Pages

ZAMJENA PUMPE U JEDNOSTAVNOM CJEVOVODU
ZAMJENA PUMPE U JEDNOSTAVNOM CJEVOVODU
Robert Kovačević
U radu je napravljena teorijska analiza i proračun vezan za rad pumpe, prateći pri tome popratne parametre vezane za cjevovodni sustav. U uvodu su objašnjene osnovne značajke cjevovoda, te komponente centrifugalne pumpe. Zatim je izvršen proračun volumenskog protoka unutar sustava te je nađena radna točka. Vršeni su proračuni na osnovi razlika visina slobodnih površina spremnika, te se određivala nova vrijednost protoka u sustavu. Potrebno je bilo ispitati utjecaj zamjenske pumpe...
ZAOSTALA NAPREZANJA U ODLJEVCIMA OD ALUMINIJSKIH LEGURA
ZAOSTALA NAPREZANJA U ODLJEVCIMA OD ALUMINIJSKIH LEGURA
Tomislav Tvrdy
U radu je na početku objašnjena tehnologija lijevanja koja je nezamjenjiva u izradi kompliciranih i zahtjevnih proizvoda koji se nekom drugom tehnologijom ne bi mogli izraditi ili jednostavno ne bi bili isplativi. Nadalje u radu je objašnjen pojam zaostala naprezanja koja su tema ovoga rada. Objašnjeno je zbog čega dolazi do zaostalih naprezanja, koji parametri utječu na zaostala naprezanja te kako se otkrivaju i kako se uklanjaju zaostala naprezanja u odljevcima od aluminijskih...
ZAVARIVANJE CIJEVNIH PRIKLJUČAKA NA POSUDAMA POD TLAKOM
ZAVARIVANJE CIJEVNIH PRIKLJUČAKA NA POSUDAMA POD TLAKOM
Josip Medaković
U diplomskom radu ukratko je opisana direktiva vezana za posude pod tlakom. Opisani su glavni dijelovi posude pod tlakom, materijali koji se koriste, proračun debljine stjenke, tipovi pripreme za zavarivanje cijevnih priključaka.U drugom poglavlju diplomskog rada upoznajemo normu AD-2000 Merkblatt iz koje navodim vrste cijevnih priključaka za zavarivanje na posude pod tlakom u ovisnosti o debljini stjenke. Treće poglavlje sadrži usporedbu cijevnih priključaka s ojačanjem i...
ZAVARIVANJE DONJEG HVATIŠTA  ADAPTERA KOMBAJNA POMOĆU ROBOTA
ZAVARIVANJE DONJEG HVATIŠTA ADAPTERA KOMBAJNA POMOĆU ROBOTA
Emanuel Hrskanović
U radu je ukratko opisan univerzalni kombajn te jedan njegov sastavni sklop „usta uvlačnog kanala“,opisani su industrijski roboti , analizirana je primjena robota u tehnologiji zavarivanja. Polazi se od razvoja robota, njihove primjene u tehnologiji zavarivanja, prednosti i nedostataka. Opisana je robotska ruka HP 6. Prikazane su mogućnosti unaprjeđenja procesa zavarivanja donjeg hvatišta adaptera te je razrađena jedna od njih. Razrađena je mogućnost djelomične automatizacije...
ZAVARIVANJE GORNJEG HVATIŠTA  ADAPTERA KOMBAJNA
ZAVARIVANJE GORNJEG HVATIŠTA ADAPTERA KOMBAJNA
Mario Martić
U radu su opisane opće karakteristike robota za zavarivanje i njihove prednosti i nedostatci. Također, opisana je opravdanost uvođenja robota u proizvodnju gornjeg hvatišta adaptera kombajna. Detaljno su opisane karakteristike robotskog sustava Motoman HP6 te njegove mogućnosti zavarivanja. U praktičnom dijelu smo odredili pripremu, programiranje i zavarivanje gornjeg hvatišta adaptera kombajna na robotu Motoman HP6. Kod izvršenog zavarivanja smo analizirali rezultate te ih...
ZAVARIVANJE I ZAVARLJIVOST Al I Al-LEGURA
ZAVARIVANJE I ZAVARLJIVOST Al I Al-LEGURA
Ivan Pošta
U radu se opisuju svojstva aluminija i korištenih aluminijevih legura. Objašnjena je zavarljivost, problematika i priprema zavarivanja aluminija. Dan je uvid u sadržaj serija aluminijevih legura. Razrađeni su najčešće korišteni postupci zavarivanja aluminija i aluminijevih legura. Potencijalne greške i defekti kod zavarivanja aluminija su objašnjeni sa svojom pojavom i naposljetku kontrola kvalitete zavara.
ZAVARIVANJE I ZAVARLJIVOST Cu-LEGURA
ZAVARIVANJE I ZAVARLJIVOST Cu-LEGURA
Gracijan Pavin
Tema ovog diplomskog rada je zavarivanje i zavarljivost Cu-legura. U radu će se opisati postupci zavarivanja Cu-legura i provođenje kontrole kvalitete nakon zavarivanja. U uvodnom dijelu opisano je općenito o bakru, njegov kemijski sastav, legure bakra, gdje se primjenjuje i problemi kod zavarivanja bakra. Prikazano je preporuka postupka zavarivanja s obzirom na leguru zavarivanja, opisani su pojedini postupci zavarivanja legura bakra, primjena dodatnog materijala i kontrola kvalitete...
ZAVARIVANJE PEHD CIJEVI
ZAVARIVANJE PEHD CIJEVI
Filip Sokolović
Diplomski rad pod nazivom “Zavarivanje PE-HD cijevi“ prvom poglavlju govori o razvoju i sve većoj primjeni polimera u tehničkoj praksi. Nabrojat ćemo vrste, svojstva te predstavnike polimera, u kojem ćemo detaljnije opisati svojstva polietilena i kako se proizvodi, gdje se primjenjuje. Polietilen se dijeli na polietilen niske gustoće (PE-LD), linearni polietilen niske gustoće (PE-LLD) i polietilen visoke gustoće (PE-HD) koji je najzastupljeniji u postupku zavarivanja. U radu su...
ZAVARIVANJE RAZNORODNIH MATERIJALA
ZAVARIVANJE RAZNORODNIH MATERIJALA
Ante Pašalić
U završnom radu opisano je zavarivanje raznorodnih materijala. Rad je podijeljen na teoretski dio i na dio u kojem su prikazani primjeri korištenja Schaefflerovog strukturnog dijagrama. Opisano je zavarivanje općenito, podjela i osnove, te problematika zavarivanja raznorodnih materijala. U dijelu primijene Schaefflerovog dijagrama prikazana su dva primjera u kojima je prikazan način odabira dodatnog materijala za zavarivanje raznorodnih materijala.
ZAVARIVANJE ULTRAZVUKOM
ZAVARIVANJE ULTRAZVUKOM
Luka Šimović
U ovom završnom radu cilj je bio opisati cjevovode, te način njihovog spajanja putem zavarivanja. U prvom dijelu rada opisani su općenito cijevi i cjevovodi, standardne norme cjevovoda, elementi cjevovoda koji su potrebni za normalno funkcioniranje, projektiranje cjevovoda i općeniti načini spajanja cijevi. U drugom dijelu završnog rada opisane su detaljno REL, MIG/MAG i TIG metode zavarivanja. Kroz navedene metode obuhvaćeni su opisi parametra zavarivanja, priprema radnog mjesta,...
ZAVARLJIVOST I ZAVARIVANJE KOROZIJSKI POSTOJANIH ČELIKA
ZAVARLJIVOST I ZAVARIVANJE KOROZIJSKI POSTOJANIH ČELIKA
Ivan Berić
Tema ovog završnog rada je zavarivanje i zavarljivost korozijski postojanih odnosno nehrđajućih čelika. U prvom dijelu rada opisani su oblici korozije te njihov utjecaj na čelike dok su u drugom dijelu opisani korozijski postojani visokolegirani čelici te njihovo zavarivanje i zavarljivost. Zadnji dio rada uključuje Schaefflerov dijagram te njegovu primjenu.
ZAVARLJIVOST SUVREMENIH MATERIJALA U KOTLOGRADNJI
ZAVARLJIVOST SUVREMENIH MATERIJALA U KOTLOGRADNJI
Filip Vuleta
U diplomskom radu opisano je povećanje zahtjeva energije i razlozi potrebe za razvijanjem novijih suvremenijih materijala i njihove osobine, glavni dijelovi kotlovskih postrojenja te podjela različitih vrsta kotlova. Ukratko su navedeni i opisani postupci zavarivanja koji se primjenjuju u kotlogradnji, kao i svojstva čelika koji koriste pri izradi elemenata kotlovskog postrojenja. Objašnjeni su problemi i svojstva zavarljivosti pojedinih grupa čelika prilikom zavarivanja, te metode...

Pages