Pages

SPECIFIČNOSTI SIVOG LIJEVA
SPECIFIČNOSTI SIVOG LIJEVA
Matko Lovrić
U općem (teorijskom) dijelu opisano je općenito o željeznim ljevovima. Napravljena je podjela ljevova s obzirom na kemijski sastav, strukturu, način proizvodnje i svojstva. Upravo zbog različitih svojstava, ljevovi se dijele na: čelični, bijeli tvrdi, sivi, nodularni i temper lijev. Sivi je lijev legura željeza i ugljika te dodataka silicija, mangana i fosfora, koja sadrži više od 2 % C (teorijski), a oko 2,5...4,5 % C praktički. Tipična mikrostruktura sivog lijeva sastoji se...
SPORTSKA PRIMJENA BESPILOTNE LETJELICE - MULTICOPTER
SPORTSKA PRIMJENA BESPILOTNE LETJELICE - MULTICOPTER
Hrvoje Malbaša
Mnogo je mogućih primjena letjelica bez posade - multirotora, a svaka primjena ima svoje specifičnosti i zbog toga postoje razlike u gabaritima i opremi takve letjelice. Zbog različitih uporabnih zahtjeva i karakteristika takvih letjelica potreban je individualan pristup rješavanju tehničkih problema vezanih uz konstrukciju i upravljanje tim sustavima. Ovaj rad fokusira se na primjeni multirotora u svrhu natjecanja natjecateljskih timova u brzini i okretnosti multirotora na zatvorenoj...
STATIČKI NEODREĐENI NOSAČI OPTEREĆENI NA SAVIJANJE
STATIČKI NEODREĐENI NOSAČI OPTEREĆENI NA SAVIJANJE
Tin Ikić
Tema je ovog završnog rada analiza statički neodređenih nosača opterećenih na savijanje. Na samom početku objašnjeni su pojmovi statički neodređenih konstrukcija i stupnja statičke neodređenosti konstrukcije. Navedena je svrha primjene statički neodređenih konstrukcija. Također, prikazani su tipični primjeri statički neodređenih nosača opterećenih na savijanje. Glavni dio ovoga rada započinje predstavljanjem metoda rješavanja statički neodređenih nosača opterećenih...
STLAČENI PRIRODNI PLIN (CNG) KAO GORIVO ZA MOTORE SUI
STLAČENI PRIRODNI PLIN (CNG) KAO GORIVO ZA MOTORE SUI
Mihael Vuković
U radu su predstavljena vozila sa stlačenim prirodnim plinom kao pogonskim gorivom. Objašnjena je primjena prirodnog plina i njegova preradba. Prirodni plin je izvor energije koji se koristi već stoljećima u razne svrhe. Zbog svojih iznimnih energetskih svojstava i pozitivnog učinka na okoliš prirodni plin se sve češće koristi kao pogonsko gorivo. Uz pozitivne učinke i male emisije štetnih plinova prirodni plin je i puno jeftiniji od konvencionalnih goriva, zato je njegova...
STROJEVI I OPREMA ZA IZRADU NAVOJA VALJANJEM
STROJEVI I OPREMA ZA IZRADU NAVOJA VALJANJEM
Tomislav Brezić
U ovom radu obrađena je općenita izrada navoja i izrada navoja valjanjem te potrebna oprema i strojevi za izradu navoja valjanjem. Uspoređeni su pojedini alati i strojevi za valjanje navoja ovisno o parametrima. Postupak obrade navoja valjanjem obrađen je sa stajališta produktivnosti, ekonomičnosti i kvalitete. Obraćena je pozornost na odabir materijala za valjanje te na hlađenje i podmazivanje pri valjanju navoja. Navedene su prednosti i nedostatci određenih alata i strojeva za...
STROJEVI ZA OBRADU RAVNIH POVRŠINA
STROJEVI ZA OBRADU RAVNIH POVRŠINA
Karlo Bednaž
U radu su analizirani strojevi za obradu ravnih površina. Posebna je pozornost dana glodalicama za obradu ravnih površina. Analizirane su različite izvedbe glodalica, izvedbe glavnih i pomoćnih gibanja i sustava za stezanja i izmjenu alata i obradaka. Prokomentirani su principi održavanja, uvjeti korištenja i trajnost stroja. The maintenance principles, conditions of use and durability of the machine have been commented.
STROJNO NAVARIVANJE POJEDINAČNIH CIJEVI U KOTLOGRADNJI
STROJNO NAVARIVANJE POJEDINAČNIH CIJEVI U KOTLOGRADNJI
Dalibor Žubrinić
U radu je opisana podjela kotlovskih postrojenja, njihovi osnovni dijelovi, kao i princip rada jednog od kotlovskih postrojenja. Navedeni su najzastupljeni postupci navarivanja niklenim legurama u zaštiti kotlova kao i automat za navarivanje pojedinačnih cijevi. U većini slučajeva navarivanje većih površina se vrši automatskim strojevima. Opisani su osnovni dijelovi opreme, kao i princip njegovog rada. Eksperimentalni dio obuhvaća navarivanje radnih proba za kvalifikaciju postupka...
SUSTAV GRIJANJA I PTV TEMELJEN NA KOMBINACIJI KLASIČNE KOTLOVNICE I KORIŠTENJA SUNCA
SUSTAV GRIJANJA I PTV TEMELJEN NA KOMBINACIJI KLASIČNE KOTLOVNICE I KORIŠTENJA SUNCA
Igor Nikolić
U uvodnom dijelu diplomskog rada opisane su značajke korištenja energije Sunca. Energija Sunca ima velike prednosti pa bi se u budućnosti trebala sve više primjenjivati. U diplomskom radu detaljno su opisani glavni dijelovi solarnih toplinskih sustava. Opisani su solarni kolektori, cijevni razvod, solarni spremnici tople vode, solarna cirkulacijska crpka, sigurnosna i regulacijska oprema. Nakon toga opisani su solarni toplovodni sustavi od kojih su najvažniji sustavi za pripremu PTV-a,...
SUSTAV NADZORA I REGULACIJE OPTIMALNIH UVJETA ZA UNUTARNJI UZGOJ POVRĆA
SUSTAV NADZORA I REGULACIJE OPTIMALNIH UVJETA ZA UNUTARNJI UZGOJ POVRĆA
Marin Miljković
U radu je opisan cjelokupni sustav za uzgoj povrća u unutarnjem uzgoju zajedno s potrebnom rasvjetom, senzorima, ventilacijom, navodnjavanjem, miješanjem i dovođenjem nutrijenata u zemlju ili vodu. Objašnjene su razlike u konstrukcijskim rješenjima kućišta. Opisan je prijedlog kako organizirati proizvodni proces za malo serijsku proizvodnju te prikazan broj potrebnih zaposlenika kako bi se moglo proizvesti 10 000 proizvoda u četiri varijante u jednoj kalendarskoj godini.
SUSTAV ZA NADZOR, REGULACIJU I UPRAVLJANJE ENERGETSKIH PROCESA
SUSTAV ZA NADZOR, REGULACIJU I UPRAVLJANJE ENERGETSKIH PROCESA
Mirna Biškić
U poglavljima koji slijede opisan je energetski proces sa stajališta automatskog vođenja. U radu je prvotno analizirana funkcija sustava za upravljanje, regulaciju i nadzor u sistemu automatskog vođenja energetskog procesa. Definirane su četiri osnovne komponente sustava automatske regulacije: proces, aktuator, mjerni pretvornik i regulator, te njihov osnovni zadatak unutar regulacijske petlje. Kao primjer sustava za nadzor i upravljanje energetskim procesom analiziran je SCADA sustav. ...
SUSTAV ZA ODVOĐENJE ŠTETNIH ČESTICA KOJE NASTAJU KOD TOPLINSKIH POSTUPAKA REZANJA
SUSTAV ZA ODVOĐENJE ŠTETNIH ČESTICA KOJE NASTAJU KOD TOPLINSKIH POSTUPAKA REZANJA
Martina Kolarec
Tema ovog diplomskog rada je „Sustav za odvođenje štetnih čestica koje nastaju kod toplinskih postupaka“. U diplomskom radu opisan je sustav za odvođenje štetnih čestica koje nastaju kod toplinskih postupaka rezanja. Navedeni su postupci toplinskog rezanja, te njihova primjena u industriji. Obrađena je tehnologija toplinskog rezanja laserom i plazmom, prikazana je usporedba postupaka s obzirom na pojedine parametre rezanja kao i usporedba međusobnih prednosti, te...
SUVREMENE AUTOMATSKE TRANSMISIJE
SUVREMENE AUTOMATSKE TRANSMISIJE
Ivan Ćoruša
U ovom završnom radu će biti prikazane suvremene automatske transmisije koje se koriste kod motornih vozila, preciznije putničkih automobila. Navode se osnovni dijelovi koji se nalaze u većini sustava te njihova funkcija unutar sustava. Analizirat će se suvremene automatske transmisije sa 7, 8 i 9 stupnjeva prijenosa, te rješenja kod kojih se vozačima omogućuje ručno mijenjanje stupnjeva pored automatskog, odnosno tzv. „tiptronic“ i DSG sustavi te će se usporediti sa...

Pages