Pages

Plinske plamene peći
Plinske plamene peći
Stjepan Petravić
U radu su opisane talioničke peći i njihove karakteristike, te njihova uporaba. U prvom dijelu se opisuje povijesni razvoj ljevarstva od početka pa sve do danas, prednosti i nedostatci, te tehnologije lijevanja. Zatim je obrazloženo što su to talioničke peći te njihova podjela. Detaljno su opisane i shematski prikazane najčešće vrste talioničkih peći, te njihova primjena u ljevarstvu. U nastavku se opisuju plinski plamenici, kratak opis komore za izgaranje, korištenje...
Postupci obrade tokarenjem
Postupci obrade tokarenjem
Andrej Crnac
Osnovni zadatak ovog rada je bilo opisati postupke obrade tokarenjem . Prvo je opisan postupak obrade tokarenjem i specifičnosti koji se javljaju pri tom postupku. Zatim je prikazana kinematika pojedinog postupka tokarenja. Nakon toga su opisane značajke površine dobivene pojedinim postupkom tokarenja i vektori brzine za pojedinu površinu. Prikazane su stezne naprave koje se koriste u obradi tokarenjem te njihova primjena. Na kraju je navedena izvedba sustava za automatsku izmjenu...
Postupci obrade tokarenjem
Postupci obrade tokarenjem
Janja Medaković
U radu se kroz nekoliko poglavlja opisuju postupci obrade tokarenjem, bez eksperimentalnih ispitivanja. U nastavku su opisane geometrijske značajke dobivene pojedinim postupkom tokarenjem, kvaliteta površine, rezni alati, te izvedbe tokarilica. U prvom poglavlju opisan je općeniti uvod o tokarenju. Prikazana je podjela postupaka obrade tokarenjem kao i parametri obrade, te kinematika postupaka obrade tokarenjem. Cilj svake proizvodnje je dobiti točan i kvalitetan proizvod, stoga su u...
Primjena kibernetike u medicini
Primjena kibernetike u medicini
Mirta Džida
Predmet razrade završnog rada je primjena kibernetike u medicini. Razvojem tehnologije i računala, usporedno se razvija i kibernetika - kompleksna znanstvena disciplina koja ima širok spektar primjene u mnogim industrijama i znanstvenim područjima. Njena primjena u medicini ima prvotnu svrhu primjenom tehnologije vratiti normalne funkcije oslabljenim organizmima ili poboljšati i unaprijediti funkcije organizama. Osoba koja svoje funkije nadomješta kibernetičkim uređajima naziva se...
Primjena normalizacije u proizvodnji kovanih dijelova
Primjena normalizacije u proizvodnji kovanih dijelova
Leon Čeple
Tema ovog završnog rada je postupak primjena toplinske obrade kovanog dijela (vilica sa batićem), koja čini sastavni dio lanaca dalekovodnih stupova preko kojih se prenosi električna energija. Predmet rada je proizvod tvtke Unidal d.o.o. za proizvodnju otkivaka. Za izradu „vilice sa batićem “ potrebno je nakon provedbe određenih tehnološki operacija (sječenje, zagrijavanje na temperaturu kovanja, kovanje i obrezivanja) provesti i operaciju toplinske obrade normalizacije, u...
Procjena troška obrade pomoću Solidworksa koristeći modul Solid Costing
Procjena troška obrade pomoću Solidworksa koristeći modul Solid Costing
Tomica Sokač
U završnom radu prikazan je tok izrade predmeta od generiranja troškova izrade, odabira materijala, modeliranja prema nacrtu, izrade simulacije glodanja, generiranje G-koda pa do konačne izrade na CNC horizontalnom 5 osnom stroju pomoću programskog alata SolidWorks, modula Costing i SolidCAM-a za izradu simulacije. Za procjenu troškova koristi se prilagođeni predložak u Solid Costing modulu s definiranim parametrima, da bi se na kraju generiralo izvješće troškova i operacija koje...
Proizvodnja nodularnog lijeva
Proizvodnja nodularnog lijeva
Martin Ivandija
U radu su navedene opće karakteristike nodularnog lijeva, kemijski sastav, svojstva te su navedene vrste nodularnih ljevova. Navedeni su postupci proizvodnje nodularnog lijeva te načini što bolje iskorištenja kemijskih elemenata potrebnih za proizvodnju i toplinsku obradu nodularnog lijeva. Prikazan je primjer proizvodnje nodularnog lijeva u ljevaonici i to priprema materijala, priprema slitine te obrada slitine.
Projektiranje tehnologije OOČ pomoću programskog paketa "ESPRIT"
Projektiranje tehnologije OOČ pomoću programskog paketa "ESPRIT"
Benjamin Marjanović
U ovom diplomskom radu su navedene i opisane prednosti korištenja programskih paketa prilikom projektiranja tehnologije obrade odvajanja čestica. Ovaj rad se sastoji od dva dijela. Prvi dio se sastoji od teorijskog dijela, dok je u drugom dijelu opisan rad u programskom paketu ESPRIT. U prvom, teorijskom dijelu objašnjene su definicije CAD / CAM sustava, navedene su i prednosti korištenja programskih paketa. Oni nam omogućavaju ostvarivanje osnovnih preduvjeta za moderniziranje...
Proračun i konstrukcija alata za štancanje i rezanje proizvoda oznake BN-KE2016
Proračun i konstrukcija alata za štancanje i rezanje proizvoda oznake BN-KE2016
Bono Kešinović
U radu je analizirana konstrukcija alata za štancanje i rezanje lima prema crtežu Alat-rešetka SV. Prema dosadašnjim mjerenjima, koja su provedena u primjeni, pokazano je da je brzinu izrade limova moguće povećati. Zadatkom je trebalo analizirati konstrukciju štance i škara za rezanje lima, odrediti numeričkim i eksperimentalnim putem vlastiti alat za izradu lima, te na osnovu tih spoznaja predložiti rješenja poboljšanja izarde. Teorijska analiza pokazala je da je moguće...
Proračun i konstrukcija alata za štancanje proizvoda oznake FP-GN2016
Proračun i konstrukcija alata za štancanje proizvoda oznake FP-GN2016
Filip Gunčević
U ovom završnom radu će biti prikazan postupak, odnosno proračun i konstrukcija alata za prosijecanje (štancanje) proizvoda. Proračunavaju se osnovni dijelovi alata, te se prema dobivenim rezultatima provodi konstrukcija alata kako bi na kraju dobili zadani obliku predmeta koji prosijecamo. Također, nakon proračuna alata za prosijecanje provest će se i tehno-ekonomska analiza alata, što znači da će biti proračunati troškovi u proizvodnji takvoga alata te koliko je sve isplativo...
RANKINEOV CIKLUS ZA KORIŠTENJE OTPADNE TOPLINE S TOLUENOM I VODOM KAO RADNIM TVARIMA
RANKINEOV CIKLUS ZA KORIŠTENJE OTPADNE TOPLINE S TOLUENOM I VODOM KAO RADNIM TVARIMA
Pavo Nikolić
U završnom radu je analiziran Rankineov ciklus u kojemu se koristi otpadna toplina ispušnih plinova motora s unutarnjim izgaranjem. Analiziran je Rankineov ciklus s dva radna medija, vodom i toluenom. Nakon opisa Rankineovog ciklusa postavljen je matematički model na osnovi kojega je napravljen programski kod za optimizaciju ciklusa. Ciklus je optimiziran variranjem vrijednosti tlaka kondenzacije, kotlovskog tlaka te variranjem vrijednosti temperature izlaznih dimnih plinova s ciljem...
RANKINEOV CIKLUS ZA KORIŠTENJE OTPADNE TOPLINE S TOLUENOM I VODOM KAO RADNIM TVARIMA
RANKINEOV CIKLUS ZA KORIŠTENJE OTPADNE TOPLINE S TOLUENOM I VODOM KAO RADNIM TVARIMA
Pavo Nikolić
U završnom radu je analiziran Rankineov ciklus u kojemu se koristi otpadna toplina ispušnih plinova motora s unutarnjim izgaranjem. Analiziran je Rankineov ciklus s dva radna medija, vodom i toluenom. Nakon opisa Rankineovog ciklusa postavljen je matematički model na osnovi kojega je napravljen programski kod za optimizaciju ciklusa. Ciklus je optimiziran variranjem vrijednosti tlaka kondenzacije, kotlovskog tlaka te variranjem vrijednosti temperature izlaznih dimnih plinova s ciljem...

Pages