Pages

UTJECAJ TRAJANJA POPUŠTANJA NA TVRDOĆU ČELIKA C45
UTJECAJ TRAJANJA POPUŠTANJA NA TVRDOĆU ČELIKA C45
Toni Pravdić
Ovim radom je opisan postupak poboljšanja čelika, odnosno visokotemperaturno popuštanje te utjecaj trajanja popuštanja na tvrdoću čelika C45. Prvim poglavljem je općenito opisan postupak poboljšavanja čelika koji može biti klasičnim putem pomoću kaljenja i visokotemperaturnog popuštanja ili poboljšavanje može biti izotermno. Tu su još objašnjena osnovna svrha poboljšavanja i pojave na koje treba obratiti pažnju prilikom visokotemperaturnog popuštanja. Trećim poglavljem...
UTVRĐIVANJE NOSIVOSTI HIDRAULIČNOG MJEŠAČA DIGESTATA OŠTEĆENOGA DJELOVANJEM KOROZIJE
UTVRĐIVANJE NOSIVOSTI HIDRAULIČNOG MJEŠAČA DIGESTATA OŠTEĆENOGA DJELOVANJEM KOROZIJE
Florijan Mandić
Cilj diplomskog rada jest konstruirati cijev mješača propelera sa svim pripadajućim komponentama te na osnovu dobivene konstrukcije izvršiti analizu naprezanja i pomaka. U okviru rada izrađen je 3D model konstrukcije od nehrđajućeg čelika u programskom paketu Solidworks 2018. Cijev mješača propelera nalazi se unutar fermentora u kojemu dolazi do proizvodnje bioplina. Tijekom kemijskih reakcija kao što su hidroliza, acidogeneza, acetogeneza i na posljetku metanogeneza dolazi do...
UTVRĐIVANJE TRAJANJA UGRIJAVANJA
UTVRĐIVANJE TRAJANJA UGRIJAVANJA
Domagoj Škrinjar
Završni rad govori o toplinskoj obradi metala s naglaskom na određivanje trajanja ugrijavanja. Vrijeme se uzima u obzir kao jedan od ključnih faktora koji utječu na dobivenu mikrostrukturu i svojstva nakon toplinske obrade. Poznavanje trajanja pojedinih faza uvelike pomaže u samom procesu toplinske obrade, to jest, pravilnim vremenskim provođenjem pojedinih faza povisuje se vjerojatnost dobivanja točno tražene strukture, a samim time i svojstava. U proračunima je teško predvidjeti...
UVIJANJE ŠTAPOVA  TANKOSTJENOG PRESJEKA
UVIJANJE ŠTAPOVA TANKOSTJENOG PRESJEKA
Luka Šarlija
U ovome radu se analizira uvijanje tankostijenih štapova kružnog i pravokutnog poprečnog presjeka. Opisana je primjena ovih štapova u eksploataciji, prednosti te nedostatci u usporedbi sa štapovima punog presjeka. Prvi dio rada se bazira na analizi tankostjenih štapova okruglog poprečnog presjeka, naprezanju na pojedinom dijelu štapa, mogućim kidanjem istih, te pravilnom konstrukcijom kako bi se izbjegle štetne posljedice. Ovdje će biti riješeni primjeri takvih štapova, uz...
Upotreba aluminijskih odljevaka u automobilskoj industriji
Upotreba aluminijskih odljevaka u automobilskoj industriji
Marko Božić
U radu je prikazana način proizvodnje i uporaba odljevaka u automobilskoj industriji. Pojašnjene su tehnologije lijevanja za proizvodnju automobilskih dijelova. Prikazani su današnji zahtjevi za izradu automobilskih dijelova, te je navedena uporaba aluminijskih odljevaka u automobilskoj industriji. Pojašnjen je proces kontrole aluminijskih odljevaka te moguće greške koje mogu nastati tijekom lijevanja aluminija. Detaljno je objašnjen postupak izrade aluminijskih odljevaka i primjena...
Utjecaj mekog žarenja na svojstva nodularnog lijeva
Utjecaj mekog žarenja na svojstva nodularnog lijeva
Jurica Jemrić
Diplomski rad obuhvaća opis kemijskih elemenata koji su prisutni u nodularnog lijeva, kao i njihov utjecaj na svojstva nodularnog lijeva. Prikazani su postupci toplinske obrade nodularnog lijeva, uz detaljniji osvrt na postupke toplinske obrade mekog žarenja i poboljšavanja nodularnog lijeva. Nadalje, napravljen je plan pokusa za izradu eksperimentalnog dijela u kojem je eksperimentalno analiziran utjecaj toplinske obrade mekog žarenja (feritizacije) i poboljšavanja, na mikrostrukturu i...
Utjecaj parametara normalizacije na svojstva sivog lijeva
Utjecaj parametara normalizacije na svojstva sivog lijeva
Marko Novoselović
Zbog slabijih mehaničkih svojstava, primjena sivog lijeva prvenstveno je vezana uz niske troškove proizvodnje. Toplinskom obradom može se utjecati na mikrostrukturu, odnosno mehanička svojstva sivog lijeva. U radu je ispitivan utjecaj parametara normalizacije (temperature austenitizacije i temperature vađenja uzoraka iz peći) na mikrostrukturu i tvrdoću sivog lijeva.
Utjecaj smjera posmaka rezne glave na kvalitetu obrađene površine
Utjecaj smjera posmaka rezne glave na kvalitetu obrađene površine
Kemal Malagić
U radu su prikazani i objašnjeni postupci rezanja mlazom vode, a to su čisti vodeni mlaz i vodno-abrazivni rezni mlaz. Navedeni su tehnološki zahtjevi kod primjene tehnologije rezanja mlazom vode. Pojedina poglavlja u radu objašnjavaju načine stvaranja tlaka vode i tehnologiju nastanka vodno-abrazivnog mlaza, uz objašnjenje miješanja vodenog mlaza i abrazivnih čestica. Eksperimentalnim dijelom se objasnio utjecaj pojedinih parametara rezanja (tlaka, brzine rezanja i veličine...
VISOKOFREKVENTNO ZAVARIVANJE
VISOKOFREKVENTNO ZAVARIVANJE
Krešimir Simeon
U ovom radu je opisan postupak visokofrekventnog zavarivanja koji se najviše koristi za izradu uzdužnih šavnih cijevi te iz tog razloga su sheme prikazane na primjeru visokofrekventog postupka izrade cijevi. Opisani su osnovni procesi visokofrekventnog zavarivanja kao i njihove karakteristike u tehnologiji izrade visokofrekventnih cijevi i njihovoj primjeni. Visokofrekventno zavarivanje je ekonomičan postupak te zato ima i široku primjenu u automobilskoj, naftnoj, prehrambenoj,...
VISOKOUČINSKI POSTUPCI MAG ZAVARIVANJA
VISOKOUČINSKI POSTUPCI MAG ZAVARIVANJA
Ivan Mikulić
U radu je opisan postupak MIG/MAG zavarivanja, koja se oprema koristi i gdje se primjenjuje ovaj postupak. Također opisani su i zaštitni plinovi koji se koriste prilikom ovog postupka. Spomenuti su i prednosti i nedostatci navedenog postupka kao i regulacija visine električnog luka. Opisane su neke od visokoučinskih varijanti MAG postupka zavarivanja i mogućnosti robotizacije i automatizacije postupaka.
VISOKOUČINSKO BRUŠENJE;SOL-GEL TEHNOLOGIJA
VISOKOUČINSKO BRUŠENJE;SOL-GEL TEHNOLOGIJA
Ana Mišanec
Zadatak ovog rada je opisati visokoučinsko brušenje s primjenom sol-gel tehnologije. Rad je podijeljen na šest poglavlja, a svako poglavlje se sastoji od nekoliko potpoglavlja. Na početku rada su razrađeni osnovni pojmovi vezani uz brušenje i podjele brušenja. Zatim su detaljnije opisane suvremene tehnologije brušenja, s posebnim naglaskom na visokoučinsko brušenje. Također su opisane brusne ploče s postupcima sol-gel tehnologije. Rad završava navođenjem primjera brusilice za...
VREDNOVANJE KONSTRUKCIJSKIH ZNAČAJKI AHP METODOM I METODOM POTENCIJALA NA PRIMJERU GENERIRANOG 3D MODELA METALNE KONSTRUKCIJE ZA SKLADIŠTENJE PALETIRANIH PROIZVODA
VREDNOVANJE KONSTRUKCIJSKIH ZNAČAJKI AHP METODOM I METODOM POTENCIJALA NA PRIMJERU GENERIRANOG 3D MODELA METALNE KONSTRUKCIJE ZA SKLADIŠTENJE PALETIRANIH PROIZVODA
Ivan Čuljak
U ovom diplomskom radu potrebno je bilo napraviti, oblikovati te vrednovati metalnu konstrukciju za skladištenje paletiranih proizvoda. Metalna konstrukcija za skladištenje paletiranih proizvoda nalazi svugdje primjenu kao element od bitne važnosti za skladištenje proizvoda, a i samim time sa svojim dimenzijama od presudnog je značaja za mogućnost skladištenja. U ovisnosti o obliku postoje više varijanti, ona može biti stacionarna, nestacionarna, te samim time i materijali od kojih...

Pages