Pages

KALJENJE I POPUŠTANJE ČELIKA
KALJENJE I POPUŠTANJE ČELIKA
Marko Župarić
U ovom radu je pisano općenito o toplinskoj obradbi kaljenja i toplinskoj obradbi popuštanja čelika. Ova dva postupka toplinske obrade su jako bita jer se odvijaju uvijek u paru. Prvim dijelom ovog rada predstavljen je Uptonovim dijagramom koji daje podatke o potrebnim iznosima pothlađivanja austenita, a u drugom dijelu predstavljen je TTT dijagramom koji prikazuje strukturne promjene pri različitim režimima gašenja austenitiziranog čelika. U drugom dijelu rada govori se o...
KATAFOREZA
KATAFOREZA
Darko Pejnović
U radu su objašnjene vrste korozija s kojima se susrećemo u strojarstvu, te su klasificirani korozijski proces. Potom su navedene moguće vrste zaštita, od elektrokemijske zaštite koja se često koristi, do zaštite postojanim materijalima i konstrickijskim mjerama. Zadatak rada je elektroforeza (kataforeza). U radu je objašnjen proces predtretiranja u kadama od 1 do 11. Zatim je objašnjen postupak bojenje u kadi 12, te poslije toga ispiranje u kadama 13 i 14. Osim postupka same...
KINEMATIČKA ANALIZA OTVORENOG MEHANIZMA RRRR STRUKTURE
KINEMATIČKA ANALIZA OTVORENOG MEHANIZMA RRRR STRUKTURE
Ivan Raguž
Radom je rješena kinematička analiza otvorenog mehanizma RRRR strukture. Zadani RRRR kinematički lanac predstavlja kinematičku strukturu robota odnosno manipulatora, koja je opisana i matematički predočena Denavit-Hartenbergovim matricama homogene transformacije. Pomoću spomenutih matrica je ostvaren proračun inverzne kinematike. Nadalje razrađen je postupak vođenja prihvatnice s obzirom na promjenjive parametre gibanja. Načinjeni postupak je oblikovan u obliku algoritma kojim je...
KINEMATSKA ANALNIZA DIJELOVA TRANSPORTNOG MEHANIZMA
KINEMATSKA ANALNIZA DIJELOVA TRANSPORTNOG MEHANIZMA
Ivan Grozdanović
U radu je prikazana podjela transportnih mehanizama uz njihove primjene. Također je izrađen 3D model mehanizma za transport kutijastih predmeta uz pojašnjenje postupka izrade 3D modela u softveru Autodesk Inventor. Osim toga, izračunate su brzine I ubrzanja karakterističnih točaka, te određen položaj mehanizma za koji se vrši daljnji proračun drugim metodama kinematske analize. Prikazan je i postupak renderiranja video zapisa animacije gibanja mehanizma. Za odabrani ravninski dio...
KOGENERACIJSKO POSTROJENJE 1 MW NA KRUTU BIOMASU
KOGENERACIJSKO POSTROJENJE 1 MW NA KRUTU BIOMASU
Luka Vincent
U radu je ukratko predstavljeno kogeneracijsko postrojenje na krutu biomasu 1 MW poduzeća Pelet Grupa d.o.o. . Sve češće se koriste ovakva postrojenja radi svoje energetske učinkovitosti te smanjenja emisije štetnih plinova i pozitivnih učinaka na okoliš. Opisan je rad kotlovskog i generatorskog postrojenja, te njihovi osnovni dijelovi. Proračun postrojenja rađen je na osnovi podataka dobivenih iz poduzeća Pelet Grupa d.o.o. . Napravljen je izračun količine električne i...
KOGENERACIJSKO POSTROJENJE MANJE NAZIVNE SNAGE
KOGENERACIJSKO POSTROJENJE MANJE NAZIVNE SNAGE
Emanuel Šarčević
U radu je analizirana upotreba kogeneracijskih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije. Također, prikazan je slijed nastanka energije od sirovog materijala (biomase) do izgaranja u plinskom motoru ili prolaska pare kroz parnu turbinu. Zadatkom je bilo potrebno opisati kogeneracijska postrojenja manje nazivne snage, napraviti uvod u principe rada postrojenja te isto tako opis upuštanja u rad predmetnog postrojenja. Također, kao cilj rada analiziran je rad postrojenja....
KOGENERACIJSKO POSTROJENJE S REGENERATOROM
KOGENERACIJSKO POSTROJENJE S REGENERATOROM
Ana Turčinović
U radu je izvršena analiza regenerativnog Rankineovog ciklusa s međupregrijanjem pare. Opisan je princip rada idealnog Rankineovog ciklusa, idealnog regenerativnog Rankineovog ciklusa i regenerativnog Rankineovog ciklusa sa međupregrijanjem, te su izvršene energijske analize navedenih procesa sa odgovarajućim shemama i dijagramima. Zadatkom je trebalo izračunati maseni protok pare kroz kotao, termički stupanj djelovanja ciklusa i ispitati utjecaj temperature međupregrijanja na...
KOMBINIRANO TOPLOVODNO TERMOENERGETSKO POSTROJENJE TOPLINSKE SNAGE 1 MW
KOMBINIRANO TOPLOVODNO TERMOENERGETSKO POSTROJENJE TOPLINSKE SNAGE 1 MW
Denis Kudlač
Predmet diplomskog rada je projektno rješenje kombiniranog toplovodnog termoenergetskog postrojenja toplinske snage 1 MW za grijanje i pripremu potrošne tople vode. Uvodni dio ovog rada se sastoji od općenitog opisa i podjele termoenergetskih postrojenja, namjeni i principima rada te mogućim izvedbama i regulacije. Također, u uvodnom dijelu se još opisuje kombinirano termoenergetsko postrojenje, odnosno komponente koje je moguće primijeniti. Stoga su opisane dizalice topline, solarni...
KOMPOZITI OJAČANI UGLJIČNIM VLAKNIA
KOMPOZITI OJAČANI UGLJIČNIM VLAKNIA
Filip Kurelac
Tema ovog završnog rada su kompoziti ojačani ugljičnim vlaknima. U radu je opisan razvoj kompozita kroz povijest, njihova podjela, svojstva i primjena kompozitnih materijala ojačanih ugljičnim vlaknima. Opisani su postupci dobivanja ugljičnih vlakana iz različitih početnih materijala i postupci spajanja dobivenih vlakana s odgovarajućom matricom u željeni oblik konačnog proizvoda. Na kraju je ukratko prikazano područje primjene ovih relativno novih kompozitnih materijala.
KOMPOZITI OJAČANI UGLJIČNIM VLAKNIMA
KOMPOZITI OJAČANI UGLJIČNIM VLAKNIMA
Ivan Pisk
U ovom završnom radu obrađena je tema primjene kompozita ojačanih ugljičnim vlaknima u autoindustriji. U radu su opisani polimeri, objašnjeni kompoziti, detaljno objašnjeni kompoziti ojačani ugljičnim vlaknima i neki od postupaka izrade kompozitnih dijelova. Navedeni su i primjeri uporabe kompozita ojačanih ugljičnim vlaknima u automobilskoj industriji.
KOMPOZITNI MATERIJALI
KOMPOZITNI MATERIJALI
Vid Križanić
Za razliku od konvencionalnih materijala koji imaju uglavnom definirana svojstva, kompozitni materijali predstavljaju dobar primjer kako kombiniranje nekoliko različitih materijala može dati novi materijal boljih svojstava. Imaju sve širu primjenu, te sve češće u eksploataciji zamjenjuju konvencionalne materijale zbog većeg raspona svojstava. Unatoč tome što neki moderni kompoziti imaju osjetno veću cijenu od konvencionalnih materijala, njihov rastući udio u proizvodnji ukazuje na...
KOMPOZITNI MATERIJALI U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
KOMPOZITNI MATERIJALI U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Josip Stazić
Kompozitni materijali danas predstavljaju alternativu konvencionalnim materijalima. Kompozitni materijali posjeduju iznimno dobra svojstva specifične čvrstoće i specifične krutosti po čemu su i poznati. Tehnika dobivanja kompozitnih materijala je relativno skupa jer nema serijske proizvodnje ove vrste. Koriste se u automobilskoj industriji zbog svojih izrazitih svojstava, ali i zbog zahtjeva automobilske industrije. U radu je objašnjeno što su to kompozitni materijali i struktura...

Pages