Pages

ANALIZA ZAŠTITE METALA KROMIRANJEM DIFUZIJSKIM POSTUPKOM
ANALIZA ZAŠTITE METALA KROMIRANJEM DIFUZIJSKIM POSTUPKOM
Davor Koren
U završnom radu opisano je nanošenje kroma na osnovni metal difuzijskim postupkom u svrhu zaštite metala od nepovoljnih vanjskih utjecaja. U prvom dijelu ovog rada objašnjena je uloga zaštite od korozije u eksploatacijskom vijeku i ekonomskoj isplativosti metalne konstrukcije. Ukratko su opisane vrste korozije, korozijsko ponašanje i svojstva metala. Također, opisani su i postupci metalizacije kojima se metalna konstrukcija najčešće zaštićuje od korozije. U drugom dijelu rada...
ATESTIRANJE POSTUPKA ZAVARIVANJA PREMA HRN EN 15614
ATESTIRANJE POSTUPKA ZAVARIVANJA PREMA HRN EN 15614
Alen Krivošić
U završnom radu opisane su specifikacije i kvalifikacije postupaka zavarivanja za metalne materijale. Ispitivanje postupka zavarivanja: elektrolučno i plinsko zavarivanje čelika i elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla (HRN EN ISO 15614-1:2017) ISO ( Internacionalna organizacija za Standardizaciju) je međunarodno tijelo za donošenje norma koje je sastavljeno od predstavnika raznih nacionalnih normizacijskih tijela. Predmetak HRN EN označuje norme koje su preuzete iz...
ATESTIRANJE ZAVARIVAČA I POSTUPKA ZAVARIVANJA PREMA ASME SEC. IX.
ATESTIRANJE ZAVARIVAČA I POSTUPKA ZAVARIVANJA PREMA ASME SEC. IX.
Tomislav Dragovan
U diplomskom radu prikazano je atestiranje zavarivača i postupka zavarivanja prema ASME sec. IX. U poglavljima koja slijede opisano je općenito o ASME normama kako su nastale na čemu se temelje te od kojih dijelove se sastoji i za šta je namijenjen pojedini dio. Opisano je od kojih se dokumenata sastoji proces atestiranja zavarivača i postupka zavarivanja, koji su testovi provedeni i rok trajanja atesta. Pojedinačno je prikazan i opisan izgled svakog dokumenta za provedeni atest...
AUTOMATSKO TIG ZAVARIVANJE UZDUŽNIH SPOJEVA CILINDRIČNIH PRSTENOVA OD TANKOSTJENIH KOROZIJSKI POSTOJANIH MATERIJALA
AUTOMATSKO TIG ZAVARIVANJE UZDUŽNIH SPOJEVA CILINDRIČNIH PRSTENOVA OD TANKOSTJENIH KOROZIJSKI POSTOJANIH MATERIJALA
Tomislav Dragovan
U ovom završnom radu opisan je TIG postupak zavarivanja i postupci zavarivanja izvedeni iz TIG postupka. Analizirani su dijelovi, parametri i primjena TIG zavarivanja. Pored toga opisan je TIP TIG postupak te orbitalno TIG zavarivanje. U kratkim crticama opisana je konstrukcija uređaja za automatsko TIG zavarivanje.
Analiza mikrostrukture nodularnog lijeva
Analiza mikrostrukture nodularnog lijeva
Damjan Perić
U ovom radu opisana su svojstva nodularnog lijeva kao i njegova primjena. Rad obuhvaća utjecaj kemijskog sastava i mikrostrukture kao i uspješnost izlučivanja grafita u obliku nodula na svojstva nodularnog lijeva. Prikazan je postupak pripreme ispitnih uzoraka za analizu mikrostrukture. Korišteni su ispitni uzorci od nodularnog lijeva NL400 i NL700.
Automatizacija procesa izrade tehnološkog postupka i obrade proizvoda
Automatizacija procesa izrade tehnološkog postupka i obrade proizvoda
Vedran Horvat
U radu je analizirana potreba automatizacije strojeva u tvrtki Oprema d.d. Povod za ovu analizu je planirana nabava novih strojeva koji su automatiziraniji u odnosu na trenutne, te se ovim radom željelo utvrditi prednosti i nedostatke obnove strojnog parka tj. provedena je usporedba postojećih i novih strojeva. Pretpostavka je da novi strojevi trebaju biti bolji u smislu potrošnje energenata, kvalitete proizvoda, fleksibilnosti, brzine izrade te ostalih bitnih parametara koji su potrebni...
BIOKOMPATIBILNI POLIMERNI MATERIJALI
BIOKOMPATIBILNI POLIMERNI MATERIJALI
Aldijana Babović
U radu se proučava primjena polimernih materijala u medicini. Polimeri imaju izvanredna mehanička i kemijska svojstva, a za primjenu u medicini najbitnije svojstvo je biokompatibilnost, odnosno sposobnost spajanja polimernog materijala sa ljudskim tkivom. Zadatkom je trebalo istražiti biokompatibilne materijale, proučiti njihove primjene, istražiti njihovo podrijetlo i kako ih izraditi. Detaljnim istraživanjem uočen je veliki broj prirodnih i sintetskih biokompatibilnih polimera....
BIOPOLIMERI
BIOPOLIMERI
Nino Kundih
U radu su navedene osnovne informacije o polimerima, dan je pregled i opis polimernih materijala, opisani su i sistematizirani biopolimerni materijali, te su istaknute neke od prednosti biopolimera zbog kojih se upotrebljavaju umjesto sintetskih polimera. Na kraju rada je navedeno par primjera proizvoda s kojima se čovjek učestalo susreće.
BORIRANJE U KRUTOM SREDSTVU, PROBLEMI I KOROZIJSKA SVOJSTVA BORIRANOG ČELIKA
BORIRANJE U KRUTOM SREDSTVU, PROBLEMI I KOROZIJSKA SVOJSTVA BORIRANOG ČELIKA
Valentina Pavičić
U radu analizirali su se rezultati ispitivanja korozijskog djelovanja te svojstva boriranog čelika Č1212. Ovaj konstrukcijski materijal je kvalitetni niskougljični čelik koji se najčešće koristi kod izrade cijevi. Kako je potrebno zaštititi materijal od korozije te poboljšati mehanička svojstva, u ovom radu je opisana površinska tehnika zaštite metala. Metalizacija difuzijskim postupkom jedna je od površinske tehnike zaštite, a za ovaj rad važna vrsta metalizacije je...
BRZA IZRADA PROTOTIPOVA
BRZA IZRADA PROTOTIPOVA
Anton Pletikosa
U radu su opisani postupci brze izrade prototipova, njihov razvoj i funkcionalnost, te detaljan opis rada i implementacije u praksi. Opisani postupci su oni najčešće korišteni u inženjerskoj praksi uz pripadajuće prednosti i nedostatke svake navedene metode. Uz svaki postupak izrade prototipa, navedeni su materijali koji su se nametnuli kao industrijski standardi, te njihovi tehnički podaci dobiveni ispitivanjima uz primjere implementacije u različitim granama industrije.
BRZOREZNI ČELICI
BRZOREZNI ČELICI
Marijan Pavkić
U radu su opisani općenito alatni čelici, svojstva koja se od njih zahtijevaju te opći utjecaj legirajućih elemenata. Od alatnih čelika posebno je opisan brzorezni čelik, koji spada u visokolegirane alatne čelike. Opisan je pseudobinarni dijagram i metalografska svojstva brzoreznog čelika, njegovi uvjeti rada, toplinska obrada i primjeri upotrebe. Uvodni dio sadrži opisan nastanak i povijesni razvoj brzoreznog čelika. U nastavku rada navedena je podjela alata prema temperaturama...
CAD/CAM PODRŠKA TEHNOLOŠKOJ PRIPREMI PROIZVODNJE
CAD/CAM PODRŠKA TEHNOLOŠKOJ PRIPREMI PROIZVODNJE
Marko Ćosić
Tema diplomskog rada je „CAD/CAM PODRŠKA TEHNOLOŠKOJ PRIPEMI PROIZVODNJE“. U teorijskom dijelu opisana je tehnološka priprema proizvodnje, s naglaskom na ručnom i računalom podržanom projektiranju tehnoloških procesa, te je opisan odabrani CAD/CAM softver u kojemu je projektiran tehnološki proces za izradu zadanog radnog predmeta, ljudskog lica. U eksperimentalnom dijelu diplomskog rada projektiran je tehnološki proces za zadani radni predmet na numerički upravljanim (CNC)...

Pages