Pages

ZAŠTITA ČELIKA FOSFATIRANJEM
ZAŠTITA ČELIKA FOSFATIRANJEM
Luka Rosandić
Završni rad obrađuje temu zaštite čelika fosfatiranjem. Prikazuju se oblici korozije koji prijete čeliku i u kojim uvjetima, tehnologije i metode nanošenja i stvaranja zaštitnog fosfatnog sloja na površini metala te mehanizam zaštite od korozije. Također je dan kratak osvrt na povijest i razvoj navedenog postupka, kao i na ekološku opravdanost postupka.
ZAŠTITA ČELIKA Č1531 METODOM PLASTIFICIRANJA
ZAŠTITA ČELIKA Č1531 METODOM PLASTIFICIRANJA
Matija Vukoja
Završni rad se sastoji iz dva dijela. U prvom dijelu iznesene su osnove korozijskih procesa sa naglaskom na elektrokemijskoj koroziji i elektrokemijskoj zaštiti. Pojašnjena je i metodologija zaštite organskim prevlakama s naglaskom na potrebnim koracima za provođenje plastifikacije. Također su obrađena ispitivanja kojima se osigurava djelotvorna, trajna i pouzdana zaštita od korozije. U drugom dijelu pojašnjena je zaštita čelika Č1531 (C45E) plastifikacijom na primjeru cjevovoda...
ZAŠTITA ČELIČNE CIJEVI BRUNIRANJEM
ZAŠTITA ČELIČNE CIJEVI BRUNIRANJEM
Toma Tadić
U ovom završnom radu opisana je tehnologija površinske zaštite čelične cijevi postupkom bruniranja. Cilj bruniranja jest postizanje crnog sloja (oksida) na željenoj površini. Brunirani sloj odlično apsorbira svjetlost te se zbog takvih svojstava koristi u vojnoj industriji pri izradi oružja. Bruniranje se koristi i u svrhu dekorativnih svojstava na satovima, ručkama alata (noževi, mačevi…) te fotoaparatima. Tehnologija bruniranja ne mijenja svojstva čelika ili nekog drugog...
ZNAČAJKE I PRIMJENA SERVO PREŠA U POSTUPCIMA OBLIKOVANJA METALA DEFORMIRANJEM
ZNAČAJKE I PRIMJENA SERVO PREŠA U POSTUPCIMA OBLIKOVANJA METALA DEFORMIRANJEM
Ivor Prebeg
U ovom radu prikazano je funkcioniranje, primjena i karakteristike servo preša te su pobliže opisani servo hidraulički ventili. U uvodnom dijelu rada prikazane su tradicionalne preše, gdje se općenito opisuje rad preša kao strojeva u postupcima oblikovanja metala deformiranjem. Zatim je obrazložen princip rada servo preša, te njihova podjela na mehaničke i hidraulične servo preše. Opisani su razni postupci primjene servo preša. Slijedi poglavlje vezano za servo hidraulične...
ČIŠĆENJE KOROZIJE I NEČISTOĆA LASEROM
ČIŠĆENJE KOROZIJE I NEČISTOĆA LASEROM
Dino Lukić
Ovaj rad, uz kratak opis te nekoliko riječi o koroziji i laserima, opisuje princip rada i proces iza laserskog uklanjanja hrđe, odnosno na koji način laser uklanjanja nečistoće zajedno sa produktima korozije sa metala, što se sve događa sa materijalom, te u kakvom je stanju nakon obrade i sve ostalo vezano za ovaj relativno novi i nepoznati postupak u ovom polju rada. Zadatak ovog rada jest analizirati te usporediti postupak s ostalim metodama uklanjanja produkata korozije koje se...

Pages