Pages

ISPITIVANJE ZAVARENOG SPOJA NA PRIRUBNICI DIMOVODNOG NASTAVKA ZAVARENOG ROBOTSKIM SUSTAVOM
ISPITIVANJE ZAVARENOG SPOJA NA PRIRUBNICI DIMOVODNOG NASTAVKA ZAVARENOG ROBOTSKIM SUSTAVOM
Igor Teodorčević
Tema ovog diplomskog rada je „Ispitivanje zavarenog spoja na prirubnici dimovodnog nastavka zavarenog robotskim sustavom“. Ovaj rad se sastoji iz dva dijela, praktičnog i teorijskog. U teoretskom dijelu je opisan proces i način izrade prirubnice uz pomoć današnje tehnologije i robota za zavarivanje. Teoretski dio sadrži opis kontrola ispitivanja zavarenih spojeva, metode sa razaranjem i bez razaranja. Kod teoretskog dijela važan je i uvid u materijale koji se koriste tijekom...
ISPITIVANJE ZAVARENOG SPOJA NOSIVOG DIJELA POLJOPRIVREDNOG STROJA
ISPITIVANJE ZAVARENOG SPOJA NOSIVOG DIJELA POLJOPRIVREDNOG STROJA
Anamarija Pavković
Tema ovog završnog rada jest „Ispitivanje zavarenog spoja nosivog dijela poljoprivrednog stroja“. Rad se sastoji od teorijskog i eksperimentalnog dijela. U teorijskom dijelu opisan je utjecaj temperature na svojstva zavarenog spoja. U nastavku rada su opisane pojedine zone zavarenog spoja kao i promjene koje prilikom zavarivanja nastaju u strukturi materijala. Također su opisane metode ispitivanja tvrdoće, kao i norma ISO 9015 – 1 kojom su definirani parametri ispitivanja tvrdoće...
ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI PRIMJENE NAŠTRCANIH SLOJEVA S OBZIROM NA SPECIFIČNA SVOJSTVA
ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI PRIMJENE NAŠTRCANIH SLOJEVA S OBZIROM NA SPECIFIČNA SVOJSTVA
Kristian Šokić
Tema ovog završnog rada je „Istraživanje mogućnosti primjene naštrcanih slojeva s obzirom na specifična svojstva”. Rad je podijeljen na teorijski i eksperimentalni dio. U teorijskom dijelu rada opisani su najvažniji postupci toplinskog naštrcavanja te prednosti i nedostaci pojedinih postupaka. U eksperimentalnom dijelu rada na odabranim uzorcima provedena su laboratorijska ispitivanja u pogledu snimanja karakterističnih mikrostruktura te mjerenja tvrdoća po poprečnom presjeku...
ISTRAŽIVANJE UTJECAJA IZBORA PREVLAKE/DODATNOG MATERIJALA NA KVALITETU NAŠTRCANOG SLOJA
ISTRAŽIVANJE UTJECAJA IZBORA PREVLAKE/DODATNOG MATERIJALA NA KVALITETU NAŠTRCANOG SLOJA
Daniel Kovačić
Tema ovog rada je „Istraživanje utjecaja izbora prevlake/dodatnog materijala na kvalitetu naštrcanog sloja“. Rad je podijeljen na teorijski i eksperimentalni dio. U teorijskom dijelu rada opisan je postupak toplinskog naštrcavanja te vrste toplinskog naštrcavanje kao i prednosti i nedostaci. Detaljnije su opisani materijali koji se koriste za toplinsko naštrcavanje, kao i priprema površine i nastajanje slojeva te područja primjene naštrcanih slojeva. U eksperimentalnom dijelu...
IZBOR ELEKTROMOTORA ZA DIZALA
IZBOR ELEKTROMOTORA ZA DIZALA
Patrik Turković
U radu su opisane osnove elektromehaničke pretvorbe, te navedene vrste električnih strojeva. Opisani su sastavni dijelovi i njihova podjela. Kod podjele na elektromotore detaljnije su analizirani i opisani osnovni tipovi motora (sinkroni, asinkroni i istosmjerni). Navedena je momentna karakteristika i zagrijavanje elektromotora. Opisani su elektromotorni pogoni, vrste i opterećenja, te njihovi sastavni dijelovi. Navedena su stacionarna i dinamička stanja elektromotornog pogona,...
IZBOR I PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKIH PROCESA
IZBOR I PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKIH PROCESA
Mladen Kezele
U završnom radu su opisane specifičnosti proizvodnih postupaka lijevanja, oblikovanja metala deformiranjem, zavarivanja i srodnih postupaka, toplinske obrade, obrade odvajanjem čestica, zaštite od korozije, bravarskih radova i montaže. Opisan je ručni i računalom podržan pristup projektiranju tehnoloških procesa, faktori koji utječu na tehnološki proces te izbor varijante tehnološkog procesa. Za zadani radni predmet ručno je projektiran tehnološki postupak izrade na klasičnim...
IZBOR METALA ZA IZRADU IMPLANTATA U LJUDSKOM TIJELU
IZBOR METALA ZA IZRADU IMPLANTATA U LJUDSKOM TIJELU
Ivan Radovac
Cilj ovog diplomskog rada je analizirati i objasniti izbor metala za izradu implantata u ljudskom tijelu. Posebna pažnja se posvećuje prije svega korozijskoj problematici visokolegiranih čelika koji su pod utjecajem agresivnog medija(u biološkom okolišu). Pobliže će se objasniti pojmovi biokompatibilnosti i biofunkcionalnosti materijala koji su od krucijalne važnosti prilikom izbora materijala za ugradnju implantata. Fokus je na materijalima koji se upotrebljavaju u medicini i...
IZBOR OPTIMALNOG KONSTRUKCIJSKOG MATERIJALA U KOTLOGRADNJI
IZBOR OPTIMALNOG KONSTRUKCIJSKOG MATERIJALA U KOTLOGRADNJI
Fikreta Ljevaković
Rad se temelji na analizi izbora optimalnog konstrukcijskog materijala u kotlogradnji. Prvim dijelom rada dat je kratak osvrt na koroziju i korozijsko djelovanje koji predstavljaju jedan od temeljnih problema konstrukcijskih materijala, a samim time utječu na gospodarstvo svake zemlje zbog čega je izbor optimalnog konstrukcijskog materijala izrazito važan. Od iznimne je važnosti biti upoznat s tim kako se koji konstrukcijski materijal ponaša i kako korozija djeluje na isti u...
IZBOR TEHNOLOGIJE IZRADE I PRORAČUN CNC MOSTA IZ LEGURE AL6061
IZBOR TEHNOLOGIJE IZRADE I PRORAČUN CNC MOSTA IZ LEGURE AL6061
Iva Samardžić
U ovom radu opisana je tehnologija izrade CNC mosta iz legure Al6061. Uvodni dio se sastoji od opisivanja i objašnjavanja što je to laser, lasersko rezanje, brzine rezanja lasera, prednosti i nedostatci primjene lasera te parametri rezanja. Zatim se objašnjava CNC stroj, dijelovi stroja i na koji način se mogu vršiti gibanja stroja. U sljedećem dijelu se opisuju karakteristike izabrane legure Al6061. Zatim se objašnjava kojim se sve tehnologijama može proizvesti most CNC lasera te se...
IZBOR TEHNOLOGIJE OBRADE VODE ZA TEHNOLOŠKE POTREBE
IZBOR TEHNOLOGIJE OBRADE VODE ZA TEHNOLOŠKE POTREBE
Matko Dokuzović
Rad se temelji na analizi tehnologije obrade vode za tehnološke potrebe. U prvom dijelu rada je analizirana problematika korozije, vrste korozije, te ekonomski značaj korozije uz poseban naglasak na elektrokemijsku koroziju metala, te njen tok i intenzitet. Nadalje se pojašnjavaju tipovi vode za industrijsku upotrebu, te obrada te vode do željenih svojstava za upotrebu. Na kraju rada je opisano kompletno postrojenje za pripremu vode za parne kotlove. Sirova voda sadrži nečistoće i...
IZRADA I POPRAVCI ALATA ZA KOVANJE DIJELOVA U AUTOINDUSTRIJI
IZRADA I POPRAVCI ALATA ZA KOVANJE DIJELOVA U AUTOINDUSTRIJI
Domagoj Tori
U ovome radu opisana je tehnologija izrade i popravak alata za kovanje u autoindustriji, gdje ćemo govoriti o načinima obrade, materijalu koji se koristi, svojstvima dobivenim toplinskom obradom i o točnosti tih alata u kovanju otkivaka. Navest ćemo razne postupke za izradu gravure u alatu za kovanje s kojim dobivamo tražene dimenzije i točno izrađen otkivak koji želimo proizvoditi. Prikazat će se i slikama pokazati točno određeni alat za otkivak koji se proizvodi u pogonu i...
IZRADA KALUPA ZA INJEKCIJSKO PREŠANJE ADITIVNIM TEHNOLOGIJAMA
IZRADA KALUPA ZA INJEKCIJSKO PREŠANJE ADITIVNIM TEHNOLOGIJAMA
Tomislav Bošnjaković
U radu su opisani postupci aditivnih tehnologija. Aditivna proizvodnja nudi mnoge strateške prednosti, uključujući povećanu slobodu dizajna za izgradnju složenih unutarnjih i vanjskih geometrija dijelova, mogućnost konstrukcijskog poboljšavanja, manje troškove u odnosu na druge postupke izrade i slično. Analizirani su materijali koji se koriste za izradu kalupa i alata. U primjeni su metalni materijali kao što su: Al, Ti, Ni i sl. Za proizvodnju tvorevina koriste se polimerni...

Pages