene novih metoda injekcijskog prešanja kao što je prešanje šupljikavih otpresaka , a neki od njih su smanjenje potrošnje...
INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA U NAŠIČKOM VODOVODU
INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA U NAŠIČKOM VODOVODU
Katarina Benović
U radu je opisana primjena sustava upravljanja kvalitetom u Našičkom vodovodu i objašnjene su smjernice za sustav upravljanja sigurnošću hrane. Prikazan je sadržaj Priručnika kvalitete i sigurnosti hrane Našičkog vodovoda. Objašnjena su ispitivanja kvalitete vode koja se provode radi dokazivanja kvalitete vode, zdravstvene ispravnosti i učinkovitosti dezinfekcije. Prikazana su poboljšanja u sustavu upravljanja kvalitetom i sigurnosti hrane.

Pages