Pages

TEHNIKE ZAVARIVANJA Cu I Cu-LEGURA
TEHNIKE ZAVARIVANJA Cu I Cu-LEGURA
Matija Ljubičić
U ovom završnom radu obrađene su metode spajanja bakra i bakrenih legura metodama zavarivanja i tvrdog lemljenja. Postupci spajanja su izvedeni u radionici obrta Nemecart, dok je ispitivanje izvedeno u Laboratoriju za materijale Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Postupci spajanja obrađeni u radu zasnivaju se na jednostavnosti i dostupnosti pristupa rasprostranjenoj opremi, izbjegavajući korištenje specijalne opreme. Naglasak rada stavljen je na rezultate dobivene određenim...
TEHNIČKI ASPEKT CAD I BIM TEHNOLOGIJE U INŽENJERSKOM OKRUŽENJU
TEHNIČKI ASPEKT CAD I BIM TEHNOLOGIJE U INŽENJERSKOM OKRUŽENJU
Matea Ristevski
Glavni cilj ovog rada bio je utvrditi prednosti i nedostatke CAD i BIM tehnologije s tehničkog aspekta u inženjerskom okruženju. Osim prednosti i nedostataka, bilo je važno ukazati na usporedbu specifičnih značajki svake tehnologije kako bi se dobio osjećaj što one znače u procesu konstruiranja i projektiranja. Rezultati analize ovih dviju tehnologija u teoretskom smislu pokazuju da kada govorimo o BIM tehnologiji, tada se misli na cjelokupni proces konstruiranja i podatke i...
TEHNOEKONOMSKA ANALIZA ZAŠTITE METALA PREVLAČENJEM (PLASTIFICIRANJEM)
TEHNOEKONOMSKA ANALIZA ZAŠTITE METALA PREVLAČENJEM (PLASTIFICIRANJEM)
Milan Škvorc
Diplomski rad sastoji se od teorijskog dijela u kojem se obrađuju korozijski procesi te zaštita konstrukcijskih materijala od korozije upotrebom prevlaka. Teorijski dio opisuje mehanizme korozije, vrste korozije, korozijske sredine, korozijska svojstva konstrukcijskih materijala te njihovu zaštitu od korozije. Opširnije opisuje zaštitu od korozije upotrebom organskih prevlaka. Posebno poglavlje opisuje postupak plastificiranja, i sve metode plastificiranja, s posebnim naglaskom na...
TEHNOLOGIJA 3D REZANJA MLAZOM VODE
TEHNOLOGIJA 3D REZANJA MLAZOM VODE
Matej Kovač
Rad se temelji na opisu tehnologije rezanja mlazom vode kao suvremene tehnologije rezanja. U prvom dijelu rada opisuju se standardne strojevi za rezanje vodenim mlazom i njihove komponente. Detaljno je opisan rad visokotlačne pumpe koja daje potreban tlak za ostvarivanje mlaza, te su opisani dijelovi rezne glave stroja, način rada 3D rezne glave, potrebna abrazivna sredstva, te načini stezanja obradka. U završnom dijelu rada obavljen je praktični dio u kojem su opisani parametri...
TEHNOLOGIJA IZRADE ALATA KOJI SE KORISTI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
TEHNOLOGIJA IZRADE ALATA KOJI SE KORISTI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Tomislav Barišec
U radu je objašnjena primjena CAD/CAM tehnologije na procesu izrade alata za prehrambenu industriju obradom odvajanjem čestica. Rad je podijeljen u tri dijela. Prvi dio je općenit opis značenja CAD/CAM tehnologije te opis odabranog programskog rješenja SolidWorks/SolidCAM. Navedene su prednosti te nedostaci korištenja SolidCAM-a u općenitom smislu i industriji. Također su navedene opće stavke o petoosnim strojevima. Drugi dio pokriva opis proizvoda, koji se sastoji od materijala...
TEHNOLOGIJA IZRADE DIMOCIJEVNOG KOTLA NA BIOMASU SNAGE 5 MW
TEHNOLOGIJA IZRADE DIMOCIJEVNOG KOTLA NA BIOMASU SNAGE 5 MW
Josip Zorić
Ovim radom predstavljen je način izrade dimocijevnog kotla na biomasu snage 5 MW. Vrelovodni kotao promatran u radu, proizveden je prema europskoj normi EN 12953 te prema europskom pravilniku o tlačnim posudama PED 97/23/EC. U uvodnom dijelu predstavljen je najprije proizvođač kotla te kupac i zahtjevi za eksploataciju. Zatim je opisana kotlovnica u koju je proizvod ugrađen te sva oprema koja prati kotao u radu. Fizički izgled kotla te način rada je opisan pojedinačno te...
TEHNOLOGIJA IZRADE DIMOVODNIH ELEMENATA
TEHNOLOGIJA IZRADE DIMOVODNIH ELEMENATA
Dora Udovičić
U ovom radu prikazani su i opisani uobičajeni materijali i strojarske tehnologije koji se koriste za izradu dimovodnih elemenata. Detaljnije je razrađena izrada jednog odabranog reprezentanta, vrata dimovoda izrađenih od korozijski postojanog (inox) čelika. Opisana su svojstva tog čelika, te slijed aktivnosti u izradi odabranoga reprezentanta. Također, detaljnije su opisane tehnologije elektrootpornog točkastog i šavnog zavarivanja, te zavarivanja TIG postupkom, koji se koriste pri...
TEHNOLOGIJA IZRADE I ZAŠTITE KOMPENZATORA U AGRESIVNIM UVJETIMA
TEHNOLOGIJA IZRADE I ZAŠTITE KOMPENZATORA U AGRESIVNIM UVJETIMA
Igor Tomljenović
Tema rada je „Tehnologija izrade i zaštite kompenzatora u agresivnim uvjetima“. U uvodnom dijelu dane su informacije o metalnom kompenzatoru, njegove vrste i primjena, te je opisana izrada kompenzatora. Nadalje u radu su navedene i opisane vrste nehrđajućih čelika, te su navedeni i opisani oblici korozije nehrđajućih čelika. Na kraju rada prikazano je laboratorijsko ispitivanje utjecaja metoda čišćenja površine nehrđajućih čelika na pojavu korozije.
TEHNOLOGIJA IZRADE KALUPA ZA LIJEVANJE NA CNC GLODALICI
TEHNOLOGIJA IZRADE KALUPA ZA LIJEVANJE NA CNC GLODALICI
Mario Joskić
U današnje vrijeme moderna industrija je nezamisliva bez CNC strojeva. Primjena CNC strojeva je široka, a svoju primjenu pronalazi gotovo u svim granama ,u drvnoj industriji, koristi se za izradu različitih dijelova, za savijanje cijevi,lasersko rezanje, a iz navedenog se može zaključiti da se radi o strojevima široke primjene. U ovom radu je prikazano korištenje i primjena CNC glodalice te korištenje programa Catia za crtanje kalupa za lijevanje olova. Pri samoj izradi kalupa je...
TEHNOLOGIJA IZRADE KUĆIŠTA REDUKTORA BR: JL01
TEHNOLOGIJA IZRADE KUĆIŠTA REDUKTORA BR: JL01
Josip Lucić
U radu se obrađuje tehnologija izrade kućišta reduktora, u kojem su obuhvaćeni tehnološki zahtjevi, točnost izrade te materijal izratka. Autor se također osvrnuo na korištene strojeve, alate te režime obrade. Proces izrade kućišta reduktora vršio se prema tehnologiji izrade koju je moguće vidjeti u 2. točki rada. Cijeli proces izrade je praćen te dokumentiran. Naveden je korišteni materijal, stroj, te alati. Na posljetku je potrebno izvesti mjerenja kako bismo bili sigurni...
TEHNOLOGIJA IZRADE KUĆIŠTA REDUKTORA ZA PROIZVODNJU PELETA PREMA CRTEŽU HM1
TEHNOLOGIJA IZRADE KUĆIŠTA REDUKTORA ZA PROIZVODNJU PELETA PREMA CRTEŽU HM1
Hrvoje Mirković
U ovom diplomskom radu opisana je izrada kućišta reduktora koji se ugrađuje u pogon za proizvodnju peleta i sve popratne aktivnosti tokom izrade. Također je opisana obrada odvajanjem čestica kao cjelina i sva njena važnost za današnju proizvodnju u kojoj čini jedan od važnijih faktora. Opisan je materijal od kojeg se izrađuje kućište reduktora, tehnološki zahtjevi koji se odnose na obradu odvajanjem čestica. Opisani su strojevi i alati s kojima se izrađivalo kućište....
TEHNOLOGIJA IZRADE MOSTA ZA CNC STROJ
TEHNOLOGIJA IZRADE MOSTA ZA CNC STROJ
Ivan Sigurnjak
Tema ovog diplomskog rada je „Tehnologija izrade mosta za CNC stroj“. U radu je opisana namjena i princip rada stroja, tehničke karakteristike i zahtjevi, korištene tehnologije za izradu, proračun troškova i potrebna dokumentacija. Za izradu je potrebno osigurati nužnu tehničku dokumentaciju, odabrati materijal te biti dobar poznavatelj svih tehnologija koje su korištene, kako bi proizvodnja dijelova bila što povoljnija, uz ostvarene zahtjeve i tolerancije. Uz standardne...

Pages