Pages

Tehnologija izrade kućišta
Tehnologija izrade kućišta
Zvonko Pitlović
U diplomskom radu opisana je grana strojarstva koju nazivamo ljevarstvo te njegova važnost i razvitak kroz povijest. Prikazana je tehnologija lijevanja kućišta dijela lokomotive od zahtjeva za konstruiranje (veličina i oblik odljevka, konstruiranje vanjskog oblika odljevka, konstruiranje stjenki, konstruiranje unutrašnjih površina odljevka, uvjeti hlađenja odljevka, unutrašnja naprezanja, nastajanje zaostalih naprezanja, temperaturne deformacije), proračuna uljevnog sustava koji se...
Tehnologija izrade modela proizvoda iz poliuretana prema crtežu oznake DM1
Tehnologija izrade modela proizvoda iz poliuretana prema crtežu oznake DM1
Danijel Matjačić
U radu je istražen i opisan postupak izrade modela zupčanika, od poliuretana, za lijevanje. Prije same izrade potrebno se bilo upoznati sa pravilima konstruiranja modela za lijevanje, odabirom materijala i namjenom modela. Dimenzije zupčanika određuju se proračunom. Pomoću proračunatih dimenzija model zupčanika se konstruira u 3D programu, pritom valja pripaziti na pravila konstruiranja ljevačkih modela. Samo konstruiranje zahtjeva dobro poznavanje tehnologije oblikovanja pomoću...
Tehnologija izrade proizvoda prema crtežu oznake DB01
Tehnologija izrade proizvoda prema crtežu oznake DB01
Danijel Blažević
U diplomskom radu opisana je tehnologija izrade zakretnog kraka prema crtežu oznake DB01. Objašnjena je uloga zakretnog kraka u hidrauličnoj preši za vulkanizaciju guma, te su ukratko opisane tehnološke operacije bušenja i glodanja koje su korištene pri izradi ovog proizvoda. Definiran je materijal i navedeni su tehnološki zahtjevi i značajke postupka obrade odvajanjem čestica. Dalje je u radu opisan tehnološki postupak izrade pozicija od koji se sastoji zakretni krak. Razrađena...
Tehnologija izrade proizvoda prema crtežu oznake KM01
Tehnologija izrade proizvoda prema crtežu oznake KM01
Krešimir Mandić
U okviru ovog završnog rada obrađena je tehnologija izrade proizvoda prema tehničkom crtežu. Odabran je proizvod koji se u postupku izrade obrađuje na tokarilici i glodalici. Odabrani proizvod je vratilo koja je samo mali dio sklopa zračnog bata.Pošto je obrada odvajanjem čestica danas jedna od najviše primjenjnih tehnologija obrade, za svaki je proizvod potrebno posebno definirati uvjete obrade. Način i uvjeti obrade ovise o puno faktora kao što su parametri obrade, materijal...
Tehnologija obrade kompozitnih materijala
Tehnologija obrade kompozitnih materijala
Ivan Lukša
Upotreba kompozita postaje sve veća zbog njihovih povoljnih svojstava, ali kod obrade nailazi se na komplikacije zbog njihove građe i razlike u svojstvima između matrice i ojačala. U ovom radu obrađuje se tema tehnologije obrada kompozita s posebnom pažnjom na obradu kompozita bušenjem. Obrada bušenjem je najčešća tehnologija obrade kompozita kod koje se često javlja problem delaminacije ili raslojavanja. Pojava delaminacije ispitana je eksperimentom na kompozitima koji se često...
Tehnologija obrade tokarenjem
Tehnologija obrade tokarenjem
Marko Metikoš
U ovom radu su obrađena tri zasebna poglavlja vezana uz tehnologiju obrade tokarenjem. Na jednostavan način su objašnjene osnove postupka tokarenja, kakva je kvaliteta obratka, te osnove o tokarskim strojevima, koje daju uvid u važnost ove tehnologije obrade materijala. U prvom poglavlju su objašnjena gibanja kod tokarenja i podjela postupaka tokarenja. Prikazana je i geometrija reznog alata, te važnost i smjer u kome se razvijaju materijali za izradu reznih alata. Cilj je dobiti...
UBRIZGAVALICE
UBRIZGAVALICE
Marina Zirdum
U ovom radu opisani su polimerni materijal, proces injekcijskog prešanja (IP) sa glavnim elementim sustava za IP. Navedene su i detaljno opisane najvažnije tehničke karakteristike ubrizgavalica
UJEDNAČAVANJE RASPODJELE NAPREZANJA VIJČANOG SPOJA OPTIMIRANJEM GEOMETRIJE USPONA
UJEDNAČAVANJE RASPODJELE NAPREZANJA VIJČANOG SPOJA OPTIMIRANJEM GEOMETRIJE USPONA
Vjekoslav Šimunović
U radu je analizirana i optimirana raspodjela naprezanja vijčanog spoja s ISO metričkim navojem. Prema dosadašnjim mjerenjima, koja su provedena u primjeni, pokazalo se da su profili zubova u vijčanom spoju nejednoliko opterećeni. Zadatkom je trebalo općenito prikazati vijčane spojeve, izraditi CAD parametarski model vijčanog spoja, analizirati raspodjelu naprezanja i optimirati ju promjenom, odnosno povećanjem uspona matice. Također potrebno je usporediti ponašanje klasičnog i...
ULOGA ERP SUSTAVA U POSLOVANJU MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
ULOGA ERP SUSTAVA U POSLOVANJU MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
Ivan Maljik
U prvom dijelu ovog rada iznesen je kratak opis razvoja ERP informacijskih sustava, njegovih komponenata te implementacije ERP sustava. U drugom dijelu rada predstavljeno je izabrano poduzeće Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o. i kroz komunikaciju sa zaposlenicima su opisane pogodnosti ERPINS-a, ERP sustava koji se koristi u njihovom poduzeću. Zatim je predstavljen Microsoft Dynamics NAV 2015 te iz izabranog poduzeća izabran proizvod, reduktor diferencijalne sklopke, pomoću kojeg je...
ULTRAČVRSTI ČELICI
ULTRAČVRSTI ČELICI
Josip Gavran
U ovom radu se daje opći uvid u ultračvrste čelike. Ponajprije se objašnjava pojam ultračvrstih čelika i njihova uloga u današnjem strojarstvu. Nadalje je prikazana opća podjela ovih čelika, zahtjevi koje ovi čelici moraju ispuniti te na koji način se očvršćavaju. Ostatak sadržaja opisuje nekoliko najvažnijih i najzastupljenijih tipova ultračvrstih čelika. Prikazan je njihov način dobivanja, toplinska obrada, kemijski sastav, struktura te njihova svojstva. Cilj ovog rada...
UNAPREĐENJE STROJA ZA NAMATANJE UGKLJIČNIH VLAKANA
UNAPREĐENJE STROJA ZA NAMATANJE UGKLJIČNIH VLAKANA
Nikola Kanaet
U radu koji slijedi obuhvaćena je povijest kompozitnih materijala od samih početaka do modernijih vremena. Objašnjeni su osnovni principi i glavna svojstva kompozitnih materijala. Obuhvaćen je pregled dosadašnjeg stanja stroja koji je bio tema završnog rada te su objašnjena poboljšanja istog. Glavni dio rada je koncipiran oko unapređenja stroja za namatanje ugljičnih vlakana te stroja za rezanje cijevi. Opisane su komponente strojeva, način rada i funkcija stroja. obuhvaćene su...
UPORABA TEHNIČKIH, MJERNIH I KONTROLNIH SUSTAVA U UNUTARNJEM UZGOJU
UPORABA TEHNIČKIH, MJERNIH I KONTROLNIH SUSTAVA U UNUTARNJEM UZGOJU
Marin Miljković
U radu su analizirani sustavi proizvodnje i sustavi kontrole u proizvodnji povrća u zaštićenim prostorima u Hrvatskoj te je izvršena usporedba sa sustavima koji su aktualni u svijetu. Zadatkom je trebalo analizirati uporabu tehničkih, mjernih i kontrolnih sustava u unutarnjem uzgoju, odnosno istražiti trendove uporabe sustava u svijetu i u Hrvatskoj, prikazati elemente unutarnjeg uzgoja, metodologiju uzgoja, varijable i kontrolu korištenog sustava. S obzirom da je fokus rada na LED...

Pages