Pages

SIMULACIJA TEČENJA POLIMERNE TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI PREMA CRTEŽU KPP2/2019
SIMULACIJA TEČENJA POLIMERNE TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI PREMA CRTEŽU KPP2/2019
Marko Marković
U diplomskom radu su ukratko opisani polimerni materijali, njihova podjela i svojstva te proces prerade injekcijskim prešanjem. Opisan je postupak injekcijskog prešanja te glavni elementi sustava za injekcijsko prešanje. U praktičnom dijelu rada, u programskom paketu SolidWorks konstruiran je proizvod po pravilima konstruiranja za injekcijski prešane proizvode koja su također objašnjena u radu. U posljednjem poglavlju rada, u programskom paketu Moldflow Adviser je izvršena računalna...
SIMULACIJA TEČENJA POLIMERNE TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI ZA OTPRESAK PREMA CRTEŽU KPP1/2019
SIMULACIJA TEČENJA POLIMERNE TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI ZA OTPRESAK PREMA CRTEŽU KPP1/2019
Almir Rebronja
Proučavanjem dostupnih literarnih i bibliografskih radova na teme koje obrađuju polimerne materijale, injekcijsko prešanje te računalne simulacije tečenja polimerne taljevine u kalupnoj šupljini izrađen je ovaj diplomski rad. Rad se sastoji od dva dijela, teorijskog dijela i računalne simulacije. U teorijskom dijelu definirani su osnovni pojmovi polimernih materijala i injekcijskog prešanja. Definirane su vrste i svojstva polimernih materijala, postupak injekcijskog prešanja,...
SIMULACIJA TEČENJA TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI
SIMULACIJA TEČENJA TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI
Marko Bešker
U diplomskom radu opisan je proces prerade polimera injekcijskim prešanjem, te simulacija ubrizgavanja polimerne taljevine u kalupnu šupljinu, kojom je cilj uočiti moguće nedostatke kako bi se smanjili troškovi u izradi te poboljšala kvaliteta samog otpreska. Uvod sadrži kratak opis polimernih materijala, njihovu podjelu te osnovne značajke polimerne taljevine. Teorijski dio diplomskog rada obuhvaća opis injekcijskog prešanja, osnovnih metoda simulacije i simulacijskog programa u...
SIMULIRANJE TEČENJA POLIMERNE TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI
SIMULIRANJE TEČENJA POLIMERNE TALJEVINE U KALUPNOJ ŠUPLJINI
Dino Mihalj
U diplomskom radu ukratko su opisani polimerni materijali, proces prerade injekcijskim prešanjem, konstrukcija polimernog proizvoda te simulacija tečenja polimerne taljevine u kalupnu šupljinu. Uvod sadrži kratak opis te njihovo područje primjene. U teorijskom dijelu, opisan je postupak injekcijskog prešanja te osnovna pravila za tehnologijsko oblikovanje otpreska. U eksperimentalnom dijelu, konstruiran je proizvod koji zadovoljava osnovna pravila za tehnologijsko oblikovanje otpreska....
SLOŽENO OPTEREĆENJE ŠTAPA
SLOŽENO OPTEREĆENJE ŠTAPA
Petar Petek
U ovom završnom radu tema je složeno opterećenje štapa. U početku završnog rada bit će definirani i objašnjeni osnovni slučajevi opterećenja, a to su aksijalno opterećenje, savijanje, uvijanje, tj. torzija, smicanje i izvijanje. Za svako pojedino opterećenje bit će objašnjeni uvjeti kod kojih nastaju potkrijepljeni odgovarajućim formulama za naprezanje i deformacije. Isto tako prije pristupa složenom opterećenju bit će objašnjene teorije čvrstoće i kriteriji tečenja...
SMANJENJE DEFORMACIJA I NAPETOSTI KOD IZRADE ZAVARENIH KONSTRUKCIJA
SMANJENJE DEFORMACIJA I NAPETOSTI KOD IZRADE ZAVARENIH KONSTRUKCIJA
Eugen Sabo
U radu je opisano smanjenje deformacija i naprezanja pri izradi zavarenih konstrukcija. Navedene su različite metode s kojim je moguće smanjenje kako deformacija tako i naprezanja koja se javljaju pri zavarivanju različitih konstrukcija. Prikazane su usporedbe najzastupljenijih metoda za smanjenje deformacija i naprezanja. Eksperimentalni dio obuhvaća zavarivanje različitih debljina kutnog zavara na T-spoju primjenom TIG postupka zavarivanja.
SPECIFIČNA SVOJSTVA SIVOG LIJEVA
SPECIFIČNA SVOJSTVA SIVOG LIJEVA
Domagoj Grbeša
Tema ovog rada je Specifična svojstva sivog lijeva. U radu će se govoriti općenito o sivom lijevu, svojstvima sivog lijeva, toplinskoj obradi i njegovoj primjeni. Sivi je lijev legura željeza i ugljika te dodatka silicija, mangana i fosfora. Zbog listićave strukture grafita, sivi lijev ima nisku vlačnu čvrstoću, tvrdoću, žilavost, istezanje i modul elastičnosti, te povećanu osjetljivost na debljinu stjenke. Mehanička i fizikalna svojstva sivog lijeva ovise o kemijskom sastavu i...
SPECIFIČNE KARAKTERISTIKE NEKIH POSTUPAKA PRIPREME I ZAŠTITE POVRŠINA OD TROŠENJA
SPECIFIČNE KARAKTERISTIKE NEKIH POSTUPAKA PRIPREME I ZAŠTITE POVRŠINA OD TROŠENJA
Danijela Stankovska
U ovom radu će ukratko biti predstavljene specifične karakteristike nekih postupaka pripreme površina. Prije zaštite površine istu je potrebno pripremiti na odgovarajući način ovisno o traženim izlaznim parametrima i stanju obradka. Predstavljeni će biti postupci pjeskarenja i čišćenja površina, odmašćivanja i poliranja, kemijskog i elektrokemijskog nagrizanja te dekapiranje površina kao jedni od najzastupljenijih postupaka pripreme površina.
SPORTSKA PRIMJENA BESPILOTNE LETJELICE - MULTICOPTER
SPORTSKA PRIMJENA BESPILOTNE LETJELICE - MULTICOPTER
Hrvoje Malbaša
Mnogo je mogućih primjena letjelica bez posade - multirotora, a svaka primjena ima svoje specifičnosti i zbog toga postoje razlike u gabaritima i opremi takve letjelice. Zbog različitih uporabnih zahtjeva i karakteristika takvih letjelica potreban je individualan pristup rješavanju tehničkih problema vezanih uz konstrukciju i upravljanje tim sustavima. Ovaj rad fokusira se na primjeni multirotora u svrhu natjecanja natjecateljskih timova u brzini i okretnosti multirotora na zatvorenoj...
STATIČKI NEODREĐENI NOSAČI OPTEREĆENI NA SAVIJANJE
STATIČKI NEODREĐENI NOSAČI OPTEREĆENI NA SAVIJANJE
Tin Ikić
Tema je ovog završnog rada analiza statički neodređenih nosača opterećenih na savijanje. Na samom početku objašnjeni su pojmovi statički neodređenih konstrukcija i stupnja statičke neodređenosti konstrukcije. Navedena je svrha primjene statički neodređenih konstrukcija. Također, prikazani su tipični primjeri statički neodređenih nosača opterećenih na savijanje. Glavni dio ovoga rada započinje predstavljanjem metoda rješavanja statički neodređenih nosača opterećenih...
STLAČENI PRIRODNI PLIN (CNG) KAO GORIVO ZA MOTORE SUI
STLAČENI PRIRODNI PLIN (CNG) KAO GORIVO ZA MOTORE SUI
Mihael Vuković
U radu su predstavljena vozila sa stlačenim prirodnim plinom kao pogonskim gorivom. Objašnjena je primjena prirodnog plina i njegova preradba. Prirodni plin je izvor energije koji se koristi već stoljećima u razne svrhe. Zbog svojih iznimnih energetskih svojstava i pozitivnog učinka na okoliš prirodni plin se sve češće koristi kao pogonsko gorivo. Uz pozitivne učinke i male emisije štetnih plinova prirodni plin je i puno jeftiniji od konvencionalnih goriva, zato je njegova...
STROJEVI I OPREMA ZA IZRADU NAVOJA VALJANJEM
STROJEVI I OPREMA ZA IZRADU NAVOJA VALJANJEM
Tomislav Brezić
U ovom radu obrađena je općenita izrada navoja i izrada navoja valjanjem te potrebna oprema i strojevi za izradu navoja valjanjem. Uspoređeni su pojedini alati i strojevi za valjanje navoja ovisno o parametrima. Postupak obrade navoja valjanjem obrađen je sa stajališta produktivnosti, ekonomičnosti i kvalitete. Obraćena je pozornost na odabir materijala za valjanje te na hlađenje i podmazivanje pri valjanju navoja. Navedene su prednosti i nedostatci određenih alata i strojeva za...

Pages