Pages

PROIZVODNE LINIJE ZA PROIZVODNJU POLIMERNIH KOMPOZITA
PROIZVODNE LINIJE ZA PROIZVODNJU POLIMERNIH KOMPOZITA
Perica Miličević
U ovom diplomskom radu opisani su polimerni kompoziti i njihova široka primjena te svojstva i primjena matrica i ojačala prema najzastupljenijim vrstama. U radu je posebna pozornost pridodana samim proizvodnim linijama za proizvodnju polimernih kompozita, a posebno kontinuiranim linijama za pultrudiranje i namotavanje niti. Detaljno je opisan njihov povijesni razvoj, opis proizvodnog procesa, materijali koji se mogu koristiti u proizvodnji, glavni dijelovi linije i njihov opis,...
PROIZVODNJA I PRIMJENA BIOKOMPOZITNIH MATERIJALA
PROIZVODNJA I PRIMJENA BIOKOMPOZITNIH MATERIJALA
Ernest Golčić
U prvom djelu ovog završnom radu opisani su kompozitni materijali s polimernom matricom ojačani sintetskim vlaknima i vrste proizvodnje takvih materijala kao i njihova svojstva. Zbog onečišćenja nastala je potreba za novim materijalima koji će se lakše reciklirati i koji će se proizvodit iz obnovljivih resursa. U drugom djelu rada opisani su kompoziti koji ne zagađuju okoliš, a neki od njih mogu konkurirati sintetskim kompozitima i ostalim materijalima.
PROIZVODNJA I RECIKLIRANJE AMBALAŽE OD POLIMERNIH MATERIJALA
PROIZVODNJA I RECIKLIRANJE AMBALAŽE OD POLIMERNIH MATERIJALA
Karlo Drnasin
U ovom završnom radu obrađena je tema reciklaže ambalaže polimernih materijala. Opis polimernih materijala, postupci proizvodnje polimerne ambalaže i recikliranje polimerne ambalaže (od odlaganja otpada preko prerade pa do same uporabe proizvoda).
PROIZVODNJA I SVOJSTVA ŽELJEZNIH LJEVOVA
PROIZVODNJA I SVOJSTVA ŽELJEZNIH LJEVOVA
Marko Gregorović
Tema je ovoga završnog rada „Proizvodnja i svojstva željeznih ljevova“. U uvodu je prikazana povijest razvoja taline do proizvodnje i primjene željeznih ljevova. Nastavak rada podijeljen je na pet dijelova koji opisuju čelični lijev, sivi lijev i bijeli tvrdi lijev te njihov sastav, mehanička, fizikalna i proizvodna svojstva, tehnološki proces dobivanja te toplinske obrade odljevaka.
PROJEKT SUSTAVA KLIMATIZACIJE ČISTE SOBE
PROJEKT SUSTAVA KLIMATIZACIJE ČISTE SOBE
Matej Lucić
U diplomskom radu su opisani opći pojmovi vezani za projekt i njegovo upravljanje, od definicija planiranja do puštanja projekta u rad i njegove realizacije. Upravljanje projektom obuhvaća planiranje, organiziranje, vođenje i kontroliranje projekta. Uspješan projekt karakteriziran je rokom završetka, kvalitetom obavljenog posla i troškovima u okviru zadanog budžeta. Diplomski rad izrađen je u suradnji sa poduzećem Klimaoprema d.d. iz Samobora kojoj je primarna djelatnost...
PROJEKTIRANJE AUTOMATSKE IZMJENE MLAZNICA ZA CNC-LASER
PROJEKTIRANJE AUTOMATSKE IZMJENE MLAZNICA ZA CNC-LASER
Ivan Mikulić
U prvom dijelu ovoga rada su prikazane karakteristike lasera te prednosti i mane njegove uporabe. Opisan je i način funkcioniranja lasera, različite izvedbe lasera te primjene u strojevima s obizrom na iskoristivost i ekonomičnost. Također je napravljen i pregled vrsta materijala koji se mogu rezati laserom s obzirom na debljinu i sastav te utjecaj ovakve obrade materijala s obzirom na alternativne metode. Prikazane su i varijante u izvedbama sustava za automatsku izmjenu mlaznica...
PROJEKTIRANJE I IZRADA KONVEJERA ZA ODVOĐENJE ODVOJENIH ČESTICA NAKON TOPLINSKIH POSTUPAKA REZANJA
PROJEKTIRANJE I IZRADA KONVEJERA ZA ODVOĐENJE ODVOJENIH ČESTICA NAKON TOPLINSKIH POSTUPAKA REZANJA
Ivo Šimić
U prvom poglavlju opisani su proizvodni fleksibilni sustavi, njihove karakteristike, prednosti i nedostaci. Opisane su i mogućnosti i prednosti uvođenja laserske obrade odvajanjem čestica u fleksibilnim proizvodnim sustavima. U drugom poglavlju opisane su vrste i izvedbe strojeva za obradu odvajanjem čestica laserom, prednosti i nedostaci te ekonomičnost i iskoristivost u odnosu na druge strojeve. U trećem poglavlju opisane su mogućnosti i vrste obrade materijala te utjecaj ove...
PROJEKTIRANJE I TEHNOLOGIJA IZRADE ROTORA PALJENJA ZA SNOWMOBILE
PROJEKTIRANJE I TEHNOLOGIJA IZRADE ROTORA PALJENJA ZA SNOWMOBILE
Dario Stančin
U ovom diplomskom radu su analizirani tehnologija i proizvodne aktivnosti kod izrade rotora paljenja za agregat snowmobila. Tehnologija izrade bazirana je na obradi odvajanjem čestica. U početnom dijelu opisan je sam proizvod, te je obuhvaćen polazni materijal kao i njegova svojstva. Kroz proces proizvodnje obuhvaćeni su svi bitni detalji poput parametara obrade obradom odvajanja čestica, strojeva na kojima se proizvod izrađuje, toplinska obrada te potreban alat. Opisom su obuhvaćene...
PROJEKTIRANJE OMEKŠIVAČA NAPOJNE VODE ZA PROIZVODNJU PARE
PROJEKTIRANJE OMEKŠIVAČA NAPOJNE VODE ZA PROIZVODNJU PARE
Igor Ereiz
U ovome radu obrađena je problematika pripreme sirove napojne vode za proizvodnju pare. Sirova voda sadrži mehaničke nečistoće, rastvorene soli i plinove te se kao takova nikada ne koristi za napojnu vodu kotla prije nego se provedu svi postupci pročišćavanja kako bi se osigurala ekonomična proizvodnja tehnički čiste vodene pare. U ovome radu opisani su tehnološki postupci koji se koriste za postizanje propisane kvalitete sirove napojne vode. Posljedica neadekvatno...
PROJEKTIRANJE PROIZVODNOG SUSTAVA ZA IZRADU PROMETNIH ZNAKOVA, SIGNALIZACIJE I PRATEĆE OPREME S MOGUĆNOŠĆU FLEKSIBILNOG ODZIVA PREMA ZAHTJEVIMA TRŽIŠTA
PROJEKTIRANJE PROIZVODNOG SUSTAVA ZA IZRADU PROMETNIH ZNAKOVA, SIGNALIZACIJE I PRATEĆE OPREME S MOGUĆNOŠĆU FLEKSIBILNOG ODZIVA PREMA ZAHTJEVIMA TRŽIŠTA
Elio Lonić
Rad opisuje projektiranje proizvodnog sustava za proizvodnju prometnih znakova i prateće opreme. Izvest će se proširenje postojeće hale s obzirom da sadašnja hala nema površinskih kapaciteta za novi proizvodni proces. Proizvodni sustav je s obzirom na proizvodnu strukturu zamišljen kao struktura po vrsti obrade, dakle, strojevi i ostala sredstva proizvodnje su raspoređeni u 3 zone (obrada lima, grafička obrada i bravarija) uvažavajući pri tome zahtjev minimalne transportne...
PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE KOROZIJSKE ZAŠTITE VAGON CISTERNE
PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE KOROZIJSKE ZAŠTITE VAGON CISTERNE
Ivan Hrastović
U radu su opisani mehanizmi korozije, vrste korozije i metode zaštite od korozije. Napravljen je osvrt na ekonomski značaj korozije i troškove koje korozija stvara u svijetu. Analizirani su međunarodni standardi ISO 12944 i ISO 8501 koji se odnose na rješavanje pitanja korozije u proizvodnji, od pripreme površine do aplikacije antikorozivne zaštite i specifikacije potrebne dokumentacije za cijeli proces. Opisan je cjelokupni tehnološki postupak antikorozivne zaštite vagona serije...
PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE KOROZIJSKE ZAŠTITE ČELIKA BRUNIRANJEM
PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE KOROZIJSKE ZAŠTITE ČELIKA BRUNIRANJEM
Domagoj Grbeša
Tema ovog diplomskog rada je projektiranje tehnologije korozivne zaštite bruniranjem. U prvom dijelu je izložena teorijska osnova elektrokemijske korozije, korozijska svojstva legiranih čelika te njihova zaštita. Drugi dio prikazuje projektiranje tehnologije bruniranja počevši od same pripreme površine, provođenje tehnologije, najčešće greške kod brunirane površine te kontrola kvalitete koja se odvija prema normi ISO 11408. Usporedbom s drugim tehnologijama nanošenja...

Pages