Pages

TEHNOLOGIJA ZAŠTITE PODVODNIH CJEVOVODA
TEHNOLOGIJA ZAŠTITE PODVODNIH CJEVOVODA
Dejan Cvijanović
U radu je obrađen utjecaj korozije na integritet podvodnih cjevovoda. Detaljno je analizirana tehnologija zaštite od korozije, s naglaskom na katodnu zaštitu. U prvom dijelu rada definiran je proces korozije i opisane su kemijska i elektrokemijska korozija. Slijede kriteriji za izbor materijala i opis karakteristika čeličnih, polimernih i stakloplastičnih cijevi. Kod elektrokemijske zaštite od korozije naglasak je stavljen na katodnu zaštitu uz vanjski izvor struje i katodnu zaštitu...
TEHNOLOGIJA ČIŠĆENJA VODE ZA PRIMJENU U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
TEHNOLOGIJA ČIŠĆENJA VODE ZA PRIMJENU U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Luka Crnko
U radu je prikazana važnost vode kao jednog od temeljnih elemenata za život i odvijanje svih procesa važnih za opstanak živih bića. Prehrambena industrija temeljna je industrija za opstanak svih živih bića, ali i industrija koja za svoj rad koristi velike količine vode, a obrađenu vodu vraća u prirodu. Stoga je važno pratiti kvalitetu vode koja se koristi za proizvodnju prehrambenih proizvoda, ali i vode koja se koristi u radu strojeva te otpadne vode koja se vraća u prirodu....
TEHNOLOŠKA PRIPREMA PROIZVODNJE U TVORNICI OPRUGA
TEHNOLOŠKA PRIPREMA PROIZVODNJE U TVORNICI OPRUGA
Nikola Šoški
U radu je opisan značaj tehnološke pripreme proizvodnje, a u nastavku je projektiran i analiziran tehnološki proces za izabrani proizvod-oprugu tvrtke „ESCO-Fofonjka“ d.o.o.. Kod proizvodnje opruga tehnološka priprema je vrlo važan dio aktivnosti, međutim zbog velikog broja sličnih proizvoda ovom izabranom proizvodu, tehnološka priprema je ustaljeni slijed aktivnosti te ne predstavlja poteškoće tehnolozima u tvrtki. Kod projektiranja opruge je korišten iterativni pristup...
TEHNOLOŠKE ZNAČAJKE STROJEVA ZA OBRADU ODVAJANJEM ČESTICA
TEHNOLOŠKE ZNAČAJKE STROJEVA ZA OBRADU ODVAJANJEM ČESTICA
Pavao Golemović
U ovom će se završnom radu govoriti o obradnim strojevima, njihovoj kategorizaciji i vrstama. Posebna pozornost obratit će se na strojeve za obradu odvajanjem čestica –tokarilice i glodalice. Opisat će se gibanja kod tokarenja, alati koji se koriste za tokarenje, parametri obrade te vrste tokarilice koje se najčešće koriste te njihobe karakteristike. Osim tokarilica opisat će se režimi rada glodalica, vrste, alati koji se koriste kod glodanja te režimi rezanja. U završnom...
TEHNOLOŠKI POSTUPAK IZRADE CIKLONA KOD KOTLOVSKOG POSTROJENJA
TEHNOLOŠKI POSTUPAK IZRADE CIKLONA KOD KOTLOVSKOG POSTROJENJA
Slaven Jeleč
U diplomskom radu opisano je područje kotlogradnje, osnove o kotlovskim postrojenjima i proizvodni proces izrade ciklona kod kotlovskog postrojenja. U prvom dijelu opisane su komponente parnog kotla, tehničke karakteristike, uvjeti eksploatacije i namjena kotlovskog postrojenja. Drugo poglavlje diplomskog rada opisuje materijale koji se primjenjuju te tehnologije koje se primjenjuju u izradi, WPS i PQR dokumentacija. Navedeni su propisi prema kojima je potrebno provesti izradu kotlovskog...
TEHNOLOŠKI POSTUPAK IZRADE SPECIJALNOG KONTEJNERA
TEHNOLOŠKI POSTUPAK IZRADE SPECIJALNOG KONTEJNERA
Josip Horvat
Tema ovog Završnog rada je „ TEHNOLOŠKI POSTUPAK IZRADE SPECIJALNOG KONTEJNERA“. Specijalni kontejneri se koriste za smještanje opreme iz područja telekomunikacija, smještanje procesne opreme pri istraživanju naftnih polja, za smještanje elektroenergetskih postrojenja, raznih agregata, mjerno-regulacijske opreme, smještaj trafostanica, pumpnih stanica, plinskih analizatora i sl. Iz kontejnera se izrađuju i modularni objekti, kada se više kontejnera povezuje u cjelinu tvoreći...
TEHNOLOŠKI POSTUPAK IZREZIVANJA PROIZVODA NA CNC LASERSKOJ REZAČICI
TEHNOLOŠKI POSTUPAK IZREZIVANJA PROIZVODA NA CNC LASERSKOJ REZAČICI
Tomislav Karlović
U ovom diplomskom radu prikazan je laserski postupak rezanja materijala, u ovom slučaju riječ je o čeliku S235. Izrezivano je osamnaest komada pri čemu su varirani parametri izrade kao što su posmična brzina rezanja, tlak plina pri rezanju i snaga laserske zrake. Prikazana je analiza troškova izrezivanja koja uključuje trošak materijala kao i trošak obrade na stroju. Prikazana su mehanička svojstva korištenog čelika, te je prikazan primjer radnog komada s dimenzijama. Također,...
TEHNOLOŠKI POSTUPAK IZREZIVANJA PROIZVODA NA CNC PLAZMA REZAČICI
TEHNOLOŠKI POSTUPAK IZREZIVANJA PROIZVODA NA CNC PLAZMA REZAČICI
Nikola Blažinović
U radu je analizirana izrada proizvoda od lima postupkom plazma rezanja. U uvodnom dijelu opisan je postupak plazma rezanja, njegove karakteristike, vrste, razvoj procesa kroz povijest te prednosti i nedostaci srodnih postupaka toplinskog rezanja. Opisana je i pripadajuća oprema za plazma rezanje. U eksperimentalnom dijelu postupkom plazma rezanja opisan je odabir proizvoda, režim rezanja materijala uz parametre rezanja.
TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE CIJEVNE KOMORE TERMOENERGETSKOG POSTROJENJA U PROIZVODNOM POGONU
TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE CIJEVNE KOMORE TERMOENERGETSKOG POSTROJENJA U PROIZVODNOM POGONU
Miron Dulj
Tema ovog diplomskog rada je opis tehnološkog procesa izrade cijevne komore termoenergetskog postrojenja u proizvodnom pogonu. Za početak se općenito upoznajemo s funkcijom i karakteristikama termoenergetskih postrojenjima te ulozi komore u tom sustavu. Time se stvara slika o tome koja je uloga cijevne komora, te zašto predstavlja važan element u jednom termoenergetskom postrojenju. U nastavku rada pobliže je opisana cijevna komora i način njene izrade: od ulaska sirovog materijala...
TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE KONZERVATORA TRANSFORMATORA
TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE KONZERVATORA TRANSFORMATORA
Domagoj Đaković
U ovom diplomskom radu je opisan tehnološki proces izrade konzervatora transformatora. Rad je podijeljen na sedam poglavlja. U prvom dijelu rada su opisani i prikazani transformatori te njihova namjena, dimenzije, dijelovi i uvjeti eksploatacije. Konzervator je jedan od sastavnih dijelova transformatora te je on i njegova izrada detaljnije opisani u drugom dijelu rada.
TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE MEMBRANSKOG CIJEVNOG ZIDA KOTLOVSKOG POSTROJENJA
TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE MEMBRANSKOG CIJEVNOG ZIDA KOTLOVSKOG POSTROJENJA
Slaven Soldo
U diplomskom radu ukratko je opisano područje kotlogradnje, osnove o kotlovskim postrojenjima i proizvodni proces membranskog zida vodocijevnog kotlovskog postrojenja. U prvom dijelu opisan je princip rada parnog kotla, uvjeti eksploatacije i podjele kotlovskih postrojenja. Drugo poglavlje diplomskog rada opisuje komponente kotlovskog postrojenja, materijale koji se primjenjuju i tehnologije koje se primjenjuju u izradi. Navedeni su propisi prema kojima je potrebno provesti izradu...
TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE REGENERATIVNOG ZAGRIJAČA VODE (EKONOMAJZERA) U KOTLOVSKOM POSTROJENJU
TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE REGENERATIVNOG ZAGRIJAČA VODE (EKONOMAJZERA) U KOTLOVSKOM POSTROJENJU
Josip Vilić
Istraživanjem dostupne literature vezane za kotlovska postrojenja izrađen je ovaj završni rad. Kroz završni rad opisana su kotlovska postrojenja i njihovi dijelovi te tehnološki proces izrade zagrijača vode. U prvom dijelu završnog rada navedene su općenite informacije o kotlovskim postrojenjima, princip rada, uvjeti eksploatacije i općenita podjela kotlovskih postrojenja. U drugom dijelu opisani su dijelovi kotlovskog postrojenja te strojarske tehnologije i materijali pomoću...

Pages