Pages

PRIMJENA RASHLADNIH SREDSTAVA KOD POSTUPAKA OBRADE ODVAJANJEM
PRIMJENA RASHLADNIH SREDSTAVA KOD POSTUPAKA OBRADE ODVAJANJEM
Karlo Medvarić
Navedena je podjela postupaka obrade odvajanjem te su postupci definirani. Također je opisana geometrija alata te su navedena gibanja alata i obratka na alatnom stroju. Nakon toga je objašnjena pojava topline koja nastaje u zoni rezanja zbog velikih plastičnih deformacija i trenja. Ta toplina odvodi se sredstvima za hlađenje, ispiranje i podmazivanje koja su u radu klasificirana te je objašnjeno na koji način se odabiru. Na kraju rada su navedeni nedostaci obrade sa SHIP-om.
PRIMJENA RAČUNALA ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
PRIMJENA RAČUNALA ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
Marko Vukoja
U ovom završnom radu je prikazana važnost primjene računala za rješavanje problema linearnog programiranja. U uvodnom dijelu rada opisan je razvoj linearnog programiranja kroz povijest i sama problematika. U drugom dijelu opisani su različiti računalni programi za optimiranje. U završnom dijelu rada predstavljen je primjer problema za koji je napisan matematički model koji je riješen pomoću prethodno opisanih programa. Naknadno su uspoređeni rezultati dobiveni u programima. U...
PRIMJENA RAČUNALNOG PROGRAMA U KINEMATIČKIM ANALIZAMA MEHANIZAMA
PRIMJENA RAČUNALNOG PROGRAMA U KINEMATIČKIM ANALIZAMA MEHANIZAMA
Dajana Bičanić
Cilj ovoga završnog rada je primijeniti računalni program Working Model 2D pri kinematičkim analizama mehanizama te usporediti dobivene rezultate sa analitički riješenim zadacima. Na samom početku objašnjeni su pojmovi ravninskog gibanja i dane su osnove o mehanizama. Nadalje, tumačena je kinematička analiza mehanizama – metode rješavanja zadataka. Dane su općenite informacije o računalnom programu Working Model 2D te opis njegove upotrebe. Zatim slijede riješeni primjeri...
PRIMJENA RAČUNALNOG PROGRAMA U RJEŠAVANJU PROBLEMA RAVNINSKOG GIBANJA KRUTIH TIJELA
PRIMJENA RAČUNALNOG PROGRAMA U RJEŠAVANJU PROBLEMA RAVNINSKOG GIBANJA KRUTIH TIJELA
Antun Videković
Ovim radom opisani su rad i primjena programaWorking Model 2D i dodatka SOLIDWORKS Motion za rješavanje problema ravninskog gibanja tijela. Uvod u rad sadrži kratki osvrt na ravninsko gibanje krutih tijela nakon čega slijedi analitička analiza zadataka. Opisana je funkcionalnost programa, njihova primjena kroz riješene zadatke te je njihova usporedba s analitičkim rješavanjem istih.
PRIMJENA SUSTAVA ZA PLANIRANJE RESURSA U PODUZEĆU TONDACH HRVATSKA D.D.
PRIMJENA SUSTAVA ZA PLANIRANJE RESURSA U PODUZEĆU TONDACH HRVATSKA D.D.
Antonio Meščić
U diplomskom radu opisana je primjena sustava za upravljanje resursima na primjeru poduzeća „Tondach d.d.“ iz Đakova. Tondach se vodi kao veliko poduzeće sa sjedištem u Austriji te kao sustav upravljanja i planiranja resursa koriste SAP i Opera Opus. Opisan je proces proizvodnje te načini korištenja pojedinih sustava, s njihovim prednostima i nedostacima. Na temelju tih podataka dan je prijedlog poboljšanja primjene ERP sustava u poduzeću Tondach.
PRIMJENA TEHNIČKIH MATERIJALA U MEDICINI
PRIMJENA TEHNIČKIH MATERIJALA U MEDICINI
Karlo Puzak
U ovom radu su navedeni i opisani tehnički materijali sa njihovom primjenom u medicini. Poseban naglasak stavljen je na zahtjeve koje takvi materijali trebaju ispuniti kako bi se nazvali biomaterijalima, te na biokompatibilnost. Biomaterijali su materijali namijenjeni za interakciju sa živim organizmom. U radu su biomaterijali podijeljeni u četiri skupine. Prva skupina materijala su metalni materijali u koje su uključeni različiti čelici i obojeni metali i njihove legure. Druga skupina...
PRIMJENA TEHNOLOGIJA OBRADE ODVAJANJEM ČESTICA U KOTLOGRADNJI
PRIMJENA TEHNOLOGIJA OBRADE ODVAJANJEM ČESTICA U KOTLOGRADNJI
Damir Berić
U diplomskom radu ukratko je opisano područje kotlogradnje, pojedini dijelovi kotlovskih postrojenja, tehnologija obrade odvajanjem čestica u kotlogradnji te proces izrade pregrijača parnog kotla. Prvim dijelom diplomskog rada dana je podjela kotlova, goriva te opis radnih medija u kotlovima. Drugo poglavlje diplomskog rada opisuje komponente kotlovskog postrojenja te materijale koje koristimo prilikom izrade kotlovskih dijelova. Trećim poglavljem dan je opis tehnologija obrade...
PRIMJENA TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA U IZRADI TLAČNE OPREME
PRIMJENA TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA U IZRADI TLAČNE OPREME
Marko Lukačević
Tema ovog diplomskog rada je primjena tehnologija zavarivanja u izradi tlačne opreme. Uz navedeno, u radu je obrađena problematika vrsta posuda pod tlakom i regulative po kojoj se klasificiraju, projektiraju i izrađuju. U zadnjem poglavlju je detaljno obrađen primjer kuglastog spremnika za UNP koji je specifičan primjer prvenstveno zbog načina izrade, ali i zbog materijala od kojeg je izrađen. U diplomskom radu je obrađena definicija tlačnih posuda te podjela posuda prema namjeni. S...
PRIMJENA TI-LEGURA
PRIMJENA TI-LEGURA
Frane Balunović
Cilj ovog završnog rada, „Primjena titanijskih legura“, je objasniti strukturu titanijskih legura, njihovu obradivost te primjenu. Rad je podijeljen na četiri poglavlja. U prvom poglavlju se opisuje otkriće titanija, struktura titanija i tipovi njegovih legura te fizikalna i mehanička svojstva titanijskih legura. U drugom poglavlju se prolazi kroz razne strojarske tehnologije koje se koriste za izradu proizvoda od titanijskih legura. Počinje se od uobičajenih postupaka poput...
PRIMJENA TIG POSTUPKA ZAVARIVANJA U IZRADI TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA
PRIMJENA TIG POSTUPKA ZAVARIVANJA U IZRADI TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA
Juraj Barukčić
U ovom radu opisana je primjena TIG postupka zavarivanja u izradi termoenergetskih postrojenja. Uvodni dio se sastoji od opisivanja i objašnjavanja što je to zavarivanje, što je TIG postupak zavarivanja, nekoliko prednosti i nedostataka postupka kao i izvedbe postupka. Zatim se objašnjava ručni TIG postupak, parametri samog zavarivanja i izvori struja za zavarivanje. U idućem dijelu se prikazuju praktični primjeri primjene uspješnog provođenja TIG postupka zavarivanja u izradi...
PRIMJENA ULTRAZVUKA U IZRADI I KONTROLI ZAVARENIH SPOJEVA
PRIMJENA ULTRAZVUKA U IZRADI I KONTROLI ZAVARENIH SPOJEVA
Marko Pavković
U ovome radu opisani su postupci ultrazvučnog zavarivanja i ultrazvučne kontrole, te su navedeni primjeri uporabe tih postupaka. Navedene su općenite karakteristike ultrazvuka i izvori (generatori) ultrazvuka. U daljnjem tijeku rada opisan je postupak zavarivanja ultrazvukom i njegove prednosti i nedostaci. Pored toga u kratkim crticama je opisana ultrazvučna kontrola kao jedna od metoda ispitivanja zavarenih spojeva bez razaranja materijala.
PRIMJENA ULTRAZVUČNE TEHNOLOGIJE U ODRŽAVANJU
PRIMJENA ULTRAZVUČNE TEHNOLOGIJE U ODRŽAVANJU
Martin Pavić
Postoji vrlo mnogo područja primjene ultrazvučne tehnologije kao i raznih metoda ispitivanja ultrazvukom. Ovim radom opisani su neki načini moguće primjene ultrazvučne tehnologije u području održavanja u industriji koji se još uvijek vrlo malo primjenjuju ili se ne primjenjuju uopće. To su: Ispitivanje unutarnje propusnosti zaporne armature, Kontrola stanja ležaja i pravilno podmazivanje, Ispitivanje odvajača kondenzata, Ispitivanje instalacija komprimiranog zraka i stlačivih...

Pages