Pages

PROCES IZRADE OVALNOG ZASUNA 1200 NAZIVNOG TLAKA 16 BARA
PROCES IZRADE OVALNOG ZASUNA 1200 NAZIVNOG TLAKA 16 BARA
Ivica Slunjski
U ovom radu analiziran je proces izrade ovalnog zasuna 1200 nazivnog tlaka 16 bara. Zasun je komad metala, cijevni zatvarač koji se izrađuje u pravokutnom ili okruglom obliku, a osnovna mu je namjena regulirati i zatvoriti protok određene tvari koja prolazi sustavom. Zasuni su najraširenija zaporna tijela, ugrađuju se u cjevovode srednjih i velikih nazivnih promjera uz pomoć prirubnica, navojnih priključaka ili zavarivanjem. Male su ugradbene duljine, a pogodni su za sve tlakove....
PROCES KONTROLE KVALITETE VATROOTPORNIH VRATA
PROCES KONTROLE KVALITETE VATROOTPORNIH VRATA
Mario Vukoja
U radu je analiziran proces kontrole kvalitete vatrootpornih vrata, kao jedan od pokretnih elemenata za zatvaranje otvora u vatrootpornim zidovima, ugrađena u zid zajedno s okovom i bravama, koja imaju funkciju sprječavanja prijenosa požara i produkata izgaranja tijekom požara. Vatrootpornost se dokazuje ispitivanjem u uvjetima normiranog požara u peći za ispitivanje u određenom vremenu, prema kojemu se određuje otpornost na požar tih vrata. Cilj rada je utvrđivanje svih parametara...
PROCES KONTROLE U KOVAČNICI
PROCES KONTROLE U KOVAČNICI
Domagoj Filić
U ovom diplomskom radu objašnjen je postupak nastanka i primjene kontrolne dokumentacije za izabrani otkivak. Razrađena je izrada dokumenta pod nazivom „kontrolni postupak“ te x – R karata i princip njihovih primjena u neposrednoj proizvodnji. Objašnjena je kako se svaki od tih dokumenata koristi i popunjava. Opisane su kontrolne aktivnosti kroz proizvodne faze izabranog otkivka. U praktičnom primjeru prikazan je postupak statističke analize proizvodnog procesa. Indeksi...
PROCES POBOLJŠANJA U PROIZVODNOJ ORGANIZACIJI
PROCES POBOLJŠANJA U PROIZVODNOJ ORGANIZACIJI
Veljka Žugec
U radu su opisani sustavi kvalitete koji se primjenjuju u procesima planiranja, nabave, proizvodnje, otpreme, prodaje i kontrole. Provode se u skladu s važećim normama i zakonskim propisima. Njihovom primjenom osigurava se kvaliteta proizvoda i poboljšanje odnosa s korisnicima. Zbog sve oštrijih zahtjeva tržišta u pogledu kvalitete, tvrtka mora biti spremna odgovoriti na njih kako bi ostala konkurentna na tržištu. Da bi to uspjela mora pravilno i na vrijeme primijeniti tehnike, alate...
PROCJENA AERODINAMIČKIH KOEFICIJENATA MODELA DRONA
PROCJENA AERODINAMIČKIH KOEFICIJENATA MODELA DRONA
Ivica Knežević
Cilj diplomskog rada je analiza propelera male bespilotne letjelice (drona) u vertikalnom letu i lebdenju. U prvom dijelu rada predstavljene su bespilotne letjelice, njihova primjena, te zakonska regulativa. Nakon osnovnih spoznaja o bespilotnim letjelicama i njihovoj primjeni, slijedi konfiguracija četverorotnog helikoptera. U navedenom poglavlju odabrani su i opisani dijelovi bespilotne letjelice koja je promatrana u radu. Kao pomoć pri odabiru pogonske grupe korišten je program Drive...
PROCJENA RIZIKA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA KOD PLINSKE MREŽE
PROCJENA RIZIKA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA KOD PLINSKE MREŽE
Matej Rašić
U ovom diplomskom radu u prvom djelu je opisana korozija, te njena podjela na elektrokemijsku i kemijsku koroziju, također i čimbenici koji sudjeluju u nastanku korozije kod plina i same plinske mreže. Kao izbor materijala za plinsku mrežu su navedena dva materijala koja se koriste, a to su PEHD cijevi i čelične bešavne cijevi. U današnje vrijeme se sve više upotrebljavaju PEHD cijevi. Zbog korozije mogu nastati ozbiljni problemi za okoliš kao i za samog čovjek sto može dovesti...
PROGRAMIRANJE CNC OBRADNOG CENTRA ZA IZRADU KALUPA S DODATNOM A OSI KORIŠTENJEM CAD/CAM SUSTAVA
PROGRAMIRANJE CNC OBRADNOG CENTRA ZA IZRADU KALUPA S DODATNOM A OSI KORIŠTENJEM CAD/CAM SUSTAVA
Luka Barišić
Teško je zamisliti svijet u kojem strojevi nisu automatizirani, ako ne u potpunosti onda barem polovično. Sedamdesetih godina prošloga stoljeća došlo je do otkrića u strojarskim tehnologijama te je osmišljen prvi CNC stroj koji je od tada daleko došao. Danas se uz pojam industrije usko vežu CNC strojevi koji su svoju primjenu našli u drvnoj, metalnoj , brodskoj i automobilskoj industriji. Kako bi osoba radila na CNC stroju mora baratati određenim znanjima te mora biti sposobna...
PROGRAMIRANJE CNC TOKARILICE EMCO CONCEPT TURN 105 NA ODABRANOM IZRATKU
PROGRAMIRANJE CNC TOKARILICE EMCO CONCEPT TURN 105 NA ODABRANOM IZRATKU
Filip Bionda
Moderna je industrija u današnje vrijeme nezamisliva bez CNC strojeva (CNC – Computer Numerical Control). Primjena CNC strojeva je široka, a neka od područja primjene su: metalna industrija, drvna industrija, brodska industrija, automobilska industrija, industrija namještaja itd. Iz navedenih područja primjene može se zaključiti da CNC strojevi imaju velike mogućnosti obrade koje se koriste u različite svrhe. Rad na CNC strojevima zahtjeva poznavanje tehničke dokumentacije (npr....
PROGRAMIRANJE I PRIMJENA PLC UREĐAJA
PROGRAMIRANJE I PRIMJENA PLC UREĐAJA
Domagoj Škrinjar
Rad prikazuje evoluciju automatizacije kroz povijest, kao i prikaz suvremene opreme i način programiranja PLC uređaja. Današnji automatizirani sustavi produkt su civilizacijskog i tehničkog razvoja čiji su najznačajniji događaji, vezani uz temu rada, kronološki obrađeni. PLC uređaji nastali su sredinom dvadesetog stoljeća kao zamjena za relejne sustave. Fleksibilni, programabilni i otporni na buku, vibracije, razlike u temperaturi i slične pojave, pokazali su se kao idealni za...
PROGRAMIRANJE ROBOTA SCORBOT ER-4u NA ODABRANOM TEHNOLOŠKOM ZADATKU
PROGRAMIRANJE ROBOTA SCORBOT ER-4u NA ODABRANOM TEHNOLOŠKOM ZADATKU
Ivan Vrbić
U ovom završnom radu opisano je mjesto i uloga robota u suvremenim proizvodnim sustavima opisana je građa te je dana podjela robota i dan je pregled najčešće korištenih robotskih zadataka koje obavljaju roboti u industriji. Ukratko je opisan edukacijski robot SCORBOT-ER 4u i programski paket SCORBASE pomoću kojih se realiziraju različiti industrijski zadatci. Primjenom edukacijskog robota SCORBOT-ER 4u i elektropneumatske opreme, razrađeno je i izveden tehnološko rješenje za...
PROIZVODI EKSTRUDIRANJA
PROIZVODI EKSTRUDIRANJA
Mia Mitrović
Na početku ovog rada govori se općenito o polimernim materijalima, napravljena je sistematizacija. Malo opširnije su opisane tri osnovne skupine polimera i navedena je njihova primjena. Detaljno je opisan kontinuirani postupak ekstrudiranja, navedene su i opisane različite vrste ekstrudera. U završnom dijelu rada su proizvodi dobiveni ekstrudiranjem. Govori se o materijalima koji se koriste u proizvodnji, opisani su dijelovi linija za proizvodnju, te su navedeni problemi koje treba...
PROIZVODNA LINIJA ZA IZRADU ČELIČNIH NAPLATAKA
PROIZVODNA LINIJA ZA IZRADU ČELIČNIH NAPLATAKA
Ivan Dunđer
U ovom završnom radu se opisuje proizvodnja čeličnih naplataka u velikim serijama. Cilj ovog rada je detaljni opis materijala koji se koriste u proizvodnoj liniji i različitih tehnoloških procesa, koji se koriste za proizvodnju naplataka. Treba se analizirati i postupak plazma zavarivanja, te dokazati razlog primjene plazma postupka u jednom dijelu proizvodnje.

Pages