Pages

PRIMJENA ODABRANIH ZAHTJEVA SUSTAVA KVALITETE U PROIZVODNJI
PRIMJENA ODABRANIH ZAHTJEVA SUSTAVA KVALITETE U PROIZVODNJI
Ana Štivić
U diplomskom radu je analiziran sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001. Zadatkom je trebalo analizirati primjenu odabranih zahtjeva sustava kvalitete u nekoj organizaciji sa svom dokumentacijom koja je propisana normom ISO 9001. Analiza je pokazala da je za postizanje kvalitete ili usluge potrebno provesti niz mjera, ustrojstava, praćenja i analiza. Potrebno je postići određeni nivo „svijesti“ sudionika organizacije o nužnosti provedenih mjera u svrhu postizanja kvalitete rada ili...
PRIMJENA ORBITALNOG TIG ZAVARIVANJA ZA ZAVARIVANJE CIJEVI U CIJEVNI ZID
PRIMJENA ORBITALNOG TIG ZAVARIVANJA ZA ZAVARIVANJE CIJEVI U CIJEVNI ZID
Stjepan Petravić
U ovom radu detaljno je opisan TIG postupak zavarivanja, te postupak orbitalnog zavarivanja cijevi u cijevni zid. Opisani su parametri zavarivanja, te primjena TIG postupka zavarivanja. Prikazane su prednosti i nedostaci postupka kao i vrste pripreme spoja za orbitalno zavarivanje cijevi u cijevni zid. Orbitalni TIG postupak zavarivanja ima svoje specifičnosti u odnosu na ručni TIG postupak, te će se o tome nešto više govoriti u nastavku. Osim teoretskog dijela, rad sadrži i...
PRIMJENA ORGANSKIH PREMAZA U GRAĐEVINARSTVU
PRIMJENA ORGANSKIH PREMAZA U GRAĐEVINARSTVU
Valentina Magdić
U radu su opisani betonski segmenti. Zadatkom je trebalo analizirati koroziju betona, korozijska svojstva građevinskog materijala, pripremu površine građevinske podloge, tehnologiju nanošenja organskih premaza, kontroli kakvoće zaštićene podloge te ekološke probleme primjene. Koroziju betona uzrokuje voda procesom hidrolize. Posljedice korozije betona je propusnost betona te nastajanje raspuklina i propadanja betona. Zaštita korozije u građevinarstvu je zaštita armaturne mreže...
PRIMJENA POLIMERA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
PRIMJENA POLIMERA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Marko Dizdar
Tema ovog završnog rada je „Primjena polimera u automobilskoj industriji“. U ovom radu opisane su općenite karakteristike polimernih materijala, njihova sistematizacija, podjela te karakteristike najčešće primjenjivanih polimernih materijala za izradu dijelova u automobilskoj industriji. Opisani su i navedeni konkretni primjeri automobilskih dijelova izrađenih od polimernih materijala.
PRIMJENA POLIMERNIH KOMPOZITA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
PRIMJENA POLIMERNIH KOMPOZITA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Marko Gregorović
Tema je ovoga diplomskog rada „primjena polimernih kompozita u autoindustriji“. U uvodu je prikazana povijest razvoja polimera i polimernih kompozita. Nastavak rada podijeljen je na pet dijelova koji opisuju polimerne materijale, polimerne kompozite i njihova mehanička i fizikalna svojstva, zatim proizvodnju polimernih kompozita raznim tehnologijama te primjenu polimernih kompozita u automobilskoj industriji.
PRIMJENA POLIMERNIH KOMPOZITA U BRODOGRADNJI
PRIMJENA POLIMERNIH KOMPOZITA U BRODOGRADNJI
Andrej Urek
Tema ovog rada je primjena polimernih kompozitnih materijala u brodogradnji. Opisana su svojstva polimernih materijala i polimernih kompozitnih materijala općenito, navedene su prednosti i nedostatci kao što su jednostavnost proizvodnih postupaka, povoljna mehanička svojstva, te neograničenost oblika i dimenzija proizvoda. Objašnjeno je od čega se mogu sastojati polimerni kompozitni materijali, vrste ojačala, te vrste matrica. Detaljno su opisani primjeri primjene polimernih...
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA U VOJNOJ TEHNICI
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA U VOJNOJ TEHNICI
Fran Glišić
U ovom završnom radu obrađena je tema primjene polimernih materijala u vojnoj industriji. U uvodnim poglavljima je opisana općenito povijest vojne opreme, polimeri i njihova svojstva, te je navedena podjela polimernih materijala i opisana njihova svojstva. Navedeni su i primjeri polimernih materijala u vojnoj industriji.
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA ZA IZRADU KUĆANSKIH UREĐAJA
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA ZA IZRADU KUĆANSKIH UREĐAJA
Tomislav Brebrić
Tema ovog završnog rada je „Primjena polimernih materijala za izradu kućanskih uređaja“. U ovom radu opisana su neka svojstva polimernih materijala koja imaju bitan utjecaj kod njihove primjene. Također su opisane glavne skupine polimernih materijala te njihovo korištenje pri izradi raznih kućišta kućanskih uređaja.
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA ZA IZRADU PNEUMATIKA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA ZA IZRADU PNEUMATIKA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Bruno Lujić
U ovom završnom radu opisani su polimeri i polimerni materijali, te primjena elastomera za izradu pneumatika u automobilskoj industriji. U uvodnom dijelu opisano je kako nastaje polimer, te njegova građa. Drugo poglavlje se odnosi općenito na polimere. U trećem poglavlju su opisani polimerni materijali, obuhvaćeni su svi polimerni materijali, plastomeri, duromeri i elastomeri, a u četvrtom poglavlju, detaljno su opisani elastomeri. Zadnje poglavlje opisuje izradu pneumatika, te gume...
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA ZA IZRADU PVC STOLARIJE
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA ZA IZRADU PVC STOLARIJE
Dino Matijević
Polimerni materijali značajan razvoj doživjeli su u drugoj polovini dvadesetog stoljeća. Vrlo značaju ulogu zauzimaju u svim područjima ljudskog djelovanja. Sve većom upotrebom i razvojem tehnologije omogućena je proizvodnja sve složenijih proizvoda uz niže troškove proizvodnje, a time i samog proizvoda. Polimerni materijali najviše se koriste u graditeljstvu. Pri gradnji stambenih objekata velika pažnja se daje energetskoj učinkovitosti. Velik značaj u postizanju energetske...
PRIMJENA POSTUPAKA ZAVARIVANJA U IZRADI KOMPONENATA KOTLOVSKIH POSTROJENJA
PRIMJENA POSTUPAKA ZAVARIVANJA U IZRADI KOMPONENATA KOTLOVSKIH POSTROJENJA
Damir Andrić
U diplomskom radu ukratko je opisano područje zavarivanja. U prvom poglavlju diplomskog rada navedena je podjela i opis postupaka zavarivanja pritiskom i taljenjem koji se primjenjuju u izradi komponenata kotlovskih postrojenja. U drugom poglavlju navedeni su praktični primjeri primjene pojedinih postupaka zavarivanja u pogonskim uvjetima u izradi komponenata kotlovskih postrojenja. Navedeni su detalji zavara, učinkovitost, parametri zavarivanja i ograničena u praktičnoj primjeni s...
PRIMJENA RANKINEVOG CIKLUSA ZA KORIŠTENJE OTPADNE TOPLINE IZ DIESEL MOTORA
PRIMJENA RANKINEVOG CIKLUSA ZA KORIŠTENJE OTPADNE TOPLINE IZ DIESEL MOTORA
Jura Zakarija
U radu se razmatra primjena Rankineovog procesa za iskorištenje otpadne topline iz diesel motora. Opisan je rad Rankineovog procesa te njegove osnovne komponente. Dana je usporedba klasičnog Rankineovog procesa s vodom kao radnom tvari te organskog Rankineovog procesa koji koristi etanol kao radnu tvar. U radu se analizira efikasnost Rankineovog procesa za korištenje otpadne topline ispušnih plinova iz diesel motora. Kao parametri efikasnosti uzeti su termički stupanj djelovanja procesa...

Pages