Pages

PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA U CAD/CAM SOFTVERU
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA U CAD/CAM SOFTVERU
Veronika Župan
Tema diplomskog rada je Projektiranje tehnološkog procesa u CAD/CAM softveru. U teorijskom dijelu opisana je računalom podržana tehnološka priprema proizvodnje, njeno stanje na tržištu te dostupnost i prihvatljivost CAD/CAM softvera. U eksperimentalnom dijelu diplomskog rada projektiran je tehnološki proces izrade radnog predmeta uz pomoć CAD/CAM softvera Siemens NX11. Pomoću navedenog softvera za svaki tehnološki zahvat kreiran je alat te njegova putanja, a zatim pokrenuta...
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA ZA IZRADU KLIZNOG LEŽAJA OZNAKE 2018/21
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA ZA IZRADU KLIZNOG LEŽAJA OZNAKE 2018/21
Ivan Hace
U radu je analizirano projektiranje tehnološkog procesa za izradu kliznog ležaja prema zadanom crtežu koji je prikazan u radu. Ukratko je prikazana važnost pripreme proizvodnje i tehnološke dokumentacije, osnovnog načina tehničkog izražavanja i komuniciranja od ideje proizvoda pa sve do konačne realizacije, upotrebe i održavanja. Projektiran je tehnološki proces za obradu na klasičnim strojevima, izabrani su režimi obrade proračunata pripremno-završna, tehnološka i pomoćna...
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA ZA IZRADU VRATILA (SFSB-42) NA KLASIČNIM STROJEVIMA
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA ZA IZRADU VRATILA (SFSB-42) NA KLASIČNIM STROJEVIMA
Alen Slijepčević
U radu je opisan značaj projektiranja tehnološkog procesa. Na primjeru vratila, projektiran je tehnološki procesa izrade 500 komada ovih proizvoda na klasičnim strojevima. Izabran je prolazni materijal za izradu vratila, određen je redoslijed tehnoloških operacija i zahvata, izabrani su strojevi i odgovarajući alati te režimi obrade. Dobiveno je ukupno vrijeme za svaku tehnološku operaciju te troškovi izrade. Ovi podaci predstavljaju polazište za određena unaprjeđenja i proces...
PROJEKTIRANJE VIŠE VARIJANTI TEHNOLOŠKOG PROCESA ZA IZRADU MODELA S KOMPLEKSNO OBLIKOVANIM POVRŠINAMA
PROJEKTIRANJE VIŠE VARIJANTI TEHNOLOŠKOG PROCESA ZA IZRADU MODELA S KOMPLEKSNO OBLIKOVANIM POVRŠINAMA
Bernard Jelinić
U ovom radu je projektiran viševarijanti tehnološki proces izrade za pojednostavljeni dizajnerski model automobila. Izrađeno je šest varijanti izrade modela u kojem su prvi, drugi, peti i šesti tehnološki zahvat kod svih primijenjenih varijanti isti, dok se treći i četvrti tehnološki zahvati razlikuju. Navedeni tehnološki zahvati su opisani u radu. Od šest varijanti izrade po kriteriju najkraćeg komadnog vremena izabrana 3. varijanta kao najpovoljnija što je ujedno u bio cilj...
PROJEKTNA RJEŠENJA ZADATKA ZAŠTITE VOZILA
PROJEKTNA RJEŠENJA ZADATKA ZAŠTITE VOZILA
Luka Hočevar
Ovim radom obuhvaćena je zaštita podvozja i općenita zaštita na vozilima posebne namjene. Pružen je kratki osvrt na postupke korozije i na mehanizme djelovanja korozije. S obzirom da se radi o grani autoindustrije fokusiranoj na teška vozila, tako je i sama zaštita podvozja i nadogradnji zahtjevna. Tvrtka Flammifer koja je bila obuhvaćena u ovom radu specijalizirana je za nadogradnje za kamione i poluprikolice, počevši od same konstrukcije do zaštite i završnog lakiranja....
PROMJENE RADNIH KARAKTERISTIKA CIKLUSA U KOGENERACIJSKOM POSTROJENJU
PROMJENE RADNIH KARAKTERISTIKA CIKLUSA U KOGENERACIJSKOM POSTROJENJU
Nikola Adamović
U radu je analizirano kogeneracijsko postrojenje koje ima dva načina rada. U prvom načinu rada para ekspandira u turbini do tlaka 0,5 MPa i zatim sva odlazi u „grijalicu“, dok u drugom načinu rada 60% pare se usmjerava u grijalicu, a preostala para ekspandira u kondenzatoru koji radi na tlaku 20 kPa. U radu je izračunata proizvedena snaga i toplinski tok, te faktor iskorištenja za oba načina rada kogeneracijskog postrojenja. Ispitan je utjecaj promjene omjera masenih protoka pare...
PRORAČUN DOBIVENE ELEKTRIČNE ENERGIJE VJETROAGREGATA
PRORAČUN DOBIVENE ELEKTRIČNE ENERGIJE VJETROAGREGATA
Juraj Palla
Suočavanje s problemom energetske budućnosti je postalo neizbježno, a jedini izbor su obnovljivi izvori energije među kojima prednjači energija vjetra. Cilj ovog rada je upoznati pojedinca s osnovnim znanjem o energiji vjetra te sastavnim dijelovima, načinu rada i klasifikaciji vjetroagregata. Središnji dio rada predstavlja proračun dobivene godišnje količine električne energije iz malog vjetroagregata u različitim okruženjima, a prikazana je ovisnost iznosa električne energije...
PRORAČUN DVOGREDNE MOSNE DIZALICE
PRORAČUN DVOGREDNE MOSNE DIZALICE
Šimo Baraban
Tema ovog diplomskog rada glasi "Proračun dvogredne mosne dizalice". U radu je obrađen kratak osvrt na dizalice u cjelini te su nešto detaljnije opisane mosne dizalice. Napravljena je podjela na vrste dizalica i zasebno su pojašnjeni njihovi osnovni dijelovi. U trećem poglavlju prikazan je pojednostavljeni model nosive konstrukcije dizalice koji je izrađen u programskom paketu „SolidWorks“. Model je izrađen prema dokumentaciji tvrtke Hidroelektrana Rama. U ovom poglavlju je...
PRORAČUN DVOSTUPNE DIZALICE ZA AUTOMOBILE
PRORAČUN DVOSTUPNE DIZALICE ZA AUTOMOBILE
Boris Damjanović
U procesu servisiranja automobila, automobil je važno sigurno podići i time omogućit pristup podvozju vozila. Ovim radom izrađeno je konstrukcijsko rješenje dvostupne automobilske dizalice zajedno sa proračunom svih nosivih dijelova. Dano rješenje dvostupne automobilske dizalice ostvaruje podizanje automobila pomoću vijčanog pogona trapeznim vretenima. Sigurnost se ostvaruje samokočnošću vretena. Za dobivanje snage koristi se elektromotor, a prihvat vozila se vrši pomoću...
PRORAČUN I KONSTRUKCIJA ALATA ZA OBLIKOVANJE TIJELA FELGE POSTUPKOM DEFORMIRANJA ZA PROIZVOD ZADAN TEHNIČKIM CRTEŽEM PR_2018_TK
PRORAČUN I KONSTRUKCIJA ALATA ZA OBLIKOVANJE TIJELA FELGE POSTUPKOM DEFORMIRANJA ZA PROIZVOD ZADAN TEHNIČKIM CRTEŽEM PR_2018_TK
Tibor Kvaka
U diplomskom radu obrađene je proračun i konstrukcija alata za oblikovanje tijela felge postupkom deformiranja. Opisano je planiranje tehnološkog procesa, defniranje materijala, te planiranje tehnološkog postupka. Ukratko su opisani proračuni sila, naprezanja i deformacija, te je prikazan način konstruiranja i dimenzioniranja alata za oblikovanje tijela felge i izrada tehničke dokumentacije.
PRORAČUN I KONSTRUKCIJA ALATA ZA ŠTANCANJE PROIZVODA OZNAKE DS-GN2017
PRORAČUN I KONSTRUKCIJA ALATA ZA ŠTANCANJE PROIZVODA OZNAKE DS-GN2017
Dario Subotić
U ovom završnom radu prikazan je proračun i kontrukcija alata za štancanje tj, prosijecanje proizvoda. Proračunavaju se svi dijelovi alata, te se na osnovu dobivenih rezultata provodi konstrukcija kako bi dobili zadani oblik predmeta kojeg štancamo.Nakon proračuna, provedena je tehno-ekonomska analiza u kojoj se proračunavaju troškovi u proizvodnji, te je ispitana isplativost s obzirom da je serija proizvoda tek nešto iznad 30 000 komada. Svaki dio alata ima više izvedbi koje je...
PRORAČUN I KONSTRUKCIJA ALATA ZA ŠTANCANJE ZA PROIZVOD PD_TS_2019
PRORAČUN I KONSTRUKCIJA ALATA ZA ŠTANCANJE ZA PROIZVOD PD_TS_2019
Tin Stanišak
Štancanje kao tehnika obrade materijala koristi se stoljećima, a postoje i dokazi koji upućuju na to da je i pračovjek koristio štancanje kako bi si olakšao neke radnje. Štancanje je napredovalo kroz stoljeća pa se u 19. stoljeću pojavljuju kompliciraniji alati u postolarskoj industriji. U današnje vrijeme, štancanje ima vrlo važnu ulogu u obradi materijala. Alati postaju sve složeniji i kompliciraniji, a izradci su sve bolji i precizniji. Prvo poglavlje rada sadrži uvod u sam...

Pages