Pages

PROCES KONTROLE U KOVAČNICI
PROCES KONTROLE U KOVAČNICI
Domagoj Filić
U ovom diplomskom radu objašnjen je postupak nastanka i primjene kontrolne dokumentacije za izabrani otkivak. Razrađena je izrada dokumenta pod nazivom „kontrolni postupak“ te x – R karata i princip njihovih primjena u neposrednoj proizvodnji. Objašnjena je kako se svaki od tih dokumenata koristi i popunjava. Opisane su kontrolne aktivnosti kroz proizvodne faze izabranog otkivka. U praktičnom primjeru prikazan je postupak statističke analize proizvodnog procesa. Indeksi...
PROCES POBOLJŠANJA U PROIZVODNOJ ORGANIZACIJI
PROCES POBOLJŠANJA U PROIZVODNOJ ORGANIZACIJI
Veljka Žugec
U radu su opisani sustavi kvalitete koji se primjenjuju u procesima planiranja, nabave, proizvodnje, otpreme, prodaje i kontrole. Provode se u skladu s važećim normama i zakonskim propisima. Njihovom primjenom osigurava se kvaliteta proizvoda i poboljšanje odnosa s korisnicima. Zbog sve oštrijih zahtjeva tržišta u pogledu kvalitete, tvrtka mora biti spremna odgovoriti na njih kako bi ostala konkurentna na tržištu. Da bi to uspjela mora pravilno i na vrijeme primijeniti tehnike, alate...
PROCJENA AERODINAMIČKIH KOEFICIJENATA MODELA DRONA
PROCJENA AERODINAMIČKIH KOEFICIJENATA MODELA DRONA
Ivica Knežević
Cilj diplomskog rada je analiza propelera male bespilotne letjelice (drona) u vertikalnom letu i lebdenju. U prvom dijelu rada predstavljene su bespilotne letjelice, njihova primjena, te zakonska regulativa. Nakon osnovnih spoznaja o bespilotnim letjelicama i njihovoj primjeni, slijedi konfiguracija četverorotnog helikoptera. U navedenom poglavlju odabrani su i opisani dijelovi bespilotne letjelice koja je promatrana u radu. Kao pomoć pri odabiru pogonske grupe korišten je program Drive...
PROCJENA RIZIKA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA KOD PLINSKE MREŽE
PROCJENA RIZIKA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA KOD PLINSKE MREŽE
Matej Rašić
U ovom diplomskom radu u prvom djelu je opisana korozija, te njena podjela na elektrokemijsku i kemijsku koroziju, također i čimbenici koji sudjeluju u nastanku korozije kod plina i same plinske mreže. Kao izbor materijala za plinsku mrežu su navedena dva materijala koja se koriste, a to su PEHD cijevi i čelične bešavne cijevi. U današnje vrijeme se sve više upotrebljavaju PEHD cijevi. Zbog korozije mogu nastati ozbiljni problemi za okoliš kao i za samog čovjek sto može dovesti...
PROGRAMIRANJE CNC OBRADNOG CENTRA ZA IZRADU KALUPA S DODATNOM A OSI KORIŠTENJEM CAD/CAM SUSTAVA
PROGRAMIRANJE CNC OBRADNOG CENTRA ZA IZRADU KALUPA S DODATNOM A OSI KORIŠTENJEM CAD/CAM SUSTAVA
Luka Barišić
Teško je zamisliti svijet u kojem strojevi nisu automatizirani, ako ne u potpunosti onda barem polovično. Sedamdesetih godina prošloga stoljeća došlo je do otkrića u strojarskim tehnologijama te je osmišljen prvi CNC stroj koji je od tada daleko došao. Danas se uz pojam industrije usko vežu CNC strojevi koji su svoju primjenu našli u drvnoj, metalnoj , brodskoj i automobilskoj industriji. Kako bi osoba radila na CNC stroju mora baratati određenim znanjima te mora biti sposobna...
PROGRAMIRANJE CNC TOKARILICE EMCO CONCEPT TURN 105 NA ODABRANOM IZRATKU
PROGRAMIRANJE CNC TOKARILICE EMCO CONCEPT TURN 105 NA ODABRANOM IZRATKU
Filip Bionda
Moderna je industrija u današnje vrijeme nezamisliva bez CNC strojeva (CNC – Computer Numerical Control). Primjena CNC strojeva je široka, a neka od područja primjene su: metalna industrija, drvna industrija, brodska industrija, automobilska industrija, industrija namještaja itd. Iz navedenih područja primjene može se zaključiti da CNC strojevi imaju velike mogućnosti obrade koje se koriste u različite svrhe. Rad na CNC strojevima zahtjeva poznavanje tehničke dokumentacije (npr....
PROGRAMIRANJE ROBOTA SCORBOT ER-4u NA ODABRANOM TEHNOLOŠKOM ZADATKU
PROGRAMIRANJE ROBOTA SCORBOT ER-4u NA ODABRANOM TEHNOLOŠKOM ZADATKU
Ivan Vrbić
U ovom završnom radu opisano je mjesto i uloga robota u suvremenim proizvodnim sustavima opisana je građa te je dana podjela robota i dan je pregled najčešće korištenih robotskih zadataka koje obavljaju roboti u industriji. Ukratko je opisan edukacijski robot SCORBOT-ER 4u i programski paket SCORBASE pomoću kojih se realiziraju različiti industrijski zadatci. Primjenom edukacijskog robota SCORBOT-ER 4u i elektropneumatske opreme, razrađeno je i izveden tehnološko rješenje za...
PROIZVODNJA I SVOJSTVA ŽELJEZNIH LJEVOVA
PROIZVODNJA I SVOJSTVA ŽELJEZNIH LJEVOVA
Marko Gregorović
Tema je ovoga završnog rada „Proizvodnja i svojstva željeznih ljevova“. U uvodu je prikazana povijest razvoja taline do proizvodnje i primjene željeznih ljevova. Nastavak rada podijeljen je na pet dijelova koji opisuju čelični lijev, sivi lijev i bijeli tvrdi lijev te njihov sastav, mehanička, fizikalna i proizvodna svojstva, tehnološki proces dobivanja te toplinske obrade odljevaka.
PROJEKT SUSTAVA KLIMATIZACIJE ČISTE SOBE
PROJEKT SUSTAVA KLIMATIZACIJE ČISTE SOBE
Matej Lucić
U diplomskom radu su opisani opći pojmovi vezani za projekt i njegovo upravljanje, od definicija planiranja do puštanja projekta u rad i njegove realizacije. Upravljanje projektom obuhvaća planiranje, organiziranje, vođenje i kontroliranje projekta. Uspješan projekt karakteriziran je rokom završetka, kvalitetom obavljenog posla i troškovima u okviru zadanog budžeta. Diplomski rad izrađen je u suradnji sa poduzećem Klimaoprema d.d. iz Samobora kojoj je primarna djelatnost...
PROJEKTIRANJE AUTOMATSKE IZMJENE MLAZNICA ZA CNC-LASER
PROJEKTIRANJE AUTOMATSKE IZMJENE MLAZNICA ZA CNC-LASER
Ivan Mikulić
U prvom dijelu ovoga rada su prikazane karakteristike lasera te prednosti i mane njegove uporabe. Opisan je i način funkcioniranja lasera, različite izvedbe lasera te primjene u strojevima s obizrom na iskoristivost i ekonomičnost. Također je napravljen i pregled vrsta materijala koji se mogu rezati laserom s obzirom na debljinu i sastav te utjecaj ovakve obrade materijala s obzirom na alternativne metode. Prikazane su i varijante u izvedbama sustava za automatsku izmjenu mlaznica...
PROJEKTIRANJE I IZRADA KONVEJERA ZA ODVOĐENJE ODVOJENIH ČESTICA NAKON TOPLINSKIH POSTUPAKA REZANJA
PROJEKTIRANJE I IZRADA KONVEJERA ZA ODVOĐENJE ODVOJENIH ČESTICA NAKON TOPLINSKIH POSTUPAKA REZANJA
Ivo Šimić
U prvom poglavlju opisani su proizvodni fleksibilni sustavi, njihove karakteristike, prednosti i nedostaci. Opisane su i mogućnosti i prednosti uvođenja laserske obrade odvajanjem čestica u fleksibilnim proizvodnim sustavima. U drugom poglavlju opisane su vrste i izvedbe strojeva za obradu odvajanjem čestica laserom, prednosti i nedostaci te ekonomičnost i iskoristivost u odnosu na druge strojeve. U trećem poglavlju opisane su mogućnosti i vrste obrade materijala te utjecaj ove...
PROJEKTIRANJE I TEHNOLOGIJA IZRADE ROTORA PALJENJA ZA SNOWMOBILE
PROJEKTIRANJE I TEHNOLOGIJA IZRADE ROTORA PALJENJA ZA SNOWMOBILE
Dario Stančin
U ovom diplomskom radu su analizirani tehnologija i proizvodne aktivnosti kod izrade rotora paljenja za agregat snowmobila. Tehnologija izrade bazirana je na obradi odvajanjem čestica. U početnom dijelu opisan je sam proizvod, te je obuhvaćen polazni materijal kao i njegova svojstva. Kroz proces proizvodnje obuhvaćeni su svi bitni detalji poput parametara obrade obradom odvajanja čestica, strojeva na kojima se proizvod izrađuje, toplinska obrada te potreban alat. Opisom su obuhvaćene...

Pages