Pages

Izrada proizvoda iz lima postupkom plazma rezanja
Izrada proizvoda iz lima postupkom plazma rezanja
Nikola Blažinović
U radu je analizirana izrada proizvoda od lima postupkom plazma rezanja. U uvodnom dijelu opisan je postupak plazma rezanja, njegove karakteristike, vrste, razvoj procesa kroz povijest te prednosti i nedostaci srodnih postupaka toplinskog rezanja. Opisana je i pripadajuća oprema za plazma rezanje te utjecaj brzine rezanja na kvalitetu plazma rezanja. U eksperimentalnom dijelu postupkom plazma rezanja prikazana je točnost izrade uz promjene brzina i tlakova.
Izrada proizvoda iz lima postupkom rezanja mlazom vode
Izrada proizvoda iz lima postupkom rezanja mlazom vode
Matija Belavić
U ovom diplomskom radu obrađena je tema izrade proizvoda iz lima postupkom rezanja mlazom vode. U uvodnom dijelu opisan je postupak rezanja mlazom vode, njegove značajke, iskorištenje energije i brzina obrade. Analizirana je i usporedba s drugim toplinskim postupcima rezanja. Također je opisana pripadajuća oprema za rezanja vodenim mlazom te utjecaj brzine rezanja na kvalitetu obrade. U eksperimentalnom dijelu rezanja vodenim mlazom prikazana je točnost izrade proizvoda uz različite...
Izrada vatrostalne obloge u peći za taljenje
Izrada vatrostalne obloge u peći za taljenje
Antonio Lučan
U diplomskom radu analizirana je tema izrada vatrostalne obloge u peći za taljenje stakla. Staklo je jedan od najvažnijih materijala koji se koristi u svakodnevnom životu. Osnovni cilj je poboljšati kvalitetu stakla te da se poveća recikliranje stakla, stoga je puno pažnje posvećeno očuvanju energije i samom utjecaju peći za taljenje na okoliš. Radom je obuhvaćen proces izrade stakla te način primjene i ugradnje vatrostalne obloge u peći za taljenje stakla. Prikazani su neki od...
Izrada ventila za naftnu industriju prema nacrtu br. 6733-11-000
Izrada ventila za naftnu industriju prema nacrtu br. 6733-11-000
Luka Kljajić
U radu je opisan postupak proizvodnje Zasuna prema nacrtu br. 6733-11-000 u firmi ĐĐ SO. Zasuni su jedan od glavnih dijelova koje koristimo prilikom izvlačenja i transportiranja nafte i njezinih derivata. Zasuni koje ĐĐ SO proizvodi su u skladu sa API certifikatom. Opisan je tehnološki postupak izrade pojedinih dijelova zasuna te je napravljena tehnoekoomska analiza pozicija da bi se mogla prikazati cijena proizvoda uključujući i materijal i gotovu robu. U radu je opisan i postupak...
Izrada voštanih modela pomoću 3D pisača
Izrada voštanih modela pomoću 3D pisača
Nikolina Berić
U diplomskom radu opisana je izrada voštanih modela pomoću 3D pisača. U uvodnom dijelu dan je povijesni razvoj ljevarstva, općenito o ljevarstvu te podjela postupaka lijevanja. Tehnologija lijevanja u kojoj se koriste voštani modeli za izradu kalupne šupljine naziva se točni ili precizni lijev. Voštani modeli mogu se izrađivati na nekoliko načina: ručno, ubrizgavanjem voska u kalup i tehnologijom 3D ispisa. Prikazani su postupci aditivne proizvodnje te 3D pisači i materijali...
KALJENJE I POPUŠTANJE ČELIKA
KALJENJE I POPUŠTANJE ČELIKA
Marko Župarić
U ovom radu je pisano općenito o toplinskoj obradbi kaljenja i toplinskoj obradbi popuštanja čelika. Ova dva postupka toplinske obrade su jako bita jer se odvijaju uvijek u paru. Prvim dijelom ovog rada predstavljen je Uptonovim dijagramom koji daje podatke o potrebnim iznosima pothlađivanja austenita, a u drugom dijelu predstavljen je TTT dijagramom koji prikazuje strukturne promjene pri različitim režimima gašenja austenitiziranog čelika. U drugom dijelu rada govori se o...
KATAFOREZA
KATAFOREZA
Darko Pejnović
U radu su objašnjene vrste korozija s kojima se susrećemo u strojarstvu, te su klasificirani korozijski proces. Potom su navedene moguće vrste zaštita, od elektrokemijske zaštite koja se često koristi, do zaštite postojanim materijalima i konstrickijskim mjerama. Zadatak rada je elektroforeza (kataforeza). U radu je objašnjen proces predtretiranja u kadama od 1 do 11. Zatim je objašnjen postupak bojenje u kadi 12, te poslije toga ispiranje u kadama 13 i 14. Osim postupka same...
KINEMATIČKA ANALIZA OTVORENOG MEHANIZMA RRRR STRUKTURE
KINEMATIČKA ANALIZA OTVORENOG MEHANIZMA RRRR STRUKTURE
Ivan Raguž
Radom je rješena kinematička analiza otvorenog mehanizma RRRR strukture. Zadani RRRR kinematički lanac predstavlja kinematičku strukturu robota odnosno manipulatora, koja je opisana i matematički predočena Denavit-Hartenbergovim matricama homogene transformacije. Pomoću spomenutih matrica je ostvaren proračun inverzne kinematike. Nadalje razrađen je postupak vođenja prihvatnice s obzirom na promjenjive parametre gibanja. Načinjeni postupak je oblikovan u obliku algoritma kojim je...
KINEMATSKA ANALNIZA DIJELOVA TRANSPORTNOG MEHANIZMA
KINEMATSKA ANALNIZA DIJELOVA TRANSPORTNOG MEHANIZMA
Ivan Grozdanović
U radu je prikazana podjela transportnih mehanizama uz njihove primjene. Također je izrađen 3D model mehanizma za transport kutijastih predmeta uz pojašnjenje postupka izrade 3D modela u softveru Autodesk Inventor. Osim toga, izračunate su brzine I ubrzanja karakterističnih točaka, te određen položaj mehanizma za koji se vrši daljnji proračun drugim metodama kinematske analize. Prikazan je i postupak renderiranja video zapisa animacije gibanja mehanizma. Za odabrani ravninski dio...
KOGENERACIJSKO POSTROJENJE 1 MW NA KRUTU BIOMASU
KOGENERACIJSKO POSTROJENJE 1 MW NA KRUTU BIOMASU
Luka Vincent
U radu je ukratko predstavljeno kogeneracijsko postrojenje na krutu biomasu 1 MW poduzeća Pelet Grupa d.o.o. . Sve češće se koriste ovakva postrojenja radi svoje energetske učinkovitosti te smanjenja emisije štetnih plinova i pozitivnih učinaka na okoliš. Opisan je rad kotlovskog i generatorskog postrojenja, te njihovi osnovni dijelovi. Proračun postrojenja rađen je na osnovi podataka dobivenih iz poduzeća Pelet Grupa d.o.o. . Napravljen je izračun količine električne i...
KOGENERACIJSKO POSTROJENJE MANJE NAZIVNE SNAGE
KOGENERACIJSKO POSTROJENJE MANJE NAZIVNE SNAGE
Emanuel Šarčević
U radu je analizirana upotreba kogeneracijskih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije. Također, prikazan je slijed nastanka energije od sirovog materijala (biomase) do izgaranja u plinskom motoru ili prolaska pare kroz parnu turbinu. Zadatkom je bilo potrebno opisati kogeneracijska postrojenja manje nazivne snage, napraviti uvod u principe rada postrojenja te isto tako opis upuštanja u rad predmetnog postrojenja. Također, kao cilj rada analiziran je rad postrojenja....
KOGENERACIJSKO POSTROJENJE S REGENERATOROM
KOGENERACIJSKO POSTROJENJE S REGENERATOROM
Ana Turčinović
U radu je izvršena analiza regenerativnog Rankineovog ciklusa s međupregrijanjem pare. Opisan je princip rada idealnog Rankineovog ciklusa, idealnog regenerativnog Rankineovog ciklusa i regenerativnog Rankineovog ciklusa sa međupregrijanjem, te su izvršene energijske analize navedenih procesa sa odgovarajućim shemama i dijagramima. Zadatkom je trebalo izračunati maseni protok pare kroz kotao, termički stupanj djelovanja ciklusa i ispitati utjecaj temperature međupregrijanja na...

Pages