Pages

TEHNOLOGIJA KROMATIRANJA ČELIKA Č1212
TEHNOLOGIJA KROMATIRANJA ČELIKA Č1212
Kristina Kušić
U završnom radu je opisan postupak nanošenja kroma u svrhu zaštite materijala od vanjskih, nepovoljnih utjecaja ili iz estetskih razloga. Općenito se postupak naziva metalizacijom, što podrazumijeva nanošenje više različitih elemenata i njihovih legura. Nakon što je opisan krom kao element, odnosno sirovina, njegova svostva i nastajanje, ukratko su opisani postupci pripreme podloge za njegovo nanošenje, same tehnologije nanošenja Cr-prevlaka i ispitivanje kvaliteta istih....
TEHNOLOGIJA OBRADE KOMPLEKSNE POVRŠINE TEHNOLOGIJOM GLODANJA 5-OSNIM STROJEM
TEHNOLOGIJA OBRADE KOMPLEKSNE POVRŠINE TEHNOLOGIJOM GLODANJA 5-OSNIM STROJEM
Zrinko Puljić
Kada se govori o izradi proizvoda kompleksnog oblika postupkom obrade odvajanjem čestica, kao što su razni kalupi, propeleri i slični dijelovi, tada se misli na tehnologiju glodanja na 5-osnim glodalicama. Ova tehnologija je danas u širokoj primjeni, te ju posjeduje svaka ozbiljnija tvrtka koja se bavi obradom odvajanjem čestica. Uvodno je opisana tehnologija glodanja i bitni parametri u procesu obrade. Analizirat će se 5-osne glodalice, njihove izvedbe sa prednostima i nedostacima,...
TEHNOLOGIJA PRIPREME POVRŠINE U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
TEHNOLOGIJA PRIPREME POVRŠINE U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Dario Karšaj
U ovome radu opisana je korozija i razlozi njenog nastanka, klasifikacija. Vrsta i svojstva metalnih materijala i kriteriji za njihov izbor u automobilskoj industriji. Metode pripreme površine, odmašćivanje, mehanička, kemijske obrade. Postupci zaštite materijala od agresivnih medija, opisane su metode zaštite kao i primjena korozijski postojanih materijala. Dotaknuli smo se i tehnologija koje su važne za obradu površina u automobilskoj industriji. Detaljno se pristupilo procesu...
TEHNOLOGIJA PRIPREME VODE ZA PROIZVODNJU VODENE PARE
TEHNOLOGIJA PRIPREME VODE ZA PROIZVODNJU VODENE PARE
Kristina Ružela
Tema ovog rada je „Tehnologija pripreme vode za proizvodnju vodene pare“. U nastavku rada obrađena je problematika pripreme sirove napojne vode za proizvodnju vodene pare. Zbog određenih nečistoća koje se nalaze u sirovoj vodi, potrebno je provesti određene tehnološke postupke kako bi se postigla tražena propisana kvaliteta sirove napojne vode. Neki od postupaka koji su obrađeni u ovome radu su otplinjavanje, ionska izmjena i reverzna osmoza. Kao posljedica neadekvatno...
TEHNOLOGIJA PRIVREMENE ZAŠTITE U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
TEHNOLOGIJA PRIVREMENE ZAŠTITE U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Maja Baračević
Tema diplomskog rada je: „Tehnologija privremene zaštite u automobilskoj industriji“. U uvodu rada napravljena je klasifikacija korozijskih procesa te su ukratko objašnjeni pojedini oblici korozije i pojmovi vezani uz koroziju. Proces korozije je prisutan u svim granama industrije te mu se posvećuje puno pažnje. Korozija smanjuje kvalitetu materijala i njihov vijek trajanja te je potrebno osigurati najbolju moguću zaštitu. U radu je analizirana privremena zaštita od korozije te...
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE STAKLA
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE STAKLA
Nikola Bolarić
U ovom radu obrađuje se zaštita od korozije prevlačenjem. Prikazana je potrebna priprema površine metala prije nanošenja prevlake. Detaljno se obrađuje tehnologija površinske zaštite emajliranjem te su prikazana svojstva i primjena. Dalje je predstavljen jedan od najvećih proizvođača staklene ambalaže te je opisan proces proizvodnje staklene ambalaže.
TEHNOLOGIJA REZANJA CIJEVI MLAZOM VODE
TEHNOLOGIJA REZANJA CIJEVI MLAZOM VODE
Hrvoje Tomljenović
U uvodnom dijelu rada opisana je pojava tehnologije rezanja vodenim mlazom, kao jedna od tehnologija nekonvencionalnih postupaka. Kod velikog broja novih materijala, obrada konvencionalnim tehnologijama nije najpovoljniji izbor. To je uvjetovalo pojavom novih nekonvencionalnih tehnologija obrade, kod kojih se obrada izvodi bez uobičajenih ograničenja u odnosu na svojstvo obradivosti materijala. Kroz drugo poglavlje opisane su mogućnosti tehnologije, njezini nedostatci i prednosti, kao i...
TEHNOLOGIJA REZANJA PLOČASTIH MATERIJALA PLAZMOM
TEHNOLOGIJA REZANJA PLOČASTIH MATERIJALA PLAZMOM
Matija Belavić
U ovom završnom radu obrađena je tema određivanja kvalitete reza plazma rezanja pločastih materijala. U uvodnom dijelu opisan je postupak plazma rezanja, vrste, razvoj procesa kroz povijest te prednosti i nedostaci srodnih postupaka toplinskog rezanja. Opisana je i pripadajuća oprema za plazma rezanje te utjecaj brzine rezanja na kvalitetu plazma rezanja. U eksperimentalnom dijelu rezanja plazmom prikazana je točnost izrade uz različite brzine rezanje.
TEHNOLOGIJA TOPLOG KOVANJA OTKIVAKA
TEHNOLOGIJA TOPLOG KOVANJA OTKIVAKA
Domagoj Dolić
U ovome radu opisana je tehnologija toploga kovanja, način zagrijavanja pripremka, te strojevi i alati za toplo kovanje. Kovanje je postupak oblikovanja metala deformiranjem kojim se osim oblika mijenjaju i mehanička svojstva materijala. Kroz ovaj rad upoznajemo detaljnije tehnologiju toploga kovanja te njezine prednosti i nedostatke, kao i svojstva proizvoda dobivena ovom tehnologijom. Također opisuju se različiti načini zagrijavanja pripremka, kao i kontrola samoga zagrijavanja. Na...
TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA CIJEVNOG KOLJENA OD LEGURE INCOLOY 880H
TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA CIJEVNOG KOLJENA OD LEGURE INCOLOY 880H
Dino Halavuk
Osnovni cilj ovog rada je prikazati tehnologiju zavarivanja cijevnog koljena, izrađenog legure INCOLOY 800H prema crtežu 011-04-29, koji je dio sklopa cijevnog kompenzatora izrađivan za stranog naručitelja pod poznatim uvjetima eksploatacije. Sklop kompenzatora predstavlja jedinstvenu cjelinu i kao takav važan je svaki montažni dio, te je za svaki od tih dijelova potrebno posvetiti posebnu pažnju prilikom konstruiranja, odabira materijala i tehnologija te same kontrole kvalitete. U...
TEHNOLOGIJA ZAŠTITE METALA KEMIJSKIM NAPARIVANJEM (CVD POSTUPAK)
TEHNOLOGIJA ZAŠTITE METALA KEMIJSKIM NAPARIVANJEM (CVD POSTUPAK)
Ivan Biondić
Tema ovog završnog rada je tehnologija zaštite metala kemijskim naparivanjem (CVD postupak). U prvom dijelu rada opisano je što je korozija, kako se dijeli, navedeni su oblici korozije i tehnologije pomoću kojih se ostvaruje površinska zaštita. U drugom dijelu rada opisana je tehnologija zaštite metala kemijskim naparivanjem te strojevi i oprema koji se koriste za izvođenje postupka za kemijsko naparivanje. Zadnji dio rada sadrži prednosti i nedostatke CVD postupka te njegovu...
TEHNOLOGIJA ZAŠTITE METALA SILICIJEM PRIMJENOM DIFUZIJSKE METALIZACIJE
TEHNOLOGIJA ZAŠTITE METALA SILICIJEM PRIMJENOM DIFUZIJSKE METALIZACIJE
Marko Rostok
U radu je analiziran utjecaj silicija na korozijsku postojanost prevlaka metala. Prema dosadašnjim mjerenjima, koja su provedena u primjeni, pokazalo se da uvođenjem silicija u metalnu prevlaku se uvelike povećava zaštita od visoko temperaturne oksidacije, vruće korozije i karburizacije ali se javljaju i neka negativna svojstva koje valja naglasiti kao krhkost i kemijska nekompatibilnost s materijalima supstrata. Zadatkom je trebalo analizirati korozijska svojstva silicija, postupak...

Pages