Pages

KONSTRUIRANJE PLANETARNOG PRIJENOSNIKA SA STOŽNICIMA ZA CESTOVNA VOZILA
KONSTRUIRANJE PLANETARNOG PRIJENOSNIKA SA STOŽNICIMA ZA CESTOVNA VOZILA
Ivan Sabo
U ovom diplomskom radu potrebno je konstruirati planetarni prijenosnik za cestovna vozila koji mora omogućiti prijenos snage na kotače uz mogućnost rotacije kotača različitim brzinama prilikom vožnje na zakrivljenoj cesti. Prikazana su konstrukcijska rješenja diferencijala otvorene izvedbe i diferencijala s ograničenim proklizavanjem koji mogu biti aktivni i pasivni. U ovom diplomskom radu prikazan je postupak konstruiranja otvorenog diferencijala. Listom zahtjeva definirani su svi...
KONSTRUIRANJE SUSTAVA SKLADIŠTENJA DIJELOVA NA STANDARDNIM INDUSTRIJSKIM PALETAMA
KONSTRUIRANJE SUSTAVA SKLADIŠTENJA DIJELOVA NA STANDARDNIM INDUSTRIJSKIM PALETAMA
David Margeta
Razvoj novoga proizvoda, sustava skladištenja dijelova na industrijskim paletama, koji je opisan u ovom radu, obuhvaća razradu proizvoda od početne ideje sve do gotovog rješenja. Opisani skladišni sustav vrši autonomno skladištenje industrijskih paleta na rotirajućim skladišnim prstenovima izvedenim u pet katova ukupnog kapaciteta od 115 industrijskih paleta svih standardnih dimenzija. Kako bi se bolje definirala problematika uvodni dio rada donosi teorijsku podlogu o postupcima...
KONSTRUKCIJA  LOPATICE ROTORA VJETROTURBINE SNAGE 500 KW
KONSTRUKCIJA LOPATICE ROTORA VJETROTURBINE SNAGE 500 KW
Domagoj Martinović
Cilj rada je konstruirati lopaticu rotora vjetroturbine snage 500 kW. Geometrija lopatice je definiran tako što je napravljen proračun duljine tetive karakterističnih poprečnih presjeka lopatice, prema izabranim avio profilima NACA. Zatim je izrađen 3D model u Inventoru koji je zatim importiran u Fluent kako bi se provela numerička analiza strujanja zraka oko lopatice.
KONSTRUKCIJA ALATA ZA INJEKCIJSKO PREŠANJE ZA OTPRESAK PREMA CRTEŽU PPM1/2019
KONSTRUKCIJA ALATA ZA INJEKCIJSKO PREŠANJE ZA OTPRESAK PREMA CRTEŽU PPM1/2019
Bruno Tot
U radu je prikazana teorijska podloga i osnovni proračuni potrebni za konstrukciju kalupa za injekcijsko prešanje. Pored toga je razrađena je konstrukcija kalupa za otpresak prema crtežu PPM1/2019. Teorijska podloga sadrži opis standardnih izraza i definicija potrebnih za razumijevanje osnova polimera, opis procesa injekcijskog prešanje i njegove karakteristike te detaljan opis kalupa za injekcijsko prešanja kako bi se moglo pristupiti proračunu i na kraju konstrukciji samog kalupa...
KONSTRUKCIJA ALATA ZA KOVANJE VANJSKE ČAHURE HOMOKINETIČKOG ZGLOBA D_FR_2019
KONSTRUKCIJA ALATA ZA KOVANJE VANJSKE ČAHURE HOMOKINETIČKOG ZGLOBA D_FR_2019
Filip Rakocija
U uvodnom dijelu ovoga rada dan je kratak opis teorije oblikovanja metala deformiranjem s osnovnim podjelama, te je opisan razvoj tehnologije kovanja kroz povijest i postotak primjene navedene tehnologije u vodećim svjetskim i europskim zemljama u proizvodnji otkivaka. Tehnologija kovanja u drugom dijelu rada je podijeljena na slobodno kovanje i kovanje u ukovnjima te je dan detaljan opis navedenih postupaka uz glavne prednosti i nedostatke. Također opisana su i navedena sva pravila i...
KONSTRUKCIJA UKOVNJA ZA KOVANJE KOLJENASTOG VRATILA TRIMERA D_MP_2019
KONSTRUKCIJA UKOVNJA ZA KOVANJE KOLJENASTOG VRATILA TRIMERA D_MP_2019
Marijan Pavkić
U radu je općenito opisana tehnologija kovanja, koja obuhvaća slobodno kovanje i kovanje u ukovnju. Posebno je opisana konstrukcija ukovnja za kovanje koljenastog vratila trimera koja opisuje odabir same tehnologije kovanja, proračun potrebnih gravura i dimenzija ukovnja. Uvodni dio sadrži općenito opisan nastanak i primjenu tehnologije kovanja. U drugom poglavlju, kovanje, opisana je kovačka proizvodnja, te podjela kovanja na slobodno kovanje i kovanje u ukovnju. Objašnjena su...
KONSTRUKCIJSKA IZRADA VITLA
KONSTRUKCIJSKA IZRADA VITLA
Goran Tomić
Zadatak završnog rada je konstrukcijska izrada vitla. U uvodnom dijelu opisana je potreba za razvojem mosnih granika kroz razvoj industrije. Nakon uvodnog dijela u radu su prikazane konstrukcijske značajke sa parametrima potrebnim za proračun, proračun vitla, prikaz trodimenzionalnog CAD modela te tehnička dokumentacija sa svim nestandardnim i sklopnim crtežima.
KONSTRUKCIJSKA IZVEDBA 6 - OSNOG ROBOTSKOG MANIPULATORA
KONSTRUKCIJSKA IZVEDBA 6 - OSNOG ROBOTSKOG MANIPULATORA
Ivan Lovrić
Uvodni dio rada sastoji se od tekstova koji govore općenito o robotici od samih početaka robota kroz povijest pa do suvremenih industrijskih robota bez kojih bi bilo teško zamisliti svakodnevicu. Opći dio robotike obuhvaća i tendenciju razvoja i potreba na tržištu što je opisano preko grafova i njihovih opisnih tekstova. Budući da se rad temelji na strojarstvu opisan je industrijski robot te je podijeljen prema vrsti pogona na električni, hidraulični i pneumatski. Opisana je...
KONSTRUKCIJSKE  I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE KAMIONSKE RALICE
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE KAMIONSKE RALICE
Slaven Kokorić
Cilj diplomskog rada je konstrukcijski razvoj kamionske ralice te provjeravanje zadovoljavanja maksimalnom opterećenju. Na samom početku rada istraživat će se koja postojeća rješenja postoje na tržištu te ih iskoristit kao sustav informacija za daljnje razvijanje našeg proizvoda. Nakon prikupljanih informacija postavit će se lista zahtjeva i želja te formiranje grube funkcijske strukture proizvoda. Iz grube funkcijske strukture raspisana je tablica gdje se vide svi parametri....
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE BICIKLA NA ČETIRI KOTAČA
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE BICIKLA NA ČETIRI KOTAČA
Julijana Kovačević
U ovom radu prikazan je konstrukcijski razvoj proizvoda na primjeru modela bicikla na četiri kotača. Definirani su koraci koji prate proces konstruiranja proizvoda. Prikazan je povijesni razvoj od nastanka kotača pa sve do bicikla na četiri kotača. Razvoj konstrukcije pratila su i pitanja kako ju unaprijediti i riješiti trenutne probleme. Zahtjevi koje konstrukcija mora zadovoljiti definirani su listom zahtjeva i morfološkom matricom. Na temelju definiranih varijanti proizvoda,...
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA KOD SUI MOTORA
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA KOD SUI MOTORA
Matej Posavec
U diplomskom radu opisan je razvoj motora s unutarnjim izgaranjem kroz povijest, od ideje za stvaranjem pa sve do realizacije ideje i njegovog razvoja prema unapređenju učinkovitosti, kao šta su smanjenje potrošnje, veća snaga motora, manji omjer mase s obzirom na snagu motora, jednostavno rukovanje, održavanje, lakša izrada, veći vijek eksploatacije, itd. Detaljno je napravljena podjela motora SUI kao šta je podjela po broju cilindara, po položaju osi cilindara, prema broju...
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU JEDNOSTAVNE GRAĐEVINSKE TORANJSKE DIZALICE
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU JEDNOSTAVNE GRAĐEVINSKE TORANJSKE DIZALICE
Lovro Ivanda
Tema ovog završnog rada je prikazati i konstrukcijski razraditi jednostavnu građevinsku toranjsku dizalicu. Toranjske dizalice (engl. tower cranes, njem. Turmdrehkran) su vrsta dizalica (engl. construction or building crane, njem. Baukran) za prijenos svih vrsta materijala, posebno u visokogradnji i gradnji visokih konstrukcija. Nakon uvoda, dan je kratki pregled osnovnih tržišnih modela dizalica tvrtke Liebherr. Zatim slijedi konstrukcijska razrada tipične toranjske dizalice i opis...

Pages