Pages

IZRADA PSIHROMETRA
IZRADA PSIHROMETRA
Ivan Matić
U ovom radu obrađuje se princip mjerenja relativne vlage Assmannovim psihrometrom, te izrada digitalne verzije mjernog uređaja. Opisuje se proces izbora komponenti, izrada potrebnih komponenti za uređaj, te se rezultati mjerenja uspoređuju sa komercijalnim higrometrom.
IZRADA SPOJNOG CJEVOVODA OD NAPOJNIH PUMPI DO EKONOMAJZERA (ECO) NA KOGENERACIJSKOM POSTROJENJU
IZRADA SPOJNOG CJEVOVODA OD NAPOJNIH PUMPI DO EKONOMAJZERA (ECO) NA KOGENERACIJSKOM POSTROJENJU
Tomislav Križić
U radu je opisan spojni cjevovod od napojnih pumpi do ekonomajzera na kogeneracijskom postrojenju. U prvom dijelu rada opisane su funkcionalne cjeline kogeneracijskog postrojenja. Nakon toga opisan je postupak projektiranja spojnog cjevovoda gdje je objašnjena funkcija pojedinih elemenata cjevovoda. U drugom dijelu rada opisan je tehnološki postupak izrade spojnog cjevovoda od napojnih pumpi do ekonomajzera u proizvodnom pogonu tvornice „Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja...
IZRADA STROJA ZA NAMATANJE UGLJIČNIH VLAKNA
IZRADA STROJA ZA NAMATANJE UGLJIČNIH VLAKNA
Nikola Kanaet
Kompozitni materijali u današnjici se primjenjuju u gotovo svim strukama i područjima koje možemo zamisliti, od strojarstva sve do dizajna, medicine, arhitekture i ostalih. Karakterizira ih kompatibilnost i jednostavnost primjene u gotovo svakom proizvodu današnjice. Ugljični kompoziti imaju dobra svojstva specifične čvrstoće i krutosti te malu masu, trenutno im je jedina mana nešto viša cijena pa iz tog razloga nisu isplativi i primjenjivani u tolikoj mjeri, te se nadamo kako će...
IZRADA STROPNOG NOSAČA NADGRADNE SVJETILJKE PD_LK_2019
IZRADA STROPNOG NOSAČA NADGRADNE SVJETILJKE PD_LK_2019
Lora Kušec
Ovim završnim radom prikazani su procesi obrade metala deformiranjem, savijanje i probijanje. Prikazana je tehnologija izrade poluproizvoda sa stajališta razvojnika u tvornici rasvjetnih tijela Intra lighting. Osim definiranih procesa izrade, koji su rezultat razvoja i rada razvojnika, te prateće dokumentacije, rad opisuje problem, a kasnije i rješenje, zbog kojeg je potreban poluproizvod. Potreba za izradom stropnog nosača javila se nakon potrebe tržišta, odnosno kupca da...
IZRADA ZAVARENE KONSTRUKCIJE VAGONSKIH REŠETKI PRIMJENOM ROBOTSKOG SUSTAVA
IZRADA ZAVARENE KONSTRUKCIJE VAGONSKIH REŠETKI PRIMJENOM ROBOTSKOG SUSTAVA
Antun Majetić
U radu je opisana upotreba robotskih manipulatora u zavarivanju, konstrukcija naprave za zavarivanje, sastavljanje rešetkaste konstrukcije i njeno zavarivanje. Rešetkasta konstrukcija je namijenjena za gazišta teretnih vagona. Proces zavarivanja je djelomično automatiziran primjenom robotskog manipulatora jer radnik opslužuje i nadgleda zavarivanje rešetkaste konstrukcije. Proizvod se nakon zavarivanja vizualno pregledava te se vrši čišćenje od prskotina nastalih zavarivanjem....
IZRADE CENTRALNOG PRSTENA DONJEG POSTOLJA HIDRAULIČNOG BAGERA
IZRADE CENTRALNOG PRSTENA DONJEG POSTOLJA HIDRAULIČNOG BAGERA
Sara Radojičić
Tema ovog završnog rada je Izrada centralnog prstena donjeg postolja hidrauličkog bagera. U radu je opisana namjena i područja korištenja građevinskih strojeva. Analizirana je podjela građevinskih strojeva, a detaljnije su opisani dijelovi i funkcije hidrauličkog bagera, uvjeti eksploatacije te standardna stopa proizvodnje.Opisani su i pojašnjeni osnovni materijali i strojarske tehnologije pri izradi hidrauličkog bagera s naglaskom na korištenim postupcima zavarivanja. Zadatkom je...
Izrada grafitnih kalupa
Izrada grafitnih kalupa
Tomislav Bošnjaković
U ovome radu je opisana problematika izrade grafitnih kalupa za lijevanje, svojstva kalupa te čimbenici koji utječu na njihov vijek trajanja. Analizirani su CNC strojevi na kojima se može izvršiti obrada grafitnih kalupa te problemi vezani za obradu. Dane su smjernice za izbor alata i režima obrade pri obradi grafita. Za konkretni crtež kalupa izvršeno je programiranje izrade za CNC stroj i upravljačku jedinicu SINUMERIK 840D.
Izrada gumenih kalupa za voštane modele
Izrada gumenih kalupa za voštane modele
Nikola Žuljević
U radu je opisana izrada gumenih kalupa za voštane modele, svojstva kalupa i čimbenici koji utječu na njihov vijek trajanja. Prikazana je shema proizvodnje točnog lijeva od samog voštanog modela do gotovog odljevka nakon odrezivanja uljevnog sustava i detaljni postupci izrade voštanih modela i samog gumenog kalupa za voštane modele.
Izrada polistirenskih modela
Izrada polistirenskih modela
Robert Blažević
U uvodnom dijelu rada opisan je povijesni razvoj ljevarstva te njegove primjene. Zatim su opisani različiti modeli u ljevarstvu. Detaljno je opisan polistiren kao materijal te sama njegova proizvodnja i uporaba. Prikazana su sva njegova svojstva te tehnologije izrade kojima se mogu napraviti modeli od polistirena. Zatim su dani primjeri nekih dijelova iz automobilske industrije koji se izrađuju pomoću lijevanja u kalupe s isparljivim modelima. Opisan je proces nastanka bloka motora. Na...
Izrada predmeta prema crtežu na CNC glodalici visoko brzinskom obradom odvajanjem čestica
Izrada predmeta prema crtežu na CNC glodalici visoko brzinskom obradom odvajanjem čestica
Ivan Marceković
Ovim se radom ukazuju prednosti koje pruža visokobrzinska obrada u odnosu na konevkionalnu obradu, te prednosti trohoidnog načina glodanja u odnosu na konvekiconalan način glodanja. Visokobrzinka obrada jedna je od modernih tehnologija koja, u usporedbi s konvencionalnim postupcima, daje veću točnost, učinkovitost i kvalitetu izradaka uz istovremeno smanjenje vremena i troškova obrade. Primjena visokobrzinske obrade nije bila moguća sve do razvitka modernih visokodinamičkih alatnih...
Izrada proizvoda iz lima postupkom plazma rezanja
Izrada proizvoda iz lima postupkom plazma rezanja
Nikola Blažinović
U radu je analizirana izrada proizvoda od lima postupkom plazma rezanja. U uvodnom dijelu opisan je postupak plazma rezanja, njegove karakteristike, vrste, razvoj procesa kroz povijest te prednosti i nedostaci srodnih postupaka toplinskog rezanja. Opisana je i pripadajuća oprema za plazma rezanje te utjecaj brzine rezanja na kvalitetu plazma rezanja. U eksperimentalnom dijelu postupkom plazma rezanja prikazana je točnost izrade uz promjene brzina i tlakova.
Izrada proizvoda iz lima postupkom rezanja mlazom vode
Izrada proizvoda iz lima postupkom rezanja mlazom vode
Matija Belavić
U ovom diplomskom radu obrađena je tema izrade proizvoda iz lima postupkom rezanja mlazom vode. U uvodnom dijelu opisan je postupak rezanja mlazom vode, njegove značajke, iskorištenje energije i brzina obrade. Analizirana je i usporedba s drugim toplinskim postupcima rezanja. Također je opisana pripadajuća oprema za rezanja vodenim mlazom te utjecaj brzine rezanja na kvalitetu obrade. U eksperimentalnom dijelu rezanja vodenim mlazom prikazana je točnost izrade proizvoda uz različite...

Pages