Pages

TEHNOLOGIJA IZRADE KALUPA ZA LIJEVANJE NA CNC GLODALICI
TEHNOLOGIJA IZRADE KALUPA ZA LIJEVANJE NA CNC GLODALICI
Mario Joskić
U današnje vrijeme moderna industrija je nezamisliva bez CNC strojeva. Primjena CNC strojeva je široka, a svoju primjenu pronalazi gotovo u svim granama ,u drvnoj industriji, koristi se za izradu različitih dijelova, za savijanje cijevi,lasersko rezanje, a iz navedenog se može zaključiti da se radi o strojevima široke primjene. U ovom radu je prikazano korištenje i primjena CNC glodalice te korištenje programa Catia za crtanje kalupa za lijevanje olova. Pri samoj izradi kalupa je...
TEHNOLOGIJA IZRADE KUĆIŠTA REDUKTORA BR: JL01
TEHNOLOGIJA IZRADE KUĆIŠTA REDUKTORA BR: JL01
Josip Lucić
U radu se obrađuje tehnologija izrade kućišta reduktora, u kojem su obuhvaćeni tehnološki zahtjevi, točnost izrade te materijal izratka. Autor se također osvrnuo na korištene strojeve, alate te režime obrade. Proces izrade kućišta reduktora vršio se prema tehnologiji izrade koju je moguće vidjeti u 2. točki rada. Cijeli proces izrade je praćen te dokumentiran. Naveden je korišteni materijal, stroj, te alati. Na posljetku je potrebno izvesti mjerenja kako bismo bili sigurni...
TEHNOLOGIJA IZRADE KUĆIŠTA REDUKTORA ZA PROIZVODNJU PELETA PREMA CRTEŽU HM1
TEHNOLOGIJA IZRADE KUĆIŠTA REDUKTORA ZA PROIZVODNJU PELETA PREMA CRTEŽU HM1
Hrvoje Mirković
U ovom diplomskom radu opisana je izrada kućišta reduktora koji se ugrađuje u pogon za proizvodnju peleta i sve popratne aktivnosti tokom izrade. Također je opisana obrada odvajanjem čestica kao cjelina i sva njena važnost za današnju proizvodnju u kojoj čini jedan od važnijih faktora. Opisan je materijal od kojeg se izrađuje kućište reduktora, tehnološki zahtjevi koji se odnose na obradu odvajanjem čestica. Opisani su strojevi i alati s kojima se izrađivalo kućište....
TEHNOLOGIJA IZRADE MOSTA ZA CNC STROJ
TEHNOLOGIJA IZRADE MOSTA ZA CNC STROJ
Ivan Sigurnjak
Tema ovog diplomskog rada je „Tehnologija izrade mosta za CNC stroj“. U radu je opisana namjena i princip rada stroja, tehničke karakteristike i zahtjevi, korištene tehnologije za izradu, proračun troškova i potrebna dokumentacija. Za izradu je potrebno osigurati nužnu tehničku dokumentaciju, odabrati materijal te biti dobar poznavatelj svih tehnologija koje su korištene, kako bi proizvodnja dijelova bila što povoljnija, uz ostvarene zahtjeve i tolerancije. Uz standardne...
TEHNOLOGIJA IZRADE OBUJMICE CIJEVI
TEHNOLOGIJA IZRADE OBUJMICE CIJEVI
Josip Mališ
U radu je analiziran proces izrade obujmice za cijevi. Obujmica služi za pričvršćivanje PP cijevi na horizontalnim i vertikalnim plohama. Obujmice je rađena procesom injekcijskog prešanja a materijal izrade je polipropilen. Proces izrade analiziran je i prezentiran u poduzeću MPR Mališ Željko, koji između ostalog proizvodi i na tržište plasira obujmice za cijevi. Uz analizu procesa u radu je sadržana i sistematizacija polimernih materijala te neke njihova osnovna svojstva prema...
TEHNOLOGIJA IZRADE OZUBLJENJA NA VRATILU
TEHNOLOGIJA IZRADE OZUBLJENJA NA VRATILU
Ana Knežević
U diplomskom radu ukratko je opisan tehnološki proces izrade ozubljenog vratila. U uvodu je općenito opisana obrada odvajanjem čestica, podjela, prednosti, nedostaci, te je dan uvid u ono o čemu će se nadalje pisati. Drugo poglavlje diplomskog rada opisuje izradu ozubljenja, materijale za izradu ozubljenja i toplinsku obradu istih. U trećem poglavlju na osnovu promatranja unutar proizvodnog pogona izrađen je postupak izrade ozubljenja postupcima OOČ, te opisan stroj i alati....
TEHNOLOGIJA IZRADE PROIZVODA PREMA CRTEŽU OZNAKE AM01
TEHNOLOGIJA IZRADE PROIZVODA PREMA CRTEŽU OZNAKE AM01
Alen Matinjanin
U radu je obrađena tehnologija izrade alata za prešu, te su obuhvaćeni materijal izratka, tehnološki zahtjevi, točnost izrade. Zadatkom se također trebalo osvrnuti na veličinu serije, korištene alate, režime obrade, strojeve korištene za obradu, te kontrolu mjerenje točnosti. Proces izrade, te krajnji izgled proizvoda se može vidjeti u priloženim slikama.
TEHNOLOGIJA IZRADE PROIZVODA PREMA CRTEŽU OZNAKE IA01
TEHNOLOGIJA IZRADE PROIZVODA PREMA CRTEŽU OZNAKE IA01
Igor Antolović
Tema ovog diplomskog rada je „Tehnologija izrade proizvoda prema crtežu oznake IA01“. Tehnologija koja je primijenjena u ovom postupku izrade je tehnologija obrade odvajanjem čestica. Obrađena je jedna zavarena konstrukcija, odnosno proizvod koji se koristi kao dio postrojenja za izradu automobilskih guma. U diplomskom radu dan je osvrt na konstrukcijske čelike, te sam materijal izratka. Definirani su tehnološki zahtjevi koji se odnose na obradu odvajanjem čestica za odabrani...
TEHNOLOGIJA IZRADE PROIZVODA PREMA CRTEŽU OZNAKE MM01
TEHNOLOGIJA IZRADE PROIZVODA PREMA CRTEŽU OZNAKE MM01
Mirko Mičuda
U ovom diplomskom radu objašnjen je postupak izrade tehnološkog postupka kod izrade proizvoda postupcima obrade odvajanja čestica prema zadanom crtežu. Razrađen je postupak odabira polaznog materijala prema zadanom materijalu sa crteža, proračun adekvatnih brzina rezanja za strojnu obradu prema tehnološkim specifičnostima sa odabranih alata za obradu. U praktičnom dijelu prikazan je postupak modeliranja zadanog proizvoda u programskom alatu QAPT 2018, izrada virtualnih alata,...
TEHNOLOGIJA IZRADE PROIZVODA PREMA CRTEŽU OZNAKE TJ01
TEHNOLOGIJA IZRADE PROIZVODA PREMA CRTEŽU OZNAKE TJ01
Toni Jukić
U diplomskom radu opisana je izrada dijela koji se ugrađuje u pogon za proizvodnju automobila i sve popratne aktivnosti tokom izrade. Opisan je materijal od kojeg se izrađuje odabrani proizvod, tehnološki zahtjevi koji se odnose na obradu odvajanjem čestica. Opisani su strojevi, naprave za stezanje i alati s kojima se izrađivao odabrani proizvod. Provedena su mjerenja točnosti izrade i kontrola kvalitete izrađenog predmeta. Izvedena je tehno-ekonomska analiza procesa izrade s...
TEHNOLOGIJA IZRADE SREDNJE KOLJEVKE VAGONA ZA PRIJEVOZ KOLUTOVA LIMA
TEHNOLOGIJA IZRADE SREDNJE KOLJEVKE VAGONA ZA PRIJEVOZ KOLUTOVA LIMA
Stipe Matković
U ovom radu kroz kratki uvod opisana je povijest željezničkog prijevoza kako u svijetu tako i u Hrvatskoj, također je odrađen eksperimentalni dio proizvodnje srednje kolijevke za prijevoz kolutova lima. Od trenutka kada je industrijska revolucija krenula pa sve do danas željeznička infrastruktura se mijenja i unapređuje prema zahtjevima tržišta. Kako se razvijala i auto industrija došlo je do potrebe transporta lima od točke A do točke B, u današnje vrijeme dok je auto...
TEHNOLOGIJA IZRADE UREĐAJA ZA HLAĐENJE I TOČENJE NAPITAKA
TEHNOLOGIJA IZRADE UREĐAJA ZA HLAĐENJE I TOČENJE NAPITAKA
Mario Ozimec
U uvodu ovog rada opisani su uređaji za hlađenje i točenje napitaka koji su u današnje vrijeme najučestaliji na tržištu. Opisuje se način na koji rade, te različiti modele uređaja na tržištu. Rad obuhvaća proračun rashladnog uređaja prema određenom zahtjevu kupca, te prikazuje specifične zahtjeve koje rashladni uređaj mora zadovoljiti. Proračun rashladnog uređaja zasniva se na temelju traženog kapaciteta istakanja, prilikom čega su odabrane odgovarajuće komponente za...

Pages