Pages

Proizvodnja nodularnog lijeva
Proizvodnja nodularnog lijeva
Martin Ivandija
U radu su navedene opće karakteristike nodularnog lijeva, kemijski sastav, svojstva te su navedene vrste nodularnih ljevova. Navedeni su postupci proizvodnje nodularnog lijeva te načini što bolje iskorištenja kemijskih elemenata potrebnih za proizvodnju i toplinsku obradu nodularnog lijeva. Prikazan je primjer proizvodnje nodularnog lijeva u ljevaonici i to priprema materijala, priprema slitine te obrada slitine.
Projektiranje i modeliranje tehnoloških procesa pomoću računala
Projektiranje i modeliranje tehnoloških procesa pomoću računala
Luka Franjković
Tema diplomskog rada je projektiranje i modeliranje tehnološkog procesa kompleksnog radnog predmeta pomoću računala. U uvodnom dijelu diplomskog rada ukratko je opisana proizvodnja i ciljevi proizvodnje. Zatim je analizirana raspoloživost, dostupnost i zastupljenost CAM softvera na tržištu. U praktičnom dijelu rada opisana je primjena programskog paketa Siemens NX PLM. Prvo je opisan postupak modeliranja radnog predmeta i izrada tehničkog crteža, a zatim postupak izrade...
Projektiranje tehnologije OOČ pomoću programskog paketa "ESPRIT"
Projektiranje tehnologije OOČ pomoću programskog paketa "ESPRIT"
Benjamin Marjanović
U ovom diplomskom radu su navedene i opisane prednosti korištenja programskih paketa prilikom projektiranja tehnologije obrade odvajanja čestica. Ovaj rad se sastoji od dva dijela. Prvi dio se sastoji od teorijskog dijela, dok je u drugom dijelu opisan rad u programskom paketu ESPRIT. U prvom, teorijskom dijelu objašnjene su definicije CAD / CAM sustava, navedene su i prednosti korištenja programskih paketa. Oni nam omogućavaju ostvarivanje osnovnih preduvjeta za moderniziranje...
Proračun i konstrukcija alata za štancanje i rezanje proizvoda oznake BN-KE2016
Proračun i konstrukcija alata za štancanje i rezanje proizvoda oznake BN-KE2016
Bono Kešinović
U radu je analizirana konstrukcija alata za štancanje i rezanje lima prema crtežu Alat-rešetka SV. Prema dosadašnjim mjerenjima, koja su provedena u primjeni, pokazano je da je brzinu izrade limova moguće povećati. Zadatkom je trebalo analizirati konstrukciju štance i škara za rezanje lima, odrediti numeričkim i eksperimentalnim putem vlastiti alat za izradu lima, te na osnovu tih spoznaja predložiti rješenja poboljšanja izarde. Teorijska analiza pokazala je da je moguće...
Proračun i konstrukcija alata za štancanje proizvoda oznake FP-GN2016
Proračun i konstrukcija alata za štancanje proizvoda oznake FP-GN2016
Filip Gunčević
U ovom završnom radu će biti prikazan postupak, odnosno proračun i konstrukcija alata za prosijecanje (štancanje) proizvoda. Proračunavaju se osnovni dijelovi alata, te se prema dobivenim rezultatima provodi konstrukcija alata kako bi na kraju dobili zadani obliku predmeta koji prosijecamo. Također, nakon proračuna alata za prosijecanje provest će se i tehno-ekonomska analiza alata, što znači da će biti proračunati troškovi u proizvodnji takvoga alata te koliko je sve isplativo...
RANKINEOV CIKLUS ZA KORIŠTENJE OTPADNE TOPLINE S TOLUENOM I VODOM KAO RADNIM TVARIMA
RANKINEOV CIKLUS ZA KORIŠTENJE OTPADNE TOPLINE S TOLUENOM I VODOM KAO RADNIM TVARIMA
Pavo Nikolić
U završnom radu je analiziran Rankineov ciklus u kojemu se koristi otpadna toplina ispušnih plinova motora s unutarnjim izgaranjem. Analiziran je Rankineov ciklus s dva radna medija, vodom i toluenom. Nakon opisa Rankineovog ciklusa postavljen je matematički model na osnovi kojega je napravljen programski kod za optimizaciju ciklusa. Ciklus je optimiziran variranjem vrijednosti tlaka kondenzacije, kotlovskog tlaka te variranjem vrijednosti temperature izlaznih dimnih plinova s ciljem...
RANKINEOV CIKLUS ZA KORIŠTENJE OTPADNE TOPLINE S TOLUENOM I VODOM KAO RADNIM TVARIMA
RANKINEOV CIKLUS ZA KORIŠTENJE OTPADNE TOPLINE S TOLUENOM I VODOM KAO RADNIM TVARIMA
Pavo Nikolić
U završnom radu je analiziran Rankineov ciklus u kojemu se koristi otpadna toplina ispušnih plinova motora s unutarnjim izgaranjem. Analiziran je Rankineov ciklus s dva radna medija, vodom i toluenom. Nakon opisa Rankineovog ciklusa postavljen je matematički model na osnovi kojega je napravljen programski kod za optimizaciju ciklusa. Ciklus je optimiziran variranjem vrijednosti tlaka kondenzacije, kotlovskog tlaka te variranjem vrijednosti temperature izlaznih dimnih plinova s ciljem...
RAZVOJ MODELA ODRŽAVANJA JAVNIH SUSTAVA ODVODNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
RAZVOJ MODELA ODRŽAVANJA JAVNIH SUSTAVA ODVODNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Antonio Jurić
U radu je opisan razvoj modela održavanja javnih sustava odvodnje u Republici Hrvatskoj. Dobro održavanje kanalizacijskog sustava osnovni je preduvjet za racionalno gospodaranje skupom gradskom infrastrukturom, za dobre sanitarne uvjete u urbanoj sredini i dobru zaštitu okoliša. Dobro održavanje sustava odvodnje jedan je od preduvjeta za održivi razvoj i zdrastveni standard neke urbane sredine, stoga mu se mora pokloniti velika pozornost. S dobrim održavanjem sustava odvodnje održava...
RAZVOJ PROGRAMSKE PODRŠKE PROTOTIPA MANIPULATORA
RAZVOJ PROGRAMSKE PODRŠKE PROTOTIPA MANIPULATORA
Luka Plivelić
U radu je prikazan kompletan razvoj prototipa manipulatora. U prikazu razvoja obuhvaćeno je modeliranje konstrukcije, razvoj programske podrške za kontrolu manipulatora te upravljačka jedinica manipulatora. Kao rezultat razvoja prikazana je uloga pojedinih komponenti u sklopu manipulatora te njihova međusobna interakcija.
RAZVOJ UREĐAJA I APLIKACIJE ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE
RAZVOJ UREĐAJA I APLIKACIJE ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE
Jan Topolnjak
Zadatak ovog rada bila je izrada uređaja kojim bi se sa udaljene lokacije moglo upravljati garažnim vratima. U prvom dijelu rada bit će ukratko objašnjen pojam interneta stvari, njegova povijest, primjena te način rada. U drugom dijelu zadatka bit će prikazan proces odabira elektroničkih komponenti, izrade elektroničkih sklopova te programiranje mikrokontrolera i mobilne aplikacije. Na kraju rada bit će prikazana izrada kučišta za uređaj tehnologijom 3D printanja.
RAZVOJ, KONSTRUIRANJE I IZRADA PROTOTIPA ZA MODELIRANJE TOPLJENIM DEPOZITOM
RAZVOJ, KONSTRUIRANJE I IZRADA PROTOTIPA ZA MODELIRANJE TOPLJENIM DEPOZITOM
Ivan Kocić
U poglavljima koja slijede prikazan je razvoj i konstruiranje uređaja za modeliranje topljenim depozitom na temelju kojih je isti i izrađen. U radu je prvotno analizirana i predočena problematika brze izrade prototipa, svrha STL datoteka u procesu izrade modela topljenim depozitom, kao i načela te pojedine faze izrade u aditivnoj proizvodnji. Razumijevanje osnovnih teorijskih i praktičnih pitanja koje treba riješiti usmjerilo je k jasnijem definiranju konstrukcijskog procesa...
RAČUNALNA POTPORA RJEŠAVANJU PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
RAČUNALNA POTPORA RJEŠAVANJU PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
Marko Terešak
U ovom završnom radu prikazani su primjeri računalnih programa primjenjivih prilikom rješavanja optimizacijskih problema. Kako bi se bolje razumjela njihova uloga, u drugom poglavlju objašnjena je osnovna problematika teorije optimizacije i metode rješavanja, pri čemu su naglašeni problemi linearnih karakteristika. Treće poglavlje daje uvid u osnovne algoritme ugrađeni u programe za rješavanje problema linearnog programiranja, te se navode i primjeri često korištenih programa uz...

Pages