Pages

PRORAČUN NAPREZANJA I KONAČNIH DIMENZIJA STUPNJEVANOG POGONSKOG VRATILA KOD JEDNOSTUPANJSKOG PRIJENOSNIKA SNAGE I GIBANJA
PRORAČUN NAPREZANJA I KONAČNIH DIMENZIJA STUPNJEVANOG POGONSKOG VRATILA KOD JEDNOSTUPANJSKOG PRIJENOSNIKA SNAGE I GIBANJA
Robert Kokanović
Proučavanjem dostupnog sadržaja i literarnih radova vezanih uz temu vratila i prijenosnika snage i gibanja, izrađen je ovaj završni rad. Kroz završni rad prikazane su konstrukcijske i funkcionalne značajke vratila. Proveden je analitički proračun naprezanja te proračun prethodnih, odnosno konačnih dimenzija pogonskog vratila. Nakon analitičkog dijela, proveden je proračun naprezanja u računalnom programu MDSolids. Na temelju cjelokupnog proračuna izrađen je 3D model pogonskog...
PRORAČUN NAPREZANJA I STABILNOSTI MODULA TREĆEG PROLAZA PARNOG KOTLA ZA VRIJEME PODIZANJA
PRORAČUN NAPREZANJA I STABILNOSTI MODULA TREĆEG PROLAZA PARNOG KOTLA ZA VRIJEME PODIZANJA
Meri Rendulić
Ovim diplomskim radom obrađena je tema proračuna naprezanja i stabilnosti modula trećeg prolaza parnog kotla za vrijeme podizanja. U uvodnome dijelu rada opisano je kogeneracijsko postrojenje, njezin princip rada, karakteristike i osnovni elementi. Parni kotao je ključni element kogeneracije potreban za izvršenje procesa, objašnjene su njegove karakteristike, komponente i funkcija. 3D model modula kotla napravljen je u programskom paketu Abaqus/CAE 2016 prema tehničkoj dokumentaciji...
PRORAČUN NOSEĆEG OKVIRA KABINE DIZALA
PRORAČUN NOSEĆEG OKVIRA KABINE DIZALA
Tomislav Matanić
U radu je analiziran noseći okvir kabine dizala. Sklop je podvrgnut trima različitim stanjima opterećenja: ubrzanje dizala prema gore, ubrzanje prema dolje i stanje bez ubrzanja. Uočeno je da su najveća opterećenja koja djeluju na noseći okvir prilikom djelovanja ubrzanja dizala prema gore. Prilikom provođenja proračuna zaključeno je da su vijci dobro dimenzionirani, odnosno odabrani. Jednako tako prilikom provjere zadovoljavanja uvjeta čvrstoće, materijal se kao i cijela...
PRORAČUN NOSIVE KONSTRUKCIJE POLUPRIKOLICE ZA PRIJEVOZ BALVANA
PRORAČUN NOSIVE KONSTRUKCIJE POLUPRIKOLICE ZA PRIJEVOZ BALVANA
Ivan Kulić
Tema ovog rada je proračun nosive konstrukcije poluprikolice za prijevoz balvana. Na početku je obrazložena upotreba čelika visoke čvrstoće u izradi prikolica. Predočena je ušteda u izradi samih prikolica i smanjenje utjecaja na okoliš. Prikazane su neke od osnovnih vrsta prikolica i poluprikolica. Izrađen je trodimenzionalni prikaz prikolice i dijelova prikolice koji su proračunati u nastavku. Određeni su tipovi opterećenja koji djeluju na konstrukciju prikolice. Provedeni su...
PRORAČUN OKVIRNOG NOSAČA SKELE ZA ODRŽAVANJE MOSTOVA
PRORAČUN OKVIRNOG NOSAČA SKELE ZA ODRŽAVANJE MOSTOVA
Katarina Vajt
U ovome završnom radu obrađena je tema „ Proračun okvirnog nosača skele za održavanje mostova“. Pod ovom temom obrađeno je općenito nosači, vrste nosača te nešto više o okvirnim nosačima. Također, obrađene su privremene konstrukcije u građevini zajedno sa opisom vrsta skela i primjenom radne skele. U daljnjem nastavku ovoga završnog rada izrađena je analiza opterećenja konstrukcije koja je opterećena sa radnicima, opremom i pretpostavljenom vlastitom težinom . Isto...
PRORAČUN POSUDA POD TLAKOM PREMA NORMI I PRIMJENOM METODE KONAČNIH ELEMENATA
PRORAČUN POSUDA POD TLAKOM PREMA NORMI I PRIMJENOM METODE KONAČNIH ELEMENATA
Valentino Jugović
Tema diplomskog rada je „PRORAČUN POSUDA POD TLAKOM PREMA NORMI I PRIMJENOM METODE KONAČNIH ELEMENATA“. Rad obuhvaća proračun i konstrukciju posude pod tlakom za skladištenje stlačenog zraka. Posuda je izrađena od čelika za kotlove i posude pod tlakom P355GH, kapaciteta 377 l. Konstruirana je prema pravilniku o tlačnoj opremi, proračunata je prema ASME odjeljak VIII dio 1 i 2 i EN normi 13445 te je napravljena analiza primjenom metode konačnih elemenata. Dodatno je proračun...
PRORAČUN PRIKOLICE ZA PRIJEVOZ MOTOCIKALA ČETVEROTOČKAŠA
PRORAČUN PRIKOLICE ZA PRIJEVOZ MOTOCIKALA ČETVEROTOČKAŠA
Ivan Prlić
Tema ovog završnog rada glasi „Proračun prikolice za prijevoz motocikala četverotočkaša“. Navedene su zakonske odredbe i pravila vezane za prikolicu, te je na osnovu toga izvršena kategorizacija prikolice. U daljnjem nastavku rada odabrane i opisane su metode za analitički proračun osovine i šasije. Prema opisanim metodama izračunate su raspodjele i vrijednosti opterećenja na osovinu i šasiju. Na osnovu statičkih izračuna izvršen je odabir standardnih profila, nakon...
PRORAČUN SUSTAVA GRIJANJA POMOĆU SOLARNE ENERGIJE, TOPLINSKE PUMPE I PLINA ZA OBJEKT FAKULTETA
PRORAČUN SUSTAVA GRIJANJA POMOĆU SOLARNE ENERGIJE, TOPLINSKE PUMPE I PLINA ZA OBJEKT FAKULTETA
Pejo Rašić
U radu je analizirano toplinsko opterećenje zgrade Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu u ulici Ivana Gundulića 20A. Izračunata ukupna potrebna toplinska energija za grijanje zgrade u periodu grijanja za trenutno stanje. Izračunata je moguća dobivena toplinska energija u slučaju korištenja zračnih solarnih kolektora te toplinskih pumpi instaliranih na postojeći sustav. Također su dobivene uštede koje bi se postavljanjem ovog sustava omogućile.
PRORAČUN UTJECAJA IZGRADNJE FOTONAPONSKOG SUSTAVA I SOLARNOG TOPLINSKOG SUSTAVA ZA STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT
PRORAČUN UTJECAJA IZGRADNJE FOTONAPONSKOG SUSTAVA I SOLARNOG TOPLINSKOG SUSTAVA ZA STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT
Ana Turčinović
Predmet ovoga rada je usporedba dvaju sustava koji koriste Sunce kao obnovljivi izvor energije. Dva sustava koji se projektiraju su sustav zagrijavanja potrošne tople vode i sustav korištenja solarnih kolektora za dobivanje električne energije. Objekt koji se promatra je stambeno-poslovni objekt koji se nalazi u mjestu Mlini, općina Župa dubrovačka. Stambeni dio sastoji se od dva stana, a poslovni dio obuhvaća restoran s pripadajućim skladištem i garažom. Potrebna toplinska...
PRORAČUN VOLUMENA KOMPAKTNOG IZMJENJIVAČA TOPLINE
PRORAČUN VOLUMENA KOMPAKTNOG IZMJENJIVAČA TOPLINE
Kvina Frajtić
Zadatak ovog završnog rada je proračun kompaktnog izmjenjivača topline te opis principa njegovog funkcioniranja. U završnom radu je prikazana podjela, primjena i osnovne karakteristike izmjenjivača topline. Prikazani su osnovni načini prijenosa topline u svrhu razumijevanja rada izmjenjivača topline. U proračunu je prikazan zadani CF-70- 58J izmjenjivač topline te izračun i detaljan postupak rješavanja za dobivanje sljedećih vrijednosti: izlazna temperatura dimnih plinova,...
PRORAČUN ČVRSTOĆE ELEMENATA ZAVJEŠENJA OGRJEVNIH POVRŠINA PREGRIJAČA U PROSTORU KONVEKTIVNOG DIJELA KOTLA
PRORAČUN ČVRSTOĆE ELEMENATA ZAVJEŠENJA OGRJEVNIH POVRŠINA PREGRIJAČA U PROSTORU KONVEKTIVNOG DIJELA KOTLA
Janko Morosavljević
U ovom završnom radu obrađena je tema proračuna čvrstoće elemenata zavješenja ogrjevnih površina pregrijača u prostoru konvektivnog dijela kotla. Nakon što je u uvodu navedeno općenito o spalionicama otpada i njihovoj osnovnoj konstrukciji, prikazana je geometrija pregrijača pare u drugom poglavlju. Također, naveden je i opisan materijal konstrukcijskih elemenata zavješenja. Analiza i redukcija opterećenja na pojedine konstrukcijske elemente i podsklopove prikazana je u...
PRORAČUN ČVRSTOĆE HORIZONTALNOG SPREMNIKA ZA SKLADIŠTENJE NAFTNIH DERIVATA
PRORAČUN ČVRSTOĆE HORIZONTALNOG SPREMNIKA ZA SKLADIŠTENJE NAFTNIH DERIVATA
Matej Pudić
Diplomski rad prikazuje proračun čvrstoće horizontalnog spremnika za skladištenje naftnih derivata. Takvi spremnici se izrađuju po točno određenim normama ili malo izmijenjeni po zahtjevima kupaca. Prije samog proračuna čvrstoće spremnika opisane su norme spremnika, dani su izrazi za proračun svakog dijela spremnika te su opisane metode numeričke analize. U diplomskom radu opisane su metode koje će se koristit za dobivanje rješenja metodom konačnih elemenata. Za numeričku...

Pages