Pages

PRIMJERI OPTIMIZACIJSKIH KVANTITATIVNIH MODELA U STROJARSTVU
PRIMJERI OPTIMIZACIJSKIH KVANTITATIVNIH MODELA U STROJARSTVU
Nives Podunavac
U ovom završnom radu su opisani sljedeći primjeri optimizacijskih kvantitativnih modela u strojarstvu: optimalna proizvodnja, optimalno iskorištenje materijala, model smjese, transportni problem i problem raspoređivanja. Za definirane probleme postavljeni su optimizacijski kvantitativni modeli te su riješeni pomoću alata Rješavač u programu MS Excel.
PRIMJERI RJEŠAVANJA PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
PRIMJERI RJEŠAVANJA PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
Vinko Knežević
U ovom završnom radu pokazani su primjeri rješavanja problema linearnog programiranja pomoću različitih metoda. U linearnom matematičkom optimizacijskom problemu funkcija cilja i ograničenja su linearne funkcije. U prvom dijelu rada definiran je proizvodni problem za koji je postavljen matematički model koji je sveden na dvije varijable P1 i P2. Nakon postavljanja matematičkog modela, u trećem poglavlju pristupa se rješavanju modela i to različitim metodama: analitičkom,...
PRIPREMA KOTLA ZA ATESTIRANJE PREMA NORMI HRN EN 303-5:2012
PRIPREMA KOTLA ZA ATESTIRANJE PREMA NORMI HRN EN 303-5:2012
Vjekoslav Vuk
U radu je opisan je proces ispitivanja toplovodnog kotla na kruta goriva s automatskim loženjem prema normi HRN EN 303-5:2012. Navedeni su osnovni tipovi kotlova na kruta goriva Opisani su zahtjevi norme koji se odnose na pogonske karakteristike kotla. Opisana je korištena mjerna oprema i metode ispitivanja i prikazani su rezultati ispitivanja.
PRIPREMA PODLOGE ZA NANOŠENJE MATALNIH PREVLAKA
PRIPREMA PODLOGE ZA NANOŠENJE MATALNIH PREVLAKA
Marko Marić
U završnom radu na temu ''Priprema površine za nanošenje metalnih prevlaka'' istaknuti su načini pripreme površine. U uvodnom dijelu dana je sistematizacija i definicija korozije. Objašnjeno je zašto se koriste zaštitne prevlake te su navedene najčešće metalne prevlake koje se koriste kao zaštita u agresivnim uvjetima. Prikazani su i opisani najzastupljeniji postupci nanošenja metalnih prevlaka. Najvažnija stvar prije nanošenja zaštitne prevlake je priprema površine, stoga...
PROBLEMI LINEARNOG PROGRAMIRANJA U STROJARSTVU I SRODNIM PODRUČJIMA
PROBLEMI LINEARNOG PROGRAMIRANJA U STROJARSTVU I SRODNIM PODRUČJIMA
Ilinka Filipović
U ovom završnom radu prikazani su problemi linearnog programiranja u strojarstvu. Linearno programiranje je grana matematike koja se bavi problemom optimizacije sustava unutar zadanih ograničenja. U strojarstvu se linearno programiranje najčešće koristi za: određivanje količina proizvoda s kojima se postiže maksimalna dobit, određivanje plana proizvodnje s kojima se postižu minimalni troškovi, određivanje količine sirovine uz maksimalnu dobit itd. U ovom završnom radu prikazani...
PROBLEMI U TEHNICI KOJI SE MOGU PRIKAZATI PROBLEMOM LINEARNOG PROGRAMIRANJA
PROBLEMI U TEHNICI KOJI SE MOGU PRIKAZATI PROBLEMOM LINEARNOG PROGRAMIRANJA
Stjepan Mihalić
U ovom završnom radu se ukazuje na probleme koji se mogu riješiti uz pomoć programa za linearno programiranje, u ovom slučaju Microsoft Excel-a. Microsoft Excel je program u paketu Microsoft Office, koji služi za rješavanje problema matematičkog tipa, uglavnom pomoću tablica koje se mogu povezati raznim matematičkim formulama. Rad je koncipiran u nekoliko poglavlja. U uvodu je kratko opisano linearno programiranje. U ostalim poglavljima se nalaze primjeri problema u strojarstvu koji...
PROBLEMI ZAVARIVANJA SUVREMENIH ČELIKA POVIŠENE I VISOKE ČVRSTOĆE
PROBLEMI ZAVARIVANJA SUVREMENIH ČELIKA POVIŠENE I VISOKE ČVRSTOĆE
Tomislav Džida
U ovom radu je opisan postupak MIG/MAG zavarivanja čelika visoke čvrstoće. Radom je definirana podjela čelika povišene i visoke čvrstoće, njihova svojstva i primjena. Prije opisa postupka zavarivanja izabranog reprezentata definirani su i kratko opisani svi glavni parametri MIG/MAG postupka bitni za obavljanje postavljenog zadatka.
PROCES IZRADE OVALNOG ZASUNA 1200 NAZIVNOG TLAKA 16 BARA
PROCES IZRADE OVALNOG ZASUNA 1200 NAZIVNOG TLAKA 16 BARA
Ivica Slunjski
U ovom radu analiziran je proces izrade ovalnog zasuna 1200 nazivnog tlaka 16 bara. Zasun je komad metala, cijevni zatvarač koji se izrađuje u pravokutnom ili okruglom obliku, a osnovna mu je namjena regulirati i zatvoriti protok određene tvari koja prolazi sustavom. Zasuni su najraširenija zaporna tijela, ugrađuju se u cjevovode srednjih i velikih nazivnih promjera uz pomoć prirubnica, navojnih priključaka ili zavarivanjem. Male su ugradbene duljine, a pogodni su za sve tlakove....
PROCES KONTROLE KVALITETE VATROOTPORNIH VRATA
PROCES KONTROLE KVALITETE VATROOTPORNIH VRATA
Mario Vukoja
U radu je analiziran proces kontrole kvalitete vatrootpornih vrata, kao jedan od pokretnih elemenata za zatvaranje otvora u vatrootpornim zidovima, ugrađena u zid zajedno s okovom i bravama, koja imaju funkciju sprječavanja prijenosa požara i produkata izgaranja tijekom požara. Vatrootpornost se dokazuje ispitivanjem u uvjetima normiranog požara u peći za ispitivanje u određenom vremenu, prema kojemu se određuje otpornost na požar tih vrata. Cilj rada je utvrđivanje svih parametara...
PROCES KONTROLE U KOVAČNICI
PROCES KONTROLE U KOVAČNICI
Domagoj Filić
U ovom diplomskom radu objašnjen je postupak nastanka i primjene kontrolne dokumentacije za izabrani otkivak. Razrađena je izrada dokumenta pod nazivom „kontrolni postupak“ te x – R karata i princip njihovih primjena u neposrednoj proizvodnji. Objašnjena je kako se svaki od tih dokumenata koristi i popunjava. Opisane su kontrolne aktivnosti kroz proizvodne faze izabranog otkivka. U praktičnom primjeru prikazan je postupak statističke analize proizvodnog procesa. Indeksi...
PROCES POBOLJŠANJA U PROIZVODNOJ ORGANIZACIJI
PROCES POBOLJŠANJA U PROIZVODNOJ ORGANIZACIJI
Veljka Žugec
U radu su opisani sustavi kvalitete koji se primjenjuju u procesima planiranja, nabave, proizvodnje, otpreme, prodaje i kontrole. Provode se u skladu s važećim normama i zakonskim propisima. Njihovom primjenom osigurava se kvaliteta proizvoda i poboljšanje odnosa s korisnicima. Zbog sve oštrijih zahtjeva tržišta u pogledu kvalitete, tvrtka mora biti spremna odgovoriti na njih kako bi ostala konkurentna na tržištu. Da bi to uspjela mora pravilno i na vrijeme primijeniti tehnike, alate...
PROCJENA AERODINAMIČKIH KOEFICIJENATA MODELA DRONA
PROCJENA AERODINAMIČKIH KOEFICIJENATA MODELA DRONA
Ivica Knežević
Cilj diplomskog rada je analiza propelera male bespilotne letjelice (drona) u vertikalnom letu i lebdenju. U prvom dijelu rada predstavljene su bespilotne letjelice, njihova primjena, te zakonska regulativa. Nakon osnovnih spoznaja o bespilotnim letjelicama i njihovoj primjeni, slijedi konfiguracija četverorotnog helikoptera. U navedenom poglavlju odabrani su i opisani dijelovi bespilotne letjelice koja je promatrana u radu. Kao pomoć pri odabiru pogonske grupe korišten je program Drive...

Pages