Paginacija

PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA ZA IZRADU PNEUMATIKA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA ZA IZRADU PNEUMATIKA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Bruno Lujić
U ovom završnom radu opisani su polimeri i polimerni materijali, te primjena elastomera za izradu pneumatika u automobilskoj industriji. U uvodnom dijelu opisano je kako nastaje polimer, te njegova građa. Drugo poglavlje se odnosi općenito na polimere. U trećem poglavlju su opisani polimerni materijali, obuhvaćeni su svi polimerni materijali, plastomeri, duromeri i elastomeri, a u četvrtom poglavlju, detaljno su opisani elastomeri. Zadnje poglavlje opisuje izradu pneumatika, te gume...
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA ZA IZRADU PVC STOLARIJE
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA ZA IZRADU PVC STOLARIJE
Dino Matijević
Polimerni materijali značajan razvoj doživjeli su u drugoj polovini dvadesetog stoljeća. Vrlo značaju ulogu zauzimaju u svim područjima ljudskog djelovanja. Sve većom upotrebom i razvojem tehnologije omogućena je proizvodnja sve složenijih proizvoda uz niže troškove proizvodnje, a time i samog proizvoda. Polimerni materijali najviše se koriste u graditeljstvu. Pri gradnji stambenih objekata velika pažnja se daje energetskoj učinkovitosti. Velik značaj u postizanju energetske...
PRIMJENA POSTUPAKA ZAVARIVANJA PRI REMONTU NAFTNIH POSTROJENJA
PRIMJENA POSTUPAKA ZAVARIVANJA PRI REMONTU NAFTNIH POSTROJENJA
Petra Abramović
U radu je opisana pojava prvih bušotina, razvoj kroz povijest te njihova podjela i značaj. Opisane su komponente bušaćeg postrojenja, a najveća pozornost posvećena je tornju kao jednom od najzahtjevnijih dijelova postrojenja. Također, detaljnije je opisan TIG postupak zavarivanja kod komponenata kotlovskih postrojenja. Cijeli proces kompletnog tehnološkog postupka popravka i nadogradnje čelične konstrukcije tornja bušaćeg postrojenja CARDWELL KB 210 B opisan je od početnih...
PRIMJENA POSTUPAKA ZAVARIVANJA U IZRADI KOMPONENATA KOTLOVSKIH POSTROJENJA
PRIMJENA POSTUPAKA ZAVARIVANJA U IZRADI KOMPONENATA KOTLOVSKIH POSTROJENJA
Damir Andrić
U diplomskom radu ukratko je opisano područje zavarivanja. U prvom poglavlju diplomskog rada navedena je podjela i opis postupaka zavarivanja pritiskom i taljenjem koji se primjenjuju u izradi komponenata kotlovskih postrojenja. U drugom poglavlju navedeni su praktični primjeri primjene pojedinih postupaka zavarivanja u pogonskim uvjetima u izradi komponenata kotlovskih postrojenja. Navedeni su detalji zavara, učinkovitost, parametri zavarivanja i ograničena u praktičnoj primjeni s...
PRIMJENA RANKINEVOG CIKLUSA ZA KORIŠTENJE OTPADNE TOPLINE IZ DIESEL MOTORA
PRIMJENA RANKINEVOG CIKLUSA ZA KORIŠTENJE OTPADNE TOPLINE IZ DIESEL MOTORA
Jura Zakarija
U radu se razmatra primjena Rankineovog procesa za iskorištenje otpadne topline iz diesel motora. Opisan je rad Rankineovog procesa te njegove osnovne komponente. Dana je usporedba klasičnog Rankineovog procesa s vodom kao radnom tvari te organskog Rankineovog procesa koji koristi etanol kao radnu tvar. U radu se analizira efikasnost Rankineovog procesa za korištenje otpadne topline ispušnih plinova iz diesel motora. Kao parametri efikasnosti uzeti su termički stupanj djelovanja procesa...
PRIMJENA RASHLADNIH SREDSTAVA KOD POSTUPAKA OBRADE ODVAJANJEM
PRIMJENA RASHLADNIH SREDSTAVA KOD POSTUPAKA OBRADE ODVAJANJEM
Karlo Medvarić
Navedena je podjela postupaka obrade odvajanjem te su postupci definirani. Također je opisana geometrija alata te su navedena gibanja alata i obratka na alatnom stroju. Nakon toga je objašnjena pojava topline koja nastaje u zoni rezanja zbog velikih plastičnih deformacija i trenja. Ta toplina odvodi se sredstvima za hlađenje, ispiranje i podmazivanje koja su u radu klasificirana te je objašnjeno na koji način se odabiru. Na kraju rada su navedeni nedostaci obrade sa SHIP-om.
PRIMJENA RAČUNALA ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
PRIMJENA RAČUNALA ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
Marko Vukoja
U ovom završnom radu je prikazana važnost primjene računala za rješavanje problema linearnog programiranja. U uvodnom dijelu rada opisan je razvoj linearnog programiranja kroz povijest i sama problematika. U drugom dijelu opisani su različiti računalni programi za optimiranje. U završnom dijelu rada predstavljen je primjer problema za koji je napisan matematički model koji je riješen pomoću prethodno opisanih programa. Naknadno su uspoređeni rezultati dobiveni u programima. U...
PRIMJENA RAČUNALNIH SIMULACIJA U TEHNOLOGIJI TLAČNOG LIJEVA
PRIMJENA RAČUNALNIH SIMULACIJA U TEHNOLOGIJI TLAČNOG LIJEVA
Mattea Matijević
U ovom radu opisana je primjena računalnih simulacija u tehnologiji tlačnog lijeva. U uvodnom dijelu opisana je povijest ljevarstva nakon čega su navedene općenite stavke o ljevarstvu, prednosti i nedostaci lijevanja te su navedene vrste kalupa. Zatim je pojašnjen tlačni lijev, dani su primjeri odljevaka tlačnog lijeva, opisana je tehnologija te su navedene vrste strojeva. Opisane su računalne simulacije u ljevarstvu te je prikazan primjer računalne simulacije kod tlačnog lijevanja.
PRIMJENA RAČUNALNOG PROGRAMA U KINEMATIČKIM ANALIZAMA MEHANIZAMA
PRIMJENA RAČUNALNOG PROGRAMA U KINEMATIČKIM ANALIZAMA MEHANIZAMA
Dajana Bičanić
Cilj ovoga završnog rada je primijeniti računalni program Working Model 2D pri kinematičkim analizama mehanizama te usporediti dobivene rezultate sa analitički riješenim zadacima. Na samom početku objašnjeni su pojmovi ravninskog gibanja i dane su osnove o mehanizama. Nadalje, tumačena je kinematička analiza mehanizama – metode rješavanja zadataka. Dane su općenite informacije o računalnom programu Working Model 2D te opis njegove upotrebe. Zatim slijede riješeni primjeri...
PRIMJENA RAČUNALNOG PROGRAMA U RJEŠAVANJU PROBLEMA RAVNINSKOG GIBANJA KRUTIH TIJELA
PRIMJENA RAČUNALNOG PROGRAMA U RJEŠAVANJU PROBLEMA RAVNINSKOG GIBANJA KRUTIH TIJELA
Antun Videković
Ovim radom opisani su rad i primjena programaWorking Model 2D i dodatka SOLIDWORKS Motion za rješavanje problema ravninskog gibanja tijela. Uvod u rad sadrži kratki osvrt na ravninsko gibanje krutih tijela nakon čega slijedi analitička analiza zadataka. Opisana je funkcionalnost programa, njihova primjena kroz riješene zadatke te je njihova usporedba s analitičkim rješavanjem istih.
PRIMJENA SUSTAVA ZA PLANIRANJE RESURSA U PODUZEĆU TONDACH HRVATSKA D.D.
PRIMJENA SUSTAVA ZA PLANIRANJE RESURSA U PODUZEĆU TONDACH HRVATSKA D.D.
Antonio Meščić
U diplomskom radu opisana je primjena sustava za upravljanje resursima na primjeru poduzeća „Tondach d.d.“ iz Đakova. Tondach se vodi kao veliko poduzeće sa sjedištem u Austriji te kao sustav upravljanja i planiranja resursa koriste SAP i Opera Opus. Opisan je proces proizvodnje te načini korištenja pojedinih sustava, s njihovim prednostima i nedostacima. Na temelju tih podataka dan je prijedlog poboljšanja primjene ERP sustava u poduzeću Tondach.
PRIMJENA TEHNIČKIH MATERIJALA U MEDICINI
PRIMJENA TEHNIČKIH MATERIJALA U MEDICINI
Karlo Puzak
U ovom radu su navedeni i opisani tehnički materijali sa njihovom primjenom u medicini. Poseban naglasak stavljen je na zahtjeve koje takvi materijali trebaju ispuniti kako bi se nazvali biomaterijalima, te na biokompatibilnost. Biomaterijali su materijali namijenjeni za interakciju sa živim organizmom. U radu su biomaterijali podijeljeni u četiri skupine. Prva skupina materijala su metalni materijali u koje su uključeni različiti čelici i obojeni metali i njihove legure. Druga skupina...

Paginacija