Pages

KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU KRUNJAČA KUKURUZA
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU KRUNJAČA KUKURUZA
Josip Lukačević
U uvodnom djelu ovog rada opisan je kukuruz kao glavna sirovina za čiju obradu je ovaj stroj namijenjen. Opisan je kronološki redoslijed aktivnosti pripreme i skladištenja zrna. U drugom poglavlju je ukratko opisan i prikazan razvoj krunjača za krunjenje kukuruza od početka pa sve do danas. U trećem poglavlju prikazane su i opisane moguće konstrukcijske izvedbe krunjača s obzirom na vrstu pogona, način prijenosa snage i gibanja te podjelu glavnih dijelova stroja. Na temelju...
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU MEHANIZMA SIGURNOSNIH BRAVA  TIP-KC-ZR-2018
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU MEHANIZMA SIGURNOSNIH BRAVA TIP-KC-ZR-2018
Karlo Crneković
U ovom radu opisana je povijest sigurnosnih brava, razvoj sigurnosnih brava kroz povijest te je konstruirana sigurnosna brava tip-kc-zr-2018. Osvrnut će se na funkcionalne i konstrukcijske značajke pojedinih oblika brava. Također će biti istraženi različiti načini kombiniranja sigurnosnih elemenata radi povećanja sigurnosti brave. Sigurnosnim bravama smatramo sve brave koje služe za sa zaštitu nečega što se nalazi unutar zaključanog prostora. Postoji nekoliko glavnih oblika...
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU PROIZVODA MZM-PD-2018
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU PROIZVODA MZM-PD-2018
Dalibor Perković
U završnom radu je opisano koncipiranje mješalice za meso na osnovu analiziranja pripremne smjese i različitih konstrukcijskih rješenja koja se koriste u mesnoj industriji. Uvodni dio kratko objašnjava za što služi stroj, uvijete kojih se treba pridržavati, meso i smjesu koja se obrađuje na stroju, te njihovu primjenu u prehrambenoj industriji. Drugo poglavlje govori o razvoju mješalice za meso, od samih početaka gdje je potrebnu snagu proizvodio čovjek pa sve do modernih...
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU REMENSKOG PRIJENOSNIKA SNAGE I GIBANJA
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU REMENSKOG PRIJENOSNIKA SNAGE I GIBANJA
Almir Rebronja
Proučavanjem dostupnih literarnih i bibliografskih radova na teme koje obrađuju prijenosnike snage i gibanja i remenski prijenos, izrađen je ovaj završni rad. Kroz završni rad prikazane su konstrukcijske i funkcionalne značajke remenskog prijenosnika snage i gibanja. Rad se sastoji od dva dijela, teorijskog dijela i proračuna. U teorijskom dijelu definirani su osnovni pojmovi prijenosnika snage i gibanja i remenskog prijenosa. Definirane su vrste remenskog prijenosa i njihovo...
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA STROJA ZA PELETIRANJE
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA STROJA ZA PELETIRANJE
Ivan Misir
U radu se konstruira stroj za peletiranje na osnovu analiziranja sirovine za peletiranje i postojećih konstrukcijskih riješenja koja se koriste u suvremenoj proizvodnji peleta. Cilj konstrukcije u ovom radu je što manja cijena konačnog stroja, korištenjem što je moguće jednostavnijih i jeftinijih strojnih elemenata i cjelokupne izvedbe. Uvodni dio sadrži ukratko objašnjeno za što služi stroj za peletiranje, gdje i kako se koristi njegov proizvod – pelet. Prednosti peleta spram...
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE KOPAČICE
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE KOPAČICE
Valentino Leš
U ovome radu je konstruirana kopačica koja se koristi kao priključno sredstvo na motokultivatoru čiji rad olakšava i ubrzava obradu zemlje poljoprivrednicima. Kopačica je konstruirana unutar programskog softvera za crtanje i 3D modeliranje Autodesk Inventor 2016. Izrada dokumentacije je također provedena unutar softverskog programa Autodesk Inventor. Napravljen je analitički proračun specifičnih konstrukcijskih elemenata, korištenjem izraza, proračunskim tablicama te standarda...
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE MODULARNOG STAMBENOG KONTEJNERA
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE MODULARNOG STAMBENOG KONTEJNERA
Ivan Hećimović
Kroz ovaj diplomski rad proći ćemo koncipiranje i razradu jednog rješenja problema današnjeg način stanovanja. Prijedlog je da se uzme u obzir mogućnost izgradnje modularnih stambenih objekata, kako bi zbog današnjeg načina života svima omogućili selidbu svog doma u novo mjesto stanovanja pri selidbi. Rad se sastoji od analize postojećih rješenja i onoga što oni nude. Na osnovu analize postojećeg i analize zakona donesena je lista zahtjeva. Lista zahtjeva poslužila je za...
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE NAVOJNIH VRETENA
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE NAVOJNIH VRETENA
Bruno Višić
U radu su prikazane opće i konstrukcijske značajke navojnih vretena kao jednih od sustava za prijenos snage i gibanja. U uvodu su prikazane glavne karakteristike navojnih vretena kao vijčanih spojeva. Razrađena su karakteristične sile i naprezanja koja se javljaju u navojnim vretenima pri radu. U radu je prikazana podjela navojnih vretena, prednosti i nedostaci, njihove karakteristična i područja primjene. Dio rada je posvećen podmazivanju, kao bitnoj komponenti kvalitetnog rada...
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE PRIJENOSNOG SOLARNOG PANELA
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE PRIJENOSNOG SOLARNOG PANELA
Belinda Lugarić
U današnje vrijeme zbog korištenja različitih izvora energije koji nisu obnovljivi štetimo našem okolišu pa i sebi. S ciljem očuvanja našeg planeta i smanjenjem zagađenja potrebno je iskoristiti prirodne izvore energije, takozvanu obnovljivu energiju. Takvu vrstu energije možemo dobiti od sunca, vode, vjetra, biomase i biogoriva. Sunčeva insolacija je najprostorniji prirodni izvor energije za zemlju. Sunčevo zračenje može se transformirati u različite oblike energije kao što...
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE PRIČVRSNIH I POKRETNIH VIJAKA
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE PRIČVRSNIH I POKRETNIH VIJAKA
Petar Starčević
U završnom radu objašnjeni su osnovni pojmovi vezani uz vijak. Navedene su osnovne podjele pričvrsnih i pokretnih vijaka i dane su njihove značajke. Izvršena je podjela navoja a detaljno su opisani ISO metrički i trapezni navoj. Objašnjene su sile koje se javljaju kod pričvrsnih vijaka , uprizorene su raznim slikama i matematički objašnjene brojnim izrazima. Obrađena je pojava zareznog djelovanja i prikazan je način oblikovanja vijka da se ono minimalizira. Analizirana je sila...
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE REMENSKOG PRIJENOSNIKA SNAGE I GIBANJA
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE REMENSKOG PRIJENOSNIKA SNAGE I GIBANJA
Valentina Čondrić
Cilj ovog završnog zadatka jest prikazati funkcionalne i konstrukcijske značajke remenskog prijenosa snage i gibanja. Potrebno je i provesti proračun klinastog remenskog prijenosa. Kako bismo ispravno mogli provesti proračun nužno je poznavati razliku između različitih vrsta remenskih prijenosnika, principe njihovog rada. Posebnu pažnju valja posvetiti i silama koje se pojavljuju na ležaju, remenu i remenicama, kako pojava prevelike sile ne bi dovela do oštećenja remenskog...
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE SPOJEVA S GLAVINOM
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE SPOJEVA S GLAVINOM
Dragica Stepić
U radu je analiziran spoj vratila i glavine kao bitan sastavni dio gotovo svakog sklopa ili stroja u kojemu je prisutan prijenos okretnog momenta, tj. prijenos snage i gibanja. U svrhu lakšeg pronalaska kvalitetnog rješenja spajanja vratila i glavine, razrađene su konstrukcijske i funkcionalne značajke različitih izvedbi spojeva kao i odgovarajuće prednosti i nedostatci. Prema načinu prijenosa okretnog momenta spojevi su klasificirani na spojeve oblikom i spojeve trenjem. Upotreba...

Pages