Pages

BORIRANJE U KRUTOM SREDSTVU, PROBLEMI I KOROZIJSKA SVOJSTVA BORIRANOG ČELIKA
BORIRANJE U KRUTOM SREDSTVU, PROBLEMI I KOROZIJSKA SVOJSTVA BORIRANOG ČELIKA
Valentina Pavičić
U radu analizirali su se rezultati ispitivanja korozijskog djelovanja te svojstva boriranog čelika Č1212. Ovaj konstrukcijski materijal je kvalitetni niskougljični čelik koji se najčešće koristi kod izrade cijevi. Kako je potrebno zaštititi materijal od korozije te poboljšati mehanička svojstva, u ovom radu je opisana površinska tehnika zaštite metala. Metalizacija difuzijskim postupkom jedna je od površinske tehnike zaštite, a za ovaj rad važna vrsta metalizacije je...
BRZA IZRADA PROTOTIPOVA
BRZA IZRADA PROTOTIPOVA
Anton Pletikosa
U radu su opisani postupci brze izrade prototipova, njihov razvoj i funkcionalnost, te detaljan opis rada i implementacije u praksi. Opisani postupci su oni najčešće korišteni u inženjerskoj praksi uz pripadajuće prednosti i nedostatke svake navedene metode. Uz svaki postupak izrade prototipa, navedeni su materijali koji su se nametnuli kao industrijski standardi, te njihovi tehnički podaci dobiveni ispitivanjima uz primjere implementacije u različitim granama industrije.
BRZOREZNI ČELICI
BRZOREZNI ČELICI
Marijan Pavkić
U radu su opisani općenito alatni čelici, svojstva koja se od njih zahtijevaju te opći utjecaj legirajućih elemenata. Od alatnih čelika posebno je opisan brzorezni čelik, koji spada u visokolegirane alatne čelike. Opisan je pseudobinarni dijagram i metalografska svojstva brzoreznog čelika, njegovi uvjeti rada, toplinska obrada i primjeri upotrebe. Uvodni dio sadrži opisan nastanak i povijesni razvoj brzoreznog čelika. U nastavku rada navedena je podjela alata prema temperaturama...
CAD/CAM PODRŠKA TEHNOLOŠKOJ PRIPREMI PROIZVODNJE
CAD/CAM PODRŠKA TEHNOLOŠKOJ PRIPREMI PROIZVODNJE
Marko Ćosić
Tema diplomskog rada je „CAD/CAM PODRŠKA TEHNOLOŠKOJ PRIPEMI PROIZVODNJE“. U teorijskom dijelu opisana je tehnološka priprema proizvodnje, s naglaskom na ručnom i računalom podržanom projektiranju tehnoloških procesa, te je opisan odabrani CAD/CAM softver u kojemu je projektiran tehnološki proces za izradu zadanog radnog predmeta, ljudskog lica. U eksperimentalnom dijelu diplomskog rada projektiran je tehnološki proces za zadani radni predmet na numerički upravljanim (CNC)...
CIJEPLJENI LJEVOVI
CIJEPLJENI LJEVOVI
Pejo Rašić
U ovom radu teorijski je obrađena skupina cijepljenih ljevova te navedene njihove prednosti i nedostatci, područja primjene te utjecaj cjepiva na svojstva. U sklopu ovog zadatka bilo je potrebno obraditi nekoliko vrsti ljevova, a to su: meehanite lijev, modificirani sivi lijev, nodularni lijev, te vermikularni lijev. Uz to je još opisan opći postupak cijepljenja ljevova. Teorijskom analizom zadatka utvrđeno je da svaki od ljevova ima određene prednosti u odnosu na druge, no...
DETALJI ZAVARIVANJA TLAČNIH ELEMENATA U KOTLOGRADNJI
DETALJI ZAVARIVANJA TLAČNIH ELEMENATA U KOTLOGRADNJI
Tomislav Junačko
U diplomskom radu su detaljno opisani detalji zavarivanja koji se koriste u kotlogradnji kod vodocijevnih kotlova pri spajanju tlačnih dijelova. Prvi dio se sastoji od opisa i klasifikacije kotlovskih postrojenja kao i opisa pojmova pri tehnologiji zavarivanja. Drugi dio diplomskog rada opisuje standarde koji uvjetuju pripremu krajeva za zavarivanje kao i samu proizvodnju tlačnih dijelova u kotlogradnji sa detaljnijim opisom pripreme žljebova za sučeono zavarivanje, membransko...
DIMENZIONIRANJE SHELL AND TUBE IZMJENJIVAČA TOPLINE
DIMENZIONIRANJE SHELL AND TUBE IZMJENJIVAČA TOPLINE
Boris Delovski
Glavna tema rada je analiza konstrukcije izmjenjivača topline cijevi u plaštu. Prije proračuna u radu se daje tekst kojim se definiraju osnovne značajke izmjenjivača topline, kao i primjena istih. Na taj način pojašnjava se ne samo konstrukcija već i kriteriji koje različiti tipovi izmjenjivača trebaju ispuniti. Nakon toga slijedi dizajn: popis i opis dijelova, osnovne metode konstrukcije te izrazi za proračun koeficijenta topline i pada tlaka unutar izmjenjivača. Na samom...
DINAMIČKA ANALIZA ELEMENATA ENERGETSKOG POSTROJENJA
DINAMIČKA ANALIZA ELEMENATA ENERGETSKOG POSTROJENJA
Marijana Milković
Tema diplomskog rada je dinamička analiza noseće konstrukcije kondenzatora u Slavoniji DI. Pojedini elementi konstrukcije zbog rada ventilatora dolaze u područje rezonancije. Proračunom je potrebno potvrditi sigurnost noseće konstrukcije kondenzatora. Kako bi se noseća konstrukcija kondenzatora numerički proračunala, potrebno je izraditi njen model. Model noseće konstrukcije kondenzatora izrađen je u SolidWorksu prema tehničkoj dokumentaciji tvrtke „Đuro Đaković...
DIZAJN I PRORAČUN CILINDRIČNOG INDUSTRIJSKOG FILTERSKOG UREĐAJA ZRAKA UZ PRIMJENU CFD ANALIZE
DIZAJN I PRORAČUN CILINDRIČNOG INDUSTRIJSKOG FILTERSKOG UREĐAJA ZRAKA UZ PRIMJENU CFD ANALIZE
Matej Mandić
Kako bi se smanjila emisija štetnih plinova te poboljšala kvaliteta okolnog zraka ili zraka u radnoj prostoriji potrebno je očistiti čestice ispušnih plinova. Čistoća zraka postiže se pravilnim postupkom filtracije čestica radnog plina. Prema zahtjevima skupljenim kroz dugogodišnje iskustvo tvrtke „Tehno – Filter“ d.o.o. dizajnirano je kućište cilindričnog industrijskog filtarskog uređaja zraka. Važno je napomenuti da proizvod nije dizajniran prema normama, već su...
DOGRADNJA PARNE INSTALACIJE NA PARNOM KOTLU
DOGRADNJA PARNE INSTALACIJE NA PARNOM KOTLU
Josip Ivanović
U diplomskom radu ukratko su opisani parni kotlovi i parne instalacije. U prvom dijelu rada ukratko su objašnjene osnovne karakteristike, glavni sastavni dijelovi, goriva, priprema vode, korisnost parnog stroja, opis rada i cilj kotlovskog postrojenja. U drugom dijelu rada dan je opis zadatka, stavljanje u pogon dosadašnjeg rezervnog kotla uz glavni kotao koji je u stalnom radu. Objašnjeno je zašto rezervni-parni kotao i glavni-generator pare ne mogu raditi u isto vrijeme. Detaljno je...
DUBOKO VUČENJE ALUMINIJSKIH LEGURA
DUBOKO VUČENJE ALUMINIJSKIH LEGURA
Stjepan Posavec
Obrada metala deformiranjem jedna je od najbitnijih obrada u suvremenoj proizvodnji. Jedna od takvih je duboko vučenje aluminijskih legura čiji je proces opisan u ovom radu. S obzirom da je proces dubokog vučenja veoma kompleksan, prikazani su faktori koji ga opisuju, ujedno i ograničavaju. Također, u radu je dan prikaz aluminijskih legura koje se koriste kod dubokog vučenja i njihove karakteristike. U konačnici jedan od bitnih faktora procesa je trenje na koje utječe podmazivanje...
EKOLOŠKA ANALIZA PRIMJENE ISPARLJIVIH INHIBITORA KOROZIJE
EKOLOŠKA ANALIZA PRIMJENE ISPARLJIVIH INHIBITORA KOROZIJE
Adam Ambrinac
U diplomskom radu obrađene su metode zaštite materijala od korozije, s posebnim naglaskom na elektrokemijsku zaštitu i isparljive inhibitore korozije. Provedene su usporedbe klasičnih metoda zaštite metala od elektrokemijske korozije sa metodama zaštite metala isparljivim inhibitorima korozije. Te su prikazane nove vrste isparljivih inhibitora korozije i odredbe koje moraju ispunjavati da bi bili ekološki prihvatljivi.

Pages