Pages

ZAVARIVANJE  EKSPLOZIVOM
ZAVARIVANJE EKSPLOZIVOM
Matej Mikić
U ovom završnom radu opisan je postupak zavarivanja eksplozivom. Uvodni dio kratko opisuje povijesne prilike i korištenje zavarivanja s njegovim dobrim stranama. Središnji dio ovog završnog rada detaljno opisuje postupak zavarivanja eksplozivom. Završna točka je o primjeni ovog postupka u proizvodnoj i kemijskoj industriji kroz proizvode koji su izrađeni ovim postupkom.
ZAVARIVANJE AUSTENITNOG Cr-Ni NEHRĐAJUČEG ČELIKA  S UGLJIČNIM ČELIKOM PRI IZRADI KOMPENZATORA
ZAVARIVANJE AUSTENITNOG Cr-Ni NEHRĐAJUČEG ČELIKA S UGLJIČNIM ČELIKOM PRI IZRADI KOMPENZATORA
Antun Tunuković
Proizvodnja kompenzatora podrazumjeva zavarivanje raznorodnih materijala. U ovom radu je prikazana tehnologija zavarivanja austenitnog Cr-Ni čelika sa ugljičnim čelikom. Rad obuhvaća slijedeća poglavlja: općenito o kompenzatorima, podjelu kompenzatora, materijali u izradi kompenzatora, tehnologija izrade kompenzatora te detaljan opis tehnologije zavarivanja raznorodnih materijala. Rad obuhvaća usporedbu dvaju različitih postupaka zavarivanja istih grupa materijala: MAG zavarivanje sa...
ZAVARIVANJE CIJEVNIH PRIKLJUČAKA NA POSUDAMA POD TLAKOM
ZAVARIVANJE CIJEVNIH PRIKLJUČAKA NA POSUDAMA POD TLAKOM
Josip Medaković
U diplomskom radu ukratko je opisana direktiva vezana za posude pod tlakom. Opisani su glavni dijelovi posude pod tlakom, materijali koji se koriste, proračun debljine stjenke, tipovi pripreme za zavarivanje cijevnih priključaka.U drugom poglavlju diplomskog rada upoznajemo normu AD-2000 Merkblatt iz koje navodim vrste cijevnih priključaka za zavarivanje na posude pod tlakom u ovisnosti o debljini stjenke. Treće poglavlje sadrži usporedbu cijevnih priključaka s ojačanjem i...
ZAVARIVANJE DONJEG HVATIŠTA  ADAPTERA KOMBAJNA POMOĆU ROBOTA
ZAVARIVANJE DONJEG HVATIŠTA ADAPTERA KOMBAJNA POMOĆU ROBOTA
Emanuel Hrskanović
U radu je ukratko opisan univerzalni kombajn te jedan njegov sastavni sklop „usta uvlačnog kanala“,opisani su industrijski roboti , analizirana je primjena robota u tehnologiji zavarivanja. Polazi se od razvoja robota, njihove primjene u tehnologiji zavarivanja, prednosti i nedostataka. Opisana je robotska ruka HP 6. Prikazane su mogućnosti unaprjeđenja procesa zavarivanja donjeg hvatišta adaptera te je razrađena jedna od njih. Razrađena je mogućnost djelomične automatizacije...
ZAVARIVANJE DUPLEX ČELIKA
ZAVARIVANJE DUPLEX ČELIKA
Josip Carić
U diplomskom radu opisuju se duplex korozijski postojani čelici i navode se područja njihove primjene. U nastavku su opisani korozijski postojani čelici, napravljena je podjela i svaka od skupina čelika je i opisana. U drugom dijelu opisani su duplex čelici. Počevši od povijesti, dobivanja ovih čelika, legiranja, te mehaničkih svojstava, oblikovljivosti, obradivosti zaključno sa korozijskom postojanosti ove vrste čelika. U nastavku je opisana zavarljivost i zavarivanje duplex...
ZAVARIVANJE GORNJEG HVATIŠTA  ADAPTERA KOMBAJNA
ZAVARIVANJE GORNJEG HVATIŠTA ADAPTERA KOMBAJNA
Mario Martić
U radu su opisane opće karakteristike robota za zavarivanje i njihove prednosti i nedostatci. Također, opisana je opravdanost uvođenja robota u proizvodnju gornjeg hvatišta adaptera kombajna. Detaljno su opisane karakteristike robotskog sustava Motoman HP6 te njegove mogućnosti zavarivanja. U praktičnom dijelu smo odredili pripremu, programiranje i zavarivanje gornjeg hvatišta adaptera kombajna na robotu Motoman HP6. Kod izvršenog zavarivanja smo analizirali rezultate te ih...
ZAVARIVANJE I ZAVARLJIVOST Al I Al-LEGURA
ZAVARIVANJE I ZAVARLJIVOST Al I Al-LEGURA
Ivan Pošta
U radu se opisuju svojstva aluminija i korištenih aluminijevih legura. Objašnjena je zavarljivost, problematika i priprema zavarivanja aluminija. Dan je uvid u sadržaj serija aluminijevih legura. Razrađeni su najčešće korišteni postupci zavarivanja aluminija i aluminijevih legura. Potencijalne greške i defekti kod zavarivanja aluminija su objašnjeni sa svojom pojavom i naposljetku kontrola kvalitete zavara.
ZAVARIVANJE I ZAVARLJIVOST Cu-LEGURA
ZAVARIVANJE I ZAVARLJIVOST Cu-LEGURA
Gracijan Pavin
Tema ovog diplomskog rada je zavarivanje i zavarljivost Cu-legura. U radu će se opisati postupci zavarivanja Cu-legura i provođenje kontrole kvalitete nakon zavarivanja. U uvodnom dijelu opisano je općenito o bakru, njegov kemijski sastav, legure bakra, gdje se primjenjuje i problemi kod zavarivanja bakra. Prikazano je preporuka postupka zavarivanja s obzirom na leguru zavarivanja, opisani su pojedini postupci zavarivanja legura bakra, primjena dodatnog materijala i kontrola kvalitete...
ZAVARIVANJE NOSAČA CNC STROJA OD LEGURE AL 6061-T6
ZAVARIVANJE NOSAČA CNC STROJA OD LEGURE AL 6061-T6
Matej Vincent
U ovom radu opisan je aluminij i korištenje aluminijevih legura. Objašnjena su najvažnija fizikalna i kemijska svojstva aluminija. Zatim je prikazana podjela aluminijevih legura i njihovo označavanje te utjecaj legirnih elemenata. Također je objašnjena zavarljivost i problematika aluminija. Na kraju je prikazana primjena aluminijeve legure u izradi nosača CNC stroja.
ZAVARIVANJE PEHD CIJEVI
ZAVARIVANJE PEHD CIJEVI
Filip Sokolović
Diplomski rad pod nazivom “Zavarivanje PE-HD cijevi“ prvom poglavlju govori o razvoju i sve većoj primjeni polimera u tehničkoj praksi. Nabrojat ćemo vrste, svojstva te predstavnike polimera, u kojem ćemo detaljnije opisati svojstva polietilena i kako se proizvodi, gdje se primjenjuje. Polietilen se dijeli na polietilen niske gustoće (PE-LD), linearni polietilen niske gustoće (PE-LLD) i polietilen visoke gustoće (PE-HD) koji je najzastupljeniji u postupku zavarivanja. U radu su...
ZAVARIVANJE POLIMERA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
ZAVARIVANJE POLIMERA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Luka Makar
U ovom diplomskom radu opisana je tehnika zavarivanja polimera u autoindustriji. Polimeri su velike molekule od dijelova koji se ponavljaju (monomera) povezanih u dugačke lance. Iako se pojam polimer često koristi kao sinonim za plastiku, u polimere se u kemiji ubraja veliki broj prirodnih i umjetnih materijala s različitim svojstvima i namjenama. Pošto se u auto industriji koriste polimeri za izradu raznih dijelova automobila posvećena je pažnja samome opisu polimera i o vrstama...
ZAVARIVANJE RAZNORODNIH MATERIJALA
ZAVARIVANJE RAZNORODNIH MATERIJALA
Ante Pašalić
U završnom radu opisano je zavarivanje raznorodnih materijala. Rad je podijeljen na teoretski dio i na dio u kojem su prikazani primjeri korištenja Schaefflerovog strukturnog dijagrama. Opisano je zavarivanje općenito, podjela i osnove, te problematika zavarivanja raznorodnih materijala. U dijelu primijene Schaefflerovog dijagrama prikazana su dva primjera u kojima je prikazan način odabira dodatnog materijala za zavarivanje raznorodnih materijala.

Pages