Pages

PRORAČUN I OBLIKOVANJE DODATKA ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE KOSILICE
PRORAČUN I OBLIKOVANJE DODATKA ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE KOSILICE
Dorian Turk
Ovaj rad se bavi konstruiranjem dodatka za kosilicu koji služi za pretvorbu kosilice na guranje u daljinsko upravljanju kosilicu. Cilj rada je napraviti prilagodljiv dodatak za daljinsko upravljanje kosilice koji se giba samostalno i može poslužiti za prihvat različitih tipova kosilica. Također su moguća kasnija proširenja dodatka za kosilicu u smislu dodavanja raznih senzora, kao i moguće proširenje u smislu izvora energije kako bi uređaj mogao postići strože zahtjeve...
PRORAČUN I OBLIKOVANJE KONSTRUKCIJSKIH ZNAČAJKI VALJNOG LEŽAJA KOD BUBNJA PERILICE RUBLJA
PRORAČUN I OBLIKOVANJE KONSTRUKCIJSKIH ZNAČAJKI VALJNOG LEŽAJA KOD BUBNJA PERILICE RUBLJA
Hrvoje Lončarević
Svaki stroj ovisi o funkcioniranju njegovih ključnih dijelova, a upravo su to valjni ležaji kod strojeva kod kojih je rotacijsko gibanje ključno. Kod perilice rublja problematika je izraženija time što su valjni ležaji izloženi vlažnoj atmosferi koja pogoduje koroziji i posljedično tome zatajenju čeličnih valjnih ležaja. Imajući to na umu nameće se pitanje mogu li se uobičajeni čelični ležaji zamijeniti ležajevima napravljenim od korozijski postojanih materijala. Kako bi...
PRORAČUN I OBLIKOVANJE VRATILA ZA PRIJENOS SNAGE I GIBANJA KOD RADNIH STROJEVA
PRORAČUN I OBLIKOVANJE VRATILA ZA PRIJENOS SNAGE I GIBANJA KOD RADNIH STROJEVA
Kristina Gaura
Proučavanjem dostupnog sadržaja i literarnih radova, te radova vezanih uz temu vratila i njegove primjene, izrađen je ovaj završni rad. U završnom radu prikazane su osnovne, funkcionalne i konstrukcijske značajke vratila. Rad se sastoji od dva dijela, teorijskog dijela i proračuna. Teorijski dio temelji se na osnovnom značenju vratila, njegovoj primjeni kod radnih i pogonskih strojeva, izboru materijala, oblikovanju, te na osnovnim pojmovima vezanim uz ista. Definirane su vrste...
PRORAČUN I ODABIR LINEARNIH PROFILNIH VODILICA ZA CNC STROJ
PRORAČUN I ODABIR LINEARNIH PROFILNIH VODILICA ZA CNC STROJ
Luka Bilešić
U završnom radu je detaljno objašnjeno i prikazano više vrsta vodilica. Prikazane su njihove izmjere i specifikacije te je objašnjeno njihovo funkcioniranje. Objašnjeno je podmazivanje linearnih vodilica te mjere sigurnosti pri postavljanju i prilikom rada vodilice kako ne bi doslo do grešaka i smanjena točnosti linearnih vodilica. U završnom radu se nalazi i glavne primjene linearnih vodilica te njihovo označavanje. Proveden je proračun kojemu su ulazne vrijednosti bile željene...
PRORAČUN I OPTIMIRANJE DIJELOVA MANIPULATORA ZA PRIHVAT I POZICIONIRANJE STROJNIH DIJELOVA
PRORAČUN I OPTIMIRANJE DIJELOVA MANIPULATORA ZA PRIHVAT I POZICIONIRANJE STROJNIH DIJELOVA
Filip Lovrić
Ovim diplomskim radom opisane su konstrukcijske i funkcionalne značajke definiranog manipulatora. Odrađeni su analitički i numerički proračuni glavnog dijela manipulatora koji je u kontaktu s prihvatnim strojnim elementom, a na kraju je provedena optimizacija na osnovi dobivenih rezultata. Takav manipulator samo je dio radnog sustava koji se sastoji od niza manipulatora i robota. Njegova glavna funkcija je podizanje odnosno pozicioniranje prihvaćenog radnog komada od strane operatera...
PRORAČUN I OPTIMIRANJE ELEMENATA NISKOENERGETSKOG STAMBENOG KONTEJNERA
PRORAČUN I OPTIMIRANJE ELEMENATA NISKOENERGETSKOG STAMBENOG KONTEJNERA
Hrvoje Lovaković
Cilj ovog diplomskog rada je konstruirati stambeni kontejner kao izdržljiv i stabilan niskoenergetski sustav koji predstavlja alternativu današnjim konceptima gradnje. U okviru rada izrađen je 3D model sklopa konstrukcije u softveru Solidworks 2012 te je dan detaljan opis njegovih dijelova kao i eksplozijski pogled radi lakše predodžbe o montaži sklopa i njegovoj gradnji. Mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti imperativ su suvremenog...
PRORAČUN I OPTIMIRANJE KONSTRUKCIJE MONTAŽNE HALE
PRORAČUN I OPTIMIRANJE KONSTRUKCIJE MONTAŽNE HALE
Valentin Pranjić
U ovom diplomskom radu prikazana je čelična montažna hala kao stabilna i izdržljiva konstrukcija. Koristeći softver SOLIDWORKS 2016 izrađen je 3D model. Čelične montažne hale izrađuju se po EURO-3 normi, a same dimenzije hale ovise o zahtjevima kupaca. U radu je napravljen analitički i numerički proračun nosivih elemenata konstrukcije. Za izradu montažne hale kakva je prikazana u radu koriste se standardni IPE profili, u kombinaciji s drugim standardnim profilima. Korišteni...
PRORAČUN I OPTIMIRANJE OVJESA OSOBNOG AUTOMOBILA
PRORAČUN I OPTIMIRANJE OVJESA OSOBNOG AUTOMOBILA
Domagoj Komarčić
U radu je napravljen proračun i analiza postojećeg MacPherson prednjeg ovjesa osobnog automobila. Poznati su neki podaci o automobilu i karakteristike opruge. Temeljom tih podataka određena je geometrija ovjesa automobila i optimirana debljina opruge žice. Zadatak je ovjesa automobila maksimizirati trenje između pneumatika i površine ceste, osigurati stabilnost pri skretanju s dobrim držanjem i osigurati komfor putnicima. Ispupčenja na cesti uzrokuju kretanje kotača gore i dolje...
PRORAČUN I OPTIMIRANJE SUSTAVA I ELEMENATA ZA POSTAVLJANJE I PRITEZANJE ODBOJKAŠKE MREŽE
PRORAČUN I OPTIMIRANJE SUSTAVA I ELEMENATA ZA POSTAVLJANJE I PRITEZANJE ODBOJKAŠKE MREŽE
Mia Velikanović
U radu je napravljen proračun, numerička analiza te optimiranje elemenata sustava za postavljanje i pritezanje odbojkaške mreže. Na temelju pronađenih podataka pristupilo se modeliranju sustava i elemenata pomoću softvera SolidWorks 2016. Nakon toga proveden je analitički proračun kojim se dimenzioniralo vreteno s maticom te su utvrđena maksimalna naprezanja unutar stupa odbojkaške mreže pri savijanju i izvijanju. Izrađene modele učitalo se u softver Ansys 19.0, a zatim se...
PRORAČUN I OPTIMIRANJE TRANSPORTNOG OKVIRA
PRORAČUN I OPTIMIRANJE TRANSPORTNOG OKVIRA
Tin Stanić
U radu je napravljen proračun i analizirana je konstrukcija transportnog okvira prema crtežu internog naziva 27.4298.990.000.03.Z.R03. Rad je dobiven u suradnji s ĐĐ TEP d.o.o. Zadatkom je trebalo napraviti analitičku i numeričku analizu konstrukcije transportnog okvira za transport pregrijača te usporediti rezultate te pokušati napraviti optimiranje okvira. U industriji se često javlja potreba za podizanjem teških elemenata i njihov transport iz tvornice do mjesta montiranja. Pri...
PRORAČUN I OPTIMIRANJE ČELIČNE KONSTRUKCIJE MONTAŽNE KUĆE
PRORAČUN I OPTIMIRANJE ČELIČNE KONSTRUKCIJE MONTAŽNE KUĆE
Ilija Lilić
Diplomski rad prikazuje proračun čvrstoće konstrukcije čelične montažne kuće. Takvi tipovi kuća izrađuju se po EURO-3 normama i po zahtjevima kupaca. Prije samog proračuna čvrstoće čeličnih profila, ukratko su opisani tipovi kuća koje se razlikuju od standardnih svakodnevnih kuća, također spomenite su prednosti i nedostatci takvih tipova kuća te na koji način se izrađuju. Dani su izrazi za proračun pojedinih profila te su opisane metode numeričke analize. U diplomskom...
PRORAČUN I OPTIMIRANJE ČELIČNE KONSTRUKCIJE MONTAŽNOG POMOĆNOG STAMBENOG OBJEKTA
PRORAČUN I OPTIMIRANJE ČELIČNE KONSTRUKCIJE MONTAŽNOG POMOĆNOG STAMBENOG OBJEKTA
Tena Babić
Cilj diplomskog rada je konstruirati pomoćni stambeni objekt kao izdržljivu i stabilnu čeličnu konstrukciju. U okviru rada izrađen je 3D model čelične konstrukcije u softveru SOLIDWORKS 2016 te je napravljen analitički i numerički proračun nosivih elemenata prema Eurocode 3 normama. Zadatkom je trebalo analizirati čeličnu konstrukciju pomoćnog stambenog objekta, odrediti analitički i numerički putem računala stanja pojedinih elemenata konstrukcije. Na osnovi tih rezultata...

Pages