Pages

PROIZVODNJA I SVOJSTVA ŽELJEZNIH LJEVOVA
PROIZVODNJA I SVOJSTVA ŽELJEZNIH LJEVOVA
Marko Gregorović
Tema je ovoga završnog rada „Proizvodnja i svojstva željeznih ljevova“. U uvodu je prikazana povijest razvoja taline do proizvodnje i primjene željeznih ljevova. Nastavak rada podijeljen je na pet dijelova koji opisuju čelični lijev, sivi lijev i bijeli tvrdi lijev te njihov sastav, mehanička, fizikalna i proizvodna svojstva, tehnološki proces dobivanja te toplinske obrade odljevaka.
PROJEKT SUSTAVA KLIMATIZACIJE ČISTE SOBE
PROJEKT SUSTAVA KLIMATIZACIJE ČISTE SOBE
Matej Lucić
U diplomskom radu su opisani opći pojmovi vezani za projekt i njegovo upravljanje, od definicija planiranja do puštanja projekta u rad i njegove realizacije. Upravljanje projektom obuhvaća planiranje, organiziranje, vođenje i kontroliranje projekta. Uspješan projekt karakteriziran je rokom završetka, kvalitetom obavljenog posla i troškovima u okviru zadanog budžeta. Diplomski rad izrađen je u suradnji sa poduzećem Klimaoprema d.d. iz Samobora kojoj je primarna djelatnost...
PROJEKTIRANJE AUTOMATSKE IZMJENE MLAZNICA ZA CNC-LASER
PROJEKTIRANJE AUTOMATSKE IZMJENE MLAZNICA ZA CNC-LASER
Ivan Mikulić
U prvom dijelu ovoga rada su prikazane karakteristike lasera te prednosti i mane njegove uporabe. Opisan je i način funkcioniranja lasera, različite izvedbe lasera te primjene u strojevima s obizrom na iskoristivost i ekonomičnost. Također je napravljen i pregled vrsta materijala koji se mogu rezati laserom s obzirom na debljinu i sastav te utjecaj ovakve obrade materijala s obzirom na alternativne metode. Prikazane su i varijante u izvedbama sustava za automatsku izmjenu mlaznica...
PROJEKTIRANJE I IZRADA KONVEJERA ZA ODVOĐENJE ODVOJENIH ČESTICA NAKON TOPLINSKIH POSTUPAKA REZANJA
PROJEKTIRANJE I IZRADA KONVEJERA ZA ODVOĐENJE ODVOJENIH ČESTICA NAKON TOPLINSKIH POSTUPAKA REZANJA
Ivo Šimić
U prvom poglavlju opisani su proizvodni fleksibilni sustavi, njihove karakteristike, prednosti i nedostaci. Opisane su i mogućnosti i prednosti uvođenja laserske obrade odvajanjem čestica u fleksibilnim proizvodnim sustavima. U drugom poglavlju opisane su vrste i izvedbe strojeva za obradu odvajanjem čestica laserom, prednosti i nedostaci te ekonomičnost i iskoristivost u odnosu na druge strojeve. U trećem poglavlju opisane su mogućnosti i vrste obrade materijala te utjecaj ove...
PROJEKTIRANJE I TEHNOLOGIJA IZRADE ROTORA PALJENJA ZA SNOWMOBILE
PROJEKTIRANJE I TEHNOLOGIJA IZRADE ROTORA PALJENJA ZA SNOWMOBILE
Dario Stančin
U ovom diplomskom radu su analizirani tehnologija i proizvodne aktivnosti kod izrade rotora paljenja za agregat snowmobila. Tehnologija izrade bazirana je na obradi odvajanjem čestica. U početnom dijelu opisan je sam proizvod, te je obuhvaćen polazni materijal kao i njegova svojstva. Kroz proces proizvodnje obuhvaćeni su svi bitni detalji poput parametara obrade obradom odvajanja čestica, strojeva na kojima se proizvod izrađuje, toplinska obrada te potreban alat. Opisom su obuhvaćene...
PROJEKTIRANJE OMEKŠIVAČA NAPOJNE VODE ZA PROIZVODNJU PARE
PROJEKTIRANJE OMEKŠIVAČA NAPOJNE VODE ZA PROIZVODNJU PARE
Igor Ereiz
U ovome radu obrađena je problematika pripreme sirove napojne vode za proizvodnju pare. Sirova voda sadrži mehaničke nečistoće, rastvorene soli i plinove te se kao takova nikada ne koristi za napojnu vodu kotla prije nego se provedu svi postupci pročišćavanja kako bi se osigurala ekonomična proizvodnja tehnički čiste vodene pare. U ovome radu opisani su tehnološki postupci koji se koriste za postizanje propisane kvalitete sirove napojne vode. Posljedica neadekvatno...
PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE KOROZIJSKE ZAŠTITE VAGON CISTERNE
PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE KOROZIJSKE ZAŠTITE VAGON CISTERNE
Ivan Hrastović
U radu su opisani mehanizmi korozije, vrste korozije i metode zaštite od korozije. Napravljen je osvrt na ekonomski značaj korozije i troškove koje korozija stvara u svijetu. Analizirani su međunarodni standardi ISO 12944 i ISO 8501 koji se odnose na rješavanje pitanja korozije u proizvodnji, od pripreme površine do aplikacije antikorozivne zaštite i specifikacije potrebne dokumentacije za cijeli proces. Opisan je cjelokupni tehnološki postupak antikorozivne zaštite vagona serije...
PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE KOROZIJSKE ZAŠTITE ČELIKA BRUNIRANJEM
PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE KOROZIJSKE ZAŠTITE ČELIKA BRUNIRANJEM
Domagoj Grbeša
Tema ovog diplomskog rada je projektiranje tehnologije korozivne zaštite bruniranjem. U prvom dijelu je izložena teorijska osnova elektrokemijske korozije, korozijska svojstva legiranih čelika te njihova zaštita. Drugi dio prikazuje projektiranje tehnologije bruniranja počevši od same pripreme površine, provođenje tehnologije, najčešće greške kod brunirane površine te kontrola kvalitete koja se odvija prema normi ISO 11408. Usporedbom s drugim tehnologijama nanošenja...
PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE ZAŠTITE OD KOROZIJE U INDUSTRIJSKOJ ATMOSFERI
PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE ZAŠTITE OD KOROZIJE U INDUSTRIJSKOJ ATMOSFERI
Zlatko Bezak
U uvodu je dana definicija korozije, opisuju se razlozi nastanka, potencijalne posljedice i troškovi. Kasnije slijedi detaljnija klasifikacija korozijskih procesa uz primjere i fotografije s naglaskom na ekonomskom značaju korozije. Potom se piše o konstrukcijskim čelicima, njihovim mehaničkim i korozijskim svojstvima. Slijedi analiza korozijskih sredina prema agresivnosti s detaljnijim opisom industrijske i morske atmosfere koje se smatraju najagresivnijim korozijskim sredinama. Potom...
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA KORISTEĆI NX CAM PODRŠKU (SIMENS PLM SOFTWARE)
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA KORISTEĆI NX CAM PODRŠKU (SIMENS PLM SOFTWARE)
David Kolarić
U završnom radu ukratko je opisana tvrtka Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o. u Belišću. Opisano je mjesto i uloga CAD/CAM sustava u današnjim poduzećima. Prikazani su radionički i sklopni crteži za izradu vodeće ruke desne. Prvo se izrađuju sve pozicije predmeta u zavarenim konstrukcijama na svoje gabaritne dimenzije. Nakon što su izrađene sve pozicije, kontroliraju se obrađivani dijelovi i pozicije se zavaruju prema sklopnom crtežu. Poslije zavarivanja predmet se šalje u...
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA U CAD/CAM SOFTVERU
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA U CAD/CAM SOFTVERU
Veronika Župan
Tema diplomskog rada je Projektiranje tehnološkog procesa u CAD/CAM softveru. U teorijskom dijelu opisana je računalom podržana tehnološka priprema proizvodnje, njeno stanje na tržištu te dostupnost i prihvatljivost CAD/CAM softvera. U eksperimentalnom dijelu diplomskog rada projektiran je tehnološki proces izrade radnog predmeta uz pomoć CAD/CAM softvera Siemens NX11. Pomoću navedenog softvera za svaki tehnološki zahvat kreiran je alat te njegova putanja, a zatim pokrenuta...
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA ZA IZRADU KLIZNOG LEŽAJA OZNAKE 2018/21
PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA ZA IZRADU KLIZNOG LEŽAJA OZNAKE 2018/21
Ivan Hace
U radu je analizirano projektiranje tehnološkog procesa za izradu kliznog ležaja prema zadanom crtežu koji je prikazan u radu. Ukratko je prikazana važnost pripreme proizvodnje i tehnološke dokumentacije, osnovnog načina tehničkog izražavanja i komuniciranja od ideje proizvoda pa sve do konačne realizacije, upotrebe i održavanja. Projektiran je tehnološki proces za obradu na klasičnim strojevima, izabrani su režimi obrade proračunata pripremno-završna, tehnološka i pomoćna...

Pages