Pages

STROJEVI I OPREMA ZA IZRADU NAVOJA VALJANJEM
STROJEVI I OPREMA ZA IZRADU NAVOJA VALJANJEM
Tomislav Brezić
U ovom radu obrađena je općenita izrada navoja i izrada navoja valjanjem te potrebna oprema i strojevi za izradu navoja valjanjem. Uspoređeni su pojedini alati i strojevi za valjanje navoja ovisno o parametrima. Postupak obrade navoja valjanjem obrađen je sa stajališta produktivnosti, ekonomičnosti i kvalitete. Obraćena je pozornost na odabir materijala za valjanje te na hlađenje i podmazivanje pri valjanju navoja. Navedene su prednosti i nedostatci određenih alata i strojeva za...
STROJEVI ZA OBRADU RAVNIH POVRŠINA
STROJEVI ZA OBRADU RAVNIH POVRŠINA
Karlo Bednaž
U radu su analizirani strojevi za obradu ravnih površina. Posebna je pozornost dana glodalicama za obradu ravnih površina. Analizirane su različite izvedbe glodalica, izvedbe glavnih i pomoćnih gibanja i sustava za stezanja i izmjenu alata i obradaka. Prokomentirani su principi održavanja, uvjeti korištenja i trajnost stroja. The maintenance principles, conditions of use and durability of the machine have been commented.
STROJNO NAVARIVANJE POJEDINAČNIH CIJEVI U KOTLOGRADNJI
STROJNO NAVARIVANJE POJEDINAČNIH CIJEVI U KOTLOGRADNJI
Dalibor Žubrinić
U radu je opisana podjela kotlovskih postrojenja, njihovi osnovni dijelovi, kao i princip rada jednog od kotlovskih postrojenja. Navedeni su najzastupljeni postupci navarivanja niklenim legurama u zaštiti kotlova kao i automat za navarivanje pojedinačnih cijevi. U većini slučajeva navarivanje većih površina se vrši automatskim strojevima. Opisani su osnovni dijelovi opreme, kao i princip njegovog rada. Eksperimentalni dio obuhvaća navarivanje radnih proba za kvalifikaciju postupka...
SUSTAV GRIJANJA I PTV TEMELJEN NA KOMBINACIJI KLASIČNE KOTLOVNICE I KORIŠTENJA SUNCA
SUSTAV GRIJANJA I PTV TEMELJEN NA KOMBINACIJI KLASIČNE KOTLOVNICE I KORIŠTENJA SUNCA
Igor Nikolić
U uvodnom dijelu diplomskog rada opisane su značajke korištenja energije Sunca. Energija Sunca ima velike prednosti pa bi se u budućnosti trebala sve više primjenjivati. U diplomskom radu detaljno su opisani glavni dijelovi solarnih toplinskih sustava. Opisani su solarni kolektori, cijevni razvod, solarni spremnici tople vode, solarna cirkulacijska crpka, sigurnosna i regulacijska oprema. Nakon toga opisani su solarni toplovodni sustavi od kojih su najvažniji sustavi za pripremu PTV-a,...
SUSTAV NADZORA I REGULACIJE OPTIMALNIH UVJETA ZA UNUTARNJI UZGOJ POVRĆA
SUSTAV NADZORA I REGULACIJE OPTIMALNIH UVJETA ZA UNUTARNJI UZGOJ POVRĆA
Marin Miljković
U radu je opisan cjelokupni sustav za uzgoj povrća u unutarnjem uzgoju zajedno s potrebnom rasvjetom, senzorima, ventilacijom, navodnjavanjem, miješanjem i dovođenjem nutrijenata u zemlju ili vodu. Objašnjene su razlike u konstrukcijskim rješenjima kućišta. Opisan je prijedlog kako organizirati proizvodni proces za malo serijsku proizvodnju te prikazan broj potrebnih zaposlenika kako bi se moglo proizvesti 10 000 proizvoda u četiri varijante u jednoj kalendarskoj godini.
SUSTAV ZA NADZOR, REGULACIJU I UPRAVLJANJE ENERGETSKIH PROCESA
SUSTAV ZA NADZOR, REGULACIJU I UPRAVLJANJE ENERGETSKIH PROCESA
Mirna Biškić
U poglavljima koji slijede opisan je energetski proces sa stajališta automatskog vođenja. U radu je prvotno analizirana funkcija sustava za upravljanje, regulaciju i nadzor u sistemu automatskog vođenja energetskog procesa. Definirane su četiri osnovne komponente sustava automatske regulacije: proces, aktuator, mjerni pretvornik i regulator, te njihov osnovni zadatak unutar regulacijske petlje. Kao primjer sustava za nadzor i upravljanje energetskim procesom analiziran je SCADA sustav. ...
SUSTAV ZA ODVOĐENJE ŠTETNIH ČESTICA KOJE NASTAJU KOD TOPLINSKIH POSTUPAKA REZANJA
SUSTAV ZA ODVOĐENJE ŠTETNIH ČESTICA KOJE NASTAJU KOD TOPLINSKIH POSTUPAKA REZANJA
Martina Kolarec
Tema ovog diplomskog rada je „Sustav za odvođenje štetnih čestica koje nastaju kod toplinskih postupaka“. U diplomskom radu opisan je sustav za odvođenje štetnih čestica koje nastaju kod toplinskih postupaka rezanja. Navedeni su postupci toplinskog rezanja, te njihova primjena u industriji. Obrađena je tehnologija toplinskog rezanja laserom i plazmom, prikazana je usporedba postupaka s obzirom na pojedine parametre rezanja kao i usporedba međusobnih prednosti, te...
SUVREMENE AUTOMATSKE TRANSMISIJE
SUVREMENE AUTOMATSKE TRANSMISIJE
Ivan Ćoruša
U ovom završnom radu će biti prikazane suvremene automatske transmisije koje se koriste kod motornih vozila, preciznije putničkih automobila. Navode se osnovni dijelovi koji se nalaze u većini sustava te njihova funkcija unutar sustava. Analizirat će se suvremene automatske transmisije sa 7, 8 i 9 stupnjeva prijenosa, te rješenja kod kojih se vozačima omogućuje ručno mijenjanje stupnjeva pored automatskog, odnosno tzv. „tiptronic“ i DSG sustavi te će se usporediti sa...
SUVREMENI POSTUPCI ZAVARIVANJA METALNIH MATERIJALA
SUVREMENI POSTUPCI ZAVARIVANJA METALNIH MATERIJALA
Saša Mrkonić
U ovom radu cilj je bio opisati suvremene postupke zavarivanja metalnih materijala te je dana podjela zavarivanja prema normi HRN EN ISO 4063:2012. U prvom djelu rada pisalo se općenito o zavarivanju metalnih materijala te je ukratko prikazana podjela zavarivanja taljenjem i pritiskom. Tijekom rada opisan je postupak elektrolučnog zavarivanja te njegove specifičnosti i svojstva zavarenog spoja kao rezultat zavarivanja. U drugom djelu rada analizirani su pojedini postupci zavarivanja iz...
SUVREMENI TRENDOVI U ADITIVNIM TEHNOLOGIJAMA
SUVREMENI TRENDOVI U ADITIVNIM TEHNOLOGIJAMA
Mišael Vukoje
Suvremeni zahtjevi tržišta postavljaju sve oštrije zahtjeve na procese razvoja i proizvodnje. Osim zahtjeva za povišenjem kvalitete proizvoda i razine fleksibilnosti, nameću se zahtjevi za sniženje troškova, a posebno za smanjenje vremena i razvoja proizvoda. U cilju zadovoljavanje tržišta brza izrada prototipa ima važnu ulogu. U radu je opisana primjena aditivne tehnologije u procesu razvoja novih proizvoda.
SUČEONO ZAVARIVANJE CIJEVI NA CJEVOVODIMA VEĆEG PROMJERA
SUČEONO ZAVARIVANJE CIJEVI NA CJEVOVODIMA VEĆEG PROMJERA
Josip Vuković
U ovome završnom radu je opisan postupak zavarivanja sučeonog spoja čeličnih cijevi na cjevovodima koji se primjenjuju za prijenos nafte i zemnog plina. Ukratko su opisane cijevi i cjevovodi kao i njihova primjena. Opisana su tri postupka koja se mogu koristiti prilikom zavarivanja cjevovoda, od kojih je najzastupljeniji i najekonomičniji REL postupak. Pošto je REL postupak najekonomičniji, nabrojane su i opisane obložene elektrode, žljebovi, te načini zavarivanja kod takvoga...
SVOJSTVA I PRIMJENA LEGURA ALUMINIJA
SVOJSTVA I PRIMJENA LEGURA ALUMINIJA
Ivan Matić
U ovom radu su navedeni spojevi aluminija u kojima se on najčešće pojavljuje. Objašnjena su najvažnija fizikalna, mehanička i kemijska svojstva aluminija. Također je opisan postupak dobivanja aluminija iz rude boksita. Zatim je prikazana podjela aluminijskih legura i utjecaj određenih kemijskih elemenata na svojstva aluminijskih legura, postupci očvrsnuća legura i njihovo označavanje. Na kraju su navedeni primjeri primjene legura aluminija.

Pages