Pages

Utjecaj mekog žarenja na svojstva nodularnog lijeva
Utjecaj mekog žarenja na svojstva nodularnog lijeva
Jurica Jemrić
Diplomski rad obuhvaća opis kemijskih elemenata koji su prisutni u nodularnog lijeva, kao i njihov utjecaj na svojstva nodularnog lijeva. Prikazani su postupci toplinske obrade nodularnog lijeva, uz detaljniji osvrt na postupke toplinske obrade mekog žarenja i poboljšavanja nodularnog lijeva. Nadalje, napravljen je plan pokusa za izradu eksperimentalnog dijela u kojem je eksperimentalno analiziran utjecaj toplinske obrade mekog žarenja (feritizacije) i poboljšavanja, na mikrostrukturu i...
Utjecaj parametara normalizacije na svojstva sivog lijeva
Utjecaj parametara normalizacije na svojstva sivog lijeva
Marko Novoselović
Zbog slabijih mehaničkih svojstava, primjena sivog lijeva prvenstveno je vezana uz niske troškove proizvodnje. Toplinskom obradom može se utjecati na mikrostrukturu, odnosno mehanička svojstva sivog lijeva. U radu je ispitivan utjecaj parametara normalizacije (temperature austenitizacije i temperature vađenja uzoraka iz peći) na mikrostrukturu i tvrdoću sivog lijeva.
Utjecaj smjera posmaka rezne glave na kvalitetu obrađene površine
Utjecaj smjera posmaka rezne glave na kvalitetu obrađene površine
Kemal Malagić
U radu su prikazani i objašnjeni postupci rezanja mlazom vode, a to su čisti vodeni mlaz i vodno-abrazivni rezni mlaz. Navedeni su tehnološki zahtjevi kod primjene tehnologije rezanja mlazom vode. Pojedina poglavlja u radu objašnjavaju načine stvaranja tlaka vode i tehnologiju nastanka vodno-abrazivnog mlaza, uz objašnjenje miješanja vodenog mlaza i abrazivnih čestica. Eksperimentalnim dijelom se objasnio utjecaj pojedinih parametara rezanja (tlaka, brzine rezanja i veličine...
VISOKOFREKVENTNO ZAVARIVANJE
VISOKOFREKVENTNO ZAVARIVANJE
Krešimir Simeon
U ovom radu je opisan postupak visokofrekventnog zavarivanja koji se najviše koristi za izradu uzdužnih šavnih cijevi te iz tog razloga su sheme prikazane na primjeru visokofrekventog postupka izrade cijevi. Opisani su osnovni procesi visokofrekventnog zavarivanja kao i njihove karakteristike u tehnologiji izrade visokofrekventnih cijevi i njihovoj primjeni. Visokofrekventno zavarivanje je ekonomičan postupak te zato ima i široku primjenu u automobilskoj, naftnoj, prehrambenoj,...
VISOKOUČINSKI POSTUPCI MAG ZAVARIVANJA
VISOKOUČINSKI POSTUPCI MAG ZAVARIVANJA
Ivan Mikulić
U radu je opisan postupak MIG/MAG zavarivanja, koja se oprema koristi i gdje se primjenjuje ovaj postupak. Također opisani su i zaštitni plinovi koji se koriste prilikom ovog postupka. Spomenuti su i prednosti i nedostatci navedenog postupka kao i regulacija visine električnog luka. Opisane su neke od visokoučinskih varijanti MAG postupka zavarivanja i mogućnosti robotizacije i automatizacije postupaka.
VISOKOUČINSKO BRUŠENJE;SOL-GEL TEHNOLOGIJA
VISOKOUČINSKO BRUŠENJE;SOL-GEL TEHNOLOGIJA
Ana Mišanec
Zadatak ovog rada je opisati visokoučinsko brušenje s primjenom sol-gel tehnologije. Rad je podijeljen na šest poglavlja, a svako poglavlje se sastoji od nekoliko potpoglavlja. Na početku rada su razrađeni osnovni pojmovi vezani uz brušenje i podjele brušenja. Zatim su detaljnije opisane suvremene tehnologije brušenja, s posebnim naglaskom na visokoučinsko brušenje. Također su opisane brusne ploče s postupcima sol-gel tehnologije. Rad završava navođenjem primjera brusilice za...
VREDNOVANJE KONSTRUKCIJSKIH ZNAČAJKI AHP METODOM I METODOM POTENCIJALA NA PRIMJERU GENERIRANOG 3D MODELA METALNE KONSTRUKCIJE ZA SKLADIŠTENJE PALETIRANIH PROIZVODA
VREDNOVANJE KONSTRUKCIJSKIH ZNAČAJKI AHP METODOM I METODOM POTENCIJALA NA PRIMJERU GENERIRANOG 3D MODELA METALNE KONSTRUKCIJE ZA SKLADIŠTENJE PALETIRANIH PROIZVODA
Ivan Čuljak
U ovom diplomskom radu potrebno je bilo napraviti, oblikovati te vrednovati metalnu konstrukciju za skladištenje paletiranih proizvoda. Metalna konstrukcija za skladištenje paletiranih proizvoda nalazi svugdje primjenu kao element od bitne važnosti za skladištenje proizvoda, a i samim time sa svojim dimenzijama od presudnog je značaja za mogućnost skladištenja. U ovisnosti o obliku postoje više varijanti, ona može biti stacionarna, nestacionarna, te samim time i materijali od kojih...
Visokobrzinske tokarilice i tokarski obradni centri
Visokobrzinske tokarilice i tokarski obradni centri
Marko Mirković
Osnovni zadatak ovog rada je bilo opisati postupak visokobrzinske obrade i pokazati primjere visokobrzinskih tokarilica. Prvo je opisan postupak visokobrzinske obrade i specifičnosti koji se javljaju pri visokobrzinskoj obradi. Zatim su prikazani glavni zahtjevi u pogledu ostvarivih brzina. Nakon toga analizirani su strojevi za obradu tokarenjem i moduli alatnih stroja za visokobrzinsku obradu. Analizirani su i mjerni sustavi kao i sustavi upravljanja visokobrzinskim alatnim...
ZAGRIJAVANJE I HLAĐENJE ENERGETSKOG TRANSFORMATORA
ZAGRIJAVANJE I HLAĐENJE ENERGETSKOG TRANSFORMATORA
Mislav Čondić
Tema ovog završnog rada je Zagrijavanje i hlađenje energetskog transformatora. U radu je pojašnjen princip rada transformatora te su predstavljeni osnovni dijelovi energetskog transformatora. Nadalje, u radu je opisano zagrijavanje transformatora sa priloženim formulama za izračunavanje pojedinih vrijednosti temperature i topline. Također su obrađene i štetne posljedice zagrijavanja uz priloženi primjer određivanja temperature transformatora. Na osnovu postojećih načina hlađenja...
ZAMJENA PUMPE U JEDNOSTAVNOM CJEVOVODU
ZAMJENA PUMPE U JEDNOSTAVNOM CJEVOVODU
Robert Kovačević
U radu je napravljena teorijska analiza i proračun vezan za rad pumpe, prateći pri tome popratne parametre vezane za cjevovodni sustav. U uvodu su objašnjene osnovne značajke cjevovoda, te komponente centrifugalne pumpe. Zatim je izvršen proračun volumenskog protoka unutar sustava te je nađena radna točka. Vršeni su proračuni na osnovi razlika visina slobodnih površina spremnika, te se određivala nova vrijednost protoka u sustavu. Potrebno je bilo ispitati utjecaj zamjenske pumpe...
ZAMJENA RADNE TVARI R-22 U KASKADNOM RASHLADNOM POSTROJENJU
ZAMJENA RADNE TVARI R-22 U KASKADNOM RASHLADNOM POSTROJENJU
Edvard Jurić
U radu je prikazano dvo-stupanjsko kaskadno rashladno postrojenje, koje kao zadanu radnu tvar koristi ekološki neprihvatljivu tvar R-22. U skorašnje vrijeme, znanstvenici iz svih grana znanosti rade na rješavanju problema onečišćenja okoliša i globalnog zatopljenja. Stoga, imajući u vidu ekološke značajke radne tvari, te i samu iskoristivost, odabrana su dva nova radna medija kao potencijalna zamjena zadanoj radnoj tvari. Postavljanjem matematičkog modela rashladnog proces, te...
ZAOSTALA NAPREZANJA U ODLJEVCIMA OD ALUMINIJSKIH LEGURA
ZAOSTALA NAPREZANJA U ODLJEVCIMA OD ALUMINIJSKIH LEGURA
Tomislav Tvrdy
U radu je na početku objašnjena tehnologija lijevanja koja je nezamjenjiva u izradi kompliciranih i zahtjevnih proizvoda koji se nekom drugom tehnologijom ne bi mogli izraditi ili jednostavno ne bi bili isplativi. Nadalje u radu je objašnjen pojam zaostala naprezanja koja su tema ovoga rada. Objašnjeno je zbog čega dolazi do zaostalih naprezanja, koji parametri utječu na zaostala naprezanja te kako se otkrivaju i kako se uklanjaju zaostala naprezanja u odljevcima od aluminijskih...

Pages