Pages

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE STAKLA
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE STAKLA
Nikola Bolarić
U ovom radu obrađuje se zaštita od korozije prevlačenjem. Prikazana je potrebna priprema površine metala prije nanošenja prevlake. Detaljno se obrađuje tehnologija površinske zaštite emajliranjem te su prikazana svojstva i primjena. Dalje je predstavljen jedan od najvećih proizvođača staklene ambalaže te je opisan proces proizvodnje staklene ambalaže.
TEHNOLOGIJA REZANJA CIJEVI MLAZOM VODE
TEHNOLOGIJA REZANJA CIJEVI MLAZOM VODE
Hrvoje Tomljenović
U uvodnom dijelu rada opisana je pojava tehnologije rezanja vodenim mlazom, kao jedna od tehnologija nekonvencionalnih postupaka. Kod velikog broja novih materijala, obrada konvencionalnim tehnologijama nije najpovoljniji izbor. To je uvjetovalo pojavom novih nekonvencionalnih tehnologija obrade, kod kojih se obrada izvodi bez uobičajenih ograničenja u odnosu na svojstvo obradivosti materijala. Kroz drugo poglavlje opisane su mogućnosti tehnologije, njezini nedostatci i prednosti, kao i...
TEHNOLOGIJA REZANJA PLOČASTIH MATERIJALA PLAZMOM
TEHNOLOGIJA REZANJA PLOČASTIH MATERIJALA PLAZMOM
Matija Belavić
U ovom završnom radu obrađena je tema određivanja kvalitete reza plazma rezanja pločastih materijala. U uvodnom dijelu opisan je postupak plazma rezanja, vrste, razvoj procesa kroz povijest te prednosti i nedostaci srodnih postupaka toplinskog rezanja. Opisana je i pripadajuća oprema za plazma rezanje te utjecaj brzine rezanja na kvalitetu plazma rezanja. U eksperimentalnom dijelu rezanja plazmom prikazana je točnost izrade uz različite brzine rezanje.
TEHNOLOGIJA TOPLOG KOVANJA OTKIVAKA
TEHNOLOGIJA TOPLOG KOVANJA OTKIVAKA
Domagoj Dolić
U ovome radu opisana je tehnologija toploga kovanja, način zagrijavanja pripremka, te strojevi i alati za toplo kovanje. Kovanje je postupak oblikovanja metala deformiranjem kojim se osim oblika mijenjaju i mehanička svojstva materijala. Kroz ovaj rad upoznajemo detaljnije tehnologiju toploga kovanja te njezine prednosti i nedostatke, kao i svojstva proizvoda dobivena ovom tehnologijom. Također opisuju se različiti načini zagrijavanja pripremka, kao i kontrola samoga zagrijavanja. Na...
TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA CIJEVNOG KOLJENA OD LEGURE INCOLOY 880H
TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA CIJEVNOG KOLJENA OD LEGURE INCOLOY 880H
Dino Halavuk
Osnovni cilj ovog rada je prikazati tehnologiju zavarivanja cijevnog koljena, izrađenog legure INCOLOY 800H prema crtežu 011-04-29, koji je dio sklopa cijevnog kompenzatora izrađivan za stranog naručitelja pod poznatim uvjetima eksploatacije. Sklop kompenzatora predstavlja jedinstvenu cjelinu i kao takav važan je svaki montažni dio, te je za svaki od tih dijelova potrebno posvetiti posebnu pažnju prilikom konstruiranja, odabira materijala i tehnologija te same kontrole kvalitete. U...
TEHNOLOGIJA ZAŠTITE METALA KEMIJSKIM NAPARIVANJEM (CVD POSTUPAK)
TEHNOLOGIJA ZAŠTITE METALA KEMIJSKIM NAPARIVANJEM (CVD POSTUPAK)
Ivan Biondić
Tema ovog završnog rada je tehnologija zaštite metala kemijskim naparivanjem (CVD postupak). U prvom dijelu rada opisano je što je korozija, kako se dijeli, navedeni su oblici korozije i tehnologije pomoću kojih se ostvaruje površinska zaštita. U drugom dijelu rada opisana je tehnologija zaštite metala kemijskim naparivanjem te strojevi i oprema koji se koriste za izvođenje postupka za kemijsko naparivanje. Zadnji dio rada sadrži prednosti i nedostatke CVD postupka te njegovu...
TEHNOLOGIJA ZAŠTITE METALA SILICIJEM PRIMJENOM DIFUZIJSKE METALIZACIJE
TEHNOLOGIJA ZAŠTITE METALA SILICIJEM PRIMJENOM DIFUZIJSKE METALIZACIJE
Marko Rostok
U radu je analiziran utjecaj silicija na korozijsku postojanost prevlaka metala. Prema dosadašnjim mjerenjima, koja su provedena u primjeni, pokazalo se da uvođenjem silicija u metalnu prevlaku se uvelike povećava zaštita od visoko temperaturne oksidacije, vruće korozije i karburizacije ali se javljaju i neka negativna svojstva koje valja naglasiti kao krhkost i kemijska nekompatibilnost s materijalima supstrata. Zadatkom je trebalo analizirati korozijska svojstva silicija, postupak...
TEHNOLOGIJA ZAŠTITE PODVODNIH CJEVOVODA
TEHNOLOGIJA ZAŠTITE PODVODNIH CJEVOVODA
Dejan Cvijanović
U radu je obrađen utjecaj korozije na integritet podvodnih cjevovoda. Detaljno je analizirana tehnologija zaštite od korozije, s naglaskom na katodnu zaštitu. U prvom dijelu rada definiran je proces korozije i opisane su kemijska i elektrokemijska korozija. Slijede kriteriji za izbor materijala i opis karakteristika čeličnih, polimernih i stakloplastičnih cijevi. Kod elektrokemijske zaštite od korozije naglasak je stavljen na katodnu zaštitu uz vanjski izvor struje i katodnu zaštitu...
TEHNOLOGIJA ČIŠĆENJA VODE ZA PRIMJENU U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
TEHNOLOGIJA ČIŠĆENJA VODE ZA PRIMJENU U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Luka Crnko
U radu je prikazana važnost vode kao jednog od temeljnih elemenata za život i odvijanje svih procesa važnih za opstanak živih bića. Prehrambena industrija temeljna je industrija za opstanak svih živih bića, ali i industrija koja za svoj rad koristi velike količine vode, a obrađenu vodu vraća u prirodu. Stoga je važno pratiti kvalitetu vode koja se koristi za proizvodnju prehrambenih proizvoda, ali i vode koja se koristi u radu strojeva te otpadne vode koja se vraća u prirodu....
TEHNOLOŠKA PRIPREMA PROIZVODNJE U TVORNICI OPRUGA
TEHNOLOŠKA PRIPREMA PROIZVODNJE U TVORNICI OPRUGA
Nikola Šoški
U radu je opisan značaj tehnološke pripreme proizvodnje, a u nastavku je projektiran i analiziran tehnološki proces za izabrani proizvod-oprugu tvrtke „ESCO-Fofonjka“ d.o.o.. Kod proizvodnje opruga tehnološka priprema je vrlo važan dio aktivnosti, međutim zbog velikog broja sličnih proizvoda ovom izabranom proizvodu, tehnološka priprema je ustaljeni slijed aktivnosti te ne predstavlja poteškoće tehnolozima u tvrtki. Kod projektiranja opruge je korišten iterativni pristup...
TEHNOLOŠKE ZNAČAJKE STROJEVA ZA OBRADU ODVAJANJEM ČESTICA
TEHNOLOŠKE ZNAČAJKE STROJEVA ZA OBRADU ODVAJANJEM ČESTICA
Pavao Golemović
U ovom će se završnom radu govoriti o obradnim strojevima, njihovoj kategorizaciji i vrstama. Posebna pozornost obratit će se na strojeve za obradu odvajanjem čestica –tokarilice i glodalice. Opisat će se gibanja kod tokarenja, alati koji se koriste za tokarenje, parametri obrade te vrste tokarilice koje se najčešće koriste te njihobe karakteristike. Osim tokarilica opisat će se režimi rada glodalica, vrste, alati koji se koriste kod glodanja te režimi rezanja. U završnom...
TEHNOLOŠKI POSTUPAK IZRADE CIKLONA KOD KOTLOVSKOG POSTROJENJA
TEHNOLOŠKI POSTUPAK IZRADE CIKLONA KOD KOTLOVSKOG POSTROJENJA
Slaven Jeleč
U diplomskom radu opisano je područje kotlogradnje, osnove o kotlovskim postrojenjima i proizvodni proces izrade ciklona kod kotlovskog postrojenja. U prvom dijelu opisane su komponente parnog kotla, tehničke karakteristike, uvjeti eksploatacije i namjena kotlovskog postrojenja. Drugo poglavlje diplomskog rada opisuje materijale koji se primjenjuju te tehnologije koje se primjenjuju u izradi, WPS i PQR dokumentacija. Navedeni su propisi prema kojima je potrebno provesti izradu kotlovskog...

Pages