Pages

TEHNOLOŠKI POSTUPAK IZRADE SPECIJALNOG KONTEJNERA
TEHNOLOŠKI POSTUPAK IZRADE SPECIJALNOG KONTEJNERA
Josip Horvat
Tema ovog Završnog rada je „ TEHNOLOŠKI POSTUPAK IZRADE SPECIJALNOG KONTEJNERA“. Specijalni kontejneri se koriste za smještanje opreme iz područja telekomunikacija, smještanje procesne opreme pri istraživanju naftnih polja, za smještanje elektroenergetskih postrojenja, raznih agregata, mjerno-regulacijske opreme, smještaj trafostanica, pumpnih stanica, plinskih analizatora i sl. Iz kontejnera se izrađuju i modularni objekti, kada se više kontejnera povezuje u cjelinu tvoreći...
TEHNOLOŠKI POSTUPAK IZREZIVANJA PROIZVODA NA CNC LASERSKOJ REZAČICI
TEHNOLOŠKI POSTUPAK IZREZIVANJA PROIZVODA NA CNC LASERSKOJ REZAČICI
Tomislav Karlović
U ovom diplomskom radu prikazan je laserski postupak rezanja materijala, u ovom slučaju riječ je o čeliku S235. Izrezivano je osamnaest komada pri čemu su varirani parametri izrade kao što su posmična brzina rezanja, tlak plina pri rezanju i snaga laserske zrake. Prikazana je analiza troškova izrezivanja koja uključuje trošak materijala kao i trošak obrade na stroju. Prikazana su mehanička svojstva korištenog čelika, te je prikazan primjer radnog komada s dimenzijama. Također,...
TEHNOLOŠKI POSTUPAK IZREZIVANJA PROIZVODA NA CNC PLAZMA REZAČICI
TEHNOLOŠKI POSTUPAK IZREZIVANJA PROIZVODA NA CNC PLAZMA REZAČICI
Nikola Blažinović
U radu je analizirana izrada proizvoda od lima postupkom plazma rezanja. U uvodnom dijelu opisan je postupak plazma rezanja, njegove karakteristike, vrste, razvoj procesa kroz povijest te prednosti i nedostaci srodnih postupaka toplinskog rezanja. Opisana je i pripadajuća oprema za plazma rezanje. U eksperimentalnom dijelu postupkom plazma rezanja opisan je odabir proizvoda, režim rezanja materijala uz parametre rezanja.
TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE CIJEVNE KOMORE TERMOENERGETSKOG POSTROJENJA U PROIZVODNOM POGONU
TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE CIJEVNE KOMORE TERMOENERGETSKOG POSTROJENJA U PROIZVODNOM POGONU
Miron Dulj
Tema ovog diplomskog rada je opis tehnološkog procesa izrade cijevne komore termoenergetskog postrojenja u proizvodnom pogonu. Za početak se općenito upoznajemo s funkcijom i karakteristikama termoenergetskih postrojenjima te ulozi komore u tom sustavu. Time se stvara slika o tome koja je uloga cijevne komora, te zašto predstavlja važan element u jednom termoenergetskom postrojenju. U nastavku rada pobliže je opisana cijevna komora i način njene izrade: od ulaska sirovog materijala...
TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE KONZERVATORA TRANSFORMATORA
TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE KONZERVATORA TRANSFORMATORA
Domagoj Đaković
U ovom diplomskom radu je opisan tehnološki proces izrade konzervatora transformatora. Rad je podijeljen na sedam poglavlja. U prvom dijelu rada su opisani i prikazani transformatori te njihova namjena, dimenzije, dijelovi i uvjeti eksploatacije. Konzervator je jedan od sastavnih dijelova transformatora te je on i njegova izrada detaljnije opisani u drugom dijelu rada.
TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE MEMBRANSKOG CIJEVNOG ZIDA KOTLOVSKOG POSTROJENJA
TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE MEMBRANSKOG CIJEVNOG ZIDA KOTLOVSKOG POSTROJENJA
Slaven Soldo
U diplomskom radu ukratko je opisano područje kotlogradnje, osnove o kotlovskim postrojenjima i proizvodni proces membranskog zida vodocijevnog kotlovskog postrojenja. U prvom dijelu opisan je princip rada parnog kotla, uvjeti eksploatacije i podjele kotlovskih postrojenja. Drugo poglavlje diplomskog rada opisuje komponente kotlovskog postrojenja, materijale koji se primjenjuju i tehnologije koje se primjenjuju u izradi. Navedeni su propisi prema kojima je potrebno provesti izradu...
TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE REGENERATIVNOG ZAGRIJAČA VODE (EKONOMAJZERA) U KOTLOVSKOM POSTROJENJU
TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE REGENERATIVNOG ZAGRIJAČA VODE (EKONOMAJZERA) U KOTLOVSKOM POSTROJENJU
Josip Vilić
Istraživanjem dostupne literature vezane za kotlovska postrojenja izrađen je ovaj završni rad. Kroz završni rad opisana su kotlovska postrojenja i njihovi dijelovi te tehnološki proces izrade zagrijača vode. U prvom dijelu završnog rada navedene su općenite informacije o kotlovskim postrojenjima, princip rada, uvjeti eksploatacije i općenita podjela kotlovskih postrojenja. U drugom dijelu opisani su dijelovi kotlovskog postrojenja te strojarske tehnologije i materijali pomoću...
TEHNOLOŠKI PROCES ZA IZRADU KRIŽNOG ZGLOBA PRIMJENOM CAD/CAM SUSTAVA
TEHNOLOŠKI PROCES ZA IZRADU KRIŽNOG ZGLOBA PRIMJENOM CAD/CAM SUSTAVA
Robert Kovačević
Tema diplomskog rada je Tehnološki proces za izradu križnog zgloba primjenom CAD/CAM sustava. U teorijskom dijelu ukratko su opisane značajke NC i CNC sustava kao i značajke programskih paketa u kojima je ovaj rad izrađen. U praktičnom dijelu opisana je detaljna izrada tehnološkog procesa u programskom paketu Siemens NX PLM i postupak izrade tehničke dokumentacije u programu Autodesk Inventor. Pomoću Siemens NX programa generiran je G kod čija je primjena daljnje prikazana u...
TEMPERATURNA POLJA KOD ELEKTROLUČNOG ZAVARIVANJA TALJENJEM
TEMPERATURNA POLJA KOD ELEKTROLUČNOG ZAVARIVANJA TALJENJEM
Lucija Rudež
U ovom završnom radu cilj je objasniti temperaturna polja kod elektrolučnog zavarivanja taljenjem. U prvom dijelu, kako bismo se uveli u samu bit rada, objašnjava se pojam zavarivanja, elektrolučno zavarivanje, temperaturna polja te utjecaj distribucije temperaturnih polja kod elektrolučnog zavarivanja. U nastavku se opisuje toplinski ciklus, njegova maksimalna temperatura, trajanje i brzina hlađenja, unešena energija te prikaz formula za proračun istog. Prikazan je i utjecaj na...
TERMODINAMIČKA ANALIZA KASKADNOG RASHLADNOG UREĐAJA KORIŠTENJEM RAČUNALNIH PROGRAMA
TERMODINAMIČKA ANALIZA KASKADNOG RASHLADNOG UREĐAJA KORIŠTENJEM RAČUNALNIH PROGRAMA
Tomislav Aušić
Tema ovog završnog rada je Termodinamička analiza kaskadnog rashladnog uređaja korištenjem računalnih programa. U radu je pojašnjen princip rada ljevokretnog ciklusa te su predstavljena svojstva zadane radne tvari, kao i svojstva korištenih programa. Na osnovu zadanih parametara izrađen je matematički model zadanog kaskadnog rashladnog uređaja u programima EES i SISREF te su prikazana rješenja u pojedinim programima, kao i moguće varijacije pojedinih ulaznih podataka. Također su...
TERMODINAMIČKA ANALIZA RADA ZADANOG PARNO- TURBINSKOG POSTROJENJA S REGENERATIVNIM ZAGRIJAVANJEM VODE
TERMODINAMIČKA ANALIZA RADA ZADANOG PARNO- TURBINSKOG POSTROJENJA S REGENERATIVNIM ZAGRIJAVANJEM VODE
Robert Dubravac
U radu je analiziran termodinamički stupanj djelovanja Rankineova procesa sa rekuperativnim i regenerativnim zagrijavanjem napojne vode te pregrijavanjem pare nakon djelomične izentropske ekspanzije u turbini visokog tlaka.Proračun je pokazao da jedan uređaj regenerativnog zagrijavanja napojne vode podiže termodinamički stupanj djelovanja Rankineova procesa za 2% dok rekuperativno zagrijavanje napojne vode podiže termodinamički stupanj djelovanja za 1%.Utvrđeno je da svakim...
TERMODINAMIČKA ANALIZA RANKINEOVOG CIKLUSA 
NETO SNAGE 100 MW
TERMODINAMIČKA ANALIZA RANKINEOVOG CIKLUSA NETO SNAGE 100 MW
Josipa Marić
U završnom radu je izvršena analiza Rankineova ciklusa s međugrijačem pare i jednim otvorenim i jednim zatvorenim zagrijačemnapojne vode koji ima neto snagu ciklusa 100 MW. Opisan je princip rada idealnog Rankineova ciklusa, regenerativnog Rankineova ciklusa te regenerativnog Rankineova ciklusa s međugrijačem pare. Uz analizu su priloženi odgovarajući dijagrami i sheme ciklusa. U zadatku završnog rada izračunat je maseni protok pare i termički stupanj djelovanja. Uz izračunati...

Pages