Pages

PRIMJENA ADITIVNIH TEHNOLOGIJA
PRIMJENA ADITIVNIH TEHNOLOGIJA
Alan Mirić
Ovaj završni rad daje pregled od aditivnoj proizvodnji koja je također poznata kao “3D ispis“. Prvo poglavlje govori o korijenima tehnologije, a zatim raščlanjuje različite vrste procesa koji spadaju pod okrilje aditivne proizvodnje. Također se raspravlja o novim tehnologijama 3D ispisa, elektrolučnim postupcima zavarivanja koji su primjenjivi za aditivnu proizvodnju te samim primjenama te proizvodnje.
PRIMJENA ADITIVNIH TEHNOLOGIJA U IZRADI MEDICINSKIH IMPLANTATA
PRIMJENA ADITIVNIH TEHNOLOGIJA U IZRADI MEDICINSKIH IMPLANTATA
Luka Pavlović
U prvom dijelu rada iznesene su opće karakteristike i povijest aditivnih tehnologija te tri osnovne grupe materijala koji se koriste u aditivnoj proizvodnji: polimeri, metali i keramika zajedno sa staklom. U drugom dijelu rada iznesena je podjela aditivnih postupaka koji se koriste na području medicine te je svaki pojedini postupak pobliže opisan. Navedeni su i materijali korišteni u aditivnim postupcima te je objašnjena njihova primjena u medicini. Na kraju je detaljno opisana primjena...
PRIMJENA ADITIVNIH TEHNOLOGIJA ZA ISPIS KOŠTANIH STRUKTURA
PRIMJENA ADITIVNIH TEHNOLOGIJA ZA ISPIS KOŠTANIH STRUKTURA
Dajana Kovačević
U diplomskom radu prikazana je najprije podjela aditivnih tehnologija, zatim primjena aditivnih tehnologija u medicini i materijali koji se koriste za tu vrstu aditivne tehnologije. Na samom kraju je opisana primjena aditivnih tehnologija u medicini koje se koriste za ispis koštanih struktura.
PRIMJENA ADITIVNIH TEHNOLOGIJA ZA IZRADU AUTOMOBILSKIH DIJELOVA
PRIMJENA ADITIVNIH TEHNOLOGIJA ZA IZRADU AUTOMOBILSKIH DIJELOVA
Kristina Ravlić
Aditivna tehnologija se sve više primjenjuje u različitim industrijskim granama zahvaljujući brojnim prednostima, a automobilska industrija zauzima značajno drugo mjesto po primjeni aditivnih procesa sa udjelom od 19,5%. U radu je prikazan razvoj i podjela aditivnih postupaka i materijala koji se koriste u automobilskoj industriji, te prednosti i nedostaci istih. Objašnjen je utjecaj aditivne proizvodnje na automobilsku industriju, te zahtjeve koje ona postavlja. Prikazani su i...
PRIMJENA ADITIVNIH TEHNOLOGIJA ZA IZRADU KALUPA ZA INJEKCIJSKO PREŠANJE
PRIMJENA ADITIVNIH TEHNOLOGIJA ZA IZRADU KALUPA ZA INJEKCIJSKO PREŠANJE
Daniel Mandić
U ovom diplomskom radu opisana je sve veća upotreba aditivnih tehnologija za izradu kalupa kod injekcijskog prešanja. Ukratko su opisani polimeri, njihova struktura, kao i klasifikacija polimernih materijala. Zatim je opisano injekcijsko prešanje s pripadajućim sustavom prešanja. Detaljno su opisani kalupi za injekcijsko prešanje sa svim pripadajućim dijelovima. Glavni dio diplomskog rada su aditivne tehnologije. Opisane su tehnologije koje se koriste za izradu kalupa za injekcijsko...
PRIMJENA ALATA RJEŠAVAČ U MS EXCEL-U PRI OPTIMIRANJU
PRIMJENA ALATA RJEŠAVAČ U MS EXCEL-U PRI OPTIMIRANJU
Veronika Sabljak
U ovom završnom radu opisan je alat Rješavač u MS Excel-u kojim se rješavaju linearni, nelinearni i cjelobrojni problemi te izvještaji odgovora, osjetljivosti i ograničenja te uvjeti binarnosti. U prvom poglavlju opisan je alat rješavač sa svim svojim mogućnostima. U drugom poglavlju definirana su dva problema linearnog programiranja. Nakon što su problemi definirani, u trećem poglavlju postavljeni su matematički modeli te su u četvrtom poglavlju prikazana optimalna rješenja. U...
PRIMJENA API PROPISA U PROIZVODNJI
PRIMJENA API PROPISA U PROIZVODNJI
Pamela Pavić
U radu je opisana primjena API propisa u proizvodnji. API specifikacija kreirana je prema sustavu upravljanja kvalitetom za organizacije koje se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga u industriji nafte i prirodnog plina.
PRIMJENA AUTO CAD-a KOD IZRADE TEHNIČKIH CRTEŽA ELEMENATA KONSTRUKCIJA
PRIMJENA AUTO CAD-a KOD IZRADE TEHNIČKIH CRTEŽA ELEMENATA KONSTRUKCIJA
Tena Babić
Tema završnog rada je Primjena Auto CAD-a kod izrade Tehničkih crteža elemenata konstrukcija. U radu su opisana pravila tehničkog crtanja, primjena pravila na karakteristične elemente konstrukcija te upute za savladavanje osnova u Auto CAD-u potrebnih za njihovo crtanje. U dijelu pravila tehničkog crtanja opisani su standardi (vrste crta, mjerila, formati papira, zaglavlja i sastavnice), osnove kotiranja, presjeci, projekcije, tolerancije i hrapavost površine. Kod primjene pravila...
PRIMJENA BIOMATERIJALA U MEDICINI
PRIMJENA BIOMATERIJALA U MEDICINI
Toni Baban
Tema završnog rada je ,,Primjena biomaterijala u medicini”. Biomaterijali u medicinskoj terminologiji su bilo koji prirodni ili sintetički materijali koji su namijenjeni uvođenju u živo tkivo posebno kao dio medicinskog uređaja ili implantata. U prvom dijelu rada su opisani biomaterijali općenito, vrste biomaterijala poput metalnih, keramičkih i polimernih biomaterijala, medicinska vlakna i biotkanina. Opisana je pojava biomaterijala u zdravstvu, liječenje i lijekovi. Nakon pojave...
PRIMJENA CAD/CAM TEHNOLOGIJE U OBRADI ODVAJANJEM ČESTICA
PRIMJENA CAD/CAM TEHNOLOGIJE U OBRADI ODVAJANJEM ČESTICA
Danijel Šipec
U radu je objašnjena primjena CAD/CAM tehnologije u obradi odvajanjem čestica. Rad je podijeljen u tri dijela. U prvom dijelu rada, opisano je značenje CAD/CAM tehnologije. Opisano je nekoliko popularnih CAD/CAM programskih rješenja te su za praktične potrebe izabrani softveri SolidWorks/SolidCAM kao CAD/CAM programsko rješenje. Također su navedene neke od važnijih godina iz povijesti razvoja CAD/CAM-a. U drugom dijelu, teorijski se obrađuje 3D modeliranje i vrši se 3D modeliranje...
PRIMJENA DESKRIPTIVNE GEOMETRIJE U TEHNIČKOM CRTANJU STUDIJA STROJARSTVA
PRIMJENA DESKRIPTIVNE GEOMETRIJE U TEHNIČKOM CRTANJU STUDIJA STROJARSTVA
Mirna Bradarić
U radu su predstavljeni primjeri deskriptivne geometrije u tehničkom crtanju. Sadržajem ovoga završnoga rada pokušalo se pobliže pojasniti svrhu tehničkoga crtanja. Isto tako pojašnjena su pravila koja su bitna za izradu tehničkih crteža. Pobliže su objašnjena pravila projiciranja, metode projiciranja koje se koriste. Kao što znamo sadržaj strojeva, dijelova strojeva je opsežan, te sa za neke slučajeve koriste pojednostavljenja, kao što su sitni prodori, prijelazi, elipse...
PRIMJENA ELEKTROLUČNOG POSTUPKA ZAVARIVANJA SVORNJAKA
PRIMJENA ELEKTROLUČNOG POSTUPKA ZAVARIVANJA SVORNJAKA
Filip Knežević
U ovom radu je analizirana primjena elektrolučnog zavarivanja svornjaka.Navode se osnovne karakteristike postupka,bitni čimbenici koji utječu na postupak te se pokazuju primjeri uspješne primjene ovog postupka.Poseban osvrt daje se na verifikaciju ovog postupka iz primjera u praksi.Primjenu elektrolučnog postupka zavarivanja svornjaka ne susrećemo često,ali prema uspješnim primjerima u mostogradnji i kotlogradnji pokazala se vrlo produktivnom.Postupak se odlikuje visokom...

Pages