Pages

PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE ZAŠTITE OD KOROZIJE U INDUSTRIJSKOJ ATMOSFERI
PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE ZAŠTITE OD KOROZIJE U INDUSTRIJSKOJ ATMOSFERI
Zlatko Bezak
U uvodu je dana definicija korozije, opisuju se razlozi nastanka, potencijalne posljedice i troškovi. Kasnije slijedi detaljnija klasifikacija korozijskih procesa uz primjere i fotografije s naglaskom na ekonomskom značaju korozije. Potom se piše o konstrukcijskim čelicima, njihovim mehaničkim i korozijskim svojstvima. Slijedi analiza korozijskih sredina prema agresivnosti s detaljnijim opisom industrijske i morske atmosfere koje se smatraju najagresivnijim korozijskim sredinama. Potom...
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA IZRADE KOMPLEKSNOG MODELA NA OSNOVI REVERZIBILNOG INŽENJERINGA
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA IZRADE KOMPLEKSNOG MODELA NA OSNOVI REVERZIBILNOG INŽENJERINGA
Matej Ljubić
Tema diplomskog rada je „Projektiranje tehnološkog procesa izrade kompleksnog modela na osnovi reverzibilnog inženjeringa“. U radu je opisan reverzibilni inženjering i skeniranje odabranog kompleksnog modela. Zatim je opisan korišteni CAD/CAM sustav u kojem je obavljeno projektiranje tehnološkog procesa za izradu izabranog kompleksnog modela, ljudske ruke. Opisan je i kompletan tehnološki proces zajedno s korištenim simulatorima. Na kraju su opisane prednosti i nedostaci prilikom...
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA KORISTEĆI NX CAM PODRŠKU (SIMENS PLM SOFTWARE)
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA KORISTEĆI NX CAM PODRŠKU (SIMENS PLM SOFTWARE)
David Kolarić
U završnom radu ukratko je opisana tvrtka Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o. u Belišću. Opisano je mjesto i uloga CAD/CAM sustava u današnjim poduzećima. Prikazani su radionički i sklopni crteži za izradu vodeće ruke desne. Prvo se izrađuju sve pozicije predmeta u zavarenim konstrukcijama na svoje gabaritne dimenzije. Nakon što su izrađene sve pozicije, kontroliraju se obrađivani dijelovi i pozicije se zavaruju prema sklopnom crtežu. Poslije zavarivanja predmet se šalje u...
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA U CAD/CAM SOFTVERU
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA U CAD/CAM SOFTVERU
Veronika Župan
Tema diplomskog rada je Projektiranje tehnološkog procesa u CAD/CAM softveru. U teorijskom dijelu opisana je računalom podržana tehnološka priprema proizvodnje, njeno stanje na tržištu te dostupnost i prihvatljivost CAD/CAM softvera. U eksperimentalnom dijelu diplomskog rada projektiran je tehnološki proces izrade radnog predmeta uz pomoć CAD/CAM softvera Siemens NX11. Pomoću navedenog softvera za svaki tehnološki zahvat kreiran je alat te njegova putanja, a zatim pokrenuta...
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA ZA IZRADU KLIZNOG LEŽAJA OZNAKE 2018/21
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA ZA IZRADU KLIZNOG LEŽAJA OZNAKE 2018/21
Ivan Hace
U radu je analizirano projektiranje tehnološkog procesa za izradu kliznog ležaja prema zadanom crtežu koji je prikazan u radu. Ukratko je prikazana važnost pripreme proizvodnje i tehnološke dokumentacije, osnovnog načina tehničkog izražavanja i komuniciranja od ideje proizvoda pa sve do konačne realizacije, upotrebe i održavanja. Projektiran je tehnološki proces za obradu na klasičnim strojevima, izabrani su režimi obrade proračunata pripremno-završna, tehnološka i pomoćna...
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA ZA IZRADU VRATILA (SFSB-42) NA KLASIČNIM STROJEVIMA
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA ZA IZRADU VRATILA (SFSB-42) NA KLASIČNIM STROJEVIMA
Alen Slijepčević
U radu je opisan značaj projektiranja tehnološkog procesa. Na primjeru vratila, projektiran je tehnološki procesa izrade 500 komada ovih proizvoda na klasičnim strojevima. Izabran je prolazni materijal za izradu vratila, određen je redoslijed tehnoloških operacija i zahvata, izabrani su strojevi i odgovarajući alati te režimi obrade. Dobiveno je ukupno vrijeme za svaku tehnološku operaciju te troškovi izrade. Ovi podaci predstavljaju polazište za određena unaprjeđenja i proces...
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA ZA ODABRANI IZRADAK NA CNC OBRADNOM CENTRU  DMG CMX 600
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA ZA ODABRANI IZRADAK NA CNC OBRADNOM CENTRU DMG CMX 600
Ivica Matošević
U ovom završnom radu dan je kratak prikaz poduzeća IMPAL d.o.o. Nova Gradiška. Opisano je mjesto i uloga CAD/CAM sustava u proizvodnim poduzećima. Za odabrani izradak prikazan je cjelokupni tehnološki postupak proizvodnje te su opisane glavne značajke obradnog centra DMG CMX 600 s pripadajućom upravljačkom jedinicom Sinumerik 840D uz koju je provedena obrade te opisana struktura i sadržaj programa kao i njegovo pokretanje. Ciklusi koji su korišteni za programiranje obrade i...
PROJEKTIRANJE VIŠE VARIJANTI TEHNOLOŠKOG PROCESA ZA IZRADU MODELA S KOMPLEKSNO OBLIKOVANIM POVRŠINAMA
PROJEKTIRANJE VIŠE VARIJANTI TEHNOLOŠKOG PROCESA ZA IZRADU MODELA S KOMPLEKSNO OBLIKOVANIM POVRŠINAMA
Bernard Jelinić
U ovom radu je projektiran viševarijanti tehnološki proces izrade za pojednostavljeni dizajnerski model automobila. Izrađeno je šest varijanti izrade modela u kojem su prvi, drugi, peti i šesti tehnološki zahvat kod svih primijenjenih varijanti isti, dok se treći i četvrti tehnološki zahvati razlikuju. Navedeni tehnološki zahvati su opisani u radu. Od šest varijanti izrade po kriteriju najkraćeg komadnog vremena izabrana 3. varijanta kao najpovoljnija što je ujedno u bio cilj...
PROJEKTNA RJEŠENJA ZADATKA ZAŠTITE VOZILA
PROJEKTNA RJEŠENJA ZADATKA ZAŠTITE VOZILA
Luka Hočevar
Ovim radom obuhvaćena je zaštita podvozja i općenita zaštita na vozilima posebne namjene. Pružen je kratki osvrt na postupke korozije i na mehanizme djelovanja korozije. S obzirom da se radi o grani autoindustrije fokusiranoj na teška vozila, tako je i sama zaštita podvozja i nadogradnji zahtjevna. Tvrtka Flammifer koja je bila obuhvaćena u ovom radu specijalizirana je za nadogradnje za kamione i poluprikolice, počevši od same konstrukcije do zaštite i završnog lakiranja....
PROJEKTNO RJEŠENJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE OPĆE BOLNICE  VARAŽDIN
PROJEKTNO RJEŠENJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE OPĆE BOLNICE VARAŽDIN
Miroslav Luladžić
U radu je analizirana energetska obnova zgrade Poliklinike Opće bolnice Varaždin s obzirom na postojeći sustav grijanja, hlađenja i zagrijavanja PTV te je odabran jedan od dva sustava. Proračun toplinskih gubitaka zgrade na osnovi zadane arhitektonske podloge pokazao je da se toplinskom izolacijom vanjskih zidova i novom odgovarajućom stolarijom toplinski gubici smanjuju za pola trenutnog iznosa. Nakon dobivene toplinske bilance sustava grijanja i hlađenja te pripreme PTV pristupa se...
PROJEKTNO RJEŠENJE SUSTAVA GRIJANJA, HLAĐENJA, VENTILACIJE I PLINSKE INSTALACIJE STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE NA ŠEST ETAŽA
PROJEKTNO RJEŠENJE SUSTAVA GRIJANJA, HLAĐENJA, VENTILACIJE I PLINSKE INSTALACIJE STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE NA ŠEST ETAŽA
Zvonimir Markić
U ovom radu prikazuje se projektno rješenje sustava grijanje, hlađenja, ventilacije i plinske instalacije stambeno – poslovne zgrade od šest etaža ukupne površine 2930 m2, koja je smještena na području grada Dugog Sela. Toplinski gubici stambeno – poslovne zgrade izračunati su prema normi HRN EN 12831. Korišten je sustav površinskog podnog grijanja, gdje se kao izvor topline koristi plinski kondenzacijski kotao. Temperaturni režim ogrjevne vode je 45/35°C. Proračun...
PROJEKTNO RJEŠENJE SUSTAVA GRIJANJA, VENTILACIJE I PLINSKE INSTALACIJE OSNOVNE ŠKOLE
PROJEKTNO RJEŠENJE SUSTAVA GRIJANJA, VENTILACIJE I PLINSKE INSTALACIJE OSNOVNE ŠKOLE
Ivana Buljan
Radom je obrađen projekt strojarskih instalacija, odnosno sustava grijanja, ventilacije i plinske instalacije na primjeru osnovne škole koja se nalazi u Bregani. Postojeći školski objekt je nadograđen te se nova kompletna izvedba zgrade sastoji se od podruma, prizemlja i prvog kata. Rad obuhvaća proračun transmisijskih i ventilacijskih gubitaka prema normi HRN EN 12 813 prema zadanim arhitektonskim podlogama. Rješenje sustava grijanja izvedeno je centralnim radijatorskim sustavom, a...

Pages