Pages

KONSTRUIRANJE POLIMERNOG NOSAČA BEŽIČNE KAMERE
KONSTRUIRANJE POLIMERNOG NOSAČA BEŽIČNE KAMERE
Mateo Penava
U ovom radu konstruiran je nosač s pripadajućim elementima. Nosač je konstruiran prema pravilima konstruiranja polimernih materijala. Nosač je izrađen adititivnom tehnologijom i sklopljen s pripadajućim dijelovima koji čine finalni proizvod. U radu je provedeno ispitivanje funkcionalnih mogućnosti konstrukcije i rada pojedinih elemenata. Analiza je pokazala kako je konstrukcija funkcionalna za prototipni dio istraživanja.
KONSTRUIRANJE SUSTAVA SKLADIŠTENJA DIJELOVA NA STANDARDNIM INDUSTRIJSKIM PALETAMA
KONSTRUIRANJE SUSTAVA SKLADIŠTENJA DIJELOVA NA STANDARDNIM INDUSTRIJSKIM PALETAMA
David Margeta
Razvoj novoga proizvoda, sustava skladištenja dijelova na industrijskim paletama, koji je opisan u ovom radu, obuhvaća razradu proizvoda od početne ideje sve do gotovog rješenja. Opisani skladišni sustav vrši autonomno skladištenje industrijskih paleta na rotirajućim skladišnim prstenovima izvedenim u pet katova ukupnog kapaciteta od 115 industrijskih paleta svih standardnih dimenzija. Kako bi se bolje definirala problematika uvodni dio rada donosi teorijsku podlogu o postupcima...
KONSTRUKCIJA  LOPATICE ROTORA VJETROTURBINE SNAGE 500 KW
KONSTRUKCIJA LOPATICE ROTORA VJETROTURBINE SNAGE 500 KW
Domagoj Martinović
Cilj rada je konstruirati lopaticu rotora vjetroturbine snage 500 kW. Geometrija lopatice je definiran tako što je napravljen proračun duljine tetive karakterističnih poprečnih presjeka lopatice, prema izabranim avio profilima NACA. Zatim je izrađen 3D model u Inventoru koji je zatim importiran u Fluent kako bi se provela numerička analiza strujanja zraka oko lopatice.
KONSTRUKCIJA ALATA ZA INJEKCIJSKO PREŠANJE ZA OTPRESAK PREMA CRTEŽU PPM1/2019
KONSTRUKCIJA ALATA ZA INJEKCIJSKO PREŠANJE ZA OTPRESAK PREMA CRTEŽU PPM1/2019
Bruno Tot
U radu je prikazana teorijska podloga i osnovni proračuni potrebni za konstrukciju kalupa za injekcijsko prešanje. Pored toga je razrađena je konstrukcija kalupa za otpresak prema crtežu PPM1/2019. Teorijska podloga sadrži opis standardnih izraza i definicija potrebnih za razumijevanje osnova polimera, opis procesa injekcijskog prešanje i njegove karakteristike te detaljan opis kalupa za injekcijsko prešanja kako bi se moglo pristupiti proračunu i na kraju konstrukciji samog kalupa...
KONSTRUKCIJA ALATA ZA INJEKCIJSKO PREŠANJE ZA OTPRESAK PREMA CRTEŽU PPM1/2020
KONSTRUKCIJA ALATA ZA INJEKCIJSKO PREŠANJE ZA OTPRESAK PREMA CRTEŽU PPM1/2020
Ante Kurić
U radu je prikazan proces konstruiranja kalupa za injekcijsko prešanje kako bi se izradio zadani polimerni komad. Na početku rada dan je opis polimernih materijala te izbor materijala za izradu polimernog komada. Zatim je opisan postupak injekcijskog prešanja, pregled osnovnih dijelova stroja za injekcijsko prešanje, ciklus procesa i radni prozor. Opisan je postupak izbora vrste kalupa, pregled vrsta kalupa i njegovih funkcija i važnost uporabe standardnih dijelova. U zadnjem poglavlju...
KONSTRUKCIJA ALATA ZA IZRADU STAKLENE BOCE
KONSTRUKCIJA ALATA ZA IZRADU STAKLENE BOCE
Petar Petek
Cilj diplomskog rada je konstruirati alat potreban za izradu staklene boce. Prije samog pristupa konstruiranju alata potrebno je dizajnirati staklenu bocu. U uvodnom dijelu rada bit će prikazana povijest stakla te ujedno i povijest staklarstva. Također bit će ukratko opisano poduzeće Vetropack Straža d.d. Nakon toga slijedi opis proizvodnje staklene ambalaže od sirovina do gotovog proizvoda, opis svih dijelova alata koje je potrebno konstruirati za izradu staklene ambalaže te prikaz...
KONSTRUKCIJA ALATA ZA KOVANJE VANJSKE ČAHURE HOMOKINETIČKOG ZGLOBA D_FR_2019
KONSTRUKCIJA ALATA ZA KOVANJE VANJSKE ČAHURE HOMOKINETIČKOG ZGLOBA D_FR_2019
Filip Rakocija
U uvodnom dijelu ovoga rada dan je kratak opis teorije oblikovanja metala deformiranjem s osnovnim podjelama, te je opisan razvoj tehnologije kovanja kroz povijest i postotak primjene navedene tehnologije u vodećim svjetskim i europskim zemljama u proizvodnji otkivaka. Tehnologija kovanja u drugom dijelu rada je podijeljena na slobodno kovanje i kovanje u ukovnjima te je dan detaljan opis navedenih postupaka uz glavne prednosti i nedostatke. Također opisana su i navedena sva pravila i...
KONSTRUKCIJA I ANALIZA METODOM KONAČNIH ELEMENATA PNEUMATSKOG PRSTA ZA ZAKLJUČAVANJE MANIPULATORA UNUTAR CIJEVI PAROGENERATORA
KONSTRUKCIJA I ANALIZA METODOM KONAČNIH ELEMENATA PNEUMATSKOG PRSTA ZA ZAKLJUČAVANJE MANIPULATORA UNUTAR CIJEVI PAROGENERATORA
Luka Šarlija
U ovom diplomskom radu obrađena je teme „Konstruiranje i analiza metodom konačnih elemenata pneumatskog prsta za zaključavanje manipulatora unutar cijevi parogeneratora“. U uvodu se objašnjava proces generiranja električne energije pomoću nuklearne elektrane, opis procesa nuklearne fisije, uloga parogeneratora unutar nuklearne elektrane, opis CANDU vrste nuklearnog reaktora. Opisana je uloga samog pneumatskog prsta u procesu ispitivanja cijevi metodama bez razaranja, koje su...
KONSTRUKCIJA I PRORAČUN RADIONIČKE HIDRAULIČNE PREŠE NAZIVNE SILE 5t
KONSTRUKCIJA I PRORAČUN RADIONIČKE HIDRAULIČNE PREŠE NAZIVNE SILE 5t
Tomislav Marijanović
U uvodnom dijelu ovog rada opisane su preše, njihova namjena, podjela i način rada. Naziv ovog rada su hidraulične preše što znači da je ostatak rada baziran na hidrauličnim prešama. Princip rada hidraulične preše zasniva se na Pascalovom zakonu koji je objašnjen u radu. Navedene su prednosti i nedostatci ovih preša te je provedena analiza tržišta za iste preše. Opisane su i konstrukcijske izvedbe (C, ZS, H) preša. U točki konstrukcija preše navedeni su svi potrebni...
KONSTRUKCIJA UKOVNJA ZA KOVANJE KOLJENASTOG VRATILA TRIMERA D_MP_2019
KONSTRUKCIJA UKOVNJA ZA KOVANJE KOLJENASTOG VRATILA TRIMERA D_MP_2019
Marijan Pavkić
U radu je općenito opisana tehnologija kovanja, koja obuhvaća slobodno kovanje i kovanje u ukovnju. Posebno je opisana konstrukcija ukovnja za kovanje koljenastog vratila trimera koja opisuje odabir same tehnologije kovanja, proračun potrebnih gravura i dimenzija ukovnja. Uvodni dio sadrži općenito opisan nastanak i primjenu tehnologije kovanja. U drugom poglavlju, kovanje, opisana je kovačka proizvodnja, te podjela kovanja na slobodno kovanje i kovanje u ukovnju. Objašnjena su...
KONSTRUKCIJSKA IZRADA VITLA
KONSTRUKCIJSKA IZRADA VITLA
Goran Tomić
Zadatak završnog rada je konstrukcijska izrada vitla. U uvodnom dijelu opisana je potreba za razvojem mosnih granika kroz razvoj industrije. Nakon uvodnog dijela u radu su prikazane konstrukcijske značajke sa parametrima potrebnim za proračun, proračun vitla, prikaz trodimenzionalnog CAD modela te tehnička dokumentacija sa svim nestandardnim i sklopnim crtežima.
KONSTRUKCIJSKA IZVEDBA 6 - OSNOG ROBOTSKOG MANIPULATORA
KONSTRUKCIJSKA IZVEDBA 6 - OSNOG ROBOTSKOG MANIPULATORA
Ivan Lovrić
Uvodni dio rada sastoji se od tekstova koji govore općenito o robotici od samih početaka robota kroz povijest pa do suvremenih industrijskih robota bez kojih bi bilo teško zamisliti svakodnevicu. Opći dio robotike obuhvaća i tendenciju razvoja i potreba na tržištu što je opisano preko grafova i njihovih opisnih tekstova. Budući da se rad temelji na strojarstvu opisan je industrijski robot te je podijeljen prema vrsti pogona na električni, hidraulični i pneumatski. Opisana je...

Pages