Pages

UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA SAVOJNA SVOJSTVA PP OTPRESKA
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA SAVOJNA SVOJSTVA PP OTPRESKA
Josip Kadić
U diplomskom radu su opisani polimerni materijali, svojstva polipropilena, te je opisan postupak i proces injekcijskog prešanja. Također su još navedeni i parametri injekcijskog prešanja, te parametri koji imaju utjecaj na savojna svojstva otpreska. Napravljen je i pokus u kojem se eksperimentalno pokazalo utjecaj parametara injekcijskog prešanja na savojna svojstva otpreska.
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA SAVOJNA SVOJSTVA PS OTPRESKA
UTJECAJ PARAMETARA INJEKCIJSKOG PREŠANJA NA SAVOJNA SVOJSTVA PS OTPRESKA
Danijel Prajković
U ovom diplomskom radu su opisani polimerni materijali i svojstva polimernih materijala, a posebno svojstva polistirena. Polistiren je detaljno opisan zato što se rad temelji na provjeri utjecaja parametara injekcijskog prešanja na savojna svojstva otpreska polistirena. U eksperimentalnom dijelu se izrađuju ispitni uzorci postupkom injekcijskog prešanja te se ispituju savojna svojstva na tim uzorcima.
UTJECAJ PARAMETARA LIJEPLJENJA NA SVOJSTVA LIJEPLJENOG SPOJA
UTJECAJ PARAMETARA LIJEPLJENJA NA SVOJSTVA LIJEPLJENOG SPOJA
Hrvoje Božić
U radu su navedeni i opisani osnovni postupci spajanja materijala, sa svim svojim prednostima i nedostacima. U prvom dijelu rada ukratko su opisani rastavljivi i nerastavljivi postupci spajanja, a posebna se pozornost obraća na postupak spajanja lijepljenjem. Detaljno je opisana tehnologija lijepljenja, te su navedene glavne skupine ljepila i njihove karakteristike. Također su u radu opisani utjecaji pojedinih faktora na čvrstoću lijepljenog spoja. Cilj eksperimentalnog dijela rada je...
UTJECAJ PARAMETARA NA ČVRSTOĆU LIJEPLJENOG SPOJA
UTJECAJ PARAMETARA NA ČVRSTOĆU LIJEPLJENOG SPOJA
Leonardo Prihoda
U ovom diplomskom radu opisane su teorijske osnove, podjela ljepila, izbor ljepila, prednosti i nedostaci lijepljenih spojeva i primjena lijepljenih spojeva. Opisana je tehnologija lijepljenja koja uključuje pripremu površine, lijepljenje, sastavljanje spoja, ispitivanje i kontrolu kvalitete. Detaljno su opisani utjecajni faktori na čvrstoću lijepljenog spoja: svojstva sloja ljepila, svojstva materijala, oblikovanje i opterećenje spoja. U eksperimentalnom dijelu rada provedeno je...
UTJECAJ POSTUPKA NAŠTRCAVANJA NA MEHANIČKA I TRIBOLOŠKA SVOJSTVA ČELIKA ZA POBOLJŠAVANJE 42CrMo4 (Č4732)
UTJECAJ POSTUPKA NAŠTRCAVANJA NA MEHANIČKA I TRIBOLOŠKA SVOJSTVA ČELIKA ZA POBOLJŠAVANJE 42CrMo4 (Č4732)
Mijat Samardžić
Tema ovog završnog rada je „Utjecaj postupka naštrcavanja na mehanička i tribološka svojstva čelika za poboljšavanje 42CrMo4 (Č4732)”. Rad je podijeljen na teorijski i eksperimentalni dio. U teorijskom dijelu rada opisan je postupak toplinskog naštrcavanja, navedena je njegova podjela te prednosti i nedostaci postupka. Detaljno je opisan postupak plamenog naštrcavanja, budući da se taj postupak proveo u eksperimentalnom dijelu završnog rada. Također u eksperimentalnom dijelu...
UTJECAJ POVRŠINSKIH SLOJEVA NA TROŠENJE LEMEŠA
UTJECAJ POVRŠINSKIH SLOJEVA NA TROŠENJE LEMEŠA
Antonio Dvojković
U radu su opisane osnovne značajke tla, njegov utjecaj na rast i razvoj biljnih i životinjskih vrsta te osnovne fizikalne i mehaniĉke značajke tla. Opisana je i sama struktura tla te njegova kvaliteta koja bitno utječe na reduciranje nepovoljnih utjecaja na tlo. Osim toga detaljno je objašnjena i prikazana sama obrada tla, povijesni razvoj obrade od njenih samih početaka pa sve do razvoja suvremene tehnologije. Opisane su i glavne značajke obrade, njezin utjecaj na uzgoj biljnih...
UTJECAJ PRIPREME POVRŠINE NA KVALITETU NAŠTRCANOG SLOJA
UTJECAJ PRIPREME POVRŠINE NA KVALITETU NAŠTRCANOG SLOJA
Tihomir Terzić
Tema ovog završnog rada je „Utjecaj pripreme površine na kvalitetu naštrcanog sloja”. Rad je podijeljen na teorijski i eksperimentalni dio. U teorijskom dijelu rada općenito su opisani postupci oplemenjivanja površina, njihova podjela te prednosti i nedostaci. Također je opisan postupak toplinskog naštrcavanja te je detaljno objašnjeno plameno i visokobrzinsko naštrcavanje plinskim plamenom (HVOF), budući da su se ta dva postupka provela u eksperimentalnom dijelu završnog rada...
UTJECAJ SADRŽAJA UGLJIKA NA TVRDOĆU ZAKALJENIH NELEGIRANIH ČELIKA
UTJECAJ SADRŽAJA UGLJIKA NA TVRDOĆU ZAKALJENIH NELEGIRANIH ČELIKA
Sara Šebalj
U radu je bilo potrebno ispitati utjecaj sadržaja ugljika na tvrdoću slijedećih čelika: C15, C45 i C60. Ispitivanje tvrdoće čelika provodilo se prije i nakon kaljenja istih. U teorijskom dijelu objašnjeni su pojavni oblici ugljika u željeznim legurama, kako udio ugljika ovisi o mehaničkim svojstvima čelika, te osnovni pojmovi ključni za ovaj rad, a to su kaljenje, zakaljivost i prokaljivost. Eksperimentalni dio obuhvaća pripremu uzoraka, proces kaljenja, snimanje strukture i...
UTJECAJ STANJA POVRŠINE NA SVOJSTVA LIJEPLJENOG SPOJA
UTJECAJ STANJA POVRŠINE NA SVOJSTVA LIJEPLJENOG SPOJA
Nikola Katavić
U uvodnome dijelu opisana je kratko povijest razvoja tehnologije lijepljenja, potom su kratko opisani pojedini postupci nerastavljivih spojeva zajedno s njihovim prednostima i nedostacima. Detaljno je razrađena tehnologija lijepljenja u kojemu je sadržana definicija i pravilno izvođenje načina lijepljenja. Sadržana je temeljna klasifikacija ljepila, izbor ljepila, vrste ljepila te utjecajni faktori na sami izbor ljepila. U radu se nalaze mehanizam očvršćivanja, način pravilnog...
UTJECAJ SVOJSTAVA SUBSTRATA NA ČVRSTOĆU LIJEPLJENOG SPOJA
UTJECAJ SVOJSTAVA SUBSTRATA NA ČVRSTOĆU LIJEPLJENOG SPOJA
Mario Barna
U ovom diplomskom radu je opisan postupak spajanja materijala lijepljenjem kroz tri cjeline. Prva cjelina rada se temelji na teorijskom opisu postupka lijepljenja, izboru ljepila, podjele ljepila i primjerima iz prakse. Druga cjelina rada detaljno opisuje utjecaj pojedinih parametara na čvrstoću lijepljenog spoja. Parametri kao što su: svojstva ljepila, svojstva materijala za lijepljenje, uvjeti opterećenja, postupak lijepljenja i konstrukcijsko oblikovanje spoja, stvaraju niz karika u...
UTJECAJ TEMPERATURE BORIRANJA NA DEBLJINU BORIDNOG SLOJA POSTIGNUTOG NA ČELIKU C15
UTJECAJ TEMPERATURE BORIRANJA NA DEBLJINU BORIDNOG SLOJA POSTIGNUTOG NA ČELIKU C15
Josipa Jurić
Zadatak ovog završnog radaje ispitati i eksperimentalno prikazati utjecaj temperature boriranja na debljinu boridnog sloja koji se postiže na čeliku C15. U prvom dijelu objašnjena je podjela površinskih postupaka, te su ukratko opisani najčešći postupci. U nastavku jeopisan postupak boriranja u različitim sredstvima. Navedena su svojstva i primjena boriranih slojeva. Budući daje tema rada boriranje čelika C15, detaljnije je opisano boriranje nelegiranih čelika. U eksperimentalnom...
UTJECAJ TEMPERATURE SEKUNDARNOG ZRAKA  U ROTACIJSKOJ PEĆI
UTJECAJ TEMPERATURE SEKUNDARNOG ZRAKA U ROTACIJSKOJ PEĆI
Antun Gavlik
Analiziran je dio procesa pečenja klinkera, najsloženijeg dijela proizvodnje cementa. Zanemarujući pripremu sirovine te dio kemijskih procesa koji se odvijaju u izmjenjivaču i rotacijskoj peći kako bi se sinteriranjem i hlađenjem sirovine dobio klinker. Promatrani su termodinamički dijelovi procesa poput izgaranja goriva, optimiziranja plamena i plamenika te hlađenja klinkera, iskorištenja vrućih plinova dobivenih hlađenjem, optimizacije sustava hlađenja i transporta klinkera...

Pages