Pages

ELEKTROMOTORNI POGONI S PRIMJENOM U STROJARSTVU
ELEKTROMOTORNI POGONI S PRIMJENOM U STROJARSTVU
Josip Brkić
U radu je dana definicija elektromotornih pogona i svih njegovih sastavnih dijelova. Ukratko je obrazložena uloga i princip rada svakog od njih. Prikazana je podjela elektromotora na osnovi pet osnovnih parametara, a nakon toga je implementacijom u područje primjene izvršena podjela EMP kao cjeline. U radu su također razrađena stacionarna i dinamička stanja EMP, nakon čega je prikazana podjela EMP prema normi IEC 60034-1. Na kraju rada prikazan je primjer proračuna osnovnih...
ELEKTROOTPORNI POSTUPCI ZAVARIVANJA
ELEKTROOTPORNI POSTUPCI ZAVARIVANJA
Goran Panić
U radu je obrađena tema elektrootporni postupci zavarivanja, a u kojoj su obrađeni pojedini postupci elektrootpornog zavarivanja sa shematskim prikazima i parametrima zavarivanja za svaki pojedini postupak s posebnim osvrtom na točkasto elektrootporno zavarivanje. Opisani su fizikalni principi elektrootpornih postupaka zavarivanja i oprema za elektrotporno zavarivanje. Također su obrađeni prednosti i nedostatci elektrootpornog zavarivanja i primjena postupka. Posebno su opisani...
ELEKTROOTPORNO TOČKASTO ZAVARIVANJE
ELEKTROOTPORNO TOČKASTO ZAVARIVANJE
Marko Šimunović
Tema rada je elektrootporno točkasto zavarivanje. U radu je dan teorijski pregled postupaka elektrootpornog zavarivanja s detaljnijim opisom postupka elektrootpornog točkastog zavarivanja, uređaja za elektrootporno zavarivanje, vrste elektroda te osnovni fizikalni princip elektrootpornog točkastog zavarivanja. Opisan je proces formiranja točkastog zavara i ispitivanje uzoraka zavarenih elektrootpornim točkastim zavarivanje. Proveden je eksperimentalni dio pri čemu su promatrani...
ELEKTROOTPORNO ZAVARIVANJE POD TROSKOM
ELEKTROOTPORNO ZAVARIVANJE POD TROSKOM
Marko Terihaj
U ovom završnom radu cilj je bio obraditi temu po nazivu elektrootporno zavarivanje pod troskom. U uvodnom dijelu završnog rada opisano je što je to zapravo zavarivanje da uvede u završni rad te njegova osnovna podjela, nakon toga slijedi opis elektrootpornog zavarivanja pod troskom, koje su njegove fizikalne osnove, parametri, gdje se primjenjuje takva vrsta zavarivanja najviše. U drugom dijelu završnog rada, opisana je kvalitativna usporedba elektrootpornog zavarivanja pod troskom u...
ELEKTROOTPORNO ZAVARIVANJE TALJENJEM POD TROSKOM
ELEKTROOTPORNO ZAVARIVANJE TALJENJEM POD TROSKOM
Marijan Šalinović
Ovim radom obrađena je metoda Elektrootpornog zavarivanja taljenjem pod troskom (EPT) koja se primjenjuje u metalurškim industrijama za proizvodnju, te se koristi pri izradi strojeva, preša, posuda pod tlakom, u brodogradnji, u zavarivanju otkivaka i odljevaka.
ELEKTROOTPORNO ŠAVNO ZAVARIVANJE
ELEKTROOTPORNO ŠAVNO ZAVARIVANJE
Vladimir Trifunović
U radu je cilj bio upoznati se s filozofijom elektrootpornog šavnog zavarivanja. Sa znanstvene strane pristupiti tehnologiji spajanja i pojavama koje se pritom javljaju. Objasniti moguće tehnike spajanja, te najčešće primjene u praksi. Detaljno je opisan stroj za šavno zavarivanje, sa svim pripadajućim elementima: električni, mehanički i elektronski dio. Kroz eksperimentalni dio, zavarivanje uzoraka i razorno ispitivanje, željeli smo vidjeti kakav utjecaj imaju parametri...
ELEKTROOTPORNO ŠAVNO ZAVARIVANJE PRI IZRADI DIMOVODNIH ELEMENATA
ELEKTROOTPORNO ŠAVNO ZAVARIVANJE PRI IZRADI DIMOVODNIH ELEMENATA
Tomislav Kostelac
U prvom dijelu rada opisani su dimovodni elementi i nehrđajući austenitni čelici kao osnovni materijal. Potom je opisano zavarivanje austenitnih nehrđajućih čelika. U drugom dijelu rada opisana je povijest zavarivanja i podjela postupaka zavarivanja. Potom je napravljen detaljniji opis elektrootpornog šavnog zavarivanja gdje su opisane značajke kao što su parametri zavarivanja, princip rada, prednosti i nedostatci, strojevi za šavno zavarivanje, elektrode i drugo. U trećem dijelu...
ELEMENTI KONSTRUKCIJA U PRIMJENI NA KONSTRUKCIJSKOM RJEŠENJU MEHANIČKE HVATALJKE
ELEMENTI KONSTRUKCIJA U PRIMJENI NA KONSTRUKCIJSKOM RJEŠENJU MEHANIČKE HVATALJKE
Vjenceslav Damičević
U završnom radu objašnjen je pojam mehaničke hvataljke. Navedene su osnovne podjele mehaničkih hvataljki na temelju konstrukcije i njihove primjene. Dan je prikaz njihovog povijesnog razvoja. Na zanimljiv i ilustrativan način uz pomoć brojnih primjera iz životinjskog i ljudskog svijeta prikazan je utjecaj bionike na konstrukcijski i funkcionalni razvoj mehaničke hvataljke. Izvršena je podjela mehaničkih hvataljki na temelju njihove kinematske strukture. Pojedine skupine detaljno su...
ENERGETSKA I EKONOMSKA ANALIZA TERMOTEHNIČKOG SUSTAVA HLAĐENJA
ENERGETSKA I EKONOMSKA ANALIZA TERMOTEHNIČKOG SUSTAVA HLAĐENJA
Kvina Frajtić
Zadatak ovog diplomskog rada je termotehnička analiza i ekonomska analiza za sustav evaporativnog hlađenja na kondenzatoru. Kondenzator je dio rashladnog sustava za industrijski objekt snage 750 kW. U diplomskom radu prikazan je proces ishlapljivanja koji se odvija tijekom evaporativnog hlađenja. Opisane su podjele evaporativnog hlađenja i prikazana je usporedba hlađenja kondenzatorima sa i bez evaporativnog hlađenja. Napravljena je termotehnička analiza kojom je za gradove Madrid,...
ENERGETSKA UČINKOVITOST I EKONOMIČNOST RAZLIČITIH NAČINA GRIJANJA STAMBENE GRAĐEVINE
ENERGETSKA UČINKOVITOST I EKONOMIČNOST RAZLIČITIH NAČINA GRIJANJA STAMBENE GRAĐEVINE
Ivana Marić
Obrađena je tema energetske učinkovitosti i ekonomičnosti podnog i radijatorskog grijanja za stambenu zgradu. U uvodu je opisano općenito o podnom, radijatorskom i ostalim mogućnostima grijanja. Navedene su prednosti i nedostatci pojedinih sustava s aspekta ekonomičnosti i toplinske ugodnosti. Nakon toga, u sljedećem poglavlju je napravljen proračun unutarnjih projektnih temperatura za sve prostrorije u odabranoj stambenoj građevini. Na temelju izračunatih koeficijenata prolaza...
ENERGETSKA UČINKOVITOST KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA NA BIOMASU
ENERGETSKA UČINKOVITOST KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA NA BIOMASU
Mladen Gajić
U diplomskom radu ukratko je opisano kogeneracijsko postrojenje na biomasu i dan je prikaz kogeneracije u Republici Hrvatskoj. Proračun energetske učinkovitosti postrojenja i efikasnosti kotla na osnovu goriva različitih vlažnosti koja se koriste u kogeneracijskom postrojenju na biomasu rađen je na osnovi podataka dobivenih iz poduzeća Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. Također, predstavljena je ideja računalnog simuliranja ubacivanja drvene sječke u industrijski...
ENERGIJSKA I EKSERGIJSKA ANALIZA KOMBINIRANOG PLINSKO-PARNOG CIKLUSA NETO SNAGE 280 MW
ENERGIJSKA I EKSERGIJSKA ANALIZA KOMBINIRANOG PLINSKO-PARNOG CIKLUSA NETO SNAGE 280 MW
Igor Nišević
U radu je napravljena usporedba proračuna idealnog i stvarnog kombiniranog plinsko parnog ciklusa. U uvodu je objašnjen princip rada i dijelovi kombiniranog plinsko parnog ciklusa. Zatim je napravljen izračun parametara zadanog plinsko-parnog ciklusa, energijska i eksergijska analiza te utjecaj kompresijskog omjera plinskog ciklusa na odnos masenih protoka zraka i pare te termički stupanj djelovanja kombiniranog ciklusa. Proračun je izvršen korištenjem koda napisanog u programskom...

Pages