Pages

PROJEKTIRANJE OMEKŠIVAČA NAPOJNE VODE ZA PROIZVODNJU PARE
PROJEKTIRANJE OMEKŠIVAČA NAPOJNE VODE ZA PROIZVODNJU PARE
Igor Ereiz
U ovome radu obrađena je problematika pripreme sirove napojne vode za proizvodnju pare. Sirova voda sadrži mehaničke nečistoće, rastvorene soli i plinove te se kao takova nikada ne koristi za napojnu vodu kotla prije nego se provedu svi postupci pročišćavanja kako bi se osigurala ekonomična proizvodnja tehnički čiste vodene pare. U ovome radu opisani su tehnološki postupci koji se koriste za postizanje propisane kvalitete sirove napojne vode. Posljedica neadekvatno...
PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE KOROZIJSKE ZAŠTITE VAGON CISTERNE
PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE KOROZIJSKE ZAŠTITE VAGON CISTERNE
Ivan Hrastović
U radu su opisani mehanizmi korozije, vrste korozije i metode zaštite od korozije. Napravljen je osvrt na ekonomski značaj korozije i troškove koje korozija stvara u svijetu. Analizirani su međunarodni standardi ISO 12944 i ISO 8501 koji se odnose na rješavanje pitanja korozije u proizvodnji, od pripreme površine do aplikacije antikorozivne zaštite i specifikacije potrebne dokumentacije za cijeli proces. Opisan je cjelokupni tehnološki postupak antikorozivne zaštite vagona serije...
PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE KOROZIJSKE ZAŠTITE ČELIKA BRUNIRANJEM
PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE KOROZIJSKE ZAŠTITE ČELIKA BRUNIRANJEM
Domagoj Grbeša
Tema ovog diplomskog rada je projektiranje tehnologije korozivne zaštite bruniranjem. U prvom dijelu je izložena teorijska osnova elektrokemijske korozije, korozijska svojstva legiranih čelika te njihova zaštita. Drugi dio prikazuje projektiranje tehnologije bruniranja počevši od same pripreme površine, provođenje tehnologije, najčešće greške kod brunirane površine te kontrola kvalitete koja se odvija prema normi ISO 11408. Usporedbom s drugim tehnologijama nanošenja...
PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE ZAŠTITE OD KOROZIJE U INDUSTRIJSKOJ ATMOSFERI
PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE ZAŠTITE OD KOROZIJE U INDUSTRIJSKOJ ATMOSFERI
Zlatko Bezak
U uvodu je dana definicija korozije, opisuju se razlozi nastanka, potencijalne posljedice i troškovi. Kasnije slijedi detaljnija klasifikacija korozijskih procesa uz primjere i fotografije s naglaskom na ekonomskom značaju korozije. Potom se piše o konstrukcijskim čelicima, njihovim mehaničkim i korozijskim svojstvima. Slijedi analiza korozijskih sredina prema agresivnosti s detaljnijim opisom industrijske i morske atmosfere koje se smatraju najagresivnijim korozijskim sredinama. Potom...
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA KORISTEĆI NX CAM PODRŠKU (SIMENS PLM SOFTWARE)
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA KORISTEĆI NX CAM PODRŠKU (SIMENS PLM SOFTWARE)
David Kolarić
U završnom radu ukratko je opisana tvrtka Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o. u Belišću. Opisano je mjesto i uloga CAD/CAM sustava u današnjim poduzećima. Prikazani su radionički i sklopni crteži za izradu vodeće ruke desne. Prvo se izrađuju sve pozicije predmeta u zavarenim konstrukcijama na svoje gabaritne dimenzije. Nakon što su izrađene sve pozicije, kontroliraju se obrađivani dijelovi i pozicije se zavaruju prema sklopnom crtežu. Poslije zavarivanja predmet se šalje u...
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA U CAD/CAM SOFTVERU
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA U CAD/CAM SOFTVERU
Veronika Župan
Tema diplomskog rada je Projektiranje tehnološkog procesa u CAD/CAM softveru. U teorijskom dijelu opisana je računalom podržana tehnološka priprema proizvodnje, njeno stanje na tržištu te dostupnost i prihvatljivost CAD/CAM softvera. U eksperimentalnom dijelu diplomskog rada projektiran je tehnološki proces izrade radnog predmeta uz pomoć CAD/CAM softvera Siemens NX11. Pomoću navedenog softvera za svaki tehnološki zahvat kreiran je alat te njegova putanja, a zatim pokrenuta...
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA ZA IZRADU KLIZNOG LEŽAJA OZNAKE 2018/21
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA ZA IZRADU KLIZNOG LEŽAJA OZNAKE 2018/21
Ivan Hace
U radu je analizirano projektiranje tehnološkog procesa za izradu kliznog ležaja prema zadanom crtežu koji je prikazan u radu. Ukratko je prikazana važnost pripreme proizvodnje i tehnološke dokumentacije, osnovnog načina tehničkog izražavanja i komuniciranja od ideje proizvoda pa sve do konačne realizacije, upotrebe i održavanja. Projektiran je tehnološki proces za obradu na klasičnim strojevima, izabrani su režimi obrade proračunata pripremno-završna, tehnološka i pomoćna...
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA ZA IZRADU VRATILA (SFSB-42) NA KLASIČNIM STROJEVIMA
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA ZA IZRADU VRATILA (SFSB-42) NA KLASIČNIM STROJEVIMA
Alen Slijepčević
U radu je opisan značaj projektiranja tehnološkog procesa. Na primjeru vratila, projektiran je tehnološki procesa izrade 500 komada ovih proizvoda na klasičnim strojevima. Izabran je prolazni materijal za izradu vratila, određen je redoslijed tehnoloških operacija i zahvata, izabrani su strojevi i odgovarajući alati te režimi obrade. Dobiveno je ukupno vrijeme za svaku tehnološku operaciju te troškovi izrade. Ovi podaci predstavljaju polazište za određena unaprjeđenja i proces...
PROJEKTIRANJE VIŠE VARIJANTI TEHNOLOŠKOG PROCESA ZA IZRADU MODELA S KOMPLEKSNO OBLIKOVANIM POVRŠINAMA
PROJEKTIRANJE VIŠE VARIJANTI TEHNOLOŠKOG PROCESA ZA IZRADU MODELA S KOMPLEKSNO OBLIKOVANIM POVRŠINAMA
Bernard Jelinić
U ovom radu je projektiran viševarijanti tehnološki proces izrade za pojednostavljeni dizajnerski model automobila. Izrađeno je šest varijanti izrade modela u kojem su prvi, drugi, peti i šesti tehnološki zahvat kod svih primijenjenih varijanti isti, dok se treći i četvrti tehnološki zahvati razlikuju. Navedeni tehnološki zahvati su opisani u radu. Od šest varijanti izrade po kriteriju najkraćeg komadnog vremena izabrana 3. varijanta kao najpovoljnija što je ujedno u bio cilj...
PROJEKTNA RJEŠENJA ZADATKA ZAŠTITE VOZILA
PROJEKTNA RJEŠENJA ZADATKA ZAŠTITE VOZILA
Luka Hočevar
Ovim radom obuhvaćena je zaštita podvozja i općenita zaštita na vozilima posebne namjene. Pružen je kratki osvrt na postupke korozije i na mehanizme djelovanja korozije. S obzirom da se radi o grani autoindustrije fokusiranoj na teška vozila, tako je i sama zaštita podvozja i nadogradnji zahtjevna. Tvrtka Flammifer koja je bila obuhvaćena u ovom radu specijalizirana je za nadogradnje za kamione i poluprikolice, počevši od same konstrukcije do zaštite i završnog lakiranja....
PROMJENE RADNIH KARAKTERISTIKA CIKLUSA U KOGENERACIJSKOM POSTROJENJU
PROMJENE RADNIH KARAKTERISTIKA CIKLUSA U KOGENERACIJSKOM POSTROJENJU
Nikola Adamović
U radu je analizirano kogeneracijsko postrojenje koje ima dva načina rada. U prvom načinu rada para ekspandira u turbini do tlaka 0,5 MPa i zatim sva odlazi u „grijalicu“, dok u drugom načinu rada 60% pare se usmjerava u grijalicu, a preostala para ekspandira u kondenzatoru koji radi na tlaku 20 kPa. U radu je izračunata proizvedena snaga i toplinski tok, te faktor iskorištenja za oba načina rada kogeneracijskog postrojenja. Ispitan je utjecaj promjene omjera masenih protoka pare...
PRORAČUN DOBIVENE ELEKTRIČNE ENERGIJE VJETROAGREGATA
PRORAČUN DOBIVENE ELEKTRIČNE ENERGIJE VJETROAGREGATA
Juraj Palla
Suočavanje s problemom energetske budućnosti je postalo neizbježno, a jedini izbor su obnovljivi izvori energije među kojima prednjači energija vjetra. Cilj ovog rada je upoznati pojedinca s osnovnim znanjem o energiji vjetra te sastavnim dijelovima, načinu rada i klasifikaciji vjetroagregata. Središnji dio rada predstavlja proračun dobivene godišnje količine električne energije iz malog vjetroagregata u različitim okruženjima, a prikazana je ovisnost iznosa električne energije...

Pages