Pages

SMANJENJE DEFORMACIJA I NAPETOSTI KOD IZRADE ZAVARENIH KONSTRUKCIJA
SMANJENJE DEFORMACIJA I NAPETOSTI KOD IZRADE ZAVARENIH KONSTRUKCIJA
Eugen Sabo
U radu je opisano smanjenje deformacija i naprezanja pri izradi zavarenih konstrukcija. Navedene su različite metode s kojim je moguće smanjenje kako deformacija tako i naprezanja koja se javljaju pri zavarivanju različitih konstrukcija. Prikazane su usporedbe najzastupljenijih metoda za smanjenje deformacija i naprezanja. Eksperimentalni dio obuhvaća zavarivanje različitih debljina kutnog zavara na T-spoju primjenom TIG postupka zavarivanja.
SPECIFIČNA SVOJSTVA SIVOG LIJEVA
SPECIFIČNA SVOJSTVA SIVOG LIJEVA
Domagoj Grbeša
Tema ovog rada je Specifična svojstva sivog lijeva. U radu će se govoriti općenito o sivom lijevu, svojstvima sivog lijeva, toplinskoj obradi i njegovoj primjeni. Sivi je lijev legura željeza i ugljika te dodatka silicija, mangana i fosfora. Zbog listićave strukture grafita, sivi lijev ima nisku vlačnu čvrstoću, tvrdoću, žilavost, istezanje i modul elastičnosti, te povećanu osjetljivost na debljinu stjenke. Mehanička i fizikalna svojstva sivog lijeva ovise o kemijskom sastavu i...
SPECIFIČNE KARAKTERISTIKE NEKIH POSTUPAKA PRIPREME I ZAŠTITE POVRŠINA OD TROŠENJA
SPECIFIČNE KARAKTERISTIKE NEKIH POSTUPAKA PRIPREME I ZAŠTITE POVRŠINA OD TROŠENJA
Danijela Stankovska
U ovom radu će ukratko biti predstavljene specifične karakteristike nekih postupaka pripreme površina. Prije zaštite površine istu je potrebno pripremiti na odgovarajući način ovisno o traženim izlaznim parametrima i stanju obradka. Predstavljeni će biti postupci pjeskarenja i čišćenja površina, odmašćivanja i poliranja, kemijskog i elektrokemijskog nagrizanja te dekapiranje površina kao jedni od najzastupljenijih postupaka pripreme površina.
SPECIFIČNOSTI SIVOG LIJEVA
SPECIFIČNOSTI SIVOG LIJEVA
Matko Lovrić
U općem (teorijskom) dijelu opisano je općenito o željeznim ljevovima. Napravljena je podjela ljevova s obzirom na kemijski sastav, strukturu, način proizvodnje i svojstva. Upravo zbog različitih svojstava, ljevovi se dijele na: čelični, bijeli tvrdi, sivi, nodularni i temper lijev. Sivi je lijev legura željeza i ugljika te dodataka silicija, mangana i fosfora, koja sadrži više od 2 % C (teorijski), a oko 2,5...4,5 % C praktički. Tipična mikrostruktura sivog lijeva sastoji se...
SPORTSKA PRIMJENA BESPILOTNE LETJELICE - MULTICOPTER
SPORTSKA PRIMJENA BESPILOTNE LETJELICE - MULTICOPTER
Hrvoje Malbaša
Mnogo je mogućih primjena letjelica bez posade - multirotora, a svaka primjena ima svoje specifičnosti i zbog toga postoje razlike u gabaritima i opremi takve letjelice. Zbog različitih uporabnih zahtjeva i karakteristika takvih letjelica potreban je individualan pristup rješavanju tehničkih problema vezanih uz konstrukciju i upravljanje tim sustavima. Ovaj rad fokusira se na primjeni multirotora u svrhu natjecanja natjecateljskih timova u brzini i okretnosti multirotora na zatvorenoj...
STATIČKI NEODREĐENI NOSAČI OPTEREĆENI NA SAVIJANJE
STATIČKI NEODREĐENI NOSAČI OPTEREĆENI NA SAVIJANJE
Tin Ikić
Tema je ovog završnog rada analiza statički neodređenih nosača opterećenih na savijanje. Na samom početku objašnjeni su pojmovi statički neodređenih konstrukcija i stupnja statičke neodređenosti konstrukcije. Navedena je svrha primjene statički neodređenih konstrukcija. Također, prikazani su tipični primjeri statički neodređenih nosača opterećenih na savijanje. Glavni dio ovoga rada započinje predstavljanjem metoda rješavanja statički neodređenih nosača opterećenih...
STLAČENI PRIRODNI PLIN (CNG) KAO GORIVO ZA MOTORE SUI
STLAČENI PRIRODNI PLIN (CNG) KAO GORIVO ZA MOTORE SUI
Mihael Vuković
U radu su predstavljena vozila sa stlačenim prirodnim plinom kao pogonskim gorivom. Objašnjena je primjena prirodnog plina i njegova preradba. Prirodni plin je izvor energije koji se koristi već stoljećima u razne svrhe. Zbog svojih iznimnih energetskih svojstava i pozitivnog učinka na okoliš prirodni plin se sve češće koristi kao pogonsko gorivo. Uz pozitivne učinke i male emisije štetnih plinova prirodni plin je i puno jeftiniji od konvencionalnih goriva, zato je njegova...
STROJEVI I OPREMA ZA IZRADU NAVOJA VALJANJEM
STROJEVI I OPREMA ZA IZRADU NAVOJA VALJANJEM
Tomislav Brezić
U ovom radu obrađena je općenita izrada navoja i izrada navoja valjanjem te potrebna oprema i strojevi za izradu navoja valjanjem. Uspoređeni su pojedini alati i strojevi za valjanje navoja ovisno o parametrima. Postupak obrade navoja valjanjem obrađen je sa stajališta produktivnosti, ekonomičnosti i kvalitete. Obraćena je pozornost na odabir materijala za valjanje te na hlađenje i podmazivanje pri valjanju navoja. Navedene su prednosti i nedostatci određenih alata i strojeva za...
STROJEVI ZA OBRADU RAVNIH POVRŠINA
STROJEVI ZA OBRADU RAVNIH POVRŠINA
Karlo Bednaž
U radu su analizirani strojevi za obradu ravnih površina. Posebna je pozornost dana glodalicama za obradu ravnih površina. Analizirane su različite izvedbe glodalica, izvedbe glavnih i pomoćnih gibanja i sustava za stezanja i izmjenu alata i obradaka. Prokomentirani su principi održavanja, uvjeti korištenja i trajnost stroja. The maintenance principles, conditions of use and durability of the machine have been commented.
STROJNO NAVARIVANJE POJEDINAČNIH CIJEVI U KOTLOGRADNJI
STROJNO NAVARIVANJE POJEDINAČNIH CIJEVI U KOTLOGRADNJI
Dalibor Žubrinić
U radu je opisana podjela kotlovskih postrojenja, njihovi osnovni dijelovi, kao i princip rada jednog od kotlovskih postrojenja. Navedeni su najzastupljeni postupci navarivanja niklenim legurama u zaštiti kotlova kao i automat za navarivanje pojedinačnih cijevi. U većini slučajeva navarivanje većih površina se vrši automatskim strojevima. Opisani su osnovni dijelovi opreme, kao i princip njegovog rada. Eksperimentalni dio obuhvaća navarivanje radnih proba za kvalifikaciju postupka...
SUSTAV GRIJANJA I PTV TEMELJEN NA KOMBINACIJI KLASIČNE KOTLOVNICE I KORIŠTENJA SUNCA
SUSTAV GRIJANJA I PTV TEMELJEN NA KOMBINACIJI KLASIČNE KOTLOVNICE I KORIŠTENJA SUNCA
Igor Nikolić
U uvodnom dijelu diplomskog rada opisane su značajke korištenja energije Sunca. Energija Sunca ima velike prednosti pa bi se u budućnosti trebala sve više primjenjivati. U diplomskom radu detaljno su opisani glavni dijelovi solarnih toplinskih sustava. Opisani su solarni kolektori, cijevni razvod, solarni spremnici tople vode, solarna cirkulacijska crpka, sigurnosna i regulacijska oprema. Nakon toga opisani su solarni toplovodni sustavi od kojih su najvažniji sustavi za pripremu PTV-a,...
SUSTAV NADZORA I REGULACIJE OPTIMALNIH UVJETA ZA UNUTARNJI UZGOJ POVRĆA
SUSTAV NADZORA I REGULACIJE OPTIMALNIH UVJETA ZA UNUTARNJI UZGOJ POVRĆA
Marin Miljković
U radu je opisan cjelokupni sustav za uzgoj povrća u unutarnjem uzgoju zajedno s potrebnom rasvjetom, senzorima, ventilacijom, navodnjavanjem, miješanjem i dovođenjem nutrijenata u zemlju ili vodu. Objašnjene su razlike u konstrukcijskim rješenjima kućišta. Opisan je prijedlog kako organizirati proizvodni proces za malo serijsku proizvodnju te prikazan broj potrebnih zaposlenika kako bi se moglo proizvesti 10 000 proizvoda u četiri varijante u jednoj kalendarskoj godini.

Pages