Pages

TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE KONZERVATORA TRANSFORMATORA
TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE KONZERVATORA TRANSFORMATORA
Domagoj Đaković
U ovom diplomskom radu je opisan tehnološki proces izrade konzervatora transformatora. Rad je podijeljen na sedam poglavlja. U prvom dijelu rada su opisani i prikazani transformatori te njihova namjena, dimenzije, dijelovi i uvjeti eksploatacije. Konzervator je jedan od sastavnih dijelova transformatora te je on i njegova izrada detaljnije opisani u drugom dijelu rada.
TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE MEMBRANSKOG CIJEVNOG ZIDA KOTLOVSKOG POSTROJENJA
TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE MEMBRANSKOG CIJEVNOG ZIDA KOTLOVSKOG POSTROJENJA
Slaven Soldo
U diplomskom radu ukratko je opisano područje kotlogradnje, osnove o kotlovskim postrojenjima i proizvodni proces membranskog zida vodocijevnog kotlovskog postrojenja. U prvom dijelu opisan je princip rada parnog kotla, uvjeti eksploatacije i podjele kotlovskih postrojenja. Drugo poglavlje diplomskog rada opisuje komponente kotlovskog postrojenja, materijale koji se primjenjuju i tehnologije koje se primjenjuju u izradi. Navedeni su propisi prema kojima je potrebno provesti izradu...
TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE REGENERATIVNOG ZAGRIJAČA VODE (EKONOMAJZERA) U KOTLOVSKOM POSTROJENJU
TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE REGENERATIVNOG ZAGRIJAČA VODE (EKONOMAJZERA) U KOTLOVSKOM POSTROJENJU
Josip Vilić
Istraživanjem dostupne literature vezane za kotlovska postrojenja izrađen je ovaj završni rad. Kroz završni rad opisana su kotlovska postrojenja i njihovi dijelovi te tehnološki proces izrade zagrijača vode. U prvom dijelu završnog rada navedene su općenite informacije o kotlovskim postrojenjima, princip rada, uvjeti eksploatacije i općenita podjela kotlovskih postrojenja. U drugom dijelu opisani su dijelovi kotlovskog postrojenja te strojarske tehnologije i materijali pomoću...
TERMODINAMIČKA ANALIZA KASKADNOG RASHLADNOG UREĐAJA KORIŠTENJEM RAČUNALNIH PROGRAMA
TERMODINAMIČKA ANALIZA KASKADNOG RASHLADNOG UREĐAJA KORIŠTENJEM RAČUNALNIH PROGRAMA
Tomislav Aušić
Tema ovog završnog rada je Termodinamička analiza kaskadnog rashladnog uređaja korištenjem računalnih programa. U radu je pojašnjen princip rada ljevokretnog ciklusa te su predstavljena svojstva zadane radne tvari, kao i svojstva korištenih programa. Na osnovu zadanih parametara izrađen je matematički model zadanog kaskadnog rashladnog uređaja u programima EES i SISREF te su prikazana rješenja u pojedinim programima, kao i moguće varijacije pojedinih ulaznih podataka. Također su...
TERMODINAMIČKA ANALIZA RADA ZADANOG PARNO- TURBINSKOG POSTROJENJA S REGENERATIVNIM ZAGRIJAVANJEM VODE
TERMODINAMIČKA ANALIZA RADA ZADANOG PARNO- TURBINSKOG POSTROJENJA S REGENERATIVNIM ZAGRIJAVANJEM VODE
Robert Dubravac
U radu je analiziran termodinamički stupanj djelovanja Rankineova procesa sa rekuperativnim i regenerativnim zagrijavanjem napojne vode te pregrijavanjem pare nakon djelomične izentropske ekspanzije u turbini visokog tlaka.Proračun je pokazao da jedan uređaj regenerativnog zagrijavanja napojne vode podiže termodinamički stupanj djelovanja Rankineova procesa za 2% dok rekuperativno zagrijavanje napojne vode podiže termodinamički stupanj djelovanja za 1%.Utvrđeno je da svakim...
TERMODINAMIČKA ANALIZA RANKINEOVOG CIKLUSA 
NETO SNAGE 100 MW
TERMODINAMIČKA ANALIZA RANKINEOVOG CIKLUSA NETO SNAGE 100 MW
Josipa Marić
U završnom radu je izvršena analiza Rankineova ciklusa s međugrijačem pare i jednim otvorenim i jednim zatvorenim zagrijačemnapojne vode koji ima neto snagu ciklusa 100 MW. Opisan je princip rada idealnog Rankineova ciklusa, regenerativnog Rankineova ciklusa te regenerativnog Rankineova ciklusa s međugrijačem pare. Uz analizu su priloženi odgovarajući dijagrami i sheme ciklusa. U zadatku završnog rada izračunat je maseni protok pare i termički stupanj djelovanja. Uz izračunati...
TERMODINAMIČKA ANALIZA REGENERATIVNOG RANKINEOVOG CIKLUSA  S MEĐUPREGRIJANJEM PARE
TERMODINAMIČKA ANALIZA REGENERATIVNOG RANKINEOVOG CIKLUSA S MEĐUPREGRIJANJEM PARE
Joško Ištuk
U radu je provedena teorijska i računska termodinamička analiza regenerativnog Rankineovog ciklusa s međupregrijanjem pare. Zadatkom je trebalo obuhvatiti proračun parno – turbinskog postrojenja koji je uključivao izračun temperature na ulazu u zatvoreni zagrijač napojne vode, termički stupanj djelovanja ciklusa te neto snagu ciklusa. Također, bilo je potrebno ispitati utjecaj temperature međupregrijanja na termički stupanj djelovanja ciklusa te izvršiti optimizaciju ciklusa s...
TERMODINAMIČKA ANALIZA REGENERATIVNOG RANKINEOVOG CIKLUSA PRI ZAMJENI OTVORENOG ZAGRIJAČA NAPOJNE VODE ZATVORENIM
TERMODINAMIČKA ANALIZA REGENERATIVNOG RANKINEOVOG CIKLUSA PRI ZAMJENI OTVORENOG ZAGRIJAČA NAPOJNE VODE ZATVORENIM
Elizabeta Aždajić
U radu je izvršena analiza regenerativnog Rankineovog ciklusa s međupregrijanjem pare. Opisan je princip rada idealnog Rankineovog ciklusa, idealnog regenerativnog Rankineovog ciklusa i regenerativnog Rankineovog ciklusa sa međupregrijanjem, te su izvršene energijske analize navedenih procesa sa odgovarajućim shemama i dijagramima. Zadatkom je trebalo izračunati maseni protok pare kroz kotao, termički stupanj djelovanja ciklusa i ispitati utjecaj temperature međupregrijanja na...
TERMODINAMIČKA ANALIZA REGENERATIVNOG RANKINEOVOG CIKLUSA S MEĐUPREGRIJANJEM PARE I DVA OTVORENA ZAGRIJAČA NAPOJNE VODE
TERMODINAMIČKA ANALIZA REGENERATIVNOG RANKINEOVOG CIKLUSA S MEĐUPREGRIJANJEM PARE I DVA OTVORENA ZAGRIJAČA NAPOJNE VODE
Marin Vuksanović
U radu opisana je nadogradnja i optimizacija prototipa manipulatora izrađenog na 3D printeru. Prilikom nadogradnje i optimizacije iskrsnule su brojne prepreke i izmjene dijelova manipulatora koje utječu na vezane elemente. Zbog neispravnosti i nedostataka manipulatora analizirana su potrebna područja nadogradnje i optimizacije. Područjima nadogradnje i optimizacije obuhvaća se promjena ležaja, ugradnja graničnih prekidača, izmjena programskog koda te izmjena prihvatnice manipulatora....
TERMODINAMIČKA ANALIZA ZAGRIJAČA VODE U GENERATORU PARE ZADANOG KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA
TERMODINAMIČKA ANALIZA ZAGRIJAČA VODE U GENERATORU PARE ZADANOG KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA
Elizabeta Aždajić
Tema diplomskog rada je termodinamička analiza kružnog ciklusa kogeneracijskog postrojenja i termodinamička analiza zagrijača vode u zadanom kogeneracijskom postrojenju. Prema tome, diplomski rad sastoji se iz dva osnovna dijela. U prvom dijelu rada opisano je kogeneracijsko postrojenje „Slavonija OIE“ s naglaskom na generator pare i njegove osnovne uređaje te su priložene sve potrebne sheme komponenti postrojenja. Također, izvršen je termodinamički proračun kružnog ciklusa...
TERMODINAMIČKA OPTIMIZACIJA  RANKINEOVOG CIKLUSA SA ZATVORENIM ZAGRIJAČEM NAPOJNE VODE
TERMODINAMIČKA OPTIMIZACIJA RANKINEOVOG CIKLUSA SA ZATVORENIM ZAGRIJAČEM NAPOJNE VODE
Ante Vrljić
U ovom radu provedena je, teorijski i računski, optimizacija Rankineovog ciklusa sa zatvorenim zagrijačem napojne vode. U zadatku je bilo potrebno opisati princip rada regenerativnog Rankineovog ciklusa, te računski prikazati proračun Rankineovog ciklusa sa zatvorenim zagrijačem napojne vode. Uz to su izvršeni proračuni s promjenama u ciklusu s ciljem mogućeg povećanja termičkog stupnja djelovanja Rankineovog ciklusa. Teorijskom analizom utvrđeno je da je Rankineov ciklus puno...
TERMODINAMIČKA OPTIMIZACIJA SABATHEOVOG CIKLUSA
TERMODINAMIČKA OPTIMIZACIJA SABATHEOVOG CIKLUSA
Dorian Turk
U završnom radu je opisan Sabatheov ciklus. Izvršen je proračun Sabatheovog ciklusa, s temperaturno promjenjivim kao i s temperaturno neovisnim specifičnim toplinskim kapacitetima. Rješavanje ciklusa prikazano je u programu Engineering Equation Solveru. Ispitan je utjecaj kompresijskog omjera na termički stupanj djelovanja ciklusa te je izvršena optimizacija ciklusa s ciljem postizanja maksimalnog termičkog stupnja djelovanja. Prikazana je i usporedba Sabatheovog ciklusa s Ottovim i...

Pages