Pages

TEHNOLOGIJA IZRADE OZUBLJENJA NA VRATILU
TEHNOLOGIJA IZRADE OZUBLJENJA NA VRATILU
Ana Knežević
U diplomskom radu ukratko je opisan tehnološki proces izrade ozubljenog vratila. U uvodu je općenito opisana obrada odvajanjem čestica, podjela, prednosti, nedostaci, te je dan uvid u ono o čemu će se nadalje pisati. Drugo poglavlje diplomskog rada opisuje izradu ozubljenja, materijale za izradu ozubljenja i toplinsku obradu istih. U trećem poglavlju na osnovu promatranja unutar proizvodnog pogona izrađen je postupak izrade ozubljenja postupcima OOČ, te opisan stroj i alati....
TEHNOLOGIJA IZRADE PROIZVODA PREMA CRTEŽU OZNAKE AM01
TEHNOLOGIJA IZRADE PROIZVODA PREMA CRTEŽU OZNAKE AM01
Alen Matinjanin
U radu je obrađena tehnologija izrade alata za prešu, te su obuhvaćeni materijal izratka, tehnološki zahtjevi, točnost izrade. Zadatkom se također trebalo osvrnuti na veličinu serije, korištene alate, režime obrade, strojeve korištene za obradu, te kontrolu mjerenje točnosti. Proces izrade, te krajnji izgled proizvoda se može vidjeti u priloženim slikama.
TEHNOLOGIJA IZRADE PROIZVODA PREMA CRTEŽU OZNAKE IA01
TEHNOLOGIJA IZRADE PROIZVODA PREMA CRTEŽU OZNAKE IA01
Igor Antolović
Tema ovog diplomskog rada je „Tehnologija izrade proizvoda prema crtežu oznake IA01“. Tehnologija koja je primijenjena u ovom postupku izrade je tehnologija obrade odvajanjem čestica. Obrađena je jedna zavarena konstrukcija, odnosno proizvod koji se koristi kao dio postrojenja za izradu automobilskih guma. U diplomskom radu dan je osvrt na konstrukcijske čelike, te sam materijal izratka. Definirani su tehnološki zahtjevi koji se odnose na obradu odvajanjem čestica za odabrani...
TEHNOLOGIJA IZRADE PROIZVODA PREMA CRTEŽU OZNAKE MM01
TEHNOLOGIJA IZRADE PROIZVODA PREMA CRTEŽU OZNAKE MM01
Mirko Mičuda
U ovom diplomskom radu objašnjen je postupak izrade tehnološkog postupka kod izrade proizvoda postupcima obrade odvajanja čestica prema zadanom crtežu. Razrađen je postupak odabira polaznog materijala prema zadanom materijalu sa crteža, proračun adekvatnih brzina rezanja za strojnu obradu prema tehnološkim specifičnostima sa odabranih alata za obradu. U praktičnom dijelu prikazan je postupak modeliranja zadanog proizvoda u programskom alatu QAPT 2018, izrada virtualnih alata,...
TEHNOLOGIJA IZRADE PROIZVODA PREMA CRTEŽU OZNAKE TJ01
TEHNOLOGIJA IZRADE PROIZVODA PREMA CRTEŽU OZNAKE TJ01
Toni Jukić
U diplomskom radu opisana je izrada dijela koji se ugrađuje u pogon za proizvodnju automobila i sve popratne aktivnosti tokom izrade. Opisan je materijal od kojeg se izrađuje odabrani proizvod, tehnološki zahtjevi koji se odnose na obradu odvajanjem čestica. Opisani su strojevi, naprave za stezanje i alati s kojima se izrađivao odabrani proizvod. Provedena su mjerenja točnosti izrade i kontrola kvalitete izrađenog predmeta. Izvedena je tehno-ekonomska analiza procesa izrade s...
TEHNOLOGIJA IZRADE SREDNJE KOLJEVKE VAGONA ZA PRIJEVOZ KOLUTOVA LIMA
TEHNOLOGIJA IZRADE SREDNJE KOLJEVKE VAGONA ZA PRIJEVOZ KOLUTOVA LIMA
Stipe Matković
U ovom radu kroz kratki uvod opisana je povijest željezničkog prijevoza kako u svijetu tako i u Hrvatskoj, također je odrađen eksperimentalni dio proizvodnje srednje kolijevke za prijevoz kolutova lima. Od trenutka kada je industrijska revolucija krenula pa sve do danas željeznička infrastruktura se mijenja i unapređuje prema zahtjevima tržišta. Kako se razvijala i auto industrija došlo je do potrebe transporta lima od točke A do točke B, u današnje vrijeme dok je auto...
TEHNOLOGIJA IZRADE UREĐAJA ZA HLAĐENJE I TOČENJE NAPITAKA
TEHNOLOGIJA IZRADE UREĐAJA ZA HLAĐENJE I TOČENJE NAPITAKA
Mario Ozimec
U uvodu ovog rada opisani su uređaji za hlađenje i točenje napitaka koji su u današnje vrijeme najučestaliji na tržištu. Opisuje se način na koji rade, te različiti modele uređaja na tržištu. Rad obuhvaća proračun rashladnog uređaja prema određenom zahtjevu kupca, te prikazuje specifične zahtjeve koje rashladni uređaj mora zadovoljiti. Proračun rashladnog uređaja zasniva se na temelju traženog kapaciteta istakanja, prilikom čega su odabrane odgovarajuće komponente za...
TEHNOLOGIJA IZRADE ZAVARIVAČKOG STOLA
TEHNOLOGIJA IZRADE ZAVARIVAČKOG STOLA
Matija Pavković
Diplomski rad sastoji se od terijskog i praktičnog dijela. Opisana je tehnologija izrade stola za zavarivanje i pratećih radnji koje su vezane za samo izradu. Opisano je MAG zavarivanje i tri načina prijenosa metala kod MAG zavarivanja, te glavne karakteristike MAG uređaja za zavarivanje.U teorijskom dijelu govori se općenito o zavarivanju, atestu postupka zavarivanja i atestu zavarivača te o dokumentima koji su važni prilikom zavarivnja. U praktičnom dijelu diplomskog rada prikazan...
TEHNOLOGIJA IZRADE ČELIČNIH PANELA ZA AUTOMOBILSKU INDUSTRIJU
TEHNOLOGIJA IZRADE ČELIČNIH PANELA ZA AUTOMOBILSKU INDUSTRIJU
Filip Fuzy
Za izradu panela u automobilskoj potreban je veliki broj operacija da bi se postigao željeni izgled. Automobilska industrija iz dana u dan napreduje i razvijaju se nove tehnologije izrade, stoga je teško obuhvatiti ih sve na jednom mjestu. U ovom završnom radu opisani su osnovni paneli automobila i osnovne tehnologije oblikovanja, razdvajanja i spajanja čeličnih limova u jednu cjelinu.
TEHNOLOGIJA KATODNE ZAŠTITE PRIMJENOM NARINUTE STRUJE
TEHNOLOGIJA KATODNE ZAŠTITE PRIMJENOM NARINUTE STRUJE
Hrvoje Dugandžić
U teorijskom dijelu diplomskog rada obrađene su metode zaštite materijala od korozije, s posebnim naglaskom na katodnu zaštitu. Budući da je tema zadatka katodna zaštita narinutom strujom u radu su opisani i ostali elementi zaštite bez kojih cjelokupna zaštita materijala od korozije ne bi bila potpuna. Ukratko su prikazane i ostale metode koje se danas koriste za antikorozivnu zaštitu materijala. U eksperimentalnom dijelu diplomskog rada izvršena je analiza projekta održavanja...
TEHNOLOGIJA KOVANJA ALUMINIJSKIH LEGURA
TEHNOLOGIJA KOVANJA ALUMINIJSKIH LEGURA
Martin Filipčić
U ovome završnom radu opisan je postupak tehnologije kovanja, specifičnosti i svojstva aluminija i aluminijskih legura te su navedene i opisane karakteristike alata i strojeva koje se koriste pri kovanju aluminijskih legura. Kroz uvod i drugo poglavlje, opisani su povijest, svojstva, primjene, načini dobivanja i druge karakteristike aluminija dok su kroz treće i četvrto poglavlje su prikazani postupci kovanja u različitim uvjetima te su navedeni i opisani strojevi i alati na kojima se...
TEHNOLOGIJA KOVANJA ČELIČNIH OTKIVAKA U ZATVORENIM UKOVNJIMA
TEHNOLOGIJA KOVANJA ČELIČNIH OTKIVAKA U ZATVORENIM UKOVNJIMA
Bernard Berić
U ovom završnom radu obrađena je tehnologija obrade metala kovanjem u zatvorenim ukovnjima. Tehnologija spada u skupinu obrada metala deformiranjem, te je jedna od najstarijih tehnologija obrade metala. Za ovu tehnologiju kovanja je potrebna pažljiva konstrukcija alata. Alat prolazi razne obrade dok ne bude gotov proizvod. Toplinska obrada kod izrade alata za ovo kovanje je neophodna i potrebno je posvetiti puno pažnje kako ne bi došlo do velikih grešaka. Otpad materijala kod ove...

Pages