Pages

PRIMJENA MJERNE RUKE TESA 3D XCEL
PRIMJENA MJERNE RUKE TESA 3D XCEL
Marin Tuđina
U radu je prikazano mjerenje i uporaba stroja Tesa 765 Xcel. Prije samog mjerenja prikazane su i teorijske osnove tolerancija koje su mjerene. Prikazani su najvažniji dijelovi i tehničke karakteristike stroja. Mjerenje je izvšeno na dijelovima preše Man Roland. Odabrano je 5 pozicija kako bi se prikazao što veči broj mjerenja i mogućnosti stroja. Prikazani su i rezultati svih mjerenja te detaljan opis postupaka i načina rukovanja strojem.
PRIMJENA MJERNE RUKE U KONTROLI PROIZVODA
PRIMJENA MJERNE RUKE U KONTROLI PROIZVODA
Marko Midenjak
Kontrola kvalitete proizvoda je važna u proizvodnim procesima i sve većom konkurencijom i zahtjevima za visokim uvjetima i tolerancijama se više obratilo pozornosti prema tome. 3D mjerni uređaji poput mjerne ruke, 3D skenera i kamera su se pokazali kao najbrži ali i kao vrlo precizni mjerni uređaji koji nam nakon obrade podataka mjerenja kroz softver daju najopširnije izvještaje mjerenja u vrlo kratkom vremenu. Primjenjuju se u raznim granama industrije što pokazuje njihovu...
PRIMJENA MOTOSIM EG-VRC SOFTVERSKOG PAKETA ZA PROGRAMIRANJE ROBOTSKOG SUSTAVA MOTOMAN HP-6
PRIMJENA MOTOSIM EG-VRC SOFTVERSKOG PAKETA ZA PROGRAMIRANJE ROBOTSKOG SUSTAVA MOTOMAN HP-6
Alen Rukavina
U ovom radu prikazana je primjena MotoSim EG-VRC softverskog paketa za programiranje robotskog sustava Motoman HP-6. Polazi se od općenitog razvoja robotizacije, definiranja i razvoja zavarivanja te specifičnosti zavarivanja pomoću robota u odnosu na ručno, poluautomatsko i automatsko zavarivanje. Zatim je tehnički opisan robot za zavarivanje Motoman HP-6 te softverski paket MotoSim EG-VRC. Navedene su i prednosti i nedostatci spomenutog softverskog paketa. U praktičnom dijelu rada...
PRIMJENA MS EXCEL-A ZA RJEŠAVANJE OPTIMIZACIJSKIH I DOBIVANJE STATISTIČKIH KVANTITATIVNIH MODELA
PRIMJENA MS EXCEL-A ZA RJEŠAVANJE OPTIMIZACIJSKIH I DOBIVANJE STATISTIČKIH KVANTITATIVNIH MODELA
Maja Mikšik
U ovom završnom radu prikazan je način rješavanja optimizacijskog te dobivanje statističkog kvantitativnog modela u programskom paketu Microsoft Excel-u. Optimizacijski kvantitativni model je rješavan pomoću Alata Rješavač te je dobiveno optimalno rješenje. U problemu je bilo potrebno ostvariti maksimalnu dobit proizvodnje uvažavajući pri tome kapacitete i troškove strojeva te troškove materijala. Rezultati optimizacije ukazali su na potrebnu količinu pojedinog proizvoda kako...
PRIMJENA NERAZORNIH METODA KOD ISPITIVANJA MATERIJALA
PRIMJENA NERAZORNIH METODA KOD ISPITIVANJA MATERIJALA
Neven Gvozdanović
U ovom završnom radu biti će prikazane nerazorne metode kod ispitivanja materijala. Navedena je podjela metoda, te su pojašnjene osnove nerazornih ispitivanja, princip rada i oprema koja se koristi kod nerazornih ispitivanja, te njihove specifičnosti u odnosu na druge metode ispitivanja. Svaka od metoda prikazana je slikom, te je navedeno gdje se upotrebljava u praksi. Posebno je analizirano ispitivanje strukture čelika metodom replika. Na kraju je napravljena analiza rezultata te...
PRIMJENA NI- LEGURA U KOTLOGRADNJI
PRIMJENA NI- LEGURA U KOTLOGRADNJI
Saša Mrkonić
U ovom radu cilj je bio opisati niklene legure koje se koriste u kotlogradnji. Opisana je njihova primjena i problem zavarljivosti pojedinih legura. U prvom dijelu rada opisano je općenito o niklenim legura te su navedene i opisane skupine niklenih legura. Opisana su svojstva, specifične karakteristike i primjena u praksi. U drugom dijelu rada navedene su legure koje se koriste u kotlogradnji. Detaljno je opisan Inconel 625 kao najzastupljeniji materijal u kotlogradnji. Kroz praktične...
PRIMJENA NORME EN 15085 PRI IZRADI ENERGETSKOG TRANSFORMATORA
PRIMJENA NORME EN 15085 PRI IZRADI ENERGETSKOG TRANSFORMATORA
Dragan Dukić
U ovom radu opisana je primjena norme EN 15085 pri izradi energetskog transformatora. Norma se odnosi na zavarivanje konstrukcije od čelika i njegovih legura. Sama norma EN 15085 usmjerena je na zavarivanje željezničkih vozila i željezničkih komponenti. Energetski transformatori koji se transportiraju željezničkim prugama do željene lokacije, proizvode se prema normi EN 15085. U radu je opisana svrha i uloga transformatora u energetici, opisani su „step up“ i step down“...
PRIMJENA NORME HRN EN 12732:2014 PRI IZRADI PLINOVODA
PRIMJENA NORME HRN EN 12732:2014 PRI IZRADI PLINOVODA
Bernard Brkić
Tema ovog diplomskog rada je primjena norme HRN EN 12732:2014 pri izradi plinovoda. U radu je opisana namjena plinovoda za transport plina, vrste plinovoda te zaštita plinovoda od korozije. Također je opisana norma za zavarivanje čeličnih cijevi HRN EN 12732:2014 u kojoj se nalaze upute za zavarivanje plinovoda. Detaljno su opisane karakteristike cjevovoda svake linije te TIG postupak zavarivanja kojim je izvedeno prikazano zavarivanje cjevovoda. U eksperimentalnom dijelu rada provedeno...
PRIMJENA ODABRANIH ZAHTJEVA SUSTAVA KVALITETE U PROIZVODNJI
PRIMJENA ODABRANIH ZAHTJEVA SUSTAVA KVALITETE U PROIZVODNJI
Ana Štivić
U diplomskom radu je analiziran sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001. Zadatkom je trebalo analizirati primjenu odabranih zahtjeva sustava kvalitete u nekoj organizaciji sa svom dokumentacijom koja je propisana normom ISO 9001. Analiza je pokazala da je za postizanje kvalitete ili usluge potrebno provesti niz mjera, ustrojstava, praćenja i analiza. Potrebno je postići određeni nivo „svijesti“ sudionika organizacije o nužnosti provedenih mjera u svrhu postizanja kvalitete rada ili...
PRIMJENA ORBITALNOG TIG ZAVARIVANJA ZA ZAVARIVANJE CIJEVI U CIJEVNI ZID
PRIMJENA ORBITALNOG TIG ZAVARIVANJA ZA ZAVARIVANJE CIJEVI U CIJEVNI ZID
Stjepan Petravić
U ovom radu detaljno je opisan TIG postupak zavarivanja, te postupak orbitalnog zavarivanja cijevi u cijevni zid. Opisani su parametri zavarivanja, te primjena TIG postupka zavarivanja. Prikazane su prednosti i nedostaci postupka kao i vrste pripreme spoja za orbitalno zavarivanje cijevi u cijevni zid. Orbitalni TIG postupak zavarivanja ima svoje specifičnosti u odnosu na ručni TIG postupak, te će se o tome nešto više govoriti u nastavku. Osim teoretskog dijela, rad sadrži i...
PRIMJENA POLIMERA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
PRIMJENA POLIMERA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Marko Dizdar
Tema ovog završnog rada je „Primjena polimera u automobilskoj industriji“. U ovom radu opisane su općenite karakteristike polimernih materijala, njihova sistematizacija, podjela te karakteristike najčešće primjenjivanih polimernih materijala za izradu dijelova u automobilskoj industriji. Opisani su i navedeni konkretni primjeri automobilskih dijelova izrađenih od polimernih materijala.
PRIMJENA POLIMERNIH KOMPOZITA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
PRIMJENA POLIMERNIH KOMPOZITA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Marko Gregorović
Tema je ovoga diplomskog rada „primjena polimernih kompozita u autoindustriji“. U uvodu je prikazana povijest razvoja polimera i polimernih kompozita. Nastavak rada podijeljen je na pet dijelova koji opisuju polimerne materijale, polimerne kompozite i njihova mehanička i fizikalna svojstva, zatim proizvodnju polimernih kompozita raznim tehnologijama te primjenu polimernih kompozita u automobilskoj industriji.

Pages