Pages

SIMULACIJA INJEKCIJSKOG PREŠANJA ZA ODABRANI OTPRESAK
SIMULACIJA INJEKCIJSKOG PREŠANJA ZA ODABRANI OTPRESAK
Marko Ljevar
U radu su opisani polimeri, njihov nastanak, podjela, upotreba polimera u današnjem svijetu, polimerni materijali, postupci preradbe polimernih materijala, te simulacija ubrizgavanja polimerne taljevine u kalupnu šupljinu, kojoj je cilj uočiti moguće nedostatke kako bi se smanjili troškovi u izradi te poboljšala kvaliteta samoga otpreska. Teorijski dio diplomskog rada obuhvaća opis injekcijskog prešanja, osnovne metode simulacije. Opisani su simulacijski programi za injekcijsko...
SIMULACIJA PROCESA OBRADE TOKARENJEM
SIMULACIJA PROCESA OBRADE TOKARENJEM
Ivan Mikulić
U teorijskom dijelu rada opisane su CAD i CAM tehnologije, njihova povijest i tijek razvoja. Kao primjer za svaku od tehnologija naveden je jedan softver i detaljnije opisan. Pomoću CAD i CAM sustava provedena je simulacija opterećenja i naprezanja držača alatne pločice prilikom tokarenja. Držač koji je u radu korišten za simulacije identičan je onomu koji se nalazi u laboratoriju Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Zadatkom je trebalo modelirati držač zajedno sa alatnom...
SIMULACIJA TEČENJA POLIMERNE TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI PREMA CRTEŽU KPP2/2019
SIMULACIJA TEČENJA POLIMERNE TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI PREMA CRTEŽU KPP2/2019
Marko Marković
U diplomskom radu su ukratko opisani polimerni materijali, njihova podjela i svojstva te proces prerade injekcijskim prešanjem. Opisan je postupak injekcijskog prešanja te glavni elementi sustava za injekcijsko prešanje. U praktičnom dijelu rada, u programskom paketu SolidWorks konstruiran je proizvod po pravilima konstruiranja za injekcijski prešane proizvode koja su također objašnjena u radu. U posljednjem poglavlju rada, u programskom paketu Moldflow Adviser je izvršena računalna...
SIMULACIJA TEČENJA POLIMERNE TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI ZA OTPRESAK PREMA CRTEŽU KPP1/2019
SIMULACIJA TEČENJA POLIMERNE TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI ZA OTPRESAK PREMA CRTEŽU KPP1/2019
Almir Rebronja
Proučavanjem dostupnih literarnih i bibliografskih radova na teme koje obrađuju polimerne materijale, injekcijsko prešanje te računalne simulacije tečenja polimerne taljevine u kalupnoj šupljini izrađen je ovaj diplomski rad. Rad se sastoji od dva dijela, teorijskog dijela i računalne simulacije. U teorijskom dijelu definirani su osnovni pojmovi polimernih materijala i injekcijskog prešanja. Definirane su vrste i svojstva polimernih materijala, postupak injekcijskog prešanja,...
SIMULACIJA TEČENJA TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI
SIMULACIJA TEČENJA TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI
Marko Bešker
U diplomskom radu opisan je proces prerade polimera injekcijskim prešanjem, te simulacija ubrizgavanja polimerne taljevine u kalupnu šupljinu, kojom je cilj uočiti moguće nedostatke kako bi se smanjili troškovi u izradi te poboljšala kvaliteta samog otpreska. Uvod sadrži kratak opis polimernih materijala, njihovu podjelu te osnovne značajke polimerne taljevine. Teorijski dio diplomskog rada obuhvaća opis injekcijskog prešanja, osnovnih metoda simulacije i simulacijskog programa u...
SIMULIRANJE TEČENJA POLIMERNE TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI
SIMULIRANJE TEČENJA POLIMERNE TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI
Dino Mihalj
U diplomskom radu ukratko su opisani polimerni materijali, proces prerade injekcijskim prešanjem, konstrukcija polimernog proizvoda te simulacija tečenja polimerne taljevine u kalupnu šupljinu. Uvod sadrži kratak opis te njihovo područje primjene. U teorijskom dijelu, opisan je postupak injekcijskog prešanja te osnovna pravila za tehnologijsko oblikovanje otpreska. U eksperimentalnom dijelu, konstruiran je proizvod koji zadovoljava osnovna pravila za tehnologijsko oblikovanje otpreska....
SLOŽENO OPTEREĆENJE ŠTAPA
SLOŽENO OPTEREĆENJE ŠTAPA
Petar Petek
U ovom završnom radu tema je složeno opterećenje štapa. U početku završnog rada bit će definirani i objašnjeni osnovni slučajevi opterećenja, a to su aksijalno opterećenje, savijanje, uvijanje, tj. torzija, smicanje i izvijanje. Za svako pojedino opterećenje bit će objašnjeni uvjeti kod kojih nastaju potkrijepljeni odgovarajućim formulama za naprezanje i deformacije. Isto tako prije pristupa složenom opterećenju bit će objašnjene teorije čvrstoće i kriteriji tečenja...
SMANJENJE DEFORMACIJA I NAPETOSTI KOD IZRADE ZAVARENIH KONSTRUKCIJA
SMANJENJE DEFORMACIJA I NAPETOSTI KOD IZRADE ZAVARENIH KONSTRUKCIJA
Eugen Sabo
U radu je opisano smanjenje deformacija i naprezanja pri izradi zavarenih konstrukcija. Navedene su različite metode s kojim je moguće smanjenje kako deformacija tako i naprezanja koja se javljaju pri zavarivanju različitih konstrukcija. Prikazane su usporedbe najzastupljenijih metoda za smanjenje deformacija i naprezanja. Eksperimentalni dio obuhvaća zavarivanje različitih debljina kutnog zavara na T-spoju primjenom TIG postupka zavarivanja.
SPECIFIČNA SVOJSTVA SIVOG LIJEVA
SPECIFIČNA SVOJSTVA SIVOG LIJEVA
Domagoj Grbeša
Tema ovog rada je Specifična svojstva sivog lijeva. U radu će se govoriti općenito o sivom lijevu, svojstvima sivog lijeva, toplinskoj obradi i njegovoj primjeni. Sivi je lijev legura željeza i ugljika te dodatka silicija, mangana i fosfora. Zbog listićave strukture grafita, sivi lijev ima nisku vlačnu čvrstoću, tvrdoću, žilavost, istezanje i modul elastičnosti, te povećanu osjetljivost na debljinu stjenke. Mehanička i fizikalna svojstva sivog lijeva ovise o kemijskom sastavu i...
SPECIFIČNE KARAKTERISTIKE NEKIH POSTUPAKA PRIPREME I ZAŠTITE POVRŠINA OD TROŠENJA
SPECIFIČNE KARAKTERISTIKE NEKIH POSTUPAKA PRIPREME I ZAŠTITE POVRŠINA OD TROŠENJA
Danijela Stankovska
U ovom radu će ukratko biti predstavljene specifične karakteristike nekih postupaka pripreme površina. Prije zaštite površine istu je potrebno pripremiti na odgovarajući način ovisno o traženim izlaznim parametrima i stanju obradka. Predstavljeni će biti postupci pjeskarenja i čišćenja površina, odmašćivanja i poliranja, kemijskog i elektrokemijskog nagrizanja te dekapiranje površina kao jedni od najzastupljenijih postupaka pripreme površina.
SPECIFIČNOSTI SIVOG LIJEVA
SPECIFIČNOSTI SIVOG LIJEVA
Matko Lovrić
U općem (teorijskom) dijelu opisano je općenito o željeznim ljevovima. Napravljena je podjela ljevova s obzirom na kemijski sastav, strukturu, način proizvodnje i svojstva. Upravo zbog različitih svojstava, ljevovi se dijele na: čelični, bijeli tvrdi, sivi, nodularni i temper lijev. Sivi je lijev legura željeza i ugljika te dodataka silicija, mangana i fosfora, koja sadrži više od 2 % C (teorijski), a oko 2,5...4,5 % C praktički. Tipična mikrostruktura sivog lijeva sastoji se...
SPECIFIČNOSTI TOPLINSKE OBRADE ČELIKA ZA CEMENTIRANJE
SPECIFIČNOSTI TOPLINSKE OBRADE ČELIKA ZA CEMENTIRANJE
Mia Jemrić
Tema ovog diplomskog rada je „Specifičnosti toplinske obrade čelika za cementiranje“. U teorijskom dijelu rada općenito su opisani čelici za cementiranje, njihov kemijski sastav, primjena i prokaljivost te postupci cementiranja u granulatu i plinu. U eksperimentalnom dijelu rada na zupčastom vijencu provedena su sljedeća laboratorijska ispitivanja, prije i nakon toplinske obradbe koja se sastojala od postupaka cementiranja, odžarivanja i kaljenja: uzimanje i snimanje...

Pages