Pages

ZAVARIVANJE I ZAVARLJIVOST Cu-LEGURA
ZAVARIVANJE I ZAVARLJIVOST Cu-LEGURA
Gracijan Pavin
Tema ovog diplomskog rada je zavarivanje i zavarljivost Cu-legura. U radu će se opisati postupci zavarivanja Cu-legura i provođenje kontrole kvalitete nakon zavarivanja. U uvodnom dijelu opisano je općenito o bakru, njegov kemijski sastav, legure bakra, gdje se primjenjuje i problemi kod zavarivanja bakra. Prikazano je preporuka postupka zavarivanja s obzirom na leguru zavarivanja, opisani su pojedini postupci zavarivanja legura bakra, primjena dodatnog materijala i kontrola kvalitete...
ZAVARIVANJE NOSAČA CNC STROJA OD LEGURE AL 6061-T6
ZAVARIVANJE NOSAČA CNC STROJA OD LEGURE AL 6061-T6
Matej Vincent
U ovom radu opisan je aluminij i korištenje aluminijevih legura. Objašnjena su najvažnija fizikalna i kemijska svojstva aluminija. Zatim je prikazana podjela aluminijevih legura i njihovo označavanje te utjecaj legirnih elemenata. Također je objašnjena zavarljivost i problematika aluminija. Na kraju je prikazana primjena aluminijeve legure u izradi nosača CNC stroja.
ZAVARIVANJE PEHD CIJEVI
ZAVARIVANJE PEHD CIJEVI
Filip Sokolović
Diplomski rad pod nazivom “Zavarivanje PE-HD cijevi“ prvom poglavlju govori o razvoju i sve većoj primjeni polimera u tehničkoj praksi. Nabrojat ćemo vrste, svojstva te predstavnike polimera, u kojem ćemo detaljnije opisati svojstva polietilena i kako se proizvodi, gdje se primjenjuje. Polietilen se dijeli na polietilen niske gustoće (PE-LD), linearni polietilen niske gustoće (PE-LLD) i polietilen visoke gustoće (PE-HD) koji je najzastupljeniji u postupku zavarivanja. U radu su...
ZAVARIVANJE POLIMERA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
ZAVARIVANJE POLIMERA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Luka Makar
U ovom diplomskom radu opisana je tehnika zavarivanja polimera u autoindustriji. Polimeri su velike molekule od dijelova koji se ponavljaju (monomera) povezanih u dugačke lance. Iako se pojam polimer često koristi kao sinonim za plastiku, u polimere se u kemiji ubraja veliki broj prirodnih i umjetnih materijala s različitim svojstvima i namjenama. Pošto se u auto industriji koriste polimeri za izradu raznih dijelova automobila posvećena je pažnja samome opisu polimera i o vrstama...
ZAVARIVANJE RAZNORODNIH MATERIJALA
ZAVARIVANJE RAZNORODNIH MATERIJALA
Ante Pašalić
U završnom radu opisano je zavarivanje raznorodnih materijala. Rad je podijeljen na teoretski dio i na dio u kojem su prikazani primjeri korištenja Schaefflerovog strukturnog dijagrama. Opisano je zavarivanje općenito, podjela i osnove, te problematika zavarivanja raznorodnih materijala. U dijelu primijene Schaefflerovog dijagrama prikazana su dva primjera u kojima je prikazan način odabira dodatnog materijala za zavarivanje raznorodnih materijala.
ZAVARIVANJE ULTRAZVUKOM
ZAVARIVANJE ULTRAZVUKOM
Luka Šimović
U ovom završnom radu cilj je bio opisati cjevovode, te način njihovog spajanja putem zavarivanja. U prvom dijelu rada opisani su općenito cijevi i cjevovodi, standardne norme cjevovoda, elementi cjevovoda koji su potrebni za normalno funkcioniranje, projektiranje cjevovoda i općeniti načini spajanja cijevi. U drugom dijelu završnog rada opisane su detaljno REL, MIG/MAG i TIG metode zavarivanja. Kroz navedene metode obuhvaćeni su opisi parametra zavarivanja, priprema radnog mjesta,...
ZAVARLJIVOST I ZAVARIVANJE KOROZIJSKI POSTOJANIH ČELIKA
ZAVARLJIVOST I ZAVARIVANJE KOROZIJSKI POSTOJANIH ČELIKA
Ivan Berić
Tema ovog završnog rada je zavarivanje i zavarljivost korozijski postojanih odnosno nehrđajućih čelika. U prvom dijelu rada opisani su oblici korozije te njihov utjecaj na čelike dok su u drugom dijelu opisani korozijski postojani visokolegirani čelici te njihovo zavarivanje i zavarljivost. Zadnji dio rada uključuje Schaefflerov dijagram te njegovu primjenu.
ZAVARLJIVOST SUVREMENIH MATERIJALA U KOTLOGRADNJI
ZAVARLJIVOST SUVREMENIH MATERIJALA U KOTLOGRADNJI
Filip Vuleta
U diplomskom radu opisano je povećanje zahtjeva energije i razlozi potrebe za razvijanjem novijih suvremenijih materijala i njihove osobine, glavni dijelovi kotlovskih postrojenja te podjela različitih vrsta kotlova. Ukratko su navedeni i opisani postupci zavarivanja koji se primjenjuju u kotlogradnji, kao i svojstva čelika koji koriste pri izradi elemenata kotlovskog postrojenja. Objašnjeni su problemi i svojstva zavarljivosti pojedinih grupa čelika prilikom zavarivanja, te metode...
ZAŠTITA ALUMINIJA ELOKSIRANJEM
ZAŠTITA ALUMINIJA ELOKSIRANJEM
Matija Čukman
U radu je analiziran metal aluminij i njegove osobine i ponašanja u uvjetima korozije. Zadatkom su analizirana korozijska svojstva aluminija i njegovih oksida. Također suobrađene tehnologije eloksiranja i primjena eloksiranoga aluminija u praksi. Teorijskom analizom je pokazano da aluminij u dodiru sa kisikom daje tanki sloj oksida na njegovoj površini koji štiti aluminij od korozije, ali se i tehnologijom koja je opisana u ovom završnom radu taj sloj može podebljati i još više...
ZAŠTITA ALUMINIJA METODOM ELOKSIRANJA
ZAŠTITA ALUMINIJA METODOM ELOKSIRANJA
Zvonimir Dujić
U ovom radu se obrađuje površinska zaštita aluminija anodizacijom. Prikazan je postupak anodizacije aluminija. Opisana su kemijska i fizička svojstva aluminija, kao i praktično izvođenje anodizacije, te obrada otpadnih voda.
ZAŠTITA ALUMINIJA TEHNOLOŠKIM POSTUPKOM PLASTIFICIRANJA
ZAŠTITA ALUMINIJA TEHNOLOŠKIM POSTUPKOM PLASTIFICIRANJA
Zoran Perić
U teorijskom dijelu prikazana je podjela aluminijevih legura, njihova svojstva i primjena. Opisana je korozijska postojanost aluminija i metode zaštite od korozije. Detaljno je opisana zaštita aluminija organskim prevlakama te postupak elektrostatskog naprašivanja. U eksperimentalnom dijelu rada utvrđen je kemijski sastav uzoraka te su provedena laboratorijska ispitivanja aluminijeve legure EN AW – 6060.
ZAŠTITA METALA BOJANJEM
ZAŠTITA METALA BOJANJEM
Filip Brnardić
Završni rad sastoji se od teorijskog dijela u kojemu se obrađuju mehanizmi elektrokemijske korozije materijala, klasificirane prema obliku geometrijskog razaranja, te praktičnog dijela u kojemu se proučavaju tehnologije pripreme površine i nanošenja boje na konstrukcijski metal. Teorijski dio opisuje uzroke i način djelovanja elektrokemijske korozije općenito, a zatim za svaki oblik korozije zasebno. Pored toga, navode se vrste metala i legura koje su podložne svakom od tipova...

Pages