Pages

VISOKOUČINSKI POSTUPCI MAG ZAVARIVANJA
VISOKOUČINSKI POSTUPCI MAG ZAVARIVANJA
Ivan Mikulić
U radu je opisan postupak MIG/MAG zavarivanja, koja se oprema koristi i gdje se primjenjuje ovaj postupak. Također opisani su i zaštitni plinovi koji se koriste prilikom ovog postupka. Spomenuti su i prednosti i nedostatci navedenog postupka kao i regulacija visine električnog luka. Opisane su neke od visokoučinskih varijanti MAG postupka zavarivanja i mogućnosti robotizacije i automatizacije postupaka.
VISOKOUČINSKO BRUŠENJE;SOL-GEL TEHNOLOGIJA
VISOKOUČINSKO BRUŠENJE;SOL-GEL TEHNOLOGIJA
Ana Mišanec
Zadatak ovog rada je opisati visokoučinsko brušenje s primjenom sol-gel tehnologije. Rad je podijeljen na šest poglavlja, a svako poglavlje se sastoji od nekoliko potpoglavlja. Na početku rada su razrađeni osnovni pojmovi vezani uz brušenje i podjele brušenja. Zatim su detaljnije opisane suvremene tehnologije brušenja, s posebnim naglaskom na visokoučinsko brušenje. Također su opisane brusne ploče s postupcima sol-gel tehnologije. Rad završava navođenjem primjera brusilice za...
VREDNOVANJE KONSTRUKCIJSKIH ZNAČAJKI AHP METODOM I METODOM POTENCIJALA NA PRIMJERU GENERIRANOG 3D MODELA METALNE KONSTRUKCIJE ZA SKLADIŠTENJE PALETIRANIH PROIZVODA
VREDNOVANJE KONSTRUKCIJSKIH ZNAČAJKI AHP METODOM I METODOM POTENCIJALA NA PRIMJERU GENERIRANOG 3D MODELA METALNE KONSTRUKCIJE ZA SKLADIŠTENJE PALETIRANIH PROIZVODA
Ivan Čuljak
U ovom diplomskom radu potrebno je bilo napraviti, oblikovati te vrednovati metalnu konstrukciju za skladištenje paletiranih proizvoda. Metalna konstrukcija za skladištenje paletiranih proizvoda nalazi svugdje primjenu kao element od bitne važnosti za skladištenje proizvoda, a i samim time sa svojim dimenzijama od presudnog je značaja za mogućnost skladištenja. U ovisnosti o obliku postoje više varijanti, ona može biti stacionarna, nestacionarna, te samim time i materijali od kojih...
Visokobrzinske tokarilice i tokarski obradni centri
Visokobrzinske tokarilice i tokarski obradni centri
Marko Mirković
Osnovni zadatak ovog rada je bilo opisati postupak visokobrzinske obrade i pokazati primjere visokobrzinskih tokarilica. Prvo je opisan postupak visokobrzinske obrade i specifičnosti koji se javljaju pri visokobrzinskoj obradi. Zatim su prikazani glavni zahtjevi u pogledu ostvarivih brzina. Nakon toga analizirani su strojevi za obradu tokarenjem i moduli alatnih stroja za visokobrzinsku obradu. Analizirani su i mjerni sustavi kao i sustavi upravljanja visokobrzinskim alatnim...
ZAGRIJAVANJE I HLAĐENJE ENERGETSKOG TRANSFORMATORA
ZAGRIJAVANJE I HLAĐENJE ENERGETSKOG TRANSFORMATORA
Mislav Čondić
Tema ovog završnog rada je Zagrijavanje i hlađenje energetskog transformatora. U radu je pojašnjen princip rada transformatora te su predstavljeni osnovni dijelovi energetskog transformatora. Nadalje, u radu je opisano zagrijavanje transformatora sa priloženim formulama za izračunavanje pojedinih vrijednosti temperature i topline. Također su obrađene i štetne posljedice zagrijavanja uz priloženi primjer određivanja temperature transformatora. Na osnovu postojećih načina hlađenja...
ZAMJENA PUMPE U JEDNOSTAVNOM CJEVOVODU
ZAMJENA PUMPE U JEDNOSTAVNOM CJEVOVODU
Robert Kovačević
U radu je napravljena teorijska analiza i proračun vezan za rad pumpe, prateći pri tome popratne parametre vezane za cjevovodni sustav. U uvodu su objašnjene osnovne značajke cjevovoda, te komponente centrifugalne pumpe. Zatim je izvršen proračun volumenskog protoka unutar sustava te je nađena radna točka. Vršeni su proračuni na osnovi razlika visina slobodnih površina spremnika, te se određivala nova vrijednost protoka u sustavu. Potrebno je bilo ispitati utjecaj zamjenske pumpe...
ZAOSTALA NAPREZANJA U ODLJEVCIMA OD ALUMINIJSKIH LEGURA
ZAOSTALA NAPREZANJA U ODLJEVCIMA OD ALUMINIJSKIH LEGURA
Tomislav Tvrdy
U radu je na početku objašnjena tehnologija lijevanja koja je nezamjenjiva u izradi kompliciranih i zahtjevnih proizvoda koji se nekom drugom tehnologijom ne bi mogli izraditi ili jednostavno ne bi bili isplativi. Nadalje u radu je objašnjen pojam zaostala naprezanja koja su tema ovoga rada. Objašnjeno je zbog čega dolazi do zaostalih naprezanja, koji parametri utječu na zaostala naprezanja te kako se otkrivaju i kako se uklanjaju zaostala naprezanja u odljevcima od aluminijskih...
ZAVARIVANJE  EKSPLOZIVOM
ZAVARIVANJE EKSPLOZIVOM
Matej Mikić
U ovom završnom radu opisan je postupak zavarivanja eksplozivom. Uvodni dio kratko opisuje povijesne prilike i korištenje zavarivanja s njegovim dobrim stranama. Središnji dio ovog završnog rada detaljno opisuje postupak zavarivanja eksplozivom. Završna točka je o primjeni ovog postupka u proizvodnoj i kemijskoj industriji kroz proizvode koji su izrađeni ovim postupkom.
ZAVARIVANJE CIJEVNIH PRIKLJUČAKA NA POSUDAMA POD TLAKOM
ZAVARIVANJE CIJEVNIH PRIKLJUČAKA NA POSUDAMA POD TLAKOM
Josip Medaković
U diplomskom radu ukratko je opisana direktiva vezana za posude pod tlakom. Opisani su glavni dijelovi posude pod tlakom, materijali koji se koriste, proračun debljine stjenke, tipovi pripreme za zavarivanje cijevnih priključaka.U drugom poglavlju diplomskog rada upoznajemo normu AD-2000 Merkblatt iz koje navodim vrste cijevnih priključaka za zavarivanje na posude pod tlakom u ovisnosti o debljini stjenke. Treće poglavlje sadrži usporedbu cijevnih priključaka s ojačanjem i...
ZAVARIVANJE DONJEG HVATIŠTA  ADAPTERA KOMBAJNA POMOĆU ROBOTA
ZAVARIVANJE DONJEG HVATIŠTA ADAPTERA KOMBAJNA POMOĆU ROBOTA
Emanuel Hrskanović
U radu je ukratko opisan univerzalni kombajn te jedan njegov sastavni sklop „usta uvlačnog kanala“,opisani su industrijski roboti , analizirana je primjena robota u tehnologiji zavarivanja. Polazi se od razvoja robota, njihove primjene u tehnologiji zavarivanja, prednosti i nedostataka. Opisana je robotska ruka HP 6. Prikazane su mogućnosti unaprjeđenja procesa zavarivanja donjeg hvatišta adaptera te je razrađena jedna od njih. Razrađena je mogućnost djelomične automatizacije...
ZAVARIVANJE DUPLEX ČELIKA
ZAVARIVANJE DUPLEX ČELIKA
Josip Carić
U diplomskom radu opisuju se duplex korozijski postojani čelici i navode se područja njihove primjene. U nastavku su opisani korozijski postojani čelici, napravljena je podjela i svaka od skupina čelika je i opisana. U drugom dijelu opisani su duplex čelici. Počevši od povijesti, dobivanja ovih čelika, legiranja, te mehaničkih svojstava, oblikovljivosti, obradivosti zaključno sa korozijskom postojanosti ove vrste čelika. U nastavku je opisana zavarljivost i zavarivanje duplex...
ZAVARIVANJE GORNJEG HVATIŠTA  ADAPTERA KOMBAJNA
ZAVARIVANJE GORNJEG HVATIŠTA ADAPTERA KOMBAJNA
Mario Martić
U radu su opisane opće karakteristike robota za zavarivanje i njihove prednosti i nedostatci. Također, opisana je opravdanost uvođenja robota u proizvodnju gornjeg hvatišta adaptera kombajna. Detaljno su opisane karakteristike robotskog sustava Motoman HP6 te njegove mogućnosti zavarivanja. U praktičnom dijelu smo odredili pripremu, programiranje i zavarivanje gornjeg hvatišta adaptera kombajna na robotu Motoman HP6. Kod izvršenog zavarivanja smo analizirali rezultate te ih...

Pages