Pages

PROCJENA AERODINAMIČKIH KOEFICIJENATA MODELA DRONA
PROCJENA AERODINAMIČKIH KOEFICIJENATA MODELA DRONA
Ivica Knežević
Cilj diplomskog rada je analiza propelera male bespilotne letjelice (drona) u vertikalnom letu i lebdenju. U prvom dijelu rada predstavljene su bespilotne letjelice, njihova primjena, te zakonska regulativa. Nakon osnovnih spoznaja o bespilotnim letjelicama i njihovoj primjeni, slijedi konfiguracija četverorotnog helikoptera. U navedenom poglavlju odabrani su i opisani dijelovi bespilotne letjelice koja je promatrana u radu. Kao pomoć pri odabiru pogonske grupe korišten je program Drive...
PROCJENA RIZIKA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA KOD PLINSKE MREŽE
PROCJENA RIZIKA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA KOD PLINSKE MREŽE
Matej Rašić
U ovom diplomskom radu u prvom djelu je opisana korozija, te njena podjela na elektrokemijsku i kemijsku koroziju, također i čimbenici koji sudjeluju u nastanku korozije kod plina i same plinske mreže. Kao izbor materijala za plinsku mrežu su navedena dva materijala koja se koriste, a to su PEHD cijevi i čelične bešavne cijevi. U današnje vrijeme se sve više upotrebljavaju PEHD cijevi. Zbog korozije mogu nastati ozbiljni problemi za okoliš kao i za samog čovjek sto može dovesti...
PROGRAMIRANJE CNC OBRADNOG CENTRA ZA IZRADU KALUPA S DODATNOM A OSI KORIŠTENJEM CAD/CAM SUSTAVA
PROGRAMIRANJE CNC OBRADNOG CENTRA ZA IZRADU KALUPA S DODATNOM A OSI KORIŠTENJEM CAD/CAM SUSTAVA
Luka Barišić
Teško je zamisliti svijet u kojem strojevi nisu automatizirani, ako ne u potpunosti onda barem polovično. Sedamdesetih godina prošloga stoljeća došlo je do otkrića u strojarskim tehnologijama te je osmišljen prvi CNC stroj koji je od tada daleko došao. Danas se uz pojam industrije usko vežu CNC strojevi koji su svoju primjenu našli u drvnoj, metalnoj , brodskoj i automobilskoj industriji. Kako bi osoba radila na CNC stroju mora baratati određenim znanjima te mora biti sposobna...
PROGRAMIRANJE CNC TOKARILICE EMCO CONCEPT TURN 105 NA ODABRANOM IZRATKU
PROGRAMIRANJE CNC TOKARILICE EMCO CONCEPT TURN 105 NA ODABRANOM IZRATKU
Filip Bionda
Moderna je industrija u današnje vrijeme nezamisliva bez CNC strojeva (CNC – Computer Numerical Control). Primjena CNC strojeva je široka, a neka od područja primjene su: metalna industrija, drvna industrija, brodska industrija, automobilska industrija, industrija namještaja itd. Iz navedenih područja primjene može se zaključiti da CNC strojevi imaju velike mogućnosti obrade koje se koriste u različite svrhe. Rad na CNC strojevima zahtjeva poznavanje tehničke dokumentacije (npr....
PROGRAMIRANJE ROBOTA SCORBOT ER-4u NA ODABRANOM TEHNOLOŠKOM ZADATKU
PROGRAMIRANJE ROBOTA SCORBOT ER-4u NA ODABRANOM TEHNOLOŠKOM ZADATKU
Ivan Vrbić
U ovom završnom radu opisano je mjesto i uloga robota u suvremenim proizvodnim sustavima opisana je građa te je dana podjela robota i dan je pregled najčešće korištenih robotskih zadataka koje obavljaju roboti u industriji. Ukratko je opisan edukacijski robot SCORBOT-ER 4u i programski paket SCORBASE pomoću kojih se realiziraju različiti industrijski zadatci. Primjenom edukacijskog robota SCORBOT-ER 4u i elektropneumatske opreme, razrađeno je i izveden tehnološko rješenje za...
PROIZVODNJA I SVOJSTVA ŽELJEZNIH LJEVOVA
PROIZVODNJA I SVOJSTVA ŽELJEZNIH LJEVOVA
Marko Gregorović
Tema je ovoga završnog rada „Proizvodnja i svojstva željeznih ljevova“. U uvodu je prikazana povijest razvoja taline do proizvodnje i primjene željeznih ljevova. Nastavak rada podijeljen je na pet dijelova koji opisuju čelični lijev, sivi lijev i bijeli tvrdi lijev te njihov sastav, mehanička, fizikalna i proizvodna svojstva, tehnološki proces dobivanja te toplinske obrade odljevaka.
PROJEKT SUSTAVA KLIMATIZACIJE ČISTE SOBE
PROJEKT SUSTAVA KLIMATIZACIJE ČISTE SOBE
Matej Lucić
U diplomskom radu su opisani opći pojmovi vezani za projekt i njegovo upravljanje, od definicija planiranja do puštanja projekta u rad i njegove realizacije. Upravljanje projektom obuhvaća planiranje, organiziranje, vođenje i kontroliranje projekta. Uspješan projekt karakteriziran je rokom završetka, kvalitetom obavljenog posla i troškovima u okviru zadanog budžeta. Diplomski rad izrađen je u suradnji sa poduzećem Klimaoprema d.d. iz Samobora kojoj je primarna djelatnost...
PROJEKTIRANJE AUTOMATSKE IZMJENE MLAZNICA ZA CNC-LASER
PROJEKTIRANJE AUTOMATSKE IZMJENE MLAZNICA ZA CNC-LASER
Ivan Mikulić
U prvom dijelu ovoga rada su prikazane karakteristike lasera te prednosti i mane njegove uporabe. Opisan je i način funkcioniranja lasera, različite izvedbe lasera te primjene u strojevima s obizrom na iskoristivost i ekonomičnost. Također je napravljen i pregled vrsta materijala koji se mogu rezati laserom s obzirom na debljinu i sastav te utjecaj ovakve obrade materijala s obzirom na alternativne metode. Prikazane su i varijante u izvedbama sustava za automatsku izmjenu mlaznica...
PROJEKTIRANJE I IZRADA KONVEJERA ZA ODVOĐENJE ODVOJENIH ČESTICA NAKON TOPLINSKIH POSTUPAKA REZANJA
PROJEKTIRANJE I IZRADA KONVEJERA ZA ODVOĐENJE ODVOJENIH ČESTICA NAKON TOPLINSKIH POSTUPAKA REZANJA
Ivo Šimić
U prvom poglavlju opisani su proizvodni fleksibilni sustavi, njihove karakteristike, prednosti i nedostaci. Opisane su i mogućnosti i prednosti uvođenja laserske obrade odvajanjem čestica u fleksibilnim proizvodnim sustavima. U drugom poglavlju opisane su vrste i izvedbe strojeva za obradu odvajanjem čestica laserom, prednosti i nedostaci te ekonomičnost i iskoristivost u odnosu na druge strojeve. U trećem poglavlju opisane su mogućnosti i vrste obrade materijala te utjecaj ove...
PROJEKTIRANJE I TEHNOLOGIJA IZRADE ROTORA PALJENJA ZA SNOWMOBILE
PROJEKTIRANJE I TEHNOLOGIJA IZRADE ROTORA PALJENJA ZA SNOWMOBILE
Dario Stančin
U ovom diplomskom radu su analizirani tehnologija i proizvodne aktivnosti kod izrade rotora paljenja za agregat snowmobila. Tehnologija izrade bazirana je na obradi odvajanjem čestica. U početnom dijelu opisan je sam proizvod, te je obuhvaćen polazni materijal kao i njegova svojstva. Kroz proces proizvodnje obuhvaćeni su svi bitni detalji poput parametara obrade obradom odvajanja čestica, strojeva na kojima se proizvod izrađuje, toplinska obrada te potreban alat. Opisom su obuhvaćene...
PROJEKTIRANJE OMEKŠIVAČA NAPOJNE VODE ZA PROIZVODNJU PARE
PROJEKTIRANJE OMEKŠIVAČA NAPOJNE VODE ZA PROIZVODNJU PARE
Igor Ereiz
U ovome radu obrađena je problematika pripreme sirove napojne vode za proizvodnju pare. Sirova voda sadrži mehaničke nečistoće, rastvorene soli i plinove te se kao takova nikada ne koristi za napojnu vodu kotla prije nego se provedu svi postupci pročišćavanja kako bi se osigurala ekonomična proizvodnja tehnički čiste vodene pare. U ovome radu opisani su tehnološki postupci koji se koriste za postizanje propisane kvalitete sirove napojne vode. Posljedica neadekvatno...
PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE KOROZIJSKE ZAŠTITE VAGON CISTERNE
PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE KOROZIJSKE ZAŠTITE VAGON CISTERNE
Ivan Hrastović
U radu su opisani mehanizmi korozije, vrste korozije i metode zaštite od korozije. Napravljen je osvrt na ekonomski značaj korozije i troškove koje korozija stvara u svijetu. Analizirani su međunarodni standardi ISO 12944 i ISO 8501 koji se odnose na rješavanje pitanja korozije u proizvodnji, od pripreme površine do aplikacije antikorozivne zaštite i specifikacije potrebne dokumentacije za cijeli proces. Opisan je cjelokupni tehnološki postupak antikorozivne zaštite vagona serije...

Pages