Pages

Izrada grafitnih kalupa
Izrada grafitnih kalupa
Tomislav Bošnjaković
U ovome radu je opisana problematika izrade grafitnih kalupa za lijevanje, svojstva kalupa te čimbenici koji utječu na njihov vijek trajanja. Analizirani su CNC strojevi na kojima se može izvršiti obrada grafitnih kalupa te problemi vezani za obradu. Dane su smjernice za izbor alata i režima obrade pri obradi grafita. Za konkretni crtež kalupa izvršeno je programiranje izrade za CNC stroj i upravljačku jedinicu SINUMERIK 840D.
Izrada polistirenskih modela
Izrada polistirenskih modela
Robert Blažević
U uvodnom dijelu rada opisan je povijesni razvoj ljevarstva te njegove primjene. Zatim su opisani različiti modeli u ljevarstvu. Detaljno je opisan polistiren kao materijal te sama njegova proizvodnja i uporaba. Prikazana su sva njegova svojstva te tehnologije izrade kojima se mogu napraviti modeli od polistirena. Zatim su dani primjeri nekih dijelova iz automobilske industrije koji se izrađuju pomoću lijevanja u kalupe s isparljivim modelima. Opisan je proces nastanka bloka motora. Na...
Izrada predmeta prema crtežu na CNC glodalici visoko brzinskom obradom odvajanjem čestica
Izrada predmeta prema crtežu na CNC glodalici visoko brzinskom obradom odvajanjem čestica
Ivan Marceković
Ovim se radom ukazuju prednosti koje pruža visokobrzinska obrada u odnosu na konevkionalnu obradu, te prednosti trohoidnog načina glodanja u odnosu na konvekiconalan način glodanja. Visokobrzinka obrada jedna je od modernih tehnologija koja, u usporedbi s konvencionalnim postupcima, daje veću točnost, učinkovitost i kvalitetu izradaka uz istovremeno smanjenje vremena i troškova obrade. Primjena visokobrzinske obrade nije bila moguća sve do razvitka modernih visokodinamičkih alatnih...
Izrada proizvoda iz lima postupkom plazma rezanja
Izrada proizvoda iz lima postupkom plazma rezanja
Nikola Blažinović
U radu je analizirana izrada proizvoda od lima postupkom plazma rezanja. U uvodnom dijelu opisan je postupak plazma rezanja, njegove karakteristike, vrste, razvoj procesa kroz povijest te prednosti i nedostaci srodnih postupaka toplinskog rezanja. Opisana je i pripadajuća oprema za plazma rezanje te utjecaj brzine rezanja na kvalitetu plazma rezanja. U eksperimentalnom dijelu postupkom plazma rezanja prikazana je točnost izrade uz promjene brzina i tlakova.
Izrada proizvoda iz lima postupkom rezanja mlazom vode
Izrada proizvoda iz lima postupkom rezanja mlazom vode
Matija Belavić
U ovom diplomskom radu obrađena je tema izrade proizvoda iz lima postupkom rezanja mlazom vode. U uvodnom dijelu opisan je postupak rezanja mlazom vode, njegove značajke, iskorištenje energije i brzina obrade. Analizirana je i usporedba s drugim toplinskim postupcima rezanja. Također je opisana pripadajuća oprema za rezanja vodenim mlazom te utjecaj brzine rezanja na kvalitetu obrade. U eksperimentalnom dijelu rezanja vodenim mlazom prikazana je točnost izrade proizvoda uz različite...
Izrada vatrostalne obloge u peći za taljenje
Izrada vatrostalne obloge u peći za taljenje
Antonio Lučan
U diplomskom radu analizirana je tema izrada vatrostalne obloge u peći za taljenje stakla. Staklo je jedan od najvažnijih materijala koji se koristi u svakodnevnom životu. Osnovni cilj je poboljšati kvalitetu stakla te da se poveća recikliranje stakla, stoga je puno pažnje posvećeno očuvanju energije i samom utjecaju peći za taljenje na okoliš. Radom je obuhvaćen proces izrade stakla te način primjene i ugradnje vatrostalne obloge u peći za taljenje stakla. Prikazani su neki od...
Izrada ventila za naftnu industriju prema nacrtu br. 6733-11-000
Izrada ventila za naftnu industriju prema nacrtu br. 6733-11-000
Luka Kljajić
U radu je opisan postupak proizvodnje Zasuna prema nacrtu br. 6733-11-000 u firmi ĐĐ SO. Zasuni su jedan od glavnih dijelova koje koristimo prilikom izvlačenja i transportiranja nafte i njezinih derivata. Zasuni koje ĐĐ SO proizvodi su u skladu sa API certifikatom. Opisan je tehnološki postupak izrade pojedinih dijelova zasuna te je napravljena tehnoekoomska analiza pozicija da bi se mogla prikazati cijena proizvoda uključujući i materijal i gotovu robu. U radu je opisan i postupak...
Izrada voštanih modela pomoću 3D pisača
Izrada voštanih modela pomoću 3D pisača
Nikolina Berić
U diplomskom radu opisana je izrada voštanih modela pomoću 3D pisača. U uvodnom dijelu dan je povijesni razvoj ljevarstva, općenito o ljevarstvu te podjela postupaka lijevanja. Tehnologija lijevanja u kojoj se koriste voštani modeli za izradu kalupne šupljine naziva se točni ili precizni lijev. Voštani modeli mogu se izrađivati na nekoliko načina: ručno, ubrizgavanjem voska u kalup i tehnologijom 3D ispisa. Prikazani su postupci aditivne proizvodnje te 3D pisači i materijali...
KALJENJE I POPUŠTANJE ČELIKA
KALJENJE I POPUŠTANJE ČELIKA
Marko Župarić
U ovom radu je pisano općenito o toplinskoj obradbi kaljenja i toplinskoj obradbi popuštanja čelika. Ova dva postupka toplinske obrade su jako bita jer se odvijaju uvijek u paru. Prvim dijelom ovog rada predstavljen je Uptonovim dijagramom koji daje podatke o potrebnim iznosima pothlađivanja austenita, a u drugom dijelu predstavljen je TTT dijagramom koji prikazuje strukturne promjene pri različitim režimima gašenja austenitiziranog čelika. U drugom dijelu rada govori se o...
KATAFOREZA
KATAFOREZA
Darko Pejnović
U radu su objašnjene vrste korozija s kojima se susrećemo u strojarstvu, te su klasificirani korozijski proces. Potom su navedene moguće vrste zaštita, od elektrokemijske zaštite koja se često koristi, do zaštite postojanim materijalima i konstrickijskim mjerama. Zadatak rada je elektroforeza (kataforeza). U radu je objašnjen proces predtretiranja u kadama od 1 do 11. Zatim je objašnjen postupak bojenje u kadi 12, te poslije toga ispiranje u kadama 13 i 14. Osim postupka same...
KINEMATIČKA ANALIZA OTVORENOG MEHANIZMA RRRR STRUKTURE
KINEMATIČKA ANALIZA OTVORENOG MEHANIZMA RRRR STRUKTURE
Ivan Raguž
Radom je rješena kinematička analiza otvorenog mehanizma RRRR strukture. Zadani RRRR kinematički lanac predstavlja kinematičku strukturu robota odnosno manipulatora, koja je opisana i matematički predočena Denavit-Hartenbergovim matricama homogene transformacije. Pomoću spomenutih matrica je ostvaren proračun inverzne kinematike. Nadalje razrađen je postupak vođenja prihvatnice s obzirom na promjenjive parametre gibanja. Načinjeni postupak je oblikovan u obliku algoritma kojim je...
KINEMATSKA ANALNIZA DIJELOVA TRANSPORTNOG MEHANIZMA
KINEMATSKA ANALNIZA DIJELOVA TRANSPORTNOG MEHANIZMA
Ivan Grozdanović
U radu je prikazana podjela transportnih mehanizama uz njihove primjene. Također je izrađen 3D model mehanizma za transport kutijastih predmeta uz pojašnjenje postupka izrade 3D modela u softveru Autodesk Inventor. Osim toga, izračunate su brzine I ubrzanja karakterističnih točaka, te određen položaj mehanizma za koji se vrši daljnji proračun drugim metodama kinematske analize. Prikazan je i postupak renderiranja video zapisa animacije gibanja mehanizma. Za odabrani ravninski dio...

Pages