Pages

PRIMJENA ULTRAZVUKA U IZRADI I KONTROLI ZAVARENIH SPOJEVA
PRIMJENA ULTRAZVUKA U IZRADI I KONTROLI ZAVARENIH SPOJEVA
Marko Pavković
U ovome radu opisani su postupci ultrazvučnog zavarivanja i ultrazvučne kontrole, te su navedeni primjeri uporabe tih postupaka. Navedene su općenite karakteristike ultrazvuka i izvori (generatori) ultrazvuka. U daljnjem tijeku rada opisan je postupak zavarivanja ultrazvukom i njegove prednosti i nedostaci. Pored toga u kratkim crticama je opisana ultrazvučna kontrola kao jedna od metoda ispitivanja zavarenih spojeva bez razaranja materijala.
PRIMJENA ULTRAZVUČNE TEHNOLOGIJE U ODRŽAVANJU
PRIMJENA ULTRAZVUČNE TEHNOLOGIJE U ODRŽAVANJU
Martin Pavić
Postoji vrlo mnogo područja primjene ultrazvučne tehnologije kao i raznih metoda ispitivanja ultrazvukom. Ovim radom opisani su neki načini moguće primjene ultrazvučne tehnologije u području održavanja u industriji koji se još uvijek vrlo malo primjenjuju ili se ne primjenjuju uopće. To su: Ispitivanje unutarnje propusnosti zaporne armature, Kontrola stanja ležaja i pravilno podmazivanje, Ispitivanje odvajača kondenzata, Ispitivanje instalacija komprimiranog zraka i stlačivih...
PRIMJENA UMJETNE INTELIGENCIJE-PREGLED METODA
PRIMJENA UMJETNE INTELIGENCIJE-PREGLED METODA
Marko Hunjet
Ovaj rad predstavlja pregled primjene tehnika i metoda umjetne inteligencije kod obrađivanja velike količine dostupnih podataka. Metode umjetne inteligencije se dijele na klasične i suvremene. Umjetna inteligencija je zapravo skup metoda kojima sustavi ili uređaji obavljanju inteligentne radnje. Glavni problemi, odnosno ciljevi primjene umjetne inteligencije su razumijevanje, znanje, planiranje, učenje, komunikacija, percepcija te sposobnost manipuliranja i pomicanja objekata. Područja...
PRIMJENA VIBRACIJSKE METODE U ODRŽAVANJU PO STANJU
PRIMJENA VIBRACIJSKE METODE U ODRŽAVANJU PO STANJU
Hrvoje Mirković
Tema ovog završnog rada je Primjena vibracijske metode u održavanju po stanju. Održavanje je kombinacija svih tehničkih i odgovarajućih aktivnosti predviđenih za očuvanje nekog sredstva rada , postrojenja ili dovođenje istog u stanje u kojem on može obavljati predviđenu funkciju. Cilj rada je postići razumijevanje važnosti provođenja održavanja i redovitih mjerenja stroja te osnovnih principa mjerenja i analize vibracija koji bi trebali biti temelj za razvoj sposobnosti...
PRIMJENA ZATEGA ZA PODEŠAVANJE IZNOSA SILA NA ZAVJEŠENJIMA SEPARATORA
PRIMJENA ZATEGA ZA PODEŠAVANJE IZNOSA SILA NA ZAVJEŠENJIMA SEPARATORA
Luka Franjković
U radu se eksperimentalnim mjerenjem određuje ovisnost sile prednaprezanja o momentu prednaprezanja s ciljem određivanja faktora trenja koji se pojavljuje na bokovima navoja prilikom pritezanja vijčanog spoja, odnosno spoja štapova sa zategom. U uvodnom dijelu rada ukratko su opisani vijčani spojevi, djelovanje trenja te moment sile uz izvod momenta pritezanja. Nakon uvoda opisani su elementi te pribor korišten u eksperimentalnom ispitivanju. U eksperimentalnom dijelu rada provedena su...
PRIMJER IZRADE MODULA PLANIRANJA I PRAĆENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROIZVODNOG PODUZEĆA
PRIMJER IZRADE MODULA PLANIRANJA I PRAĆENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROIZVODNOG PODUZEĆA
Luka Gredelj
Završni se rad sastoji od analize literarnih radova u kojima se obrađuju pojmovi te principi upravljanja, planiranja i praćenja proizvodnje. Posebno se obrađuje tema podjele informacijskih sustava i pratećih aplikacija u upravljanju proizvodnjom, opisan je pojam baze podataka te primijenjeni softverski alat za izradu aplikacija. Također, završni rad popraćen je izradom aplikacije „Proizvodnja“ koja služi prvenstveno kao primjer aplikacije koja se može izraditi u Oracle©...
PRIMJER PRIMJENE EKSPERTNIH SUSTAVA U STROJARSTVU
PRIMJER PRIMJENE EKSPERTNIH SUSTAVA U STROJARSTVU
Roko Rudić
Rad objašnjava pojam umjetne inteligencije i njezin razvoj kroz povijest. Posebno se obrađuje dio umjetne inteligencije koji se odnosi na ekspertne sustave gdje se objašnjava razlog stvaranja i povijest stvaranja, objašnjen je način rada, prednosti i mane ekspertnih sustava, njezina obilježja i bitne karakteristike. Također je dana struktura ekspertnih sustava, načini odlučivanja i zaključivanja. U tematskom dijelu završnog rada dana je primjena ekspertnog sustava na problemu...
PRIMJER RASPOREĐIVANJA PROIZVODNIH OPERACIJA PRIMJENOM BLOK DIJAGRAMA
PRIMJER RASPOREĐIVANJA PROIZVODNIH OPERACIJA PRIMJENOM BLOK DIJAGRAMA
Jurica Kostadinović
U ovom je završnom radu, čija je tema raspoređivanje proizvodnih operacija primjenom blok dijagrama te primjenom informatičke tehnologije prvo obrađeno i objašnjeno nekoliko pojmova vezanih uz samu temu. Na početku je objašnjen pojam upravljanja proizvodnjom i njegov povijesni razvoj, koji je tekao u dva smjera. Prvi je temeljen na američkoj proizvodnoj filozofiji (objašnjeni su sustavi IC, MRP, MRP II, ERP i extended ERP). Drugi je baziran na japanskoj proizvodnoj filozofiji. Tri...
PRIMJERI OPTIMIZACIJSKIH KVANTITATIVNIH MODELA U STROJARSTVU
PRIMJERI OPTIMIZACIJSKIH KVANTITATIVNIH MODELA U STROJARSTVU
Nives Podunavac
U ovom završnom radu su opisani sljedeći primjeri optimizacijskih kvantitativnih modela u strojarstvu: optimalna proizvodnja, optimalno iskorištenje materijala, model smjese, transportni problem i problem raspoređivanja. Za definirane probleme postavljeni su optimizacijski kvantitativni modeli te su riješeni pomoću alata Rješavač u programu MS Excel.
PRIMJERI RJEŠAVANJA PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
PRIMJERI RJEŠAVANJA PROBLEMA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
Vinko Knežević
U ovom završnom radu pokazani su primjeri rješavanja problema linearnog programiranja pomoću različitih metoda. U linearnom matematičkom optimizacijskom problemu funkcija cilja i ograničenja su linearne funkcije. U prvom dijelu rada definiran je proizvodni problem za koji je postavljen matematički model koji je sveden na dvije varijable P1 i P2. Nakon postavljanja matematičkog modela, u trećem poglavlju pristupa se rješavanju modela i to različitim metodama: analitičkom,...
PRIPREMA KOTLA ZA ATESTIRANJE PREMA NORMI HRN EN 303-5:2012
PRIPREMA KOTLA ZA ATESTIRANJE PREMA NORMI HRN EN 303-5:2012
Vjekoslav Vuk
U radu je opisan je proces ispitivanja toplovodnog kotla na kruta goriva s automatskim loženjem prema normi HRN EN 303-5:2012. Navedeni su osnovni tipovi kotlova na kruta goriva Opisani su zahtjevi norme koji se odnose na pogonske karakteristike kotla. Opisana je korištena mjerna oprema i metode ispitivanja i prikazani su rezultati ispitivanja.
PRIPREMA PODLOGE ZA NANOŠENJE MATALNIH PREVLAKA
PRIPREMA PODLOGE ZA NANOŠENJE MATALNIH PREVLAKA
Marko Marić
U završnom radu na temu ''Priprema površine za nanošenje metalnih prevlaka'' istaknuti su načini pripreme površine. U uvodnom dijelu dana je sistematizacija i definicija korozije. Objašnjeno je zašto se koriste zaštitne prevlake te su navedene najčešće metalne prevlake koje se koriste kao zaštita u agresivnim uvjetima. Prikazani su i opisani najzastupljeniji postupci nanošenja metalnih prevlaka. Najvažnija stvar prije nanošenja zaštitne prevlake je priprema površine, stoga...

Pages