Pages

KONSTRUIRANJE SUSTAVA SKLADIŠTENJA DIJELOVA NA STANDARDNIM INDUSTRIJSKIM PALETAMA
KONSTRUIRANJE SUSTAVA SKLADIŠTENJA DIJELOVA NA STANDARDNIM INDUSTRIJSKIM PALETAMA
David Margeta
Razvoj novoga proizvoda, sustava skladištenja dijelova na industrijskim paletama, koji je opisan u ovom radu, obuhvaća razradu proizvoda od početne ideje sve do gotovog rješenja. Opisani skladišni sustav vrši autonomno skladištenje industrijskih paleta na rotirajućim skladišnim prstenovima izvedenim u pet katova ukupnog kapaciteta od 115 industrijskih paleta svih standardnih dimenzija. Kako bi se bolje definirala problematika uvodni dio rada donosi teorijsku podlogu o postupcima...
KONSTRUKCIJA  LOPATICE ROTORA VJETROTURBINE SNAGE 500 KW
KONSTRUKCIJA LOPATICE ROTORA VJETROTURBINE SNAGE 500 KW
Domagoj Martinović
Cilj rada je konstruirati lopaticu rotora vjetroturbine snage 500 kW. Geometrija lopatice je definiran tako što je napravljen proračun duljine tetive karakterističnih poprečnih presjeka lopatice, prema izabranim avio profilima NACA. Zatim je izrađen 3D model u Inventoru koji je zatim importiran u Fluent kako bi se provela numerička analiza strujanja zraka oko lopatice.
KONSTRUKCIJA ALATA ZA KOVANJE VANJSKE ČAHURE HOMOKINETIČKOG ZGLOBA D_FR_2019
KONSTRUKCIJA ALATA ZA KOVANJE VANJSKE ČAHURE HOMOKINETIČKOG ZGLOBA D_FR_2019
Filip Rakocija
U uvodnom dijelu ovoga rada dan je kratak opis teorije oblikovanja metala deformiranjem s osnovnim podjelama, te je opisan razvoj tehnologije kovanja kroz povijest i postotak primjene navedene tehnologije u vodećim svjetskim i europskim zemljama u proizvodnji otkivaka. Tehnologija kovanja u drugom dijelu rada je podijeljena na slobodno kovanje i kovanje u ukovnjima te je dan detaljan opis navedenih postupaka uz glavne prednosti i nedostatke. Također opisana su i navedena sva pravila i...
KONSTRUKCIJSKA IZRADA VITLA
KONSTRUKCIJSKA IZRADA VITLA
Goran Tomić
Zadatak završnog rada je konstrukcijska izrada vitla. U uvodnom dijelu opisana je potreba za razvojem mosnih granika kroz razvoj industrije. Nakon uvodnog dijela u radu su prikazane konstrukcijske značajke sa parametrima potrebnim za proračun, proračun vitla, prikaz trodimenzionalnog CAD modela te tehnička dokumentacija sa svim nestandardnim i sklopnim crtežima.
KONSTRUKCIJSKA IZVEDBA 6 - OSNOG ROBOTSKOG MANIPULATORA
KONSTRUKCIJSKA IZVEDBA 6 - OSNOG ROBOTSKOG MANIPULATORA
Ivan Lovrić
Uvodni dio rada sastoji se od tekstova koji govore općenito o robotici od samih početaka robota kroz povijest pa do suvremenih industrijskih robota bez kojih bi bilo teško zamisliti svakodnevicu. Opći dio robotike obuhvaća i tendenciju razvoja i potreba na tržištu što je opisano preko grafova i njihovih opisnih tekstova. Budući da se rad temelji na strojarstvu opisan je industrijski robot te je podijeljen prema vrsti pogona na električni, hidraulični i pneumatski. Opisana je...
KONSTRUKCIJSKE  I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE KAMIONSKE RALICE
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE KAMIONSKE RALICE
Slaven Kokorić
Cilj diplomskog rada je konstrukcijski razvoj kamionske ralice te provjeravanje zadovoljavanja maksimalnom opterećenju. Na samom početku rada istraživat će se koja postojeća rješenja postoje na tržištu te ih iskoristit kao sustav informacija za daljnje razvijanje našeg proizvoda. Nakon prikupljanih informacija postavit će se lista zahtjeva i želja te formiranje grube funkcijske strukture proizvoda. Iz grube funkcijske strukture raspisana je tablica gdje se vide svi parametri....
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA KOD SUI MOTORA
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA KOD SUI MOTORA
Matej Posavec
U diplomskom radu opisan je razvoj motora s unutarnjim izgaranjem kroz povijest, od ideje za stvaranjem pa sve do realizacije ideje i njegovog razvoja prema unapređenju učinkovitosti, kao šta su smanjenje potrošnje, veća snaga motora, manji omjer mase s obzirom na snagu motora, jednostavno rukovanje, održavanje, lakša izrada, veći vijek eksploatacije, itd. Detaljno je napravljena podjela motora SUI kao šta je podjela po broju cilindara, po položaju osi cilindara, prema broju...
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU JEDNOSTAVNE GRAĐEVINSKE TORANJSKE DIZALICE
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU JEDNOSTAVNE GRAĐEVINSKE TORANJSKE DIZALICE
Lovro Ivanda
Tema ovog završnog rada je prikazati i konstrukcijski razraditi jednostavnu građevinsku toranjsku dizalicu. Toranjske dizalice (engl. tower cranes, njem. Turmdrehkran) su vrsta dizalica (engl. construction or building crane, njem. Baukran) za prijenos svih vrsta materijala, posebno u visokogradnji i gradnji visokih konstrukcija. Nakon uvoda, dan je kratki pregled osnovnih tržišnih modela dizalica tvrtke Liebherr. Zatim slijedi konstrukcijska razrada tipične toranjske dizalice i opis...
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU KRUNJAČA KUKURUZA
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU KRUNJAČA KUKURUZA
Josip Lukačević
U uvodnom djelu ovog rada opisan je kukuruz kao glavna sirovina za čiju obradu je ovaj stroj namijenjen. Opisan je kronološki redoslijed aktivnosti pripreme i skladištenja zrna. U drugom poglavlju je ukratko opisan i prikazan razvoj krunjača za krunjenje kukuruza od početka pa sve do danas. U trećem poglavlju prikazane su i opisane moguće konstrukcijske izvedbe krunjača s obzirom na vrstu pogona, način prijenosa snage i gibanja te podjelu glavnih dijelova stroja. Na temelju...
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU MEHANIZMA SIGURNOSNIH BRAVA  TIP-KC-ZR-2018
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU MEHANIZMA SIGURNOSNIH BRAVA TIP-KC-ZR-2018
Karlo Crneković
U ovom radu opisana je povijest sigurnosnih brava, razvoj sigurnosnih brava kroz povijest te je konstruirana sigurnosna brava tip-kc-zr-2018. Osvrnut će se na funkcionalne i konstrukcijske značajke pojedinih oblika brava. Također će biti istraženi različiti načini kombiniranja sigurnosnih elemenata radi povećanja sigurnosti brave. Sigurnosnim bravama smatramo sve brave koje služe za sa zaštitu nečega što se nalazi unutar zaključanog prostora. Postoji nekoliko glavnih oblika...
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU PROIZVODA MZM-PD-2018
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU PROIZVODA MZM-PD-2018
Dalibor Perković
U završnom radu je opisano koncipiranje mješalice za meso na osnovu analiziranja pripremne smjese i različitih konstrukcijskih rješenja koja se koriste u mesnoj industriji. Uvodni dio kratko objašnjava za što služi stroj, uvijete kojih se treba pridržavati, meso i smjesu koja se obrađuje na stroju, te njihovu primjenu u prehrambenoj industriji. Drugo poglavlje govori o razvoju mješalice za meso, od samih početaka gdje je potrebnu snagu proizvodio čovjek pa sve do modernih...
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU REMENSKOG PRIJENOSNIKA SNAGE I GIBANJA
KONSTRUKCIJSKE I FUNKCIONALNE ZNAČAJKE ELEMENATA KONSTRUKCIJA NA PRIMJERU REMENSKOG PRIJENOSNIKA SNAGE I GIBANJA
Almir Rebronja
Proučavanjem dostupnih literarnih i bibliografskih radova na teme koje obrađuju prijenosnike snage i gibanja i remenski prijenos, izrađen je ovaj završni rad. Kroz završni rad prikazane su konstrukcijske i funkcionalne značajke remenskog prijenosnika snage i gibanja. Rad se sastoji od dva dijela, teorijskog dijela i proračuna. U teorijskom dijelu definirani su osnovni pojmovi prijenosnika snage i gibanja i remenskog prijenosa. Definirane su vrste remenskog prijenosa i njihovo...

Pages