Pages

SVOJSTVA I PRIMJENA TEHNIČKE KERAMIKE
SVOJSTVA I PRIMJENA TEHNIČKE KERAMIKE
Mijo Kopčić
U prvom dijelu završnog rada opisana je sistematizacija tehničke keramike, osnovna definicija keramičkih materijala, tvorba materijala, te podjela tehničke keramike i svojstva tehničke keramike. Detaljno su objašnjene razlike između oksidne i neoksidne keramike, svojstva navedenih keramika, te su dana područja primjene pojedinih oksidnih i neoksidnih keramika. Drugi dio rada opisuje osnovne faze u proizvodnji tehničke keramike, te postupke i načine proizvodnje tehničkih...
SVOJSTVA INJEKCIJSKI PREŠANIH PROIZVODA OD POM
SVOJSTVA INJEKCIJSKI PREŠANIH PROIZVODA OD POM
Robert Blažević
U prvom dijelu rada su opisani polimeri te njihova podjela na glavne skupine. U nastavku je detaljno opisan poli(oksimetilen), njegova izrada, strojna obrada i svojstva kao što su mehanička svojstva, električna svojstva, toplinska svojstva itd. U drugom dijelu rada je detaljno opisan sustav za injekcijsko prešanje. Opisan je stroj za ubrizgavanje, detaljno je opisan kalup i njegovi dijelovi. Nadalje, opisani su neki parametri koji utječu na svojstva otpreska kao što su tlak,...
Sivi lijev: svojstva, primjena i toplinska obrada
Sivi lijev: svojstva, primjena i toplinska obrada
Ivan Galac
U ovom završnom radu prikazana su svojstva sivog lijeva te primjena i promjena svojstava pri određenim toplinskim obradama. U uvodu je opisana podjela ljevova s obzirom na mehanička i kemijska svojstva. Zatim je prikazana primjena sivog lijeva i primjeri toplinske obrade koji utječu na poboljšanje svojstva odljevka. Provedena je analiza svojstava sivog lijeva nakon normalizacije iz koje je vidljivo poboljšanje mehaničkih svojstava. U zaključku ovog završnog rada navedeni su...
Strojevi za izradu ozubljenja
Strojevi za izradu ozubljenja
Tomislav Vdović
U ovom radu su analizirani postupci i strojevi za izradu ozubljenja. U uvodu su objašnjeni zupčanici općenito, te materijali koje koristimo za izradu ozubljenja što je važno radi izbora alata koji se koristi u obradbi. U sljedećim poglavljima su nabrojani i opisani postupci kojima se izrađuju ozubljenja na zupčanicima, te strojevi koje koristimo pri tim izradama. Na kraju su opisani alati koji se koriste u obradbama kod izrade ozubljenja
Strojevi za obradu glodanjem
Strojevi za obradu glodanjem
Mateo Jurančević
U završnom radu opisani su strojevi za obradu glodanjem, od postupaka obrade, izvedbe strojeva i njihovih pogonskih sustava pa do reznih alata i načina njihovog stezanja. U dijelu rada je opisana kinematika pojedinog postupka i geometrijske značajke površine dobivene pojedinim postupkom glodanja. Opisane su pojedine izvedbe glodalica te njihove tehnološke značajke koje utječu na izbor stroja. Prikazani su rezni alati koji se koriste u obradi te načini njihovog prihvata i...
TEHNIKE ZAVARIVANJA Cu I Cu-LEGURA
TEHNIKE ZAVARIVANJA Cu I Cu-LEGURA
Matija Ljubičić
U ovom završnom radu obrađene su metode spajanja bakra i bakrenih legura metodama zavarivanja i tvrdog lemljenja. Postupci spajanja su izvedeni u radionici obrta Nemecart, dok je ispitivanje izvedeno u Laboratoriju za materijale Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Postupci spajanja obrađeni u radu zasnivaju se na jednostavnosti i dostupnosti pristupa rasprostranjenoj opremi, izbjegavajući korištenje specijalne opreme. Naglasak rada stavljen je na rezultate dobivene određenim...
TEHNIČKI ASPEKT CAD I BIM TEHNOLOGIJE U INŽENJERSKOM OKRUŽENJU
TEHNIČKI ASPEKT CAD I BIM TEHNOLOGIJE U INŽENJERSKOM OKRUŽENJU
Matea Ristevski
Glavni cilj ovog rada bio je utvrditi prednosti i nedostatke CAD i BIM tehnologije s tehničkog aspekta u inženjerskom okruženju. Osim prednosti i nedostataka, bilo je važno ukazati na usporedbu specifičnih značajki svake tehnologije kako bi se dobio osjećaj što one znače u procesu konstruiranja i projektiranja. Rezultati analize ovih dviju tehnologija u teoretskom smislu pokazuju da kada govorimo o BIM tehnologiji, tada se misli na cjelokupni proces konstruiranja i podatke i...
TEHNOEKONOMSKA ANALIZA ZAŠTITE METALA PREVLAČENJEM (PLASTIFICIRANJEM)
TEHNOEKONOMSKA ANALIZA ZAŠTITE METALA PREVLAČENJEM (PLASTIFICIRANJEM)
Milan Škvorc
Diplomski rad sastoji se od teorijskog dijela u kojem se obrađuju korozijski procesi te zaštita konstrukcijskih materijala od korozije upotrebom prevlaka. Teorijski dio opisuje mehanizme korozije, vrste korozije, korozijske sredine, korozijska svojstva konstrukcijskih materijala te njihovu zaštitu od korozije. Opširnije opisuje zaštitu od korozije upotrebom organskih prevlaka. Posebno poglavlje opisuje postupak plastificiranja, i sve metode plastificiranja, s posebnim naglaskom na...
TEHNOLOGIJA 3D REZANJA MLAZOM VODE
TEHNOLOGIJA 3D REZANJA MLAZOM VODE
Matej Kovač
Rad se temelji na opisu tehnologije rezanja mlazom vode kao suvremene tehnologije rezanja. U prvom dijelu rada opisuju se standardne strojevi za rezanje vodenim mlazom i njihove komponente. Detaljno je opisan rad visokotlačne pumpe koja daje potreban tlak za ostvarivanje mlaza, te su opisani dijelovi rezne glave stroja, način rada 3D rezne glave, potrebna abrazivna sredstva, te načini stezanja obradka. U završnom dijelu rada obavljen je praktični dio u kojem su opisani parametri...
TEHNOLOGIJA ISTISKIVANJA LEGURA ALUMINIJA
TEHNOLOGIJA ISTISKIVANJA LEGURA ALUMINIJA
Matija Zgaga
U ovom završnom radu objašnjene su tehnologije obrade metala (aluminijevih legura) istiskivanjem. Istiskivanje je metoda obrade plastičnom deformacijom. Obrađeni su osnovni tipovi istiskivanja s obzirom na smjer tečenja materijala i temperaturu materijala. Pojašnjene su metode i principi rada za istosmjerno i protusmjerno istiskivanje. Također su pojašnjeni principi nastanka deformacije, kao i osnovni pojmovi vezani uz naprezanja koja prate tu pojavu. Nadalje su izneseni izrazi za...
TEHNOLOGIJA IZRADE ALATA KOJI SE KORISTI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
TEHNOLOGIJA IZRADE ALATA KOJI SE KORISTI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Tomislav Barišec
U radu je objašnjena primjena CAD/CAM tehnologije na procesu izrade alata za prehrambenu industriju obradom odvajanjem čestica. Rad je podijeljen u tri dijela. Prvi dio je općenit opis značenja CAD/CAM tehnologije te opis odabranog programskog rješenja SolidWorks/SolidCAM. Navedene su prednosti te nedostaci korištenja SolidCAM-a u općenitom smislu i industriji. Također su navedene opće stavke o petoosnim strojevima. Drugi dio pokriva opis proizvoda, koji se sastoji od materijala...
TEHNOLOGIJA IZRADE DIMOCIJEVNOG KOTLA NA BIOMASU SNAGE 5 MW
TEHNOLOGIJA IZRADE DIMOCIJEVNOG KOTLA NA BIOMASU SNAGE 5 MW
Josip Zorić
Ovim radom predstavljen je način izrade dimocijevnog kotla na biomasu snage 5 MW. Vrelovodni kotao promatran u radu, proizveden je prema europskoj normi EN 12953 te prema europskom pravilniku o tlačnim posudama PED 97/23/EC. U uvodnom dijelu predstavljen je najprije proizvođač kotla te kupac i zahtjevi za eksploataciju. Zatim je opisana kotlovnica u koju je proizvod ugrađen te sva oprema koja prati kotao u radu. Fizički izgled kotla te način rada je opisan pojedinačno te...

Pages