Pages

RJEŠAVANJE PROBLEMA MEHANIKE LOMA U SOFTVERSKOM PAKETU ANSYS
RJEŠAVANJE PROBLEMA MEHANIKE LOMA U SOFTVERSKOM PAKETU ANSYS
Hrvoje Bogner
U radu su predstavljena objašnjenja osnovni pojmovi mehanike loma, analize problema mehanike loma (analitički i numerički), osnovni pojmovi vezani uz metodu konačnih elemenata, te rad s problemima mehanike loma u programskom paketu ANSYS. Osnove mehanike loma su predstavljene u obliku podjele mehanike loma na linearno elastičnu, te elastično-plastičnu, te početnih izraza, sa pripadajućim crtežima, za rješavanje takvih problema mehanike loma. Metoda konačnih elemenata je...
ROBOTSKO ZAVARIVANJE GLAVNOG POPREČNOG NOSAČA VAGONA
ROBOTSKO ZAVARIVANJE GLAVNOG POPREČNOG NOSAČA VAGONA
Mladen Stepić
U radu je prikazan cjelokupan proces nastanka glavnog poprečnog nosača vagona u proizvodnom pogonu ĐĐ SPECIJALNA VOZILA. Opisani su elementi i glavne radnje koje su obavljene kako bi se dobio kvalitetan gotovi proizvod, u ovom slučaju poprečni nosač vagona. Najvažniji dio procesa koji se provodi tokom izrade nosača je robotsko zavarivanje MAG postupkom, čija primjena je doprinijela veću učinkovitost na cjelokupni proizvodni proces. Upravo iz tog razloga se glavna riječ vodi o...
RUČNO PROGRAMIRANJE CNC TOKARILICE NA ODABRANOM IZRATKU
RUČNO PROGRAMIRANJE CNC TOKARILICE NA ODABRANOM IZRATKU
Antonio Labudović
CNC strojevi su danas neizostavan dio suvremene proizvodnje, toliko da je kratica CNC poprimila značenje profitabilne, precizne i fleksibilne proizvodnje. CNC strojevi su nastali kao odgovor na konstantno rastuće zahtjeve kvalitete, preciznosti i brzine obrade koje je gospodarstvo postavljalo (te i dalje postavlja) pred alatne strojeve. U prvom dijelu rada iznešene su određene teorijske osnove koordinatnih sustava CNC strojeva kao i opisi konstrukcijskih izvedbi i značajki CNC...
RUČNO PROGRAMIRANJE CNC TOKARILICE U EDUKACIJSKOM OKRUŽENJU
RUČNO PROGRAMIRANJE CNC TOKARILICE U EDUKACIJSKOM OKRUŽENJU
Josip Briški
U ovom završnom radu prikazan je razvoj numeričkog upravljanja CNC proizvodnje. Opisane su pretpostavke za uspješno NC programiranje. Kratko su opisane glavne značajke edukacijske tokarilice EMCO Turn 105 i upravljačke jedinice Sinumerik 840D na kojoj je provedena simulacija obrade te opisana struktura i sadržaj programa i njegovo pokretanje. Objašnjeni su ciklusi koji su korišteni za programiranje obrade i tehnološki proces s cjelovitom dokumentacijom koja se sastoji od...
RUČNO PROGRAMIRANJE EDUKACIJSKE CNC TOKARILICE EMCO CONCEPT TURN 105 NA ODABRANOM IZRATKU
RUČNO PROGRAMIRANJE EDUKACIJSKE CNC TOKARILICE EMCO CONCEPT TURN 105 NA ODABRANOM IZRATKU
Matej Ljubić
U ovom završnom radu opisana su svojstva CNC strojeva kao i konstrukcijske značajke CNC tokarilice i glodalice s pregledom koordinatnih sustava. Kratko su opisane glavne značajke edukacijske tokarilice EMCO Turn 105 na kojoj je obradak izrađen i upravljačke jedinice Sinumerik 840D te opisana struktura i sadržaj programa i njegovo pokretanje. Objašnjeni su ciklusi koji su korišteni za programiranje obrade i tehnološki proces s cjelovitom dokumentacijom koja se sastoji od operacijskog...
SANACIJA PUKNUĆA PLINOVODA
SANACIJA PUKNUĆA PLINOVODA
Krešimir Filajdić
U ovom radu opisani su štetni utjecaji korozije na metalne cijevi, te opisane kemijska i elektrokemijska korozija. Navedena je podjela materijala od kojih se izrađuju plinovodi, opisane čelične šavne i bešavne cijevi, te cijevi od polietilenskih materijala, čija je upotreba vrlo velika u sustavu plinskih mreža, naročito gradskih mreža. Zaštita od korozije na cijevima se provodi u obliku katodne zaštite, ali se koriste i brojne druge tehnike zaštite poput bitumenizacije,...
SANACIJA PUKNUĆA ŽELJEZNIČKE TRAČNICE
SANACIJA PUKNUĆA ŽELJEZNIČKE TRAČNICE
Krešimir Barun
U radu su opisane sve prednosti i nedostaci aluminotermijskog postupka zavarivanja tračnica. U uvodnom dijelu rada opisane su tračnice kakve su bile nekada i danas, od čega se sastoje i koja im je građa, postupak izrade i kako se proizvode. Opisano je kojim se sve postupcima mogu zavarivati tračnice s naglaskom na najjednostavniji i najbrži aluminotermijski postupak koji je i glavna tema ovoga diplomskog rada. Prikazan je i opis kako dolazi do puknuća tračnice i zbog kojih grešaka...
SIMPLEX METODA KAO TEMELJ ZA RAČUNALNO RJEŠAVANJE OPTIMIZACIJSKIH KVANTITATIVNIH MODELA
SIMPLEX METODA KAO TEMELJ ZA RAČUNALNO RJEŠAVANJE OPTIMIZACIJSKIH KVANTITATIVNIH MODELA
Leonardo Prihoda
U ovom završnom radu ističe se važnost primjene simplex metode kao temelja za računalno rješavanje optimizacijskih kvantitativnih modela. Simplex metoda je implementirana u korištenim računalnim programima što omogućuje brzo rješavanje optimizacijskih kvantitativnih modela. U drugom poglavlju završnog rada koriste se analitička, grafička i simplex metoda. U trećem poglavlju matematički model riješen je pomoću računalnih programa. Korišteni računalni programi su: WinQSB,...
SIMULACIJA DEFORMACIJA DRŽAČA REZNE PLOČICE U OBRADI TOKARENJEM
SIMULACIJA DEFORMACIJA DRŽAČA REZNE PLOČICE U OBRADI TOKARENJEM
Viktor Mautner
U teorijskom dijelu diplomskog rada prikazani su uvjeti obrade tokarenjem i opterećenje rezne oštrice u postupku rezanja. U praktičnom dijelu diplomskog rada provedene su simulacije naprezanja i opterećenja držača alatne pločice pri uvjetima eksploatacije, odnosno tokarenja. Držač i pločica koji su podvrgnuti simulaciji su realni i istovjetni su onima tvrtke „Sandvik Coromant“ model: C4-DCKNR-27050-12. U ovom diplomskom radu zadatak je bio simulirati opterećenje na držač...
SIMULACIJA INJEKCIJSKOG PREŠANJA
SIMULACIJA INJEKCIJSKOG PREŠANJA
Tomislav Mavrić
U ovome radu će se analizirati put od samog početka polimera i polimernih materijala, njihove povijesti, kemijskih svojstava , obradnih svojstava i raznih procesa obrade. Zadržat će se na opisu procesa injekcijskog prešanja, sustava u kojemu se odvija i raščlambe na bitnije komponente tog sustava. Nadalje će se dotaknuti prijelazna točka iz stvarne tehnologije u računalni oblik simulacije i programe koji nam omogućavaju virtualni rad sa stvarnim parametrima. U ovome će se djelu...
SIMULACIJA INJEKCIJSKOG PREŠANJA
SIMULACIJA INJEKCIJSKOG PREŠANJA
Dario Franjić
U radu je prikazana računalna simulacija injekcijskog prešanja za odabrani model. Model je modeliran prema temeljnim pravilima za tehnologijsko oblikovanje otpreska. Nakon što je model modeliran pomoću programskog paketa AutodeskMoldflowAdviser 2015. provodi se simulacija. Simulacija je provedena sa dva različita polimerna materijala. Korišteni polimerni materijali su amorfni i kristalasti plastomer. Prije injekcijskog prešanja potrebno je odabrati optimalne parametre za injekcijsko...
SIMULACIJA INJEKCIJSKOG PREŠANJA ZA ODABRANI OTPRESAK
SIMULACIJA INJEKCIJSKOG PREŠANJA ZA ODABRANI OTPRESAK
Marko Ljevar
U radu su opisani polimeri, njihov nastanak, podjela, upotreba polimera u današnjem svijetu, polimerni materijali, postupci preradbe polimernih materijala, te simulacija ubrizgavanja polimerne taljevine u kalupnu šupljinu, kojoj je cilj uočiti moguće nedostatke kako bi se smanjili troškovi u izradi te poboljšala kvaliteta samoga otpreska. Teorijski dio diplomskog rada obuhvaća opis injekcijskog prešanja, osnovne metode simulacije. Opisani su simulacijski programi za injekcijsko...

Pages