Pages

ZAVARIVANJE RAZNORODNIH MATERIJALA
ZAVARIVANJE RAZNORODNIH MATERIJALA
Ante Pašalić
U završnom radu opisano je zavarivanje raznorodnih materijala. Rad je podijeljen na teoretski dio i na dio u kojem su prikazani primjeri korištenja Schaefflerovog strukturnog dijagrama. Opisano je zavarivanje općenito, podjela i osnove, te problematika zavarivanja raznorodnih materijala. U dijelu primijene Schaefflerovog dijagrama prikazana su dva primjera u kojima je prikazan način odabira dodatnog materijala za zavarivanje raznorodnih materijala.
ZAVARIVANJE ULTRAZVUKOM
ZAVARIVANJE ULTRAZVUKOM
Luka Šimović
U ovom završnom radu cilj je bio opisati cjevovode, te način njihovog spajanja putem zavarivanja. U prvom dijelu rada opisani su općenito cijevi i cjevovodi, standardne norme cjevovoda, elementi cjevovoda koji su potrebni za normalno funkcioniranje, projektiranje cjevovoda i općeniti načini spajanja cijevi. U drugom dijelu završnog rada opisane su detaljno REL, MIG/MAG i TIG metode zavarivanja. Kroz navedene metode obuhvaćeni su opisi parametra zavarivanja, priprema radnog mjesta,...
ZAVARLJIVOST I ZAVARIVANJE KOROZIJSKI POSTOJANIH ČELIKA
ZAVARLJIVOST I ZAVARIVANJE KOROZIJSKI POSTOJANIH ČELIKA
Ivan Berić
Tema ovog završnog rada je zavarivanje i zavarljivost korozijski postojanih odnosno nehrđajućih čelika. U prvom dijelu rada opisani su oblici korozije te njihov utjecaj na čelike dok su u drugom dijelu opisani korozijski postojani visokolegirani čelici te njihovo zavarivanje i zavarljivost. Zadnji dio rada uključuje Schaefflerov dijagram te njegovu primjenu.
ZAVARLJIVOST SUVREMENIH MATERIJALA U KOTLOGRADNJI
ZAVARLJIVOST SUVREMENIH MATERIJALA U KOTLOGRADNJI
Filip Vuleta
U diplomskom radu opisano je povećanje zahtjeva energije i razlozi potrebe za razvijanjem novijih suvremenijih materijala i njihove osobine, glavni dijelovi kotlovskih postrojenja te podjela različitih vrsta kotlova. Ukratko su navedeni i opisani postupci zavarivanja koji se primjenjuju u kotlogradnji, kao i svojstva čelika koji koriste pri izradi elemenata kotlovskog postrojenja. Objašnjeni su problemi i svojstva zavarljivosti pojedinih grupa čelika prilikom zavarivanja, te metode...
ZAŠTITA ALUMINIJA ELOKSIRANJEM
ZAŠTITA ALUMINIJA ELOKSIRANJEM
Matija Čukman
U radu je analiziran metal aluminij i njegove osobine i ponašanja u uvjetima korozije. Zadatkom su analizirana korozijska svojstva aluminija i njegovih oksida. Također suobrađene tehnologije eloksiranja i primjena eloksiranoga aluminija u praksi. Teorijskom analizom je pokazano da aluminij u dodiru sa kisikom daje tanki sloj oksida na njegovoj površini koji štiti aluminij od korozije, ali se i tehnologijom koja je opisana u ovom završnom radu taj sloj može podebljati i još više...
ZAŠTITA ALUMINIJA METODOM ELOKSIRANJA
ZAŠTITA ALUMINIJA METODOM ELOKSIRANJA
Zvonimir Dujić
U ovom radu se obrađuje površinska zaštita aluminija anodizacijom. Prikazan je postupak anodizacije aluminija. Opisana su kemijska i fizička svojstva aluminija, kao i praktično izvođenje anodizacije, te obrada otpadnih voda.
ZAŠTITA ALUMINIJA TEHNOLOŠKIM POSTUPKOM PLASTIFICIRANJA
ZAŠTITA ALUMINIJA TEHNOLOŠKIM POSTUPKOM PLASTIFICIRANJA
Zoran Perić
U teorijskom dijelu prikazana je podjela aluminijevih legura, njihova svojstva i primjena. Opisana je korozijska postojanost aluminija i metode zaštite od korozije. Detaljno je opisana zaštita aluminija organskim prevlakama te postupak elektrostatskog naprašivanja. U eksperimentalnom dijelu rada utvrđen je kemijski sastav uzoraka te su provedena laboratorijska ispitivanja aluminijeve legure EN AW – 6060.
ZAŠTITA METALA BOJANJEM
ZAŠTITA METALA BOJANJEM
Filip Brnardić
Završni rad sastoji se od teorijskog dijela u kojemu se obrađuju mehanizmi elektrokemijske korozije materijala, klasificirane prema obliku geometrijskog razaranja, te praktičnog dijela u kojemu se proučavaju tehnologije pripreme površine i nanošenja boje na konstrukcijski metal. Teorijski dio opisuje uzroke i način djelovanja elektrokemijske korozije općenito, a zatim za svaki oblik korozije zasebno. Pored toga, navode se vrste metala i legura koje su podložne svakom od tipova...
ZAŠTITA METALA FOSFATIRANJEM
ZAŠTITA METALA FOSFATIRANJEM
Marko Šaban
U radu se obrađuje klasifikacija korozije, metode zaštite od korozije koje se danas koriste u zaštiti metalnih konstrukcija i postrojenja, priprema površine i na koncu postupak fosfatiranja kao priprema za antikorozivnu zaštitu premazima.
ZAŠTITA METALA PUŠČANE CIJEVI
ZAŠTITA METALA PUŠČANE CIJEVI
Luka Makar
U ovom završnom radu opisana je tehnika površinske zaštite bruniranjem. Bruniranjem se želi na obratku postići crni sloj (pretežno oksida). Takav sloj je zbog velikog dijela u apsorbiranju svjetla pogodan za oružje koje ne smije reflektirati svjetlo. Bruniranje primjenjujemo i za razne ručne alate te satove. Tehnika bruniranja ne mijenja bitno zaštitna svojsta, ali je važna u svakodnevnici zbog čega ćemo u ovom radu objasniti neke od vrsta bruniranja kao i najčešće postupke...
ZAŠTITA SIVOG LIJEVA U EKSPLOATACIJI
ZAŠTITA SIVOG LIJEVA U EKSPLOATACIJI
Valentin Mihović
Rad je temeljen na značaju površinske zaštite sivog lijeva u eksploataciji te je prikazan postupak zaštite jednog proizvoda (SKF kučiste ležaja). U teoretskom dijelu rada su opisani sastav, korozijska svojstva, primjena i načini zaštite sivog lijeva. U drugom dijelu rada je opisana teorija korozije i tehnologije pripreme površine. Također su opisani i važniji postupci nanošenja prevlaka, kao i ispitivanje prevlaka. Eksperimentalnim pristupom se pokazalo kako se priprema,...
ZAŠTITA SPREMNIKA ZA NAFTU I NAFTNE DERIVATE U PRIMORSKIM UVJETIMA
ZAŠTITA SPREMNIKA ZA NAFTU I NAFTNE DERIVATE U PRIMORSKIM UVJETIMA
Stjepan Gavranić
U radu je obrađena tema zaštite spremnika za naftu i naftne derivate u primorskim uvjetima. Napravljen je osvrt na klasifikaciju, mehanizme i geometriju korozijskih procesa. Opisani su uvjeti u kojima se nalaze spremnici za naftu. Napravljen je izbor konstrukcijskog materijala i izrađena je tehnologija zaštite spremnika. Izvršeno je ispitivanje i kontrola u konkretnim uvjetima gdje je zaključeno da je izbor zaštite spremnika zadovoljavajući. Na kraju je napravljena tehno-ekonomska...

Pages