Pages

SUVREMENE AUTOMATSKE TRANSMISIJE
SUVREMENE AUTOMATSKE TRANSMISIJE
Ivan Ćoruša
U ovom završnom radu će biti prikazane suvremene automatske transmisije koje se koriste kod motornih vozila, preciznije putničkih automobila. Navode se osnovni dijelovi koji se nalaze u većini sustava te njihova funkcija unutar sustava. Analizirat će se suvremene automatske transmisije sa 7, 8 i 9 stupnjeva prijenosa, te rješenja kod kojih se vozačima omogućuje ručno mijenjanje stupnjeva pored automatskog, odnosno tzv. „tiptronic“ i DSG sustavi te će se usporediti sa...
SUVREMENI POSTUPCI ZAVARIVANJA METALNIH MATERIJALA
SUVREMENI POSTUPCI ZAVARIVANJA METALNIH MATERIJALA
Saša Mrkonić
U ovom radu cilj je bio opisati suvremene postupke zavarivanja metalnih materijala te je dana podjela zavarivanja prema normi HRN EN ISO 4063:2012. U prvom djelu rada pisalo se općenito o zavarivanju metalnih materijala te je ukratko prikazana podjela zavarivanja taljenjem i pritiskom. Tijekom rada opisan je postupak elektrolučnog zavarivanja te njegove specifičnosti i svojstva zavarenog spoja kao rezultat zavarivanja. U drugom djelu rada analizirani su pojedini postupci zavarivanja iz...
SUVREMENI TRENDOVI U ADITIVNIM TEHNOLOGIJAMA
SUVREMENI TRENDOVI U ADITIVNIM TEHNOLOGIJAMA
Mišael Vukoje
Suvremeni zahtjevi tržišta postavljaju sve oštrije zahtjeve na procese razvoja i proizvodnje. Osim zahtjeva za povišenjem kvalitete proizvoda i razine fleksibilnosti, nameću se zahtjevi za sniženje troškova, a posebno za smanjenje vremena i razvoja proizvoda. U cilju zadovoljavanje tržišta brza izrada prototipa ima važnu ulogu. U radu je opisana primjena aditivne tehnologije u procesu razvoja novih proizvoda.
SUČEONO ZAVARIVANJE CIJEVI NA CJEVOVODIMA VEĆEG PROMJERA
SUČEONO ZAVARIVANJE CIJEVI NA CJEVOVODIMA VEĆEG PROMJERA
Josip Vuković
U ovome završnom radu je opisan postupak zavarivanja sučeonog spoja čeličnih cijevi na cjevovodima koji se primjenjuju za prijenos nafte i zemnog plina. Ukratko su opisane cijevi i cjevovodi kao i njihova primjena. Opisana su tri postupka koja se mogu koristiti prilikom zavarivanja cjevovoda, od kojih je najzastupljeniji i najekonomičniji REL postupak. Pošto je REL postupak najekonomičniji, nabrojane su i opisane obložene elektrode, žljebovi, te načini zavarivanja kod takvoga...
SVOJSTVA I PRIMJENA LEGURA ALUMINIJA
SVOJSTVA I PRIMJENA LEGURA ALUMINIJA
Ivan Matić
U ovom radu su navedeni spojevi aluminija u kojima se on najčešće pojavljuje. Objašnjena su najvažnija fizikalna, mehanička i kemijska svojstva aluminija. Također je opisan postupak dobivanja aluminija iz rude boksita. Zatim je prikazana podjela aluminijskih legura i utjecaj određenih kemijskih elemenata na svojstva aluminijskih legura, postupci očvrsnuća legura i njihovo označavanje. Na kraju su navedeni primjeri primjene legura aluminija.
SVOJSTVA I PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA
SVOJSTVA I PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA
Ivan Dulj
U ovom završnom radu prikazana su svojstva i primjena polimernih materijala. U prvom dijelu je dan kratak uvod u polimerne materijale. U drugom dijelu su opisani polimerni materijali, njihova povijest, proizvodnja, fizička stanja, svojstva i podjela. U trećem dijelu navedene su i opisane glavne skupine polimernih materijala i na kraju u četvrtom dijelu navedena su i opisana područja primjene polimernih materijala.
SVOJSTVA I PRIMJENA RAU-FIPRO KOMPOZITNOG MATERIJALA
SVOJSTVA I PRIMJENA RAU-FIPRO KOMPOZITNOG MATERIJALA
Toni Drobac
Kompozitni materijali specifični su po svojim poboljšanim svojstvima, što je razlog njihove široke primjene u svijetu. U radu je obrađena podjela kompozita prema matrici i različitim tipovima ojačala. Prikazane su razne vrste kompozita, te njihove prednosti i nedostaci. Naglasak završnog rada stavljen je na ispitivanje kompozitnog materijala trgovačkog naziva RAU-FIPRO, koji dolazi iz obitelji kompozita ojačanih staklenim vlaknima. Objašnjen je sustav prozorskih profila GENEO te...
SVOJSTVA I PRIMJENA SIVOG LIJEVA
SVOJSTVA I PRIMJENA SIVOG LIJEVA
Mateo Bošnjak
Tema ovog završnog rada je Svojstva i primjena sivog lijeva. U ovom radu definirani su općenito ljevovi kao i njihova podjela. Objašnjen je nastanak sivog lijeva te njegova svojstva i područje primjene. Nadalje u radu su opisana mehanička i fizikalna svojstva sivog lijeva. Prikazana je metalografska struktura i kristalizacija. Razrađeni su neki od postupaka toplinske obrade, te su dane norme za određenu kvalitetu sivog lijeva.
SVOJSTVA I PRIMJENA TEHNIČKE KERAMIKE
SVOJSTVA I PRIMJENA TEHNIČKE KERAMIKE
Mijo Kopčić
U prvom dijelu završnog rada opisana je sistematizacija tehničke keramike, osnovna definicija keramičkih materijala, tvorba materijala, te podjela tehničke keramike i svojstva tehničke keramike. Detaljno su objašnjene razlike između oksidne i neoksidne keramike, svojstva navedenih keramika, te su dana područja primjene pojedinih oksidnih i neoksidnih keramika. Drugi dio rada opisuje osnovne faze u proizvodnji tehničke keramike, te postupke i načine proizvodnje tehničkih...
SVOJSTVA INJEKCIJSKI PREŠANIH PROIZVODA OD POM
SVOJSTVA INJEKCIJSKI PREŠANIH PROIZVODA OD POM
Robert Blažević
U prvom dijelu rada su opisani polimeri te njihova podjela na glavne skupine. U nastavku je detaljno opisan poli(oksimetilen), njegova izrada, strojna obrada i svojstva kao što su mehanička svojstva, električna svojstva, toplinska svojstva itd. U drugom dijelu rada je detaljno opisan sustav za injekcijsko prešanje. Opisan je stroj za ubrizgavanje, detaljno je opisan kalup i njegovi dijelovi. Nadalje, opisani su neki parametri koji utječu na svojstva otpreska kao što su tlak,...
Sivi lijev: svojstva, primjena i toplinska obrada
Sivi lijev: svojstva, primjena i toplinska obrada
Ivan Galac
U ovom završnom radu prikazana su svojstva sivog lijeva te primjena i promjena svojstava pri određenim toplinskim obradama. U uvodu je opisana podjela ljevova s obzirom na mehanička i kemijska svojstva. Zatim je prikazana primjena sivog lijeva i primjeri toplinske obrade koji utječu na poboljšanje svojstva odljevka. Provedena je analiza svojstava sivog lijeva nakon normalizacije iz koje je vidljivo poboljšanje mehaničkih svojstava. U zaključku ovog završnog rada navedeni su...
Strojevi za izradu ozubljenja
Strojevi za izradu ozubljenja
Tomislav Vdović
U ovom radu su analizirani postupci i strojevi za izradu ozubljenja. U uvodu su objašnjeni zupčanici općenito, te materijali koje koristimo za izradu ozubljenja što je važno radi izbora alata koji se koristi u obradbi. U sljedećim poglavljima su nabrojani i opisani postupci kojima se izrađuju ozubljenja na zupčanicima, te strojevi koje koristimo pri tim izradama. Na kraju su opisani alati koji se koriste u obradbama kod izrade ozubljenja

Pages