Pages

PRORAČUN I KONSTRUKCIJA ALATA ZA OBLIKOVANJE TIJELA FELGE POSTUPKOM DEFORMIRANJA ZA PROIZVOD ZADAN TEHNIČKIM CRTEŽEM PR_2018_TK
PRORAČUN I KONSTRUKCIJA ALATA ZA OBLIKOVANJE TIJELA FELGE POSTUPKOM DEFORMIRANJA ZA PROIZVOD ZADAN TEHNIČKIM CRTEŽEM PR_2018_TK
Tibor Kvaka
U diplomskom radu obrađene je proračun i konstrukcija alata za oblikovanje tijela felge postupkom deformiranja. Opisano je planiranje tehnološkog procesa, defniranje materijala, te planiranje tehnološkog postupka. Ukratko su opisani proračuni sila, naprezanja i deformacija, te je prikazan način konstruiranja i dimenzioniranja alata za oblikovanje tijela felge i izrada tehničke dokumentacije.
PRORAČUN I KONSTRUKCIJA ALATA ZA ŠTANCANJE PROIZVODA OZNAKE DS-GN2017
PRORAČUN I KONSTRUKCIJA ALATA ZA ŠTANCANJE PROIZVODA OZNAKE DS-GN2017
Dario Subotić
U ovom završnom radu prikazan je proračun i kontrukcija alata za štancanje tj, prosijecanje proizvoda. Proračunavaju se svi dijelovi alata, te se na osnovu dobivenih rezultata provodi konstrukcija kako bi dobili zadani oblik predmeta kojeg štancamo.Nakon proračuna, provedena je tehno-ekonomska analiza u kojoj se proračunavaju troškovi u proizvodnji, te je ispitana isplativost s obzirom da je serija proizvoda tek nešto iznad 30 000 komada. Svaki dio alata ima više izvedbi koje je...
PRORAČUN I KONSTRUKCIJA ALATA ZA ŠTANCANJE ZA PROIZVOD PD_TS_2019
PRORAČUN I KONSTRUKCIJA ALATA ZA ŠTANCANJE ZA PROIZVOD PD_TS_2019
Tin Stanišak
Štancanje kao tehnika obrade materijala koristi se stoljećima, a postoje i dokazi koji upućuju na to da je i pračovjek koristio štancanje kako bi si olakšao neke radnje. Štancanje je napredovalo kroz stoljeća pa se u 19. stoljeću pojavljuju kompliciraniji alati u postolarskoj industriji. U današnje vrijeme, štancanje ima vrlo važnu ulogu u obradi materijala. Alati postaju sve složeniji i kompliciraniji, a izradci su sve bolji i precizniji. Prvo poglavlje rada sadrži uvod u sam...
PRORAČUN I KONSTRUKCIJA KOMBINIRANOG ALATA ZA ŠTANCANJE I SAVIJANJE PREMA TEHNIČKOM CRTEŽU PR_2018_FG
PRORAČUN I KONSTRUKCIJA KOMBINIRANOG ALATA ZA ŠTANCANJE I SAVIJANJE PREMA TEHNIČKOM CRTEŽU PR_2018_FG
Filip Gunčević
Tema ovog diplomskog rada je proračun i konstrukcija kombiniranog alata koji istovremeno vrši proces prosijecanja, probijanja, savijanja i odsijecanja. Ovdje je prikazan i detaljno objašnjen postupak proračuna i konstruiranja svih alata koji su spojeni u jednu cjelinu, te tako obavljaju svoju funkciju. Na osnovu rezultata dobivenih proračunima sila i naprezanja provodi se konstrukcija i dimenzioniranje kombiniranog alata za štancanje i savijanje koji se sastoji od više sastavnih...
PRORAČUN I KONSTRUKCIJA PUŽNOG REDUKTORA S JEDNIM STUPNJEM PRIJENOSA
PRORAČUN I KONSTRUKCIJA PUŽNOG REDUKTORA S JEDNIM STUPNJEM PRIJENOSA
Tomislav Grgić
Prema zadatku završnog rada obrađene su teorijske osnove pužnih prijenosnika u kojima su navedene vrste pužnih parova te konstrukcijske izvedbe pužnih reduktora s jednim stupnjem prijenosa. Osnovu rada čini proračun reduktora pod kojim je obrađeno više potproračuna. Pužni prijenos kao najvažniji dio reduktora proračunat je prema izrazima iz knjige Ozubljenja i zupčanici te usklađen sa standardom DIN 3976. Proračunom su obuhvaćena vratila puža i pužnog kola, njihovi ležaji...
PRORAČUN I KONSTRUKCIJA PUŽNOG REDUKTORA S JEDNIM STUPNJEM PRIJENOSA
PRORAČUN I KONSTRUKCIJA PUŽNOG REDUKTORA S JEDNIM STUPNJEM PRIJENOSA
David Liović
Tema ovog završnog rada je Proračun i konstrukcija pužnog reduktora s jednim stupnjem prijenosa. U radu su opisane moguće izvedbe pužnih prijenosnika, njihove karakteristike i područja primjene. Također je izrađena i popratna konstrukcijska dokumentacija jednog pužnog reduktora koja se sastoji od idejnih i konstrukcijskih rješenja, specifikacije, proračuna, uputstva za puštanje u pogon i uputstva za eksploataciju, odnosno opisa održavanja pužnog reduktora. Određivanje osnovnih...
PRORAČUN I OBLIKOVANJE DODATKA ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE KOSILICE
PRORAČUN I OBLIKOVANJE DODATKA ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE KOSILICE
Dorian Turk
Ovaj rad se bavi konstruiranjem dodatka za kosilicu koji služi za pretvorbu kosilice na guranje u daljinsko upravljanju kosilicu. Cilj rada je napraviti prilagodljiv dodatak za daljinsko upravljanje kosilice koji se giba samostalno i može poslužiti za prihvat različitih tipova kosilica. Također su moguća kasnija proširenja dodatka za kosilicu u smislu dodavanja raznih senzora, kao i moguće proširenje u smislu izvora energije kako bi uređaj mogao postići strože zahtjeve...
PRORAČUN I OBLIKOVANJE KONSTRUKCIJSKIH ZNAČAJKI VALJNOG LEŽAJA KOD BUBNJA PERILICE RUBLJA
PRORAČUN I OBLIKOVANJE KONSTRUKCIJSKIH ZNAČAJKI VALJNOG LEŽAJA KOD BUBNJA PERILICE RUBLJA
Hrvoje Lončarević
Svaki stroj ovisi o funkcioniranju njegovih ključnih dijelova, a upravo su to valjni ležaji kod strojeva kod kojih je rotacijsko gibanje ključno. Kod perilice rublja problematika je izraženija time što su valjni ležaji izloženi vlažnoj atmosferi koja pogoduje koroziji i posljedično tome zatajenju čeličnih valjnih ležaja. Imajući to na umu nameće se pitanje mogu li se uobičajeni čelični ležaji zamijeniti ležajevima napravljenim od korozijski postojanih materijala. Kako bi...
PRORAČUN I OBLIKOVANJE VRATILA ZA PRIJENOS SNAGE I GIBANJA KOD RADNIH STROJEVA
PRORAČUN I OBLIKOVANJE VRATILA ZA PRIJENOS SNAGE I GIBANJA KOD RADNIH STROJEVA
Kristina Gaura
Proučavanjem dostupnog sadržaja i literarnih radova, te radova vezanih uz temu vratila i njegove primjene, izrađen je ovaj završni rad. U završnom radu prikazane su osnovne, funkcionalne i konstrukcijske značajke vratila. Rad se sastoji od dva dijela, teorijskog dijela i proračuna. Teorijski dio temelji se na osnovnom značenju vratila, njegovoj primjeni kod radnih i pogonskih strojeva, izboru materijala, oblikovanju, te na osnovnim pojmovima vezanim uz ista. Definirane su vrste...
PRORAČUN I ODABIR LINEARNIH PROFILNIH VODILICA ZA CNC STROJ
PRORAČUN I ODABIR LINEARNIH PROFILNIH VODILICA ZA CNC STROJ
Luka Bilešić
U završnom radu je detaljno objašnjeno i prikazano više vrsta vodilica. Prikazane su njihove izmjere i specifikacije te je objašnjeno njihovo funkcioniranje. Objašnjeno je podmazivanje linearnih vodilica te mjere sigurnosti pri postavljanju i prilikom rada vodilice kako ne bi doslo do grešaka i smanjena točnosti linearnih vodilica. U završnom radu se nalazi i glavne primjene linearnih vodilica te njihovo označavanje. Proveden je proračun kojemu su ulazne vrijednosti bile željene...
PRORAČUN I OPTIMIRANJE DIJELOVA MANIPULATORA ZA PRIHVAT I POZICIONIRANJE STROJNIH DIJELOVA
PRORAČUN I OPTIMIRANJE DIJELOVA MANIPULATORA ZA PRIHVAT I POZICIONIRANJE STROJNIH DIJELOVA
Filip Lovrić
Ovim diplomskim radom opisane su konstrukcijske i funkcionalne značajke definiranog manipulatora. Odrađeni su analitički i numerički proračuni glavnog dijela manipulatora koji je u kontaktu s prihvatnim strojnim elementom, a na kraju je provedena optimizacija na osnovi dobivenih rezultata. Takav manipulator samo je dio radnog sustava koji se sastoji od niza manipulatora i robota. Njegova glavna funkcija je podizanje odnosno pozicioniranje prihvaćenog radnog komada od strane operatera...
PRORAČUN I OPTIMIRANJE ELEMENATA NISKOENERGETSKOG STAMBENOG KONTEJNERA
PRORAČUN I OPTIMIRANJE ELEMENATA NISKOENERGETSKOG STAMBENOG KONTEJNERA
Hrvoje Lovaković
Cilj ovog diplomskog rada je konstruirati stambeni kontejner kao izdržljiv i stabilan niskoenergetski sustav koji predstavlja alternativu današnjim konceptima gradnje. U okviru rada izrađen je 3D model sklopa konstrukcije u softveru Solidworks 2012 te je dan detaljan opis njegovih dijelova kao i eksplozijski pogled radi lakše predodžbe o montaži sklopa i njegovoj gradnji. Mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti imperativ su suvremenog...

Pages