Pages

PRIMJENA ZATEGA ZA PODEŠAVANJE IZNOSA SILA NA ZAVJEŠENJIMA SEPARATORA
PRIMJENA ZATEGA ZA PODEŠAVANJE IZNOSA SILA NA ZAVJEŠENJIMA SEPARATORA
Luka Franjković
U radu se eksperimentalnim mjerenjem određuje ovisnost sile prednaprezanja o momentu prednaprezanja s ciljem određivanja faktora trenja koji se pojavljuje na bokovima navoja prilikom pritezanja vijčanog spoja, odnosno spoja štapova sa zategom. U uvodnom dijelu rada ukratko su opisani vijčani spojevi, djelovanje trenja te moment sile uz izvod momenta pritezanja. Nakon uvoda opisani su elementi te pribor korišten u eksperimentalnom ispitivanju. U eksperimentalnom dijelu rada provedena su...
PRIMJER IZRADE MODULA PLANIRANJA I PRAĆENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROIZVODNOG PODUZEĆA
PRIMJER IZRADE MODULA PLANIRANJA I PRAĆENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROIZVODNOG PODUZEĆA
Luka Gredelj
Završni se rad sastoji od analize literarnih radova u kojima se obrađuju pojmovi te principi upravljanja, planiranja i praćenja proizvodnje. Posebno se obrađuje tema podjele informacijskih sustava i pratećih aplikacija u upravljanju proizvodnjom, opisan je pojam baze podataka te primijenjeni softverski alat za izradu aplikacija. Također, završni rad popraćen je izradom aplikacije „Proizvodnja“ koja služi prvenstveno kao primjer aplikacije koja se može izraditi u Oracle©...
PRIMJER PRIMJENE EKSPERTNIH SUSTAVA U STROJARSTVU
PRIMJER PRIMJENE EKSPERTNIH SUSTAVA U STROJARSTVU
Roko Rudić
Rad objašnjava pojam umjetne inteligencije i njezin razvoj kroz povijest. Posebno se obrađuje dio umjetne inteligencije koji se odnosi na ekspertne sustave gdje se objašnjava razlog stvaranja i povijest stvaranja, objašnjen je način rada, prednosti i mane ekspertnih sustava, njezina obilježja i bitne karakteristike. Također je dana struktura ekspertnih sustava, načini odlučivanja i zaključivanja. U tematskom dijelu završnog rada dana je primjena ekspertnog sustava na problemu...
PRIMJER RASPOREĐIVANJA PROIZVODNIH OPERACIJA PRIMJENOM BLOK DIJAGRAMA
PRIMJER RASPOREĐIVANJA PROIZVODNIH OPERACIJA PRIMJENOM BLOK DIJAGRAMA
Jurica Kostadinović
U ovom je završnom radu, čija je tema raspoređivanje proizvodnih operacija primjenom blok dijagrama te primjenom informatičke tehnologije prvo obrađeno i objašnjeno nekoliko pojmova vezanih uz samu temu. Na početku je objašnjen pojam upravljanja proizvodnjom i njegov povijesni razvoj, koji je tekao u dva smjera. Prvi je temeljen na američkoj proizvodnoj filozofiji (objašnjeni su sustavi IC, MRP, MRP II, ERP i extended ERP). Drugi je baziran na japanskoj proizvodnoj filozofiji. Tri...
PRIMJERI RJEŠAVANJA PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
PRIMJERI RJEŠAVANJA PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
Vinko Knežević
U ovom završnom radu pokazani su primjeri rješavanja problema linearnog programiranja pomoću različitih metoda. U linearnom matematičkom optimizacijskom problemu funkcija cilja i ograničenja su linearne funkcije. U prvom dijelu rada definiran je proizvodni problem za koji je postavljen matematički model koji je sveden na dvije varijable P1 i P2. Nakon postavljanja matematičkog modela, u trećem poglavlju pristupa se rješavanju modela i to različitim metodama: analitičkom,...
PRIPREMA KOTLA ZA ATESTIRANJE PREMA NORMI HRN EN 303-5:2012
PRIPREMA KOTLA ZA ATESTIRANJE PREMA NORMI HRN EN 303-5:2012
Vjekoslav Vuk
U radu je opisan je proces ispitivanja toplovodnog kotla na kruta goriva s automatskim loženjem prema normi HRN EN 303-5:2012. Navedeni su osnovni tipovi kotlova na kruta goriva Opisani su zahtjevi norme koji se odnose na pogonske karakteristike kotla. Opisana je korištena mjerna oprema i metode ispitivanja i prikazani su rezultati ispitivanja.
PRIPREMA PODLOGE ZA NANOŠENJE MATALNIH PREVLAKA
PRIPREMA PODLOGE ZA NANOŠENJE MATALNIH PREVLAKA
Marko Marić
U završnom radu na temu ''Priprema površine za nanošenje metalnih prevlaka'' istaknuti su načini pripreme površine. U uvodnom dijelu dana je sistematizacija i definicija korozije. Objašnjeno je zašto se koriste zaštitne prevlake te su navedene najčešće metalne prevlake koje se koriste kao zaštita u agresivnim uvjetima. Prikazani su i opisani najzastupljeniji postupci nanošenja metalnih prevlaka. Najvažnija stvar prije nanošenja zaštitne prevlake je priprema površine, stoga...
PROBLEMI LINEARNOG PROGRAMIRANJA U STROJARSTVU I SRODNIM PODRUČJIMA
PROBLEMI LINEARNOG PROGRAMIRANJA U STROJARSTVU I SRODNIM PODRUČJIMA
Ilinka Filipović
U ovom završnom radu prikazani su problemi linearnog programiranja u strojarstvu. Linearno programiranje je grana matematike koja se bavi problemom optimizacije sustava unutar zadanih ograničenja. U strojarstvu se linearno programiranje najčešće koristi za: određivanje količina proizvoda s kojima se postiže maksimalna dobit, određivanje plana proizvodnje s kojima se postižu minimalni troškovi, određivanje količine sirovine uz maksimalnu dobit itd. U ovom završnom radu prikazani...
PROBLEMI U TEHNICI KOJI SE MOGU PRIKAZATI PROBLEMOM LINEARNOG PROGRAMIRANJA
PROBLEMI U TEHNICI KOJI SE MOGU PRIKAZATI PROBLEMOM LINEARNOG PROGRAMIRANJA
Stjepan Mihalić
U ovom završnom radu se ukazuje na probleme koji se mogu riješiti uz pomoć programa za linearno programiranje, u ovom slučaju Microsoft Excel-a. Microsoft Excel je program u paketu Microsoft Office, koji služi za rješavanje problema matematičkog tipa, uglavnom pomoću tablica koje se mogu povezati raznim matematičkim formulama. Rad je koncipiran u nekoliko poglavlja. U uvodu je kratko opisano linearno programiranje. U ostalim poglavljima se nalaze primjeri problema u strojarstvu koji...
PROBLEMI ZAVARIVANJA SUVREMENIH ČELIKA POVIŠENE I VISOKE ČVRSTOĆE
PROBLEMI ZAVARIVANJA SUVREMENIH ČELIKA POVIŠENE I VISOKE ČVRSTOĆE
Tomislav Džida
U ovom radu je opisan postupak MIG/MAG zavarivanja čelika visoke čvrstoće. Radom je definirana podjela čelika povišene i visoke čvrstoće, njihova svojstva i primjena. Prije opisa postupka zavarivanja izabranog reprezentata definirani su i kratko opisani svi glavni parametri MIG/MAG postupka bitni za obavljanje postavljenog zadatka.
PROCES IZRADE OVALNOG ZASUNA 1200 NAZIVNOG TLAKA 16 BARA
PROCES IZRADE OVALNOG ZASUNA 1200 NAZIVNOG TLAKA 16 BARA
Ivica Slunjski
U ovom radu analiziran je proces izrade ovalnog zasuna 1200 nazivnog tlaka 16 bara. Zasun je komad metala, cijevni zatvarač koji se izrađuje u pravokutnom ili okruglom obliku, a osnovna mu je namjena regulirati i zatvoriti protok određene tvari koja prolazi sustavom. Zasuni su najraširenija zaporna tijela, ugrađuju se u cjevovode srednjih i velikih nazivnih promjera uz pomoć prirubnica, navojnih priključaka ili zavarivanjem. Male su ugradbene duljine, a pogodni su za sve tlakove....
PROCES KONTROLE KVALITETE VATROOTPORNIH VRATA
PROCES KONTROLE KVALITETE VATROOTPORNIH VRATA
Mario Vukoja
U radu je analiziran proces kontrole kvalitete vatrootpornih vrata, kao jedan od pokretnih elemenata za zatvaranje otvora u vatrootpornim zidovima, ugrađena u zid zajedno s okovom i bravama, koja imaju funkciju sprječavanja prijenosa požara i produkata izgaranja tijekom požara. Vatrootpornost se dokazuje ispitivanjem u uvjetima normiranog požara u peći za ispitivanje u određenom vremenu, prema kojemu se određuje otpornost na požar tih vrata. Cilj rada je utvrđivanje svih parametara...

Pages