Pages

ZAVARIVANJE DUPLEX ČELIKA
ZAVARIVANJE DUPLEX ČELIKA
Josip Carić
U diplomskom radu opisuju se duplex korozijski postojani čelici i navode se područja njihove primjene. U nastavku su opisani korozijski postojani čelici, napravljena je podjela i svaka od skupina čelika je i opisana. U drugom dijelu opisani su duplex čelici. Počevši od povijesti, dobivanja ovih čelika, legiranja, te mehaničkih svojstava, oblikovljivosti, obradivosti zaključno sa korozijskom postojanosti ove vrste čelika. U nastavku je opisana zavarljivost i zavarivanje duplex...
ZAVARIVANJE GORNJEG HVATIŠTA  ADAPTERA KOMBAJNA
ZAVARIVANJE GORNJEG HVATIŠTA ADAPTERA KOMBAJNA
Mario Martić
U radu su opisane opće karakteristike robota za zavarivanje i njihove prednosti i nedostatci. Također, opisana je opravdanost uvođenja robota u proizvodnju gornjeg hvatišta adaptera kombajna. Detaljno su opisane karakteristike robotskog sustava Motoman HP6 te njegove mogućnosti zavarivanja. U praktičnom dijelu smo odredili pripremu, programiranje i zavarivanje gornjeg hvatišta adaptera kombajna na robotu Motoman HP6. Kod izvršenog zavarivanja smo analizirali rezultate te ih...
ZAVARIVANJE I ZAVARLJIVOST Al I Al-LEGURA
ZAVARIVANJE I ZAVARLJIVOST Al I Al-LEGURA
Ivan Pošta
U radu se opisuju svojstva aluminija i korištenih aluminijevih legura. Objašnjena je zavarljivost, problematika i priprema zavarivanja aluminija. Dan je uvid u sadržaj serija aluminijevih legura. Razrađeni su najčešće korišteni postupci zavarivanja aluminija i aluminijevih legura. Potencijalne greške i defekti kod zavarivanja aluminija su objašnjeni sa svojom pojavom i naposljetku kontrola kvalitete zavara.
ZAVARIVANJE I ZAVARLJIVOST Cu-LEGURA
ZAVARIVANJE I ZAVARLJIVOST Cu-LEGURA
Gracijan Pavin
Tema ovog diplomskog rada je zavarivanje i zavarljivost Cu-legura. U radu će se opisati postupci zavarivanja Cu-legura i provođenje kontrole kvalitete nakon zavarivanja. U uvodnom dijelu opisano je općenito o bakru, njegov kemijski sastav, legure bakra, gdje se primjenjuje i problemi kod zavarivanja bakra. Prikazano je preporuka postupka zavarivanja s obzirom na leguru zavarivanja, opisani su pojedini postupci zavarivanja legura bakra, primjena dodatnog materijala i kontrola kvalitete...
ZAVARIVANJE NOSAČA CNC STROJA OD LEGURE AL 6061-T6
ZAVARIVANJE NOSAČA CNC STROJA OD LEGURE AL 6061-T6
Matej Vincent
U ovom radu opisan je aluminij i korištenje aluminijevih legura. Objašnjena su najvažnija fizikalna i kemijska svojstva aluminija. Zatim je prikazana podjela aluminijevih legura i njihovo označavanje te utjecaj legirnih elemenata. Također je objašnjena zavarljivost i problematika aluminija. Na kraju je prikazana primjena aluminijeve legure u izradi nosača CNC stroja.
ZAVARIVANJE PEHD CIJEVI
ZAVARIVANJE PEHD CIJEVI
Filip Sokolović
Diplomski rad pod nazivom “Zavarivanje PE-HD cijevi“ prvom poglavlju govori o razvoju i sve većoj primjeni polimera u tehničkoj praksi. Nabrojat ćemo vrste, svojstva te predstavnike polimera, u kojem ćemo detaljnije opisati svojstva polietilena i kako se proizvodi, gdje se primjenjuje. Polietilen se dijeli na polietilen niske gustoće (PE-LD), linearni polietilen niske gustoće (PE-LLD) i polietilen visoke gustoće (PE-HD) koji je najzastupljeniji u postupku zavarivanja. U radu su...
ZAVARIVANJE POLIMERA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
ZAVARIVANJE POLIMERA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Luka Makar
U ovom diplomskom radu opisana je tehnika zavarivanja polimera u autoindustriji. Polimeri su velike molekule od dijelova koji se ponavljaju (monomera) povezanih u dugačke lance. Iako se pojam polimer često koristi kao sinonim za plastiku, u polimere se u kemiji ubraja veliki broj prirodnih i umjetnih materijala s različitim svojstvima i namjenama. Pošto se u auto industriji koriste polimeri za izradu raznih dijelova automobila posvećena je pažnja samome opisu polimera i o vrstama...
ZAVARIVANJE RAZNORODNIH MATERIJALA
ZAVARIVANJE RAZNORODNIH MATERIJALA
Ante Pašalić
U završnom radu opisano je zavarivanje raznorodnih materijala. Rad je podijeljen na teoretski dio i na dio u kojem su prikazani primjeri korištenja Schaefflerovog strukturnog dijagrama. Opisano je zavarivanje općenito, podjela i osnove, te problematika zavarivanja raznorodnih materijala. U dijelu primijene Schaefflerovog dijagrama prikazana su dva primjera u kojima je prikazan način odabira dodatnog materijala za zavarivanje raznorodnih materijala.
ZAVARIVANJE ULTRAZVUKOM
ZAVARIVANJE ULTRAZVUKOM
Luka Šimović
U ovom završnom radu cilj je bio opisati cjevovode, te način njihovog spajanja putem zavarivanja. U prvom dijelu rada opisani su općenito cijevi i cjevovodi, standardne norme cjevovoda, elementi cjevovoda koji su potrebni za normalno funkcioniranje, projektiranje cjevovoda i općeniti načini spajanja cijevi. U drugom dijelu završnog rada opisane su detaljno REL, MIG/MAG i TIG metode zavarivanja. Kroz navedene metode obuhvaćeni su opisi parametra zavarivanja, priprema radnog mjesta,...
ZAVARLJIVOST I ZAVARIVANJE KOROZIJSKI POSTOJANIH ČELIKA
ZAVARLJIVOST I ZAVARIVANJE KOROZIJSKI POSTOJANIH ČELIKA
Ivan Berić
Tema ovog završnog rada je zavarivanje i zavarljivost korozijski postojanih odnosno nehrđajućih čelika. U prvom dijelu rada opisani su oblici korozije te njihov utjecaj na čelike dok su u drugom dijelu opisani korozijski postojani visokolegirani čelici te njihovo zavarivanje i zavarljivost. Zadnji dio rada uključuje Schaefflerov dijagram te njegovu primjenu.
ZAVARLJIVOST SUVREMENIH MATERIJALA U KOTLOGRADNJI
ZAVARLJIVOST SUVREMENIH MATERIJALA U KOTLOGRADNJI
Filip Vuleta
U diplomskom radu opisano je povećanje zahtjeva energije i razlozi potrebe za razvijanjem novijih suvremenijih materijala i njihove osobine, glavni dijelovi kotlovskih postrojenja te podjela različitih vrsta kotlova. Ukratko su navedeni i opisani postupci zavarivanja koji se primjenjuju u kotlogradnji, kao i svojstva čelika koji koriste pri izradi elemenata kotlovskog postrojenja. Objašnjeni su problemi i svojstva zavarljivosti pojedinih grupa čelika prilikom zavarivanja, te metode...
ZAŠTITA ALUMINIJA ELOKSIRANJEM
ZAŠTITA ALUMINIJA ELOKSIRANJEM
Matija Čukman
U radu je analiziran metal aluminij i njegove osobine i ponašanja u uvjetima korozije. Zadatkom su analizirana korozijska svojstva aluminija i njegovih oksida. Također suobrađene tehnologije eloksiranja i primjena eloksiranoga aluminija u praksi. Teorijskom analizom je pokazano da aluminij u dodiru sa kisikom daje tanki sloj oksida na njegovoj površini koji štiti aluminij od korozije, ali se i tehnologijom koja je opisana u ovom završnom radu taj sloj može podebljati i još više...

Pages